Halk Eğitim Merkezleri Sitesine Hoş Geldiniz, 23 Temmuz 2021

DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Kılavuzu

DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Kılavuzu

MEB DYK Destekleme Ve Yetiştirme Kursları 2021 Dönemi Başvuru Tarihleri İlan Edildi. Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Öğretmen Ve Öğrenci Başvuru Tarihleri Belirlendi.

DYK Kursları Yaz Döneminde Öğrenci Başvurusu 23 Haziran – 29 Haziran 2021 Tarihlerinde Alınacak.

Kurs Sınıflarının Oluşturulması: 30 Haziran 2012 -04 Temmuz 2021
Kursların Başlaması: 5 Temmuz 2021
Kursların Bitişi: 27 Ağustos 2021

Yaz Dönemi Kurslarına Eğitim Ve Öğretim Yılı Tamamlanmadığı 11. Sınıftan 12. Sınıfa Geçecek Ve 12. Sınıf E-Kurs Modülü Üzerinden Öğrenci Başvurularını Yapabilecektir.

2020-2021 Yaz Dönemi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları İs Takvimi
Kurs Merkezi Başvurularının Alınması Ve İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Onaylanması: 07-17 Haziran 2021
Öğretmen Başvurularının Alınması İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince Onaylanması: 18-22 Haziran 2021
Öğrenci Başvurularının Alınması: 23-29 Haziran 2021
Kurs Sınıflarının Oluşturulması: 30 Haziran-04 Temmuz 2021
Kursların Başlaması: 05 Temmuz 2021
Kursların Tamamlanması: 27 Ağustos 2021

İletişim Bilgileri
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ÖDSGM)
Tel :444 0 632
:(0312) 413 30 65
İnternet Adresi : http://odsgm.meb.gov.tr
e-posta : kurslar@meb.gov.tr

1. Genel Esaslar
Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları kapsar.

Kurslar, okul veya kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden teklif edilir ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Kursların onay ve denetimi millî eğitim müdürlüğü adına il/ilçe komisyonları tarafından yapılır. Açılması uygun görülen kursların, e-Kurs Modülü üzerinden alınacak kurs onay çizelgeleri millî eğitim müdürlüğünce onaylanır.

Kursların açılış, kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları vb. iş ve işlemleri e-Kurs Modülü (https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar ve https://e-kurs.meb.gov.tr) üzerinden yapılır.

Kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenlere öncelik verilmesi esastır. Bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcıları görevlendirilebilir. Kurslarda görevlendirilecek kadrolu/sözleşmeli öğretmenlerin yetersiz olması hâlinde millî eğitim müdürlüğünce aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından ve/veya üniversite öğretim elemanlarından ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilir.

Kurslardaki idari, mali iş ve işlemler (ücret, ek ders), ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs merkezlerince yürütülür.

Kurslar, özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile iş birliği içinde açılamaz.

Açılacak kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmaz.

Kursların, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanan kurslara ait örnek ders planları çerçevesinde yürütülmesi esastır. Planı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders planı

oluşturulur. Resmî tatiller ile millî ve dinî bayram tatillerinde kurs planlaması yapılmaz. Kurslara ait iş takvimi çerçevesinde öğretmen tarafından düzenlenecek ders planları en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanır.

Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır.

Mezunlara yönelik kursların halk eğitimi merkezlerince açılması esastır. Halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde millî eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama dâhilinde diğer eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların derslik olarak kullanılabilecek bölümlerinden yararlanılır. Bu durumda kurs yönetimi halk eğitimi merkezi müdürlüğünce, halk eğitimi merkezi müdürlüğünün bulunmadığı yerlerde il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce sağlanır.

Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az, bir kursun sınıf mevcudunun ise 20’den fazla olmaması esastır.

Yıllık düzenlenecek kurslar; 5,6,7,8,9,10 ve 11 inci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için eylül, 12 nci sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar için ise temmuz ayında başlayacak şekilde planlanır. Ancak ara tatillerde kurs yapılmaz. Olağanüstü durumlarda bu süreler millî eğitim müdürlüğünce değiştirilebilir.

Yaz dönemi kurs merkezi başvurularında e-Okul sisteminde sınıf atlatma işlemleri gerçekleştirilmediğinden öğrencilerin o yıl tamamladıkları sınıf seviyesi seçilecektir. Yaz dönemi kurslarında öğrencilerin tamamladıkları sınıf seviyesi müfredatı tekrar edilebilir veya bir üst sınıf seviyesinin müfredatı uygulanabilir.

Açılan bir kursa, kurs açıldıktan bir ay sonrasına kadar e-Kurs Modülü üzerinden öğrenci/kursiyer kaydı yapılabilir. Nakil, yurtdışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.

Kurslarda görev alacak tüm öğretmenler, sınıf oluşturma işlemleri sırasında e-Kurs Modülü üzerinden görevlendirilir. Bir kurs merkezinde görev alacak öğretmenin, bu kurs merkezini tercih eden öğretmenler arasından öğrencinin tercihleri de dikkate alınarak kurs merkezi müdürlüğünce belirlenmesi esastır.

Başvuru İçin Tıklayın.


BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Tuğba dedi ki:

  İletişim numarası yok kayıt ne zaman belli değil bir kurs varsa herşeyi açık edin ki herkes kaydını yapabildik develt meselesi sanki size ulaşmak ne saçma şey

  1. Hem Kursları dedi ki:

   yazı içinde kayıt tarihleri, kayıt linki bulunuyor.
   DYK Kursları Yaz Döneminde Öğrenci Başvurusu 14 Temmuz – 17 Temmuz 2020 Tarihlerinde Alınacak.
   https://e-kurs.meb.gov.tr/Login.aspx

Yorum Yaz