Halk Eğitim Merkezleri Sitesine Hoş Geldiniz, 28 Eylül 2021

Ustalık Belgesi Alma Koşulları

Ustalık Belgesi Alma Koşulları Denklik İşlemleri

Yeni Yönetmeliğe Göre Ustalık Belgesi Nasıl Alınır? Kimler Alabilir? Ustalık Belgesi Kapsamındaki Meslekler, Denklik Yoluyla Nasıl Alınır, Kapsamındaki Meslek Dalları Hakkında Sorularının Cevabı İçin Yazımızı Okumaya Devam Edeniz.

Ustalık Belgesi Sahipleri Mesleklerinde Bağımsız İşyeri Açabilirler. Yanlarında Çırak Çalıştırmak İsteyen Belge Sahiplerinin Usta Öğreticilik Belgesi Alması Gereklidir. Usta Öğreticilik Belgesi Alma Şartları İçin Buradaki Yazılarımızı Okuyabilirsiniz.

Kalfalık Ve Ustalık Sınavları Mesleki Eğitim Merkezleri Yılda 6 Kez, İki Ayda Bir Yapılır. Ustalık Sınavı Tarihleri En Geç 1 Hafta Önceden İlan Edilir. Sınavlarda Başarılı Olanlar Belge Alırken, Başarısız Olanlar Bir Sonraki Eğitim Döneminde Sadece Başarısız Oldukları Derslerden Sınava Girerler. Bir Adayın 4 Yıl 12 Dönem Sınava Girme Hakkı Bulunmaktadır. Bu Süre Zarfında Sınava Girmeyenler Haklarını Kaybederler. Hastane, Hapishane, Askerlik Ve Benzeri Sınava Girememe Özürlerini Belge İle Belirleyen Adaylara Sınava Girme Hakları İade Edilir. Ustalık Eğitim Süreleri Bakanlıkça Belirlenir.

Ustalık Belgesi Çıraklık Eğitim Merkezleri Olarak Bilinen Mesleki Eğitim Merkezleri Tarafından Verilir. Belge Almak İsteyenler Mesleki Eğitim Merkezlerine Başvuruda Bulunmaladır. Mesleklerinde 5 Yıl Çalışmışlıkları Bulunanlar Önce Kalfalık Belgesi Sınavına Alınır, Başarılı Olmaları Durumunda Bir Sonraki Dönemdeki Sınava Katılarak Alabilirler.

Kimler Kalfalık Ustalık Belgesi Alabilir

Kalfalık Ve Ustalık Sınavlarına Başvuruda Bulunmak İçin En Az 22 Yaşını Bitirmiş Olmak, İlköğretim Mezunu Yada Ortaokul, İmamhatip Ortaokulu Mezunu Olmak Gereklidir.
1996-1997 Eğitim-Öğretim Yılı Ve Daha Önceki Yıllarda İlkokulu Bitirmiş Olanların Değerlendirme İşlemleri İlkokul Diploması İle Yapılır.
1996-1997 Eğitim-Öğretim Yılı Ve Daha Önceki Yıllarda İlkokulu Bitirmeden Ayrılmış Olup İkinci Kademe Okur-Yazarlık Belgesi Olanların Açık Öğretim Ortaokuluna Kayıt Yaptırmaları Şartıyla Başvuruları Kabul Edilir.

Kalfalık Ve Ustalık Belgesi Almada Değerlendirilebilecek Belgeler
Bakanlık Yada Bakanlığın İşbirliği Sonucunda Diğer Kurum Yada Kuruluşlarca Verilmiş Yada Yurt Dışından Alınmış, Diploma, Öğretim Durum Belgesi, Mesleki Yeterlilik Belgesi MYK, Öğrenim Belgesi, Yüz Yüze Eğitimi Tamamlama Belgesi, Tasdikname, Kurs Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika Ve Hizmet Belgesi Değerlendirmeye Tabi Tutulur.

Yukarıdaki Şartları Taşıyan Adaylar Başvuru Döneminden En Az 1 Ay Önce Mesleki Eğitim Merkezlerinde Başvuruda Bulunur.

Kalfalık Belgesi Başvurusu İçin 22 Yaşının Tamamlamış Olmak, En Az İlköğretim Yada Ortaokul Mezunu Olmak, Kalfalık Sınav Döneminden En Az 1 Ay Önce Başvuru Yapmak Gereklidir. Sınavda Başarısız Olan Adaylar Yada Sınava Katılmayan Adaylar Tekrar Kalfalık Sınavına Katılabilmek İçin En Az 1 Ay Öncesinde Dilekçe İle Başvuruda Bulunmalıdır.

Denklik Yolu İle Kalfalık Belgesi Başvurusu
18 Yaşından Sonra Alanında SGK-BAĞKUR Belgesi Olanlar (1 Gün Dahi Varsa)
Alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı 3. Seviye Kurs Bitirme Belgesi Sahipleri
Daha Önceki Yıllarda Mesleki Eğitim Merkezlerinde Öğrenci Olanlar
Askerlik Döneminde Yada Cezaevinde Meslek İle İlgili Eğitim Almış Olanlar Kalfalık Sınavına Katılabilir.
Denklik İşlemi Başvurusu Yapabilir.

Denklik Yolu İle Ustalık Belgesi Nasıl Alınır
Alanınızda 4. Seviyede Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Kurs Bitirme Belgesi Olanlar
Alanında SGK Veya BAĞKUR 5 Yıl Çalıştığını Belgeleyenlerden Kalfalık Belgesi Olmayanlar Öncelikle Kalfalık Sınavına Alınır, Bir Sonraki Dönemde Ustalık Sınavına Katılırlar.
Kurs Bitirme Belgelerinin Her 160 Saat Süresi 1 Aylık Olarak Değerlendirilir. Kurs Sürelerinin Saat Olarak Belgelendirilmesi İstenir. Bu Şekilde Hesaplanacak Olan Süre Ustalık Sınavına Başvuru Süresinden Düşülür.
Ustalık Belgesi Sahibi Olanlar Aynı Alanda Farklı Bir Daldan Ustalık Belgesi Almak İçin Belge Almak İstediği Dalın Ustalık Sınavına Alınır.
Meslek Liselerinden 1986 Yılından Önce Mezun Olanlara Doğrudan Ustalık Belgesi Verilir.
1986-1987 Eğitim Öğretim Dönemi Sonrası 3 Yıllık Meslek Lisesi Mezunları Ustalık Alanlarında Sınavına Katılabilir.
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yüz Yüze Eğitimi Belgesi İle Ustalık Belgesi Sınavına Katılarak Belge Alınabilir.
Yurtdışından Alınmış Kalfalık Ve Ustalık Belgeleri İle Başvuru Yapılabilir. Belgelerin Değerlendirilmesinde Belge Aslının O Ülkenin Türkiye’de Bulanan Konsolosluklarında Yada Geldikleri Ülkedeki T.C Konsolosluğunda Tasdik Edilmiş Ve Noter Yeminli Tercüman Tarafından Onaylanmış Türkçe Çevirisi Olmalıdır.
Meslek Odalarından Kapsam Tarihi Öncesi Kalfalık Ve Ustalık Belgesi Alanlar, Meslek Odalarından Resmi Yazı İle Başvuruda Bulunabilir.
Mesleki Ve Teknik Okul Ve Kurumlardan Ara Sınıflarda Ayrılanlar Kendi Alanlarında Eğitimlerine Devam Etmeleri Koşulu İle Başardıkları Her Eğitim Dönemi İçin 6 Ay, Her Sınıf İçin 1 Yıl Ustalık Sınavı Başvurusu (5 Yıl) Süresinden Düşülür.
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Sahibi Kişilerin Ek-1 Form İle Başvurmaları Halinde, Elde Etmiş Oldukları Öğrenme Kazanımları, Talep Edilen Kalfalık Veya Ustalık Belgesinin Öğrenme Kazanımları İle Karşılaştırılır. Kalfalık/Ustalık Belgesinin İçerdiği Öğrenme Kazanımlarının MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin İçerdiği Öğrenme Kazanımlarından Fazla Olması Durumunda Kişiler Yalnızca Eksik Öğrenme Kazanımlarından Kalfalık/Ustalık Sınavlarına Alınırlar.

18 Yaş Altındaki Hizmet Belgeleri (SGK-BAĞKUR) Dikkate Alınmaz. Sigorta Primlerinde Her 30 Gün 1 Ay Çalışma Olarak Kabul Edilir. Otuz Günü Aşan Pirimler Dikkate Alınmaz. Kamu Kurumlarında Kadrolu Olarak Görev Yapanlardan Hizmet Cetveli İstenir.
Prim Dökümü Belgesinde Mesleğini Belgelendiremeyenler İçin EK- 1 Formundaki Hizmet Belgesi Bölümü İş Yeri Tarafından Doldurulması Ve Onaylanması Durumunda Beyana Göre İşlem Yapılır.
Askerlik Yada Cezaevi Süresi İçinde Yapılan Hizmetlerin Çalışma Süresinden Sayılabilmesi İçin Yazılı Olarak Belgelendirilmesi İstenir.
Kalfalık Ve Ustalık Sınavlarında Her Dersten En Az 50 Puan Alanlar Başarılı Sayılır. Tüm Derslerden Sınava Katılan Ve Beceri Sınavında Başarılı Olanlar, Başarısız Dersleri Bulunanlardan Tüm Sınavlardan Aldığı Puanların Ortalaması 50’den Fazla Olması Halinde Başarısız Olduğu Ders Ve Derslerden Başarılı Sayılır.

Öğrenim Süresi 3 Yıl Olan Endüstri Meslek Lisesi Mezunları Ustalık Belgesi Alabilmek İçin Sadece Meslekleri İle İlgili Beceri Sınavına Girerler.

Daha Önce Çırak Öğrenci Olarak Eğitim Gören Ve Kalfalık Belgesi Alanlar, Gördükleri Eğitim Süresine İlave Olarak 5 Yıl Çalışma Süresi Belgelendirmeleri Halinde Ustalık Sınavlarına Girebilirler.

Denklik Yolu İle Kalfalık Ustalık Belgesi Başvurusunda Gerekli Belgeler
Öğrenim Belgesi Aslı Yada Onaylı Örneği Ve 1 Adet Fotokopisi
Kimlik Aslık Ve Fotokopisi
1 Adet Fotoğraf
Denklik İçin Dokümanlar (Hangi Belge İle Denklik Yapılacaksa O Belge)
SGK İşyeri Unvanı Pirim Dökümü (1. Döküm Aylık, 2. Döküm İş Yeri Unvan Listesi Dökümü)
BAĞKUR Hizmet Belgesi Ve Vergi Dairesinden Onaylı Vergi Mükellefiyet Belgesi (Hizmet Süreleri Arasında Fark Olması Durumunda BAĞKUR Hizmet Süresi Dikkat Alınır)
Mesleğiyle İlgili MEB Onaylı Belgelerin Aslı Ve Fotokopisi
Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yüz Yüze Eğitim Tamamlama Belgesi
Kalfalık Ve Ustalık Belgesi Aslı Ve Fotokopisi
Mesleki Yeterlilik Belgesi MYK Aslı Ve Fotokopisi
Fiili Askerlik Yada Mahkumiyet Süresince Alının Mesleki Eğitim Yada Çalışmaya Dair Belgeler
Yurt Dışından Alınan Belgelerin Onaylı Tercümesinin Aslı İle Fotokopisi
EK-1 Başvuru Formu (İndirmek İçin Tıklayın)

Doğrudan Kalfalık Ve Ustalık Belgesi Alma Koşulları
19 Haziran 1986 Tarihinden Önce Çıraklık Okulu Diploması Almış Olanlara İlgili Alanda Doğrudan Kalfalık Belgesi Verilir.
1985-1986 Yılının Sonuna Kadar 3 Yıllık Mesleki E Teknik Ortaöğretim (Meslek Lisesi) Mezunları Alanlarındaki Meslekte Doğrudan Ustalık Belgesi Alabilir.
3 Yıllık Meslek Lisesi Mezunları (Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim) Alanlarında Bakanlığa Bağlı Olgunlaşma Enstitülerinden 2 Yıllık Kurs Programlarından Belge Alanlara, Alınan Kurs Belgesi İle İlgili Dalda Ustalık Belgesi Doğrudan Verilir.
8/8/1983 Tarihli Ve 18129 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Düzenlenen Kurslardan;
A) Elektrik Tesisatçılığı Birinci Sınıf Veya 1985-1986 Eğitim Öğretim Yılı Sonuna Kadar İkinci Sınıf Yetki Belgesi Alanlara Doğrudan Ustalık Belgesi,
B) 1985-1986 Eğitim Öğretim Yılından Sonra İkinci Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Alanlara, Ustalık Beceri Sınavında Başarılı Olmaları Hâlinde Ustalık Belgesi,
C) Üçüncü Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Alanlara, Doğrudan Kalfalık Belgesi, Kanunun 35 İnci Maddesi Kapsamında Düzenlenir.
Kanun Kapsamına Girmeden Önce Meslek Odaları İle Bakanlık İş Birliğinde Verilen Kalfalık Ve Ustalık Belgeleri Belge İle İlgili Meslek Odası Tarafından Resmi Yazı İle Doğrulanması Durumunda Dengi Belgeler İle Değiştirilir.

Doğrudan Kalfalık Ustalık Belgesi İçin İstenilen Belgeler
Öğrenim Belgesinin Aslı Yada Onaylı Örneği İle 1 Adet Fotokopisi
Kimlik Aslık Ve Fotokopisi
1 Adet Fotoğraf
Başvuruya Esas Belgenin Aslı Ve Fotokopisi
Meslek Odalarından Alınan Belgelerin İlgili Mevzuat Hükümlerine Göre Verildiğine Dair Resmi Yazı
EK-4 Başvuru Formu (İndirmek İçin Tıklayın)

İstanbul İli Denklik İşlemi Yapan Mesleki Eğitim Merkezleri
Küçükçekmece Mesleki Eğitim Merkezi, Kadıköy Neriman İrfan Akça Mesleki Eğitim Merkezi, Fatih Mesleki Eğitim Merkezi, Zeytinburnu Mesleki Eğitim Merkezi, Ümraniye İMES Mesleki Eğitim Merkezi.

Tüm Başvurular İçin Gerekli Ön Şart Ve Yeterli Öğrenim Durumu

• Kalfalık/Ustalık Sınav, Başvuru Formu (Ek-1) ile yapılır. Sınavlara başvuru yapabilmek için; En az 22 yaşın, bitirmiş, İlköğretim okulu mezunu veya ortaokul Ve imam hatip ortaokulu öğrenimini tamamlamış olmak gerekir.
• 1996-1997 eğitim öğretim yılı ve daha önceki yıllarda ilkokulu bitirmiş olanların değerlendirme işlemleri ilkokul diploması ile yapılır.
• 1996-1997 eğitim öğretim yılı ve daha önceki yıllarda ilkokulu bitirmeden ayrılmış olup ikinci kademe okur-yazarlık belgesi olanların açık öğretim ortaokuluna kayıt yaptırmaları şartıyla başvuruları kabul edilir.

Süreç
• Değerlendirme, İl Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Komisyonunca yapılır.
• Yetkili kurumlar, sınavların başlamasına bir ay kalaya kadar önceki öğrenmelerin tanınması ve denklik başvurularını kabul eder, ön değerlendirme yaparak (Ek-1) Form ile eklerini, iki nüsha Başvuru Değerlendirme Listesi (Ek-2) ve üç nüsha Başvuru Sonuç Belgesini (Ek-3) Komisyona gönderir. Başvurusu uygun bulunanların Başvuru Sonuç Belgesi (Ek-3) Komisyon başkanınca onaylanır.
• Komisyon yapılan başvuruları sınavların başlangıcından en geç üç hafta önce değerlendirerek sınavlara girmeye hak kazananları belirler.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. muharrem özden dedi ki:

  iyi günler hocam .yiyecek içecek hizmetleri mutfak ustalık iş yeri acma belgem var kantin işletebilirmiyim .ama ustalık belgem de kantin işletebilir ibaresi yok sorun olurmu

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Kantin İşletmeciliği Belgesi İsteniyor.
   Kantincilik Alanında Alınmış Ustalık Belgesi Sahibi Olma Şartı Aranır, Ancak, Katılımcıların Hiçbirisinde Ustalık Belgesi Bulunmaması Durumunda Kalfalık, Kurs Bitirme Belgelerinden En Az Birine Sahip Olma Şartı Aranır.

 2. Reyhan dedi ki:

  Merhaba ben 37 yaşındayım bayan kuaförlük için kalfalık ve ustalık belgesi almak istiyorum 1999 ile 2003 yılların da bayan kuaförü de çalışıyordum. Çıraklık eğitim merkezine 2002 2003 yılı arasında gittim. Çalıştığım yerler de sigorta yapılmadı. O zaman ilkokul mezunuydum şimdi aöl okuyorum. Geç de olsa belge alabilme şansım var mı

  1. Reyhan dedi ki:

   Çıraklık eğitim de 1 sene gidebildim evlendiğim için bırakmak zorunda kaldım. Kuaförlüğümü evde eşe dosta yaparak unutmamaya çalıştım. Acaba halen daha geç olsada kalfalık ustalık belgesi alabilme şansım var mı

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Mesleğinde Çalıştığını Sgk – Bağkur Belgeleri İle Kanıtlamak Gereklidir. En Az 5 Yıl Mesleğinde Çalışmışlık İstenir.
    Mesleki Eğitim Merkezine Kayıt İçin En Az Ortaokul Mezunu Olmak Gereklidir.

  2. Gülbeyaz Özkan dedi ki:

   Selam ben pastacılık tatlicilik aşçılık usta belgesi almak istiyorum başvuru yapamıyorum yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Mesleki eğitim merkezlerine başvurulur.

 3. nazlı dedi ki:

  merhabalar
  4. seviye güzellik uzmanlığı belgesi aldıktan sonra ustalık belgesi için denklik yoluyla sınava basvurucam. basvuru yaparken neler gerekli biraz kafam karıstı.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Kalfalık ve Ustalık Teorik e-Sınavı, “Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge” hükümlerine göre, 3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu”nda belirtilen alan ve dallarda belge başvurusu yapan adaylara yönelik yapılan teorik sınavları kapsar.

   Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları;
   e-Sınav başvuruları, adaylar tarafından 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren MEM Müdürlükleri üzerinden yapılabilecektir.
   Başvuruların MEM Müdürlüklerince kabul edilmesi neticesinde adaylar, kendilerine ait T.C. kimlik numarası ile e-sınav ücretini yatıracaklardır. Başvurusu onaylanan ve e-sınav ücretini yatıran adaylar için en yakın sınav tarihi ve saati, e-sınav randevu sisteminde tanımlanacaktır.

   Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik e-Sınavları Başvuru/Uygulama Kılavuzu
   https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_12/29160224_KalfalYk_UstalYk_ve_Usta_OYreticilik_e-SYnavlarY_BaYvuru_ve_Uygulama_KYlavuzu.pdf

 4. eyyüp dedi ki:

  iyi günler hocam meslek yüksekokulu gaz ve tesisat teknolojisi bölümünden mezun oldum ustalık ve kalfalık belgesi nasıl alabilirim yada usta öğreticilik belgesi alsam ustalık belgesi yerine geçer mi meslek lisesi diploması alabilir miyim bende

  1. Hem Kursları dedi ki:

   3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 6585 Sayılı Kanunla Değişik 30. Maddesinin İkinci Fıkrasında, “Bu Kanun Kapsamına Alınan İl Ve Mesleklerde; Belediyeler Ve İşyeri Açma İzni Vermeye Yetkili Diğer Kurum Ve Kuruluşlar İşyeri Açılışında, Esnaf Ve Sanatkârlar İle Tacirlerin Kendilerinden Veya İşyerinde Her Bir Meslek Dalında Çalıştırdıkları En Az Birer Çalışanından Ustalık Belgesi Ya Da En Az Ön Lisans Diploması İstemek Zorundadır.” Hükmü Getirilmiştir.
   Buna Göre, En Az İki Yıllık Yükseköğrenim Mezunu Olanlardan Ustalık Belgesi İstenmeyecektir.

 5. Ahmet dedi ki:

  iyi günler hocam benim kalfalık belgem var gaz altı kaynakçısıyım mesleki yeterlilik belgemde vardı süresi doldu ben hem ustalık belgesini hemde mesleki lise diplomasını almak istiyorum kayıtlar ne zaman baslıyor ve ayrıyeten iş yeri bulmam gerekiyormu

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Ortaokul Son Sınıf Öğrencileri Bakanlığımızca Yayımlanacak Kayıt Kılavuzunda Belirtilen Tarihlerde, Yaşı 18 Den Büyük Olup Her Hangi Bir Okulda Okumayan ( Açık Öğretim Hariç ) Ve Bir İş Yerinde Çalışanlar Yılın On İki Ayında Kayıt Olabilmektedir. Her Hangi Bir Okulda Okuyan Öğrenciler Nakil Olmak İstediklerinde Yönetmelik Nakil Esaslarına Göre Kayıt Olabilmektedirler.
   https://www.ucretsizkurslar.org/mesleki-egitim-merkezi-nedir/

   1. Ömer ünal dedi ki:

    Hocam merhabalar ;
    Ustalık belgesinin uluslararası geçerliliği varmıdır. (Avrupa da)

   2. Hem Kursları dedi ki:

    ab Mesleki Yeterlilik Belgesi istiyor diye biliyorum.

 6. Caner DİNDAR dedi ki:

  Merhaba Gastronomi ve mutfak sanatları lisans mezunuyum diplomam ile ustalık belgesi denkliği alabilir miyim bilginiz var mı?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 6585 Sayılı Kanunla Değişik 30. Maddesinin İkinci Fıkrasında, “Bu Kanun Kapsamına Alınan İl Ve Mesleklerde; Belediyeler Ve İşyeri Açma İzni Vermeye Yetkili Diğer Kurum Ve Kuruluşlar İşyeri Açılışında, Esnaf Ve Sanatkârlar İle Tacirlerin Kendilerinden Veya İşyerinde Her Bir Meslek Dalında Çalıştırdıkları En Az Birer Çalışanından Ustalık Belgesi Ya Da En Az Ön Lisans Diploması İstemek Zorundadır.” Hükmü Getirilmiştir.
   Buna Göre, En Az İki Yıllık Yükseköğrenim Mezunu Olanlardan Ustalık Belgesi İstenmeyecektir.

 7. Nazli dedi ki:

  Bana yardimci olurmusunuz bir soru sormustum

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Ustalık belgesi alma koşullarını taşıyorsanız denklik sınavına girilebilir.

 8. Figen Sarıarslan dedi ki:

  Merhaba ben geleneksel el sanatları meslek yüksekokulunda 1. Sınıfı bitirmiş durumdayım kalfalık belgemi daha önce almıştım okulu bitirmeden ustalık belgesi alabilir miyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Ustalık belgesi alma şartlarını taşımak gereklidir.

 9. hakkı dedi ki:

  iyi çalışmalar,2016 da gemi aşçısı uygunluk belgesi aldım,5 senedir gemilerde aşçı olarak çalışıyorum,yiyecek hizmetleri olarak işyeri açmayı düşünüyorum,elimdeki belge ve sertifikalar usta aşçı belgesi yerine geçer mi,nasıl bir yol izlemeliyim,tşk

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Mesleğinde 5 yıllık çalışmışlıkla kalfalık belgesi varsa ustalık sınavına girilebilir.
   Kalfalık belgesi olmayanlar öncelikle kalfalık sınavına girerler. Bir sonrası sınav döneminde ustalık sınavına girilir.

   1. Elif dedi ki:

    Ben işitme engelliyim %48 engelli raporum var. ustalık belgesi alabilir miyim? Şimdiden teşekkür ederim

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Ustalık Belgesi Alma Şartları Taşıyanlar İçin Bir Engel Yok Diye Biliyorum.

 10. sena dedi ki:

  1020 saat aşçılık kursu bitirdim meb onaylı kalflık mı ustalık mı alabilrim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   3. seviye kurs bitirme belgesi ise kalfalık belgesi sınavına girilebilir.
   Üçüncü Seviye Veya Kurs Süresi Olarak Bu Belgeye Denk Yaygın Eğitim Kurs Bitirme Belgesine Sahip Olanlar Beceri Sınavı İle Kalfalık Belgesi.

 11. furkan dedi ki:

  merhaba 1020 saat ve 2224 saatlik 2 adet belgem mevcut meb onaylı 625 gün de aşçı olarak sigortam var bu şartlar altında ustalık belgesi alabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Dördüncü seviye veya kurs süresi olarak bu belgeye denk yaygın eğitim kurs bitirme belgesine sahip olanlar beceri sınavı ile ustalık belgesi alabilir.

   1. furkan dedi ki:

    dördüncü seviye kurs nedir ve kurs süresi olarak aldığım belgeler yeterli mi? tam anlayamadım.

   2. Hem Kursları dedi ki:

    katıldığınız kursu aşçı kursu ise 4. seviyedir. https://e-yaygin.meb.gov.tr/download.ashx?fileID=4646

 12. Esinn dedi ki:

  iyi günler ;
  32 yaşında bayanım , Lise 1 den terkim (diplomam yok yani) ve halk eğitimde kuaförlük kurslarına başladım (daha önce hiç çalışmadım ve tecrübemde yok) ve şuanda yaklaşık 600 saati doldurdum.Ustalık belgesi almam için kaç saati doldurmam lazım acaba ? Ve gittiğim kursa tekrar gitmem durumunda saatime eklenir mi acaba ? Bana eklenir dediler ama bana mantıklı gelmedi açıkçası.Cevaplarsanız çok sevinirim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Üçüncü Seviye Veya Kurs Süresi Olarak Bu Belgeye Denk Yaygın Eğitim Kurs Bitirme Belgesine Sahip Olanlar Kalfalık Sınavına Girilebilir.
   Dördüncü Seviye Veya Kurs Süresi Olarak Bu Belgeye Denk Yaygın Eğitim Kurs Bitirme Belgesine Sahip Olanlar Ustalık Sınavına Girilebilir.
   Mesleki Eğitim Veya Kurs Sürelerinin Saat Olarak Belgelendirilmesi İstenir. Meslek Alan/Dal. İle İlgili Her Tür Mesleki Eğitim Ve Kurs Belgelerinin Süreleri Toplanarak Değerlendirilir. Her 160 Saat Bir Aylık Çalışma Süresi Olarak Kabul Edilir. Bu Şekilde Hesaplanacak Süre, Ustalık Sınav, Başvurusuna Esas Olan Çalışma Süresinden Düşülür
   Kişiler Aynı Kursa En Fazla İki Defa Devam Edebilirler. Bu Durumda Olanların Kurslara Kabul Edilmesi İçin En Az Yedi Yeni Kursiyerin Kayıtlı Olması Şartı Aranır. Aynı Kursa İkinci Defa Devam Edenlere Tekrar Kurs Bitirme Belgesi Verilmez. Başarısız Olunması Durumunda, Kurs Tekrarında İki Defa Katılma Şartı Aranmaz.

   1. Esinn dedi ki:

    Kuaför Ustalık Belgesi sınavına girebilmem için toplam kaç saat kursa girmem gerekir peki ?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    4. seviye kurs belgesi ile girilebilir. Kuaför kursu 2224 saat süresi.

 13. recep dedi ki:

  merhaba nijeryalı bir arkadaşım var onun kendi ülkesindeki ustalık belgesi burda denkliği kabul edilmiyor burda nasıl denklik yapabiliriz bilgisi olan varmı

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğine Göre
   Yurt dışından alınan belgelerin değerlendirilmesi
   Madde 240 – Yurt dışında kalfalık veya kalifiye işçilik belgesi alanlara kalfalık, bağımsız iş yeri açma yetkisi veren belge veya ustalık belgesi alanlara da ustalık belgesi, doğrudan verilir. Bunların dışındaki mesleki belgelerin denkliği, Başkanlığın görüşü Doğrultusunda ilgili birimce yapılır.

 14. Esma dedi ki:

  Merhabalar,

  14 yildir magazacilik sektöründe Görsel Düzenleme ve Vitrin Sorumlulugu yaptim. Fakat bu konuda nasil ustalik belgesi alabilirim ve ya böyle bir durumu nereye danisabilirim bulamadim.Bu nedenle yardimci olmanizi rica ederim.
  Eger mümkünse Ustalik Belgesi sinavina girerek ispatlayabilir miyim?
  Tesekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Mağazacılık Alanında Ustalık Belgesi Verilmiyor.
   Ustalık Belgesi 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Kapsamındaki Meslek Dallarında Veriliyor.

 15. Boran dedi ki:

  Görüntü ve ses sistemleri elektronik 320saat kurs belgem var,2001 yılından önce 1.5 veya 2 senelik bu meslekte çalıştım.
  Kalfalık ve ustalık belgesi için doğrudan sınavlara girebilirmiyim?Nasıl bir yol izlemeliyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   18 yaşından sonra mesleğinde çalışmışlık varsa kalfalık sınavına girilebilir. Ustalık sınavına katılmak için mesleğinden 5 yıl çalışmışlık istenir.

 16. Güney dedi ki:

  Merhabalar 3 yıl elektrikçi olarak çalışmışlıgım ( sgk dökümanına göre ) var açık öğretim lisesi Bilişim Teknolojileri mezunuyum ve bilgisayar programcılığı ön lisans mezunuyum.

  Milli Eğitim Bakanlığı Kurs bitirme belgem var 40 saatlik tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde Elektrik Tesisat ve Pano Montörü belgesi.
  İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü n den aldığım Geçici Ustalık belgesi var.
  Elektrik için ustalık belgesini ne kadar sürede alabilirim kalfalık belgem yok halen elektrikçi olarak yazlık bir sitede çalışıyorum

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Kalfalık belgesi sınavına katılmak için başvurulabilir. Ustalık belgesi sınavına katılmak için mesleğinde 5 yıl çalışmışlık gereklidir.

 17. Ferhat Cengiz dedi ki:

  İyi günler kolay gelsin 31.03.2021 tarihinde ustalık belgesi için sınava girdim 17.04.2021 de ise pratik sınav olacak ilk yazılı sınavdan kaç puan alınması lazım geçmek için

  1. Hem Kursları dedi ki:

   E-Sınavın Yüzde Kırkı, Uygulama Sınavının Yüzde Atmışının Ortalaması En Az 50 Olmalı, Uygulama Sınavından En Az 50 Alınmalıdır.
   Uygulama Sınav Notunun % 60’ı Ve E-Sınav Notunun % 40’ nın Toplamı 50 İse Başarılı Sayılırsınız.
   Adayın Her İki Sınava da Girmesi Zorunludur.

   Uygulama Sınavı 50’nin Altında Olan Adaylarda Ortalama İşlemi Alınmaz. E Sınavdan 50 Ve Üstü Almışsanız Uygulama Sınavından 50 Aldığınız Takdirde Başarılı Sayılırsınız.

   1. Kadir dedi ki:

    Merhabalar ben 40 yasindayim
    Liseyi tamem (turk alman mesleki egitim merkezi) de okudum ve kalfalik belgemi aldim simdi ustalik almak istiyorum nasil yardimci olursunuz?

   2. Seda dedi ki:

    Mrb ben e sınavdan 46 aldım estetisyenlık den gecmis oluyor muyum

   3. Hem Kursları dedi ki:

    Kalfalık Ve Ustalık Sınavlarında; E-Sınava Girmek Ve Beceri Sınavından En Az 50 Almak Şartıyla, E- Sınavın %40’ı İle Beceri Sınavının %60’ının Toplamı 50 Ve Üzeri Olanlar Başarılı Sayılır. Ustaöğreticilik Sınavında İse 50 Ve Üzeri Puan Alanlar Başarılı Sayılır.

   4. Seda dedi ki:

    Yani e sınavdan %40 demi bu demek 46 puan yeterlı mi e sınava

   5. Hem Kursları dedi ki:

    E-sınav: 46/100×40=18,4
    Beceri sınavı: 53/100×60: 31,8
    Toplam: 31,8+18,4=50,2
    Beceri sınavından en az 53 alınmalı.

  2. Nazli dedi ki:

   Mrb
   Ben 31 yasindayim lise 2 nin ikinci doneminde tastiknameyle ayrildim suan usta statusundeyim fakat caliamiyorum ben o tatiknamemle direk kalfalik ustalik sinavina girebilirmiyim?

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Ustalık belgesi alma koşullarını taşıyorsanız denklik sınavına girilebilir.

   2. Nazli dedi ki:

    Kosullari derken isi bilmemdenmi bahsediyorsunuz birde tastiknamem var baska kosul varmi?Bu arada yardimlariniz icin cok tesekkurler

   3. Hem Kursları dedi ki:

    Denklik Yolu İle Ustalık Belgesi Nasıl Alınır
    Alanınızda 4. Seviyede Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Kurs Bitirme Belgesi Olanlar
    Alanında SGK Veya BAĞKUR 5 Yıl Çalıştığını Belgeleyenlerden Kalfalık Belgesi Olmayanlar Öncelikle Kalfalık Sınavına Alınır, Bir Sonraki Dönemde Ustalık Sınavına Katılırlar.
    Kurs Bitirme Belgelerinin Her 160 Saat Süresi 1 Aylık Olarak Değerlendirilir. Kurs Sürelerinin Saat Olarak Belgelendirilmesi İstenir. Bu Şekilde Hesaplanacak Olan Süre Ustalık Sınavına Başvuru Süresinden Düşülür.
    Ustalık Belgesi Sahibi Olanlar Aynı Alanda Farklı Bir Daldan Ustalık Belgesi Almak İçin Belge Almak İstediği Dalın Ustalık Sınavına Alınır.
    Meslek Liselerinden 1986 Yılından Önce Mezun Olanlara Doğrudan Ustalık Belgesi Verilir.
    1986-1987 Eğitim Öğretim Dönemi Sonrası 3 Yıllık Meslek Lisesi Mezunları Ustalık Alanlarında Sınavına Katılabilir.
    Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yüz Yüze Eğitimi Belgesi İle Ustalık Belgesi Sınavına Katılarak Belge Alınabilir………….

 18. sinem akar dedi ki:

  merhaba,seramik ve cam teknolojisi alanından çinicilik bölümünden halk egitim merkezi kurslarına giderek sınav sonucu kalfalık belgesi aldım.şimdi ise ustalık belgesi ve usta öğreticilik belgesi almak istiyorum.eksik kredilerimi tamamlamak için halk eğitim kurslarına devam edeceğim benim sorum şu:çinicilikten ustalık belgesi almak için hangi kurslara gitmem gerekiyor,bana içinde çini kelimesi gecen kurslara gitmem gerektiği söylendi,çarkçı,tornada şekillendirici kursuna giderek saatimi tamamlayabilir miyim,teşekkür ederim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   seramik ve cam teknolojisi alanında 4. seviye kurslara bakınız.
   https://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?

 19. Sevki dedi ki:

  Merhaba isletme Elektrik bakımcısı seviye5 mesleki yeterlilik belgem var bu alanda direkt ustalık belgesi icin basvurabilirmiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Fark Ve Beceri Sınavı İle Alınır.
   MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin, kalfalık/ustalık belgesinin içerdiği öğrenme kazanımlarının MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin içerdiği öğrenme kazanımlarından fazla olması durumunda kişiler yalnızca eksik öğrenme kazanımlarından kalfalık/ustalık sınavlarına alınırlar.

   1. Sevki dedi ki:

    Peki hocam teorik yazılı sınavdan muafmı olucam

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Başvuru Şeklinde Myk Belgesi Kazanımlarına Göre Fark Ve Beceri Sınavı Olarak Geçiyor.

   3. Sevki dedi ki:

    Hocam bu gun ciraklık egitime gittim mesleki yeterlilik belgesinin denkligi olmadigini soylediler yani myk belgesini kullanarak ustalik sinavina giremezmisim dogru bilgimi acaba

   4. Hem Kursları dedi ki:

    MYK belgesi ile denklik yapılabiliyor. ancak sizin belgeniz için bir şey diyemem.
    MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin içerdiği öğrenme kazanımlannın ilgili alan/daldan kalfalık/ustalık sınavında ölçülen öğrenme kazanımlarıyla karşılaştırılmasına ilişkin tablo, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile birlikte hazırlanır.
    MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin, kalfalık/ustalık belgesinin içerdiği öğrenme kazanımlarının MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin içerdiği öğrenme kazanımlarından fazla olması durumunda kişiler yalnızca eksik öğrenme kazanımlarından kalfalık/ustalık sınavlarına alınırlar. (fark ve beceri sınavı)
    Ustalık-kalfalık belgesi müracaat şekli
    http://www.halkegitimkurs.com/wp-content/uploads/2020/03/ustalik-kalfalik-belgesi-muracat-sekli-min.jpg

 20. Erhan akbalık dedi ki:

  Merhabalar ben 2007 de çıraklık eğitim merkezini bitirip elektrik dalında kalfalık belgesi aldım şimdi ustalıl belgesi almak istiyorum ne yapmam gerekiyor bilgilendirir misiniZ teşekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mesleki eğitim merkezlerine başvurulur.

 21. Vedat dedi ki:

  Merhaba. Benim MYK dan almış olduğum duvarcı seviye-3 mesleki yeterlilik belgem var. Ben bu belgeyi mili eğitim bakanlığından alınan ustalık belgesine çevirmek istiyorum. inşaat sektörüyle ilgili (ustalık veya kalfalık belgeleri) meslekler var mı? inşaat kalıpçı, duvarcı, betonarme işçisi vb. Bu belgeyi nereden nasıl alabilirim?(önlisans otomotiv mezunuyum.)

  1. Hem Kursları dedi ki:

   MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin, kalfalık/ustalık belgesinin içerdiği öğrenme kazanımlarının MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin içerdiği öğrenme kazanımlarından fazla olması durumunda kişiler yalnızca eksik öğrenme kazanımlarından kalfalık/ustalık sınavlarına alınırlar.

   inşaat teknolojisi dalında verilen kalfalık / ustalık belgeleri
   Ahşap Yapı Sistemleri (Ahşap Doğrama ve Kaplamacılığı)
   Betonarme Yapı Sistemleri (Betonarme Demir,Kalıpçılık ve Çatıcılık/Yapı Duvarcılığı)
   Beton-Çimento ve Zemin Teknolojisi (Yapı Zemin ve Beton Laboratuvarcılığı)
   Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama (PVC Doğrama İmalat ve Montajcılığı)
   Çatı Sistemleri (Çatıcılık)
   Çelik Yapı Teknik Ressamlığı
   İç Mekân Teknik Ressamlığı
   Mimari Yapı Teknik Ressamlığı
   Restorasyon
   Statik Yapı Teknik Ressamlığı
   Yapı İç Mekân Dekorasyonu (Yapı Dekorasyonculuğu)
   Yapı Yalıtımı (Yapı Yalıtımcılığı)
   Yapı Yüzey Kaplama (Yapı Yüzey Kaplamacılığı)

 22. Birsen dedi ki:

  Ben 1995 kızmeslek lisesi El sanatları mezunuyum kamuda memurluk için başvuru yaptığımda bütün nitelikler kabul oluyor ama eğitim durumunuz yeterli değil diyor kalfalık ustalık belgesi soruyor SSK olarak özel sektörde çalışmışlığım var sanayi makinası kullanıyorum lütfen bana bir yol gösterin KPSS den geçerli notunda aldım.Ne yapmam lazım lütfen bir yol gösterin.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mesleki eğitim merkezlerine başvuruda bulunulur. sınav ile kalfalık ve ustalık belgesi alınabilir.

   1. Bekir dedi ki:

    Merhaba ben önlisans mezunuyum oto lastik tamiri için ustalık belgesi almak istiyorum nasıl yaparım ve nakadar sürer

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Mesleğinde 5 Yıl Çalışmışlık İle Ustalık Sınavına Girilerek Alınır. Yada Mesleki Eğitim Merkezlerine Kayıt Olarak 4 Yılda Alınabilir.

 23. Mehmet TANRIKULU dedi ki:

  Merhabalar. 1985 meslek lisesi elektrik programı mezunuyum. 1986 dan itibaren 1990 yılına kadar bir fabrikada mesleğim ile ilgili çalıştım. Askerlik dönüşü 1993 yılında resmi kurumda yine mesleğimle ilgili teknisyen olarak işe başladım. Çalışırken 2 yıllık ön lisans yine elektrik okuyarak mezun oldum. Çalıştığım kurumda 28 yıl mesleğimi yürüttüm ve emekli oldum. Kendime ait bir işyeri açmak istyorum. Ustalık belgesi almam için lise diploması mı yüksekokul diploması mı hangisi uygun olur. Br de usta öğreticilik belgesi için ayrıca müracaat mı etmek gerekir. Şimdiden teşekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından 1985-1986 eğitim öğretim yılı sonuna kadar mezun olanlara, diplomasında yazılı olan meslekleri ile ilgili olarak, mesleki eğitim merkezi programı kapsamındaki bir meslek dalından bir defaya mahsus olmak üzere (Tablo-1) Ek-4 ile başvurmaları halinde, ustalık belgesi doğrudan verilir.
   usta öğretici belgesi kursuna katılarak usta öğreticilik belgesi alınabilir.

 24. Hamza dedi ki:

  Merhaba hocam 7. Ay 2019 da kalfalık belgesi aldım aynı meslekte kaç yıl prim olması lazım ustalık belgesi alabilmek için

   1. Gözde fakıoğlu dedi ki:

    Merhaba hocam işletme lisans mezunuyum el sanatları alanında usta öğretici belgesi almak istiyorum denklik alabileceğim hangi kurumlar var myk da bu meslek dalında yardımcı olcak kimse bulmadım.özel başka kurumlarda bu belgeyi alabilirmiyim denklik sayılırmı

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Usta öğretici belgesi almak için ustalık belgesi sahibi olmak gereklidir.
    Denklik yolu ile ustalık belgesi almak için mesleğinde en az 5 yıl çalışmak, 4. Seviye kurs bitirme belgesi sahibi olmak gereklidir. Kalfalık ve ustalık belgeleri Mesleki eğitim merkezleri tarafından yapılan sınav ile verilir.

  1. Hüseyin günes dedi ki:

   Meraba cıraklık egıtım merkezinden makına teknojisi alanında ustalık belgesı aldım ama acık ogretım lisesi mezunuyum bu bolumdekı ustalık belgem ile kpss den bu nitelikte bıyere atanabılırmıyım normalde meslek lisesinin makına teknolojisi alanı mezunu olmak sartı yazıyor aranan nıtelıkte

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Başvuru Şartlarını Taşımadığınız İçin Atanacağınızı Sanmıyorum.
    14 ağustos 2020 tarihinde milli eğitim bakanlığı tarafından gönderilen yazı ile lise mezunu olup aynı zamanda ustalık belgesi sahibi olanlara ilgili dalda makam oyanı ile uygun bulunun diplomanın doğrudan verileceği madde 9’da belirtilmiştir.

    İlgi : a) 02.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
    Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
    Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun.
    b) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu.
    c) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu.
    ç) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
    d) Millî Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme
    Değerlendirme İşlemleri İle İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge.
    e) Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.07.2019 tarih ve 18 sayılı Kararı.
    f) Talim ve Terbiye Kurulunun 22.05.2020 tarihli ve 10 sayılı Kararı.
    g) 06.08.2020 tarihli ve 90757378-20-E.10228754 sayılı Makam Onayı.
    09.12.2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ilgi
    (a) Kanun ile, ilgi (b) ve ilgi (c) Kanunlarda değişiklik yapılmış olup mesleki eğitim
    merkezleri örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır.
    İlgi (e) Karar ekinde yayımlanan “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi
    ve Diploma Fark Dersleri” açıklamalarda “Mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran
    öğrenciler diploma alabilmek için Bakanlıkça belirlenen fark derslerini öğrenimleri süresince
    alabileceklerdir” denilmekte olup ilgi (f) Karar ile de, ilgi (e) Karar eki “Mesleki Eğitim
    Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı” yayınlanmış ve 2019-2020 eğitim
    öğretim yılından itibaren mesleki eğitim merkezlerinde diploma programı kademeli olarak
    uygulamaya başlanmıştır.
    İlgi (b) Kanunun 35 inci maddesinin birinci paragrafında; “Kapsamı, şartları ve süresi
    Bakanlıkça belirlenen telafi eğitimi veya tamamlayıcı eğitime katılan ve bu eğitim sonunda
    yapılan sınavlarda başarılı olan kalfa, usta ve ortaöğretim kurumu mezunlarına, bitirdikleri
    meslek alanının diploması verilir” ayrıca, ilgi (ç) Yönetmeliğin 61 inci maddesi (ç) fıkrasında
    “3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 35 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında
    meslek lisesi mezunu olmak isteyen ortaöğretim kurumu mezunlarıyla ortaokul veya
    imam-hatip ortaokulunu bitiren kalfa ve ustalara, millî eğitim müdürlüklerince belirlenen
    takvime göre, telafi programı uygulanır” hükümleri bulunmaktadır.
    Daha önceki yıllarda mesleki eğitim merkezlerinden kalfalık ve ustalık belgesi almış
    olanlar ile halen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma programına dahil
    olmayan öğrencilerin de diploma sahibi olabilmeleri amacıyla, ilgi (b) Kanun ve ilgi (ç)
    Yönetmelik hükümleri doğrultusunda;

    1-En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup kalfalık veya ustalık belgesi
    sahibi olanlar ile halen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma programına
    dahil olmayan öğrencilerin diploma alabilmeleri için “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık
    Ders Çizelgesi ve Diploma Programı”ında yer alan derslerin tamamından başarılı olmaları
    esastır.
    2-İlgi (e) Karar ile yürürlüğe giren “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders
    Çizelgesi ve Diploma Programı”ndan önceki çerçeve öğretim programlarına göre ustalık
    belgesi almış olanlar, ilgi (e) Karar ile yürürlüğe giren “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık
    Ders Çizelgesi ve Diploma Programı”nda belirtilen fark dersleri alacaklardır.
    3-İlgi (e) Karar ile yürürlüğe giren “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders
    Çizelgesi ve Diploma Programı” çerçeve öğretim programından önceki çerçeve öğretim
    programlarına göre kalfalık belgesi almış olanlar, mesleki eğitim merkezi diploma
    programının 12 inci sınıfına kayıt olacaklar ve bununla birlikte ilgi (e) Karar ile yürürlüğe
    giren “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı”ndaki 9, 10
    ve 11 inci sınıf diploma fark derslerini alacaklardır.
    4-Halen mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören ve diploma programına dahil
    olmayan öğrenciler, ilgi (e) karar ile yürürlüğe konulan “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık
    Ders Çizelgesi ve Diploma Programı”ndaki diploma fark derslerini alacaklardır.
    5-İlgi (d) Yönergenin 08.04.2019 tarihli değişikliğine göre ortak dersler ile seçmeli
    dersten sınava girmeden ustalık belgesi almış olanlar, ilgi (e) Karar ile yürürlüğe giren
    “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı”ndaki seçmeli
    ders, temel dersler ve diploma fark derslerini alacaklardır.
    6-İlgi (d) Yönergenin 08.04.2019 tarihli değişikliğine göre ortak dersler ile seçmeli
    dersten sınava girmeden kalfalık belgesi almış olanlar, mesleki eğitim merkezi diploma
    programının 12 inci sınıfına kayıt olacaklar ve bununla birlikte ilgi (e) Karar ile yürürlüğe
    giren “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı”ndaki 9, 10
    ve 11 inci sınıf seçmeli ders, temel dersler ve diploma fark derslerini alacaklardır.
    7-İlgi (b) Kanun kapsamında doğrudan ustalık belgesi almış olanlar, ilgi (e) karar ile
    yürürlüğe giren “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma
    Programı”ndaki seçmeli ders, temel dersler ve diploma fark derslerini alacaklardır.
    8-İlgi (b) Kanun kapsamında doğrudan kalfalık belgesi almış olanlar mesleki eğitim
    merkezi diploma programının 12 nci sınıfına kayıt olacaklar ve bununla birlikte ilgi (e) Karar
    ile yürürlüğe giren “Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma
    Programı”ndaki 9, 10 ve 11 inci sınıf seçmeli ders, temel dersler ve diploma fark derslerini
    alacaklardır.
    9-Lise mezunu olup aynı zamanda ustalık belgesine sahip olanlara ustalık belgesinde
    yazılı olan alan ve daldan ilgi (g) Makam Onayı ile uygun bulunan diploma doğrudan
    düzenlenecektir.
    10-“Mesleki Eğitim Merkezleri Haftalık Ders Çizelgesi ve Diploma Programı”nda yer
    alan dersleri ortaöğretim kurumlarından alarak başarılı olduğunu belgelendirenler söz konusu
    derslerden muaf olacaktır.
    11-Telafi eğitimi uygulamasında, her bir dersten ilgi (ç) Yönetmeliğin 26 ncı
    maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda sınıf oluşturulacaktır. Öğrenci sayısının birinci
    fıkrada belirtilen sayıdan az olması hâlinde bu öğrenciler, mesleki eğitim merkezi diploma
    programına devam eden öğrenciler ile birlikte eğitim alabileceklerdir.
    12-Telafi eğitimi uygulamasında, her bir dersin toplam ders saatinin 1/6’sın dan fazla
    devam etmeyen öğrenciler o dersten başarısız sayılacaklardır.
    13-Telafi eğitimleri ders yılı başında başlatılacak olup öğrenci kayıt işlemleri de bu
    tarihe kadar tamamlanacaktır. Ancak bu tarihten sonra yapılan kayıtlar devamsızlık
    süresinden değerlendirilecektir.
    14-Sadece telafi eğitimine kayıt olan öğrenciler için sigorta ve devlet katkısı işlemleri
    yapılmayacaktır.
    15-Telafi eğitimi bir eğitim öğretim yılından (36 hafta) az olmamak üzere planlanacak
    olup her bir dersten başarılı olanlara ilgili eğitim öğretim yılı çalışma takviminde belirtilen
    tarihlerde, ilgi (g) Makam Onayı ile uygun bulunan diploma düzenlenecektir.
    16-Telafi eğitimine katılacak öğrencilerin kayıtları ve diğer iş ve işlemleri e-Mesem
    sisteminde açılacak olan modül üzerinden yapılacaktır.
    Telafi eğitim programlarının yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülmesi
    hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.
    http://www.halkegitimkurs.com/wp-content/uploads/2021/01/diploma-telafi-egitim-programi-mem.pdf

 25. ahmet şentürk dedi ki:

  hocam merhaba

  bende metal yüzey boyama kalfalık belgesi aldım ama ustalık belgesi için yeterli sigortam yok ve işten ayrıldım.ustalık belgesi almanın başka şartları varmı acaba kurs görmek gibi vs vs

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Mesleki Açık Öğretim Lisesi yüz yüze eğitimi tamamlama belgesi ile
   MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin, kalfalık/ustalık belgesinin içerdiği öğrenme kazanımlarının MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin içerdiği öğrenme kazanımlarından fazla olması durumunda kişiler yalnızca eksik öğrenme kazanımlarından kalfalık/ustalık sınavlarına alınırlar
   alanında 4. seviye kurs bitirme belgesi ile

 26. sefa kara dedi ki:

  sn yetkili ;
  kantin işletmeciliği ustalık belgesi almak için ,neler gereklidir?aşcılık ön lisans mezunuyum işime yarar mı bu konuda?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Aşçılık Bölümü İçin Denklik Yapılabiliyordu, Ancak Fark Dersleri Almanız İstenebilir. Mesleki Eğitim Merkezleri İle Görüşün.

 27. Suat dedi ki:

  Elektronik ögretmeniyim Ayni zamanda elektrik elektronik Mühendisiyim…
  4. Seviye Otomotiv Elektromekanikerligi kursunu tamamlayip sertifika alirsam ustalik yada kalfalik sinavlarina giriş hakkim dogarmi otomotiv elektromekanikerligi uzerine ustalik belgesi almak istiyorum? ilginiz icin simdiden tşk ederim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Dördüncü Seviye Veya Kurs Süresi Olarak Bu Belgeye Denk Yaygın Eğitim Kurs Bitirme Belgesine Sahip Olanlar Beceri Sınavı İle Ustalık Belgesi Alabilir. (Kalfalık Belgesi Olmayanlar Öncelikle Kalfalık Belgesi Sınavına Alınır, Bir Sonraki Dönemde Ustalık Sınavına Girebilir)

 28. ÜMİT dedi ki:

  TEKNİK ÖĞRETMENLER USTA ÖĞRETİCİ YERİNE GEÇERMİ? işyerinde çırak göndermek için

  1. Hem Kursları dedi ki:

   3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre çıraklık eğitimi uygulama kapsamında olan 140 meslek dalındaki işyerinde çalışanların mesleki eğitim merkezine kayıt olabilmesi için ilgili işletme yetkilisinin veya işletmede çalışan bir kişinin USTALIK ve USTA ÖĞRETİCİLİK belgesi olması gerekir.

 29. Yunus dedi ki:

  Merhabalar,
  yabancı uyruklular için; kendi ülkesinde cilt bakımıve estetisyenlik konusunda uzun süre çalışmış ve kendine ait işletme açmak için yeterli eğitim ve belgesi olan biri Ustalık belgesini denklik yolu ile alabilir mi yada nasıl alabilir.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Önceki öğrenmelerin tanınması ve denklik esasları
   MADDE 5- (1) Bu Yönergeye göre yapılacak iş ve işlemlerde, bireyin örgün/yaygın
   eğitim veya serbest öğrenmeler yoluyla edindiği öğrenme kazanımları kalfalık ve ustalık
   belgelerine erişimde değerlendirilir. Önceki öğrenmelerin tanınması ve denkliği; ulusal
   meslek standartları, ulusal yeterlilikler ve ilgili alan/dalın çerçeve öğretim programları ile
   kazandırılması amaçlanan öğrenme kazanımları esas alınarak yapılacak ölçme ve
   değerlendirmelerle sağlanır.

   (2) Bu Yönergeye göre; Bakanlıkça veya Bakanlık ile diğer kurum ve kuruluşların iş
   birliği sonucunda verilmiş veya yurt dışından alınmış; diploma, öğrenim durum belgesi, MYK
   Mesleki Yeterlilik Belgesi, öğrenim belgesi, yüz yüze eğitimi tamamlama belgesi,
   tasdikname, kurs bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika ve hizmet belgesi önceki
   öğrenmelerin doğrulanması süreçlerinde değerlendirmeye tabi tutulacak belgelerdir.
   MADDE 8-
   Yurt dışından alınan belgelerin değerlendirilmesi, belgenin aslının o ülkenin
   Türkiye’de bulunan konsolosluklarınca veya geldikleri ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti
   konsolosluğunca tasdik edilmiş ve noter yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe
   çevirisi ile yapılır. Bu madde kapsamında başvuru yapanlardan sosyal güvenlik prim dökümü
   istenmez.
   MADDE 13-
   Yurt dışındaki mesleki eğitim kuruluşlarından kalfalık, kalifiye işçilik veya bunlara
   eşdeğer mesleki yeterlilik belgesi alanlara kalfalık belgesi, ustalık belgesi veya buna eşdeğer
   mesleki yeterlilik belgesi alanlara da ustalık belgesi Kanunun 35 inci maddesi kapsamında
   doğrudan verilir.
   Mesleki Eğitim Merkezleri Tarafından Verilir.

   1. Yunus dedi ki:

    Bilgilendirme için teşekkür ederim.
    Yukarıda bahsi geçen belgelerin konsolosluk onayı ve tercümeleri tamamlandıktan sonra doğrudan önce mesleki yeterlilik belgesi alıp daha sonra halk eğitim merkezlerinden Ustalık belgesi talep edilecek doğru mu anlıyorum? daha detaylı bilgi için nasıl bir yol izlemeliyiz?
    Teşekkürler.

   2. Hem Kursları dedi ki:

    belgelerinizin ustalık belgesi almak için yeteri olup olmadığını mesleki eğitim merkezleri ile görüşün.

   3. Meftun dedi ki:

    Mrb 14 yıldir fabrikada metal kaynakcısı olarak calışmaktayım ilkokul mezunu ve myk celik kaynak 3.seviye belgem var.ilk almam gereken belge hangisi nasil başvuru yapılıyor.

   4. Hem Kursları dedi ki:

    Mesleğinde 5 Yıl Çalışmışlık İle Ustalık Sınavına Katılarak Belge Alınabilir. Kalfalık Belgesi Olmayanlar Önce Kalfalık Sınavına Alınır, Sonraki Sınav Döneminde Ustalık Sınavına Alınırlar.

   5. Mutlu sager dedi ki:

    Merhaba benim sorum aşçılıkla alakalı 2000 yılından beridir bu işi yapıyorum ama hiç bir belgem yok sadece üniversite onaylı olduğu söylenen belge var elimde ben meb onaylı nasıl belge alabilirim yardımcı olursanız duacınız olurum saygılar

   6. Hem Kursları dedi ki:

    mesleğinde 5 yıl çalışmışlıkla ustalık belgesi sınavı için başvurulabilir. kalfalık belgesi olmayanlar öncelikle kalfalık sınavına alınır, bir sonraki sınav döneminde ustalık sınavına alınırlar. başvurular mesleki eğitim merkezlerine yapılır.

   7. Erol dedi ki:

    Merhabalar Ben mobilya ustasıyım ama hep kayıtsız olarak çalıştım. 3 yıl bu işte sigortam var ve kendi işyerim vardı 1 yılda buradan vergi levhası var mobilya üzerine. 38 yaşındayım Almanyada denklik alıp çalışmak istiyorum. Bu ay kalfalık sınavım var ama Madde (35) den Almanya denklik vermiyor. Bu işi iyi biliyorum ama çok az SGK geçmişim var. Hep kayıt dışı sigortasız çalıştım. Nasıl bir yol izlemem gerekiyor.

   8. Hem Kursları dedi ki:

    mesleğinde çalıştığı sgk-bağkur belgeleri ile gösterilmelidir.

 30. Emre TUNÇKILIÇ dedi ki:

  Merhabalar Endüstri Meslek Lisesi 1998/1999 dönemi Elektrik Bölümü mezunuyum. 5 senedir bir kurumda Bilgi işlem birimi teknik ve donanım personeli olarak görev yapmaktayım.
  Bilgisayar Teknik Servisciliği Ustalık Belgesi almak için ne yapmam gerekir.Yardımcı olursanız çok sevinirim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Mesleğinde 5 Yıl Çalıştığını Sgk-Bağkur İle Belgeleyerek Sınav İle Alınabilir.
   Mesleki Eğitim Merkezlerine Başvurulur. Kalfalık Belgesi Olmayanlar Önce Kalfalık Sınavına Alınır. Bir Sonraki Sınav Döneminde Ustalık Sınavına Alınırlar.

 31. dilek dedi ki:

  Merhaba ben gümüş kazazıye üzerine ustalık belgesı almak istiyorum ve bualanda hıc bir çalısma sürem yok. 4. seviye kurs bitirme belgesi ile basvuru yapıcam ama kac saatlik kursa gıtmek gerektiğini bilmiyorum bu konuda yardımcı olursanız memnun olurum iui çalışmalar.

   1. dilek dedi ki:

    Merhaba benim alanım 744 yada 1088 sattlık kursları ıcerıyor. Yani ben 744 saatlık kursa gıdınce alacagım belgeyle ustalık sınavı ıcın basvuru yapabılecekmiyim?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    kuyumculuk teknolojisi alanında takı imalatı ustalık belgesi veriliyor.
    kuyumculuk teknolojisi alanında 4. seviye kurs bitirme belgesi ile sınava girilebilir.
    kurs programlarında seviye kısmına bakınız.
    https://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?

   3. Pınar yanık dedi ki:

    Merhaba kız meslek lisesi mezunuyum 6 yıllık sigortam var usta öğretici olabilir miyim

   4. Hem Kursları dedi ki:

    bölüme göre meslek deneyimi şartı ile kurs açmak için başvuruda bulunulabilir.

 32. murat zeybek dedi ki:

  sayın yönetici aşçılık ustalık belgesi sınavına girmek için kaç saat meb halk eğitim merkezlerinden ders almak gerekir yukarıda yazılarda 4. kademe deneniyor bunu anlamıyorum saat olarak net olarak kaç ders saati gerekmektedir..

  1. Hem Kursları dedi ki:

   4. seviye kurs bitirme belgesi istenir. kurslarda her 160 saat 1 aylık çalışmışlık sayılır. linkten yiyecek içecek hizmetleri seçilerek kurs seviyeleri görülebilir.
   https://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?

 33. ali dedi ki:

  AÖF aşçılık ön lisans programından mezun olunduğunda lokanta açılabiliyormu?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   iş yeri açmak için soruyorsanız, aşağıdaki mesleki eğitim kanunu 30 madde geçerlidir.
   3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
   Madde 30 –
   Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilir.
   Bu Kanun kapsamına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve işyeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar işyeri açılışında, esnaf ve sanatkârlar ile tacirlerin kendilerinden veya işyerinde her bir meslek dalında çalıştırdıkları en az birer çalışanından ustalık belgesi ya da en az ön lisans diploması istemek zorundadır.

   1. sezer yaman dedi ki:

    İyi günler

    Amcamın 10 yıllık elektrik işleriyle ilgili sigortası mevcut sadece sınava giriş yaparak ustalık belgesi alabilir mi (ilk okul mezunu)

   2. Hem Kursları dedi ki:

    kalfalık belgesi yoksa öncelikle kalfalık sınavına alınır. sonraki sınav döneminde ustalık sınavına alınır.
    İlköğretim Mezunu Yada Ortaokul, İmamhatip Ortaokulu Mezunu Olmak Gereklidir.
    1996-1997 Eğitim-Öğretim Yılı Ve Daha Önceki Yıllarda İlkokulu Bitirmiş Olanların Değerlendirme İşlemleri İlkokul Diploması İle Yapılır.

 34. hekim dedi ki:

  kuru temizleme ustalık belgesi veriyormusunuz bunun için nereye başvurmam gerekiyor

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Tekstil Ürünleri ve Halı Temizleme (Kuru Temizlemecilik) ustalık belgesi veriliyor.
   mesleki eğitim merkezlerine başvurulur.

 35. Muhammed Şahin dedi ki:

  Merhaba betonarme ve yapı sistemleri mem kalfalık belgem var, ustalık belgemi başka alanda alabilirmiyim??

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Alanında 5 Yıl Çalışmışlık Varsa Sınav İle Alınabilir.

 36. Rabia dedi ki:

  Merhaba ben gıda mühendisiyim ayni zamanda 2.5 yildir pastacılıkla uğraşıyorum simdi açiktan 2 yıllık aşçılık okuyorum mezun olduktan sonra yine de ustalık belgesi almam gerekiyor mu yardımcı olursanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   iş yeri açmak için soruyorsanız, aşağıdaki mesleki eğitim kanunu 30 madde geçerlidir.
   3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
   Madde 30 –
   Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilir.
   Bu Kanun kapsamına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve işyeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar işyeri açılışında, esnaf ve sanatkârlar ile tacirlerin kendilerinden veya işyerinde her bir meslek dalında çalıştırdıkları en az birer çalışanından ustalık belgesi ya da en az ön lisans diploması istemek zorundadır.

   1. Rabia dedi ki:

    Hayir pastaci olarak aktif çalışıyorum calismak icin soruyorum ustalik belgesinin ayri sekilde alinmasina gerek var mi

   2. Hem Kursları dedi ki:

    gerekmiyor.
    3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
    Madde 30 –
    Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilir.
    Bu Kanun kapsamına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve işyeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar işyeri açılışında, esnaf ve sanatkârlar ile tacirlerin kendilerinden veya işyerinde her bir meslek dalında çalıştırdıkları en az birer çalışanından ustalık belgesi ya da en az ön lisans diploması istemek zorundadır.

   3. Rabia dedi ki:

    Çok teşekkür ederim.

   4. Oguzhan dedi ki:

    Soma seas termik santralinde calisirken şirket ekat almamız için bizi TEİAŞA gonderdi ben sınava girdim parayı yatırdım sınavı geçtim ve şuan bana belgeyi vermiyorlar bölüm tutmadığı için bolumum elektrik elektronik teknolojisi bana ustalık belgesi al diyor smdi ben nasıl ustalık belgesi alabilirim 8 yıllık iş tecrübem var bana yol cizermisiniz benim dal tutmadığı için vermiyorlar şuanda belgemi

   5. Hem Kursları dedi ki:

    Mesleki eğitim merkezlerine ustalık belgesi almak için başvuruda bulunacaksınız.

 37. Semih Tekşan dedi ki:

  09.07.2020 tarihinde 4 Yıllık Lisans Programı Olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden Mezun Oldum. Ustalık Belgesi Alabilmem için Ne Yapmam Gerekiyor. Bilgilendirirseniz Sevinirim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Lisans seviyesinde mesleki ve teknik eğitim görenler ile meslek lisesi mezunu olup mesleği ile ilgili meslek dalında ön lisans eğitimi alanlara doğrudan “İşyeri Açma belgesi” verilir.

 38. erhan dedi ki:

  merhabalar ben 5 yıldır otomotiv sektöründe sgk lı usta ögretici olarak hizmet vermekteyim yasım 35 ortaögretim mevzunuyum. halihazırda belgem bulunmamakta calıstıgım meslek dalında ustalık ve usta ögreticilik belgesi almak istiyorum bunun için izlemem gereken yol nedir?tesekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mesleki eğitim merkezlerine başvurulur. sınav ile belge alınır. sınavlar yılda 6 defa 2 ayda bir yapılır. kalfalık belgesi olmayanlar önce kalfalık sınavına, bir sonraki sınav döneminde ustalık sınavına alınır.

 39. Yasemin Yılmaz dedi ki:

  93-94 yılı Kız meslek Nakış mezunuyum..94 yılı halk eğitimin yapmış olduğu usta öğreticilik sınavina(yazılı ve uygulamalı)girdim. 10 yıl.usta öğreticilik yaptım..Kanunlar değişmiş Ustalık belgesi almam için ;Meslek.lisesi ve çalışmisliğım.oldugu için direk alabilirmiyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   sınavla mesleki eğitim merkezlerinden alınır.

 40. Musa dedi ki:

  merhaba, liseden yiyecek içecek hizmetleri alanı mutfak bölümünden 2012 yılında mezun oldum. lisansımı ve yüksek lisansımı gastronomi ve mutfak sanatları dalında tamamladım. Benim lise diplomam usta öğreticilik belgesi yerine geçiyor mu?, geçmiyorsa ne yapmam lazım?. Vereceğiniz bilgiler için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında Kurs Açmak İçin Başvurulabilir.
   Lise Mezunlarından Alanında 3 Yıl, Ön Lisans Mezunu Olanlardan Alanında 1 Yıl Meslek Deneyimi Şartı Aranır.

   1. Memik güler dedi ki:

    Ben aşcılık belgesi almak için yazılı sınavını başarılı Bi şekilde geçtim uygulamalı sınavına katıldım sadece et pişirmek için tava gevirmeyi unutum diye beni sınavdan 00 puan vererek sınavdan cıkardılar ben ozel bi şirket de Aşcı olarak çalışıyorum vereceğiniz Bi benge dünya birincisi secmiyor sunuz işimize devam etmek için bir belge almak işin sınav lara girdik mastır şef seçilmeye girmedik alt tarafı halıhazır da çalışmış olduğumuz işimi ze devam etmek için belgeye ihtiyacı mız var

 41. Mehmet güven dedi ki:

  2004 yılında çıraklık eğitim giriş yaptım berber kalfalık aldım ustalık kurslarıni yarıda bıraktım şimdi demir doğrama işi yapıyorum ustalık belgesi almak için ne yapmam gerekiyor

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mesleğinde 5 yıl çalışmışlık ile ustalık sınavlarına katılabilinir yada mesleki eğitim merkezlerine kayıt olunarak alınabilir.

   1. Kenan Akper dedi ki:

    Merhaba, franchise bayiligi veren bir firmadan kuru temizleme bayiligi acacagiz fakat kuru temizleme ustalik belgemiz yok, bu belgeyi temin edebilmek icin kurumunuzdan bir egitim,sertifika,belge vs. verilmekte midir, suresi vs. Nedir, nasil alinir, bilgi rica ederiz,sayg..

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Tekstil Ürünleri Ve Halı Temizleme (Kuru Temizlemecilik) Ustalık Belgesi İstenir. Ustalık Belgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Tarafından Verilir.
    Ustalık Belgesi Almak İçin Mesleğinde En Az 5 Yıl Çalışmışlık İstenir. Dükkanı Açmak İçin En Az Bir Çalışanda Belge Olması Yeterlidir.

   3. Kenan Akper dedi ki:

    5 yil calisma sart mi, kuru temizlemici acmak icin bu belgeyi baska nasil aliriz,bir egitim bir sinav gibi biseyler duydum,bilginiz var midir?

   4. Nıhal dedi ki:

    Merhaba efendim ben meslekı egıtım de lise diploması almak istiyorum kalfalık ustalık ve usta ogretıcı belgemıde aldım cok uzun sure olmadı bitireli gecen yıllarda aldım suan ki yonetmelıge gore lise diploması da verılmekteymıs ben bu konuda sizden bilgi alabilir miyim lise diploması almak ıcın hangi fark dersleri vermemiz gerekiyor ve ne kadar sure ıcınde alınabilir lise diploması bu konuda yardım ederseniz cok mutlu olurum sımdıden tesekur ederim

   5. Hem Kursları dedi ki:

    2019-2020 9. sınıflardan başlamak üzere isteyen mesleki eğitim merkezi öğrencileri lise diplomasi programına katılacak diye biliyorum, eski mezunları kapsamıyor Diye Biliyorum.

 42. Serdar dedi ki:

  İyi günler ön lisans aşçılık mezunuyum,lisede farklı bir bölümden mezun oldum.restaurant açmak istiyorum fakat araştırmalarım sonucunda bazı sitelerde 1 yıl SGK lı olarak çalıştıktan sonra iş yeri açabileceğim söyleniyor bunun doğruluğu nedir? Mezun olduktan hemen sonra diplomam ile iş yeri açabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
   Madde 30 –
   Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilir.
   Bu Kanun kapsamına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve işyeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar işyeri açılışında, esnaf ve sanatkârlar ile tacirlerin kendilerinden veya işyerinde her bir meslek dalında çalıştırdıkları en az birer çalışanından ustalık belgesi ya da en az ön lisans diploması istemek zorundadır.

 43. Organ bugra dedi ki:

  10 uncu madde;En az 4 yıllık eğitim veren mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara, meslek lisesini bitirdikten sonra alanı ile ilgili bölümde ön lisans eğitimi alanalara ve 4 yıllık fakülte mezunu olanlara doğrudan işyeri açma belgesi verilir. Ön lisans eğitimi alanlardan lise mezunu olanlar 1 yıl çalışmışlık belgelendirerek işyeri açma belgesi alır. İşyeri açma belgesi ustalık belgesi ile aynı yetki ve sorumluluklara sahiptir. Yani ben iş yeri acma belgesı yukarıda belirttiğim durum ve sartlara göre alabiliyor olmam gerekiyor ama kanunu ne yazıkkı konusa bılecegım burıkımde bırı yok bas vuru merkezinde olmazuk duyup kestırıp atıyor yazık bu durumda olan yüzlerce ınsan var ve vebal alıyorlar bu konuda uzman bır bulır kısı sart maddeyı sız bır yorumlarmısınız lutfen

  1. abdurrahman dedi ki:

   Kesinlikle katılıyorum. Gıda önlisans bitirmiş biri olarak kantincilik için işyeri açma belgesi istediğimde.. Kalfalık ve ustalık belgesi işlemlerinden bahsedip konuyu kapatmaya çalıştılar… Anlatamadım derdimi..Bu arada iş yeri açma belgesi olsa bile ihalelerde ısrarla ustalık belgesi yazılıp duruyor ve işyeri açma belgeniz varsa bile öncelik verilmiyor..

   1. abdurrahman dedi ki:

    http://cdn.halkegitimkurs.com/wp-content/uploads/2018/09/kantin-isletmeciligi-belgesi-bolumleri.png denklik yoluyla burada paylaşmış olduğunuz listeyi kabul etmiyor ve işyeri açma belgesi vermiyorlar..kabul ettirebilmem için ne yapmalıyım resmi yazısı nedir..

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Mesleki Eğitim Kanununda yapılan değişiklikle diplomayla denklik yoluyla Kantin İşletmeciliği belgesi alma devri sona erdi. ilerleyen dönemde okul aile birliği yönetmeliğinin değişmesi ve diploma yoluyla kantincilik yapılabilmesi bekleniyor.

 44. Irfan bugra dedi ki:

  Merhaba sosyoloji 4 sınıf avıköğretım öğrencisiyim ascı olarak 2yıllık SSK kaydım sektörde 6 yıllık tecrubem var ve 1000saatlik aşçılıkla ilgili kurs kaydım var yasım 39 bu bilgiler dogrultusunda direk ustalık belgesi alabilir mıyım uviv ön lisans için 1yıl SSK kaydı okuyorum bazı yerlerde mezun durumunda olmayan yukseklisans son sınıf durumunda olanlar önlisans sayılır mı bir bilgi yok

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ustalık belgesi sınavına katılabilmek için 5 yıllık çalışmışlık gereklidir. kurs belgeleri ile 4. seviye kurs belgesi gerekir. kurs saatleri her 160 saat 1 aylık çalışmışlığa denktir. kalfalık belgesi sınavı için başvurulabilir.

   1. Organ bugrs dedi ki:

    Bu sure ilköğretim ve universıte ıcın farklı dıye bılıyorum 5 yıllık SSK kaydı ılk ogrrtım ıcın evt unıversıte ıcın 1 yıl dıye okuyorum ancak mezun durumda olmayanlar ıcın bot madde yok

   2. Hem Kursları dedi ki:

    alanında mezuniyet dışında fark yoktur. resimde ustalık/kalfalık belgesi başvuru şeklinden görülebilir.
    http://www.halkegitimkurs.com/wp-content/uploads/2020/03/ustalik-kalfalik-belgesi-muracat-sekli-min.jpg

 45. deniz dedi ki:

  merhaba sayın yetkılı ben acık ogretım bılgısayar donanım mezunuyum ama bu ısı yapmıyorum cocuklugumdan berı kasaplık yapmaktayım ne yazıkkı calıstıgımız bırcok ısyerı sıgorta yapmamktaydı gunlerım 5 yılı tammalamadıgı ıcın kalfalık belgesı aldım bu ara bı soylentı dolanıyor artık 5 sene zorunlulugu yokmus farklı ıkı yoldan bahsedılıyor bırısı kurs alıp halk egtm ve benzer bır ognızasyonda bırıde dırek sınavmıs dogrulugu nedır ve ısın acayıp yanı yapmadıgım ısın belgesını almak cok kolay yaptıgım ısın belgesını almak coz zor tesekkur ederım hayırlı gunler dılerım

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Alanında 4. Seviyede Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Kurs Bitirme Belgesi olanlar ustalık sınavına katılabilir. 4. seviye kurslar ortalama 2.000 saat ve üzeridir, ayrıca mesleki uygulamalar içerir.

 46. Beytullah dedi ki:

  Elektrik bölümü 2003 yılı kalfalık belgem 2013 yılı elektrik tesisatı ve pano montörlügü belgem var.meslek lisesine kayıt yaptırdım aldıgım ders isimlerini ve notlarını okul ile paylaştım. Fakat yüz yüze egitimde kalfalık ve ustalıkda gördügüm meslek derlerini tekrar veriyorlar belgelerimin tarifi eski oldugu için ve ders isimleri degiştigi için.elektrik alan şefi muafiyet muafiyet yapmıyor.ciddi anlamda hak gasbı yapıyorlar vu sorunumla ilgili nasıl bir yol izlemeyilim.yönlendirirseniz çok sevinirim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ilçe milli eğitim müdürlüğüyle görüşün.

 47. galip koçak dedi ki:

  merhaba ben elektrik motorları bobinaj atölyesi açmak istiyorum bunula ilgili ustalık belgesi vs gerekiyormu. daha once 7yıl sigortam var

  1. Hem Kursları dedi ki:

   gerekir, mesleki eğitim merkezlerine mesleğinde 5 yıl çalıştığını gösteren belge ile başvurulup, sınav ile belge alınabilir.

 48. Kerem dedi ki:

  Kalfalık ustalık belgem ortaokul mezunum var yaş 27 lise mezunu olmak istiyorum Halk eğitim merkezi veriyormu endüstri meslek lisesi diploması ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Mesleki Açık Öğretim Lisesine bulunduğunuz il/ilçede yüz yüze eğitim vermekle yetkilendirilmiş Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile diğer okul/kurumlara kayıt dönemlerinde giderek kayıt yaptırabilirsiniz. yada mesleki eğitim merkezlerine.

   1. Alperen dedi ki:

    Merhaba hocam ben önlisans dış ticaret ve lisans işletme mezunuyum kantin iş yeri acma belgesi alabilirmiyim acaba teşekkürler

   2. Hem Kursları dedi ki:

    bölümüzde denklik yolu ile alınamaz.

 49. Kerem ali özcan dedi ki:

  Merhaba. Benim elimde sadece kalfalık belgesi mevcut. Erkek kuaförüyüm. Ustalık belgesi almam ne kadar sürer. ( ustalığı denklik yoluyla alamıyorum sigortalı çalışmadım) normal okula yazıldığım da eğitim süresi yani ustalık kurs süresi ne kadar sürüyor

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Öğrencilerimiz kayıt olduklarındaki öğrenim durumlarına göre Mesleki Açık Öğretim Lisesinde öğrenim görecekleri süreler değişiklik göstermektedir. Öğrenciler toplam 8 (sekiz) dönemde (bu dönemlerin 6 (altı) dönemi yüz yüze eğitim ile ilgili dönem) gerekli krediyi tamamlamak kaydıyla mezun olabilirler.

 50. ferdi batur dedi ki:

  Merhabalar ; endüstriyel kalıpçılık ustalık belgem mevcut , uluslararası olarak geçerliliği var mıdır ? Almanya iş başvurularında kullanabilir miyim ? tşkler

 51. Sinem dedi ki:

  Merhaba ben özel bir kurumdan meb onaylı güzellik uzmanlığı sertifikası aldım.. 5 yıl bir guzellik merkezinde calismisligim var.. Elimdeki meb onaylı belge ile Kalfalık-ustalik belgesi alabilmem mümkün mü acaba.. Bu arada yaş sınırı var mı yaşım 38

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Mesleğinde 5 Yıl Çalıştığını Belgeleyenler Sınavla Ustalık Belgesi Alabilir. Kalfalık Belgesi Olmayanlar Öncelikle Kalfalık Belgesi Sınavına Alınır, Bir Sonraki Dönemde Ustalık Belgesi Sınavına Alınır.
   3. Seviye Kurs Bitirme Belgeleri İle Kalfalık Sınavına, 4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi İle Ustalık Sınavına Katılınabilir.
   Üst Yaş Sınırı Bulunmuyor.

 52. Mustafa dedi ki:

  Merhaba .Ben düz lise mezunuyum.Ben 2017 yılında mobilya dekorasyon ve iç mekan teknolojileri kalfalık belgemi aldım .Benim sorum bu kalfalık belgemle meslek lise si belgesi veya denklik işlemi yaptırabilirmiyim.Kısaca ben meslek lisesi diploması almak istiyorum.Teşekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Telefi Eğitim Programı İle Alınabilir. Her İlde Açılmayabilir, Açılacak Alanlar İçin Yeterli Talep Oluşmalıdır.
   3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 35 İnci Maddesinin Birinci Fıkrası Kapsamında Meslek Lisesi Mezunu Olmak İsteyen Genel Lise Programı Mezunlarıyla Ortaokul Veya İmam Hatip Ortaokulunu Bitiren Kalfa Ve Ustaların Telafi Eğitimi Programına Devam Ederek Başarılı Olmaları Halinde Bitirdikleri Alana Ait Meslek Lisesi Diploması Almalarına Olanak Sağlanmıştır.

 53. Adnan dedi ki:

  Merhaba ben aşçılık veya ustalık belgesi almak istiyorum bu konuda bana yardımcı olurmusunuz lütfen

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mesleki eğitim merkezlerine başvurulur.

  2. Bekir dedi ki:

   Merhaba motor yağ değişim dukkani acmak icin ustalik belgesi gerekiyormu acaba

   1. Hem Kursları dedi ki:

    isteniyor diye biliyorum. belediyeden bilgi alınız.

 54. Ömer dedi ki:

  Usta Öğretici olma şartları arasında “Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında asgari dördüncü seviyede eğitim almış olanlar” diye bir madde var.Bu eğitimi hangi kurum veriyor, nereden almamız lazım?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=26&alan=G%C3%BCzellik%20ve%20Sa%C3%A7%20Bak%C4%B1m%20Hizmetleri
   güzellik ve saç bakım hizmetleri alanındaki kurslar listesinde seviye kısmında 4. seviye kurslar belirtilmiştir.
   4.Seviye Kurs Bitirme Belgesi.

 55. Ömer dedi ki:

  Sayın hocam meraba,
  Bir ilçe halk eğitim merkezinde Saç Bakımı ve Yapımı kursuna veya da Saç ile ilgili kurs vermek için usta öğreticiliğe başvurdum.Benden başka bu kursu talep eden kimse yok.
  10 Yıldır sigortalı olarak erkek kuaföründe çalışıyorum, Ortaokul mezunuyum ve Açık Lise Öğrencisiyim aktif, ve Usta Öğretici belgem var.Kurs için yeterli talepde var.Fakat halk eğitim merkezi lise mezunu olmadığım için kursu açmıyor.Usta öğretici belgemin 4. seviyeden sayılmasını söyledim.Yine olmayacağı söyleniyor.Kursun açılmaması doğru mu ? Aydınlatırsanız çok duamı alırsınız.Nasıl bir yol izlemem gerekiyor ?Saygılarımı sunarım.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Asgari Ortaöğretim Kurumlarından Mezun Olma Şartı Bulunuyor.

 56. ikoll dedi ki:

  merhaba
  ben lise mezunuyum 15 yıldır grafiker olarak çalışıyorum ve 5 yılı doldurdum sgk lı olarak
  grafik öğretmenliği yapmak istiyorum ama bu bölümün dalı yok maalesef (grafik tasarım) olarak. benim yapabileceğim birşey var mı bu konuda yardımcı olurmusunuz..

  1. Hem Kursları dedi ki:

   grafik ve fotoğraf alanında bazı kurslarda 4. seviye eğitim almış olanlar kurs açabilir.
   http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=24&alan=Grafik%20ve%20Foto%C4%9Fraf
   Grafiksel Çizimler kursu eğitici koşulları
   Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre
   görevlendirilirler;
   1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama
   ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Grafik ve Fotoğraf;
   a.Alan öğretmeni olarak atananlar;
   b.Emekli alan öğretmenleri,
   c. Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
   2. Grafik ve Fotoğraf; alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında
   görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
   3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama
   ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Grafik ve Fotoğraf alanına kaynak
   teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunları,
   4. Grafik ve Fotoğraf ile ilgili ön lisans programlarından mezun olup bu alanda en az
   1 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler,
   5. Mesleki ve Teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Grafik ve Fotoğraf alanı
   mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olup alanında en
   az 3 yıllık meslek deneyimi olduğunu belgelendirenler.

   1. Ezgi Şenol dedi ki:

    Merhabalar ben meslek lisesi grafik tasarım ve teknolojisi mezunuyum şimdiki adıyla grafik ve fotoğraf. Ben diplomamla ustalık belgesi almak için başvurduğunda bana diplomamın denklikte karsiligi olmadigini soylediler. Yukarıdaki açıklamada ortaöğretim grafik ve fotoğraf bölümü yaziyo ustalık belgesi almak için nasıl bı yol izlemeliyim.

 57. Şahin dedi ki:

  10 yıldır aynı yerde çalışıyorum sigortam tam yatıyor müracaat edip direk ustalık belgesi alabilirmiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mesleğinde 5 yıl çalışmışlık ile ustalık sınavına katılarak belge alınabilir. ustalık sınavına katılmak için mesleğinde kalfalık belgesi sahibi olmak gereklidir. kalfalık belgesi olmayanlar önce kalfalık sınavına katılır, kalfalık belgesi aldıktan sonraki dönemde yapılan ustalık sınavına katılarak belge alabilir.

   1. Kenan dedi ki:

    Kalfalık belgem var ustalığa 5 yil sigortam yok başka yolu varmı anlamadım ustalık belgesini almam lazım teşekkürler

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Alanında 4. Seviyede Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Kurs Bitirme Belgesi
    Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yüz Yüze Eğitimi Belgesi
    MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi (Kalfalık/Ustalık Belgesinin İçerdiği Öğrenme Kazanımlarının MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin İçerdiği Öğrenme Kazanımlarından Fazla Olması Durumunda Kişiler Yalnızca Eksik Öğrenme Kazanımlarından Kalfalık/Ustalık Sınavlarına Alınırlar.)

 58. Cenk dedi ki:

  Merhaba üniversitede lisans bölümü olan gıda mühendisliği bölümünü bitirdim ve kantin açmak istiyorum benim izlemem gereken adımlar nelerdir denklik belgesi diyorlar ama kafam karıştı biraz yardımcı olabilir misiniz

  1. Hem Kursları dedi ki:

   gıda mühendisliği bölümünün denklik hakkı vardı, mesleki eğitim merkezlerine başvuruluyor.

   1. abdurrahman dedi ki:

    Maalesef mesleki eğitim merkezleri kabul etmiyor durumu buna ait resmi bir yazı paylaşabilir misiniz ?

 59. şevki dedi ki:

  merhaba okul kantini açmak istiyorum elimde meslek alanı yiyecek içecek hizmetleri meslek dalı mutfak adı altında iş yeri açma belgesi mevcut bunun la beraber kantin işletme sertiifikası ve hijyen belgesi alsam benim için avantaj oluştururmu iş emri açma belgesi ustalık belgesi ile eş değer sayılır mı ?

  1. şevki dedi ki:

   ayrıca elimdeki belgede 3308 sayılı mesleki eğitim kanununca düzenlenen ustalık belgesine tanınan bütün hakları kapsar diyor

   1. şevki dedi ki:

    ayrıca elimdeki belge ile doğrudan kalfalık veya ustalık belgesi alabilirmiyim

  2. Hem Kursları dedi ki:

   Belgenizle Birlikte Mesleki Eğitim Merkezlerine Başvurun.
   Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında Belgeler İle Denklik Yapılabiliyordu. Ancak Elinizdeki Belgeye Göre Ek Dersler Almanız Gerekebilir. Kurs Bitirme Belgesi İhaleye Katılan Kişilerde Ustalık Ve Kalfalık Belgesi Yoksa Değerlendirilir.
   Katılımcıların Hiçbirisinde Ustalık Belgesi Bulunmaması Durumunda İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Kurs Bitirme Belgelerinden En Az Birine Sahip Olma Şartı Aranır.

 60. Yasin dedi ki:

  Merhaba okul kantini açmak istiyorum Elimde beceri geliştirme seviyesinde kurs bitirme belgesi var yiyecek ve içecek hizmetleri alanından bu işime yarar mı? Bir de kantincilik Ustalık belgesi için lisans ve ön lisans programlarında o belgeye eşdeğer olması için hangi bölüm diplomaları gerekmektedir? Yardımcı olursanız çok memnun olurum

  1. Hem Kursları dedi ki:

   İhaleye Öncelikle Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi Veya İş Yeri Açma Belgesi Olanlar Katılacak, Yoksa Sırasıyla Kalfalık, Çıraklık, Kurs Bitirme Belgelerinden Birine Sahip Olanlar Katılabilirler.
   Katılımcılardan 5/6/1986 Tarihli Ve 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kurumlarına Göre Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi , Mesleki Teknik Anadolu Lisesi İlgili Bölümünden, Yüksek Okulların İlgili Bölümlerinden İş Yeri Açma Belgesi, Yoksa Sırasıyla Kalfalık Bunların Bulunmaması Durumunda Kurs Bitirme Belgesine Haiz Olmak Şarttır. Katılımcılar Arasında Birden Fazla Ustalık Belgesi/İş Yeri Açma Belgesi Var İse Diğer Belgeler Değerlendirmeye Alınmayacaktır.
   http://cdn.halkegitimkurs.com/wp-content/uploads/2018/09/kantin-isletmeciligi-belgesi-bolumleri.png

 61. Ramazan dedi ki:

  8 yıllık asansör firmasında çalışmışlığım var 5 yıllık çalışmışlık süresi bu meslek dalı için geçerlimi

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ alanında
   Asansör Sistemleri (ELEKTROMEKANİK TAŞ.BAK.ONR.) meslek dalında ustalık belgesi veriliyor.
   mesleğinde çalıştığını sgk-bağkur kayıtları ile gösterenler ustalık sınavına katılabilir.

 62. ali con dedi ki:

  Merhaba,
  Pazarlama önlisans , İşletme lisans mezunuyum. Pastane açmak için usta öğretici belgesi almama gerek var mı?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Pasta İmalathanesi İçin Bildiğim Kadarıyla Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında Pasta Tatlı Yapımı (Pastacılık, Tatlıcılık Ve Şekerleme) Ustalık Belgesi İsteniyor.
   Açmayı Düşündüğünüz İlçedeki Belediyeden Bilgi Alınız.

 63. Pınar dedi ki:

  Merhaba, Ustalık Belgesi almak için çok uğraştım ama yinede alamadım, çıraklık eğitimdeki görevlilerden doğru bilgi almak kadar zor bir şey yoktur herhalde, 20 yıldır grafiker olarak çalışıyorum, fotoğrafçılık üzerine ustalık sonra usta öğreticilik belgesi almak istedim, ama sigortam grafiker olarak yatıyordu o nedenle önce kalfalık belgesini almam gerekti ve aldım ve çok zordu gerçekten, ustalık belgesi için gittiğimde işyerin de ustalık belgesi olan biri olmalı yoksa alamazsın dediler başında neden alabilirsiniz dediğimde saçma savunmalar ki en sonunda ben hatalı çıkıyordum ki o binadan çıkayım en iyi dedim, AÖF ten fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümüne kayıt oldum. Bundan dolayı ustalık belgesini direk alabilir miyim? lüften birileri doğru bilgi ile yönlendirsin, bu tarz kurumların tek derdi para alabilmek ki alıyorlar da.başka nasıl alınabilir bu ustalık belgesi başka alternatif yollar var mıdır lütfen bilgi rica ediyorum, iyi çalışmalar…

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mesleki eğitim kanunu 30 madde ye bakınız. alanında ön lisans mezunu olanlardan iş yeri açma belgesi istenmez. işyeri açma belgesi ustalık belgesi ile denktir.
   https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3308.pdf

 64. Talip demir dedi ki:

  Merhabalar..
  Turizm otelcilik lisesi konaklama bölümü mezunu
  Aynı zamanda 4. Sınıf Gastronomi ve mutfak sanatları öğrencisiyim.
  Kantincilik ustalık belgesi denkliği olarak faydalanabilirmiyim?

   1. Erol ATGÜDEN dedi ki:

    Merhaba meslek lisesi elektrik elektronik teknolojisi güvenlik sistemeleri dali mezunuyum 6 yildir enerji şirketinde calismaktayim sirketim beni ekat kursuna gonderecekti dalimin guvenlik sistemleri olmasindan dolayi kabul etmediler ne yapmam lazim

 65. Ali Azal dedi ki:

  Mrb ben oto tamircisiydim 1998 yılında mesleğimi bırakmak durumunda kaldım yaklaşık 6 yıl çalıştım şu an bir inşaat firmasında çalışıyorum ustalık belgesini alabilmek için sınavlara girebilir miyim 1980 doğumluyum yaklaşık 5 yıl esnaflık yaptım tekstil manifatura konfeksiyon üzeri ilkokul meğzunuyum dönüş yaparsanız sevinirim teşekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   18 Yaş Sonrası Mesleğinde 5 Yıl Çalışmışlığını (Sgk-Bağkur) Belgeleyerek Kalfalık Belgesi Olanlar Ustalık Sınavına, Kalfalık Belgesi Olmayanlar Öncelikle Kalfalık Sınavına Bir Sonraki Dönemde Ustalık Sınavına Girebilir.

 66. ugur kama dedi ki:

  2003 senesınde elektrik tesisatcılıgı ustalık belgesı aldım. lise mezunuyum. fark derslerını verıp elektrik-elektronık teknolojısı alanında panomontorlugu ve elektrik tesısatcılıgı teknık lıse dıploması almak ıstıyorum. kaydımı yapan teknık lıse benden 2003 senesındekı kalfalık ve ustalık ıcın aldıgım derslerın transkrıptlerını ıstedı. 2003 yılında alınan dersler ıle 2019 yılı arasında fark var. cıraklık egıtım merkezının bana bugune aıt guncel derslerı transkrıpte yazarak vermesı ıcap etmıyormu. 2003 ten sonra cok ders cıkartmıslar. ozaman alınan ustalık belgesı bugun alınan ıle aynı derecede ıse, transkrıpt alınırken bugunun derslerı gozonune alınıp eklenerek verılmesı gerekmezmı. ne kayıt yaptıgım okul bu konuda ne yapılacagını bılıyor. nede cıraklık egıtım merkezı. kısacası gecen sene ustalık belgesı alan ve benım gıbı lıse mezunu olup teknık lıse dıploması almak ısteyen bır kısı 4 dersten fark dersı alarak bırsenede dıploma alırken ben daha fazla dersten fark dersı alarak 2 senede dıploma alabılmekteyım. dogrusu nedır.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   yönetmelik fark derslerini vererek diyor, ilçe milli eğitim müdürlüğü ile görüşün.

 67. Zeynep dedi ki:

  İyi günler ben çocuk gelişimi onlisans mezunuyum nasil ustalık belgesi alabilirim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   çocuk gelişimi alamında ustalık belgesi verilmiyor. ustalık belgesi 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu kapsamındaki meslek dallarında verilir.

 68. Ümit dedi ki:

  ben elektronik mezunuyum elektrik tesisatları ve pano montörlüğü belgesi almak istiyorum ne yapmalıyım şartları nedir neler gerekli

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mesleki eğitim merkezlerine başvurulur, beceri sınavı ile alınır.

  2. Cagla dedi ki:

   Merhaba aol meslek lisesi mezunuyum yiyecek iceceklerden mezunum okul kantini acabilmem icin denglik alabilirmiyim isyeri acma belgesi alabilirmiyim bilgilerinize

 69. Vural dedi ki:

  Merhabalar ön lisans Pazarlama bölümü mezunuyum ,mezun olduğum bölümle kantincilik belgesi alabilir miyim ,kantincilik belgesi alabilmem için 6 ay kantinde sigortalı olarak çalışıyor görünmmem şart mı yoksa bölümüm uygun olduğu için direk olarak sınavına girebilir miyim ? Teşekkür ederim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ön lisans pazarlama bölümüne denklik veriliyordu. yönetmelik değişmediyse alabilirsiniz, mesleki eğitim merkezlerinden bilgi alınız.

 70. admin dedi ki:

  Merhabalar, ben seneye uygulamalı bilimler yüksek okulundan (4 yıllık) turizm işletmeciliği bölümünden mezun olacağım. Kantin işletme belgesi veya alabiliyorsam diğer belgeleri almak istiyorum. Bölümüm denklik almama uygun mudur? Kalfalık ve ustalık için eğitim almama gerek var mı veya sadece sınavla alma hakkım olabilir mi?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Turizm İşletmeciliği Lisans Bölümü Eğer Değişmediyse Denklik Alabilecek Bölümlerdendi. Mesleki Eğitim Merkezlerinden Bilgi Alınız.

  2. Hasan dedi ki:

   4 yıllık işletme bölümü mezunuyum kantin ustalık belgesi için denklik alabilir miyim

  3. Eray dedi ki:

   Merhaba ben truzim on lisans mezunuyum havaalinin katininde 5 yil calismak okul kantini acmak istiyorum isyeri acma veya istalik belgesi alabilirmiyim bilgi verirseniz sevinirim

 71. nurullah dedi ki:

  İyi günler.
  İnşaat mühendisiyim aynı zamanda 2 yıllık mobilya ve dekorasyon bölümü mezunuyum. Kendime ait bir atölye açıp mobilya imalatı yapmak istiyorum. Mümkün mü?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   bölümünüz alan içinde ise ustalık belgesi yada ön lisans diploması yeterli oluyor. bulunduğunuz ilçedeki belediye ile iletişime geçiniz.
   3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 6585 sayılı Kanunla değişik 30. maddesinin ikinci fıkrasında, “Bu Kanun kapsamına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve işyeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar işyeri açılışında, esnaf ve sanatkârlar ile tacirlerin kendilerinden veya işyerinde her bir meslek dalında çalıştırdıkları en az birer çalışanından ustalık belgesi ya da en az ön lisans diploması istemek zorundadır.” hükmü getirilmiştir.

  2. mert dedi ki:

   Merhaba; dis ticaret on lisans mezunuyum, kuyumculuk sektöründe 5yili askindir çalışıyorum, kuyumculuk uzerine kalfalik ustalik belgesi alabiliyor muyum, meslek kodum ithalar ihracat uzerinedir.Baska bir belge alabiliyor muyum satis uzerine. Tesekkurler

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Alanında 5 Yıl Çalışmışlıkla Kalfalık Belgesi Olanlar Ustalık Belgesi Sınavına Katılabilir. Kalfalık Belgesi Olmayanlar Öncelikle Kalfalık Belgesi Sınavına Katılır, Bir Sonraki Dönemde Ustalık Belgesi Sınavına Katılabilir.

   2. Semra Yavuz dedi ki:

    Merhaba . Ben Meslek lise mezunuyum (çocuk gelişimi) şimdi kuaför de çalışıyorum . Kalfalık belgesi için lise diploması denklik için ne kadar geçerli. Sizden öğrenebilirmiyim lütfen.

   3. Hem Kursları dedi ki:

    kalfalık belgesi sınavı için mesleğinde çalışmak yeterlidir. ustalık belgesi sınavı için mesleğinde 5 yıl çalışmışlık şartı aranır.

 72. akfctn dedi ki:

  merhabalar
  11 yıldır ara vermeksizin kendi işimi yapmaktayım.ustalık belgesi icin basvuruda bulundum fakat bagkur prim borclarımı sildirdigim icin 5 yılı dolduramiyorum.basvurumun ustalık degil kalfalık olarak değerlendirecegi söyleniyor.kalfalık aldıktan sonra ne kadar sürede ustalık alabilirim? direk ustalık belgesi alma sansım yok mu ? tesekkürler…

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mesleğinde 18 yaş sonrası 5 yıllık çalışmışlığı belgeleyen kalfalık belgesi sahipleri, ustalık sınavına katılabilir.

   1. Cilem dedi ki:

    Benim kalfaligim ustaligim ve usta oreticiligim var kuaforum ama acik ogretimden bir turlu liseyi bitiremedim ne yapabilirim lutfen

  2. TÜRKAN SEVEN dedi ki:

   Merhaba ben aol düz lıse mezunuyum modlıslık dalında 960 saatlik eğitimim var kalfalık belgesi aldım şimdi ustalık belgesi istiyorum bu 960 saat halk eğitimden aldığımeğitim belge yeterli olurmu lütfen yardım

   1. Hem Kursları dedi ki:

    4. seviye kurs bitirme belgesi sahibi olanlar ustalık sınavına girebilir. her 160 saatlik kurs bitirme belgeleri 1 aylık çalışmışlıkla eşittir.

   2. Hasan dedi ki:

    4.seviye kurs bitirme belgesi nasıl oluyor

 73. byz dedi ki:

  merhaba. gastronomi ve mutfak sanatları mezunuyum. hangi belgeler ile denklik gösterir? kalfalık, ustalık belgesi almam gerekir mi?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   yiyecek içecek hizmetleri alanındaki kurslar için başvurulabilir.

 74. Mehmet Can dedi ki:

  İyi günler 2 yıllık üniversite mezunuyum 2015 elektrik tesisatçılığı üzerine sigorta girişim var. Şu an kalfalık belgesi alabilmem için çıraklık eğitimde kaç yıl eğitim görmem gerekiyor yada meb onaylı 60 saatlik belge alarak kalfalık sınavına girebilirmiyim. Yada bu belgeyi alabilmem için altarnatif bir yolu varmı yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mesleğinde 1 aylık çalışmışlıkda olsa kalfalık sınavına girilebilir. 3. seviye kurs bitirme belgeleri ile kalfalık sınıvına girilebilir. 5 yıl çalışmışlık ile ustalık sınavına girilebilir.

   1. Mehmet Can dedi ki:

    1 ay meslekte çaşmışlıkla kalfalık almak için ne yapmam gerekiyor peki yardımcı olurmusunuz

   2. Hem Kursları dedi ki:

    mesleki eğitim merkezlerine başvurulur.

 75. ramazan bilgin dedi ki:

  Mrb kolay gelsin.Size bir sorum olacak cvp verirseniz sevinirim. 4 yıllık işletme mezunuyum.Kantin işletmeciliği işyeri açma belgesi için 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunununa göre denklik belgesini alabilirmiyim?

 76. İLHAMİ dedi ki:

  KURU TEMİZLEME USTA ÖĞRETİCİ BELGESİ VAR AMA USTALIK BELGESİ YOK USTALIK BELGESİNİ NEREDEN ALABİLİRİM?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   alanla ilişkisi olmayan dallarda Tekstil Ürünleri ve Halı Temizleme (Kuru Temizlemecilik) olarak veriliyor. mesleki eğitim merkezlerine başvurulur.

  2. Deniz dedi ki:

   Kuaförlük kalfa belgemi aldım,bir 600 saatlik eğitimim var şuan halk eğitime gidiyorum 720 saatlik eğitim.ustalık sınavına katılabilirmiyim

   1. Hem Kursları dedi ki:

    4. seviye kurs bitirme belgesi ile ustalık sınavına katılabilinir.

 77. Yakup dedi ki:

  Merhaba süt ve süt ürünleri önlisans mezunuyum diplomama istinaden kantincilik ustalık belgesi almak istiyorum fakat yeni mevzuata göre alınamıyormuş ve diploma ustalık belgesi yerine geçiyormuş. ihalelerde ustalık belgesi isteniyor konu ile ilgili ne yapabilirim. yardımcı olabilirmisiniz

  1. Hem Kursları dedi ki:

   alanında 2 yılık ön lisans mezunlarından MESLEKİ EĞİTİM KANUNU madde 30’a göre ustalık belgesi istenmemesi gerekir.
   Madde 30 – (Değişik: 29/6/2001-4702/18 md.)
   Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilir.
   Bu Kanun kapsamına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve işyeri açma izni vermeye
   yetkili diğer kurum ve kuruluşlar işyeri açılışında, esnaf ve sanatkârlar ile tacirlerin kendilerinden
   veya işyerinde her bir meslek dalında çalıştırdıkları en az birer çalışanından ustalık belgesi ya da
   en az ön lisans diploması istemek zorundadır.(1)
   Bu işyerlerinde alanında mesleki eğitim almış olanlar istihdam edilir. İstihdam edilenlerin
   almaları gereken eğitimin seviyesi, türü ile halen çalışanların durumu Bakanlıkça çıkarılacak
   yönetmelikle belirlenir.
   İşyeri sahipleri veya o işyerinde çalışan ustalık belgesi sahipleri, ustalık belgelerini işyerlerine
   asar.
   Ustalık belgesi sahibi olanlar bu haklarını onsekiz yaşını tamamlayana kadar kullanamaz.
   Teknik lise mezunları veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının dört yıllık eğitim
   programlarından mezun olanlara, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde
   bağımsız İşyeri Açma Belgesi verilir

   1. Çiğdem şimşek dedi ki:

    Merhaba. Ben kalfalık belgesi aldım. Ustalık için 5 yıl çalışma şartı varmis sanırım ama ustalık belgesi olmadan da işe almıyorlar bu kısır dongusu omiçin bi çareniz var mı acaba🤔Mesela bizim.el sanatları hocamız kalfalık belgesiyle hem de çalışıyor. Ben başvuruyorum. Ustalık olmadan alamayız diyorlar bunun nedeni nedir acaba

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Kurs Açmak İçin Alanında Yüksek Öğrenim, Ustalık / Usta Öğreticilik Belgesi, 4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi, 4. Seviye Mesleki Yeterlilik Belgesi, Meslek Lisesi Diploması Gereklidir.
    Unutulmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Sanatlar Kurslarında Yukarıdaki Belge Şartları Aranmaz.

 78. Gülşen Aykol dedi ki:

  Merhaba ben geçen yıl sınavla Dekoratif El Sanatları dalında Ebru sertifikamla kalfalık belgesi aldım,
  USTALIK BELGESİ almak için saatimi tamamlamak gerek fakat hangi kurslara gitmem gerektiği konusunda Maltepe Meslek edindirme müdüründen yetrli bilgiyi alamadım.
  Bu konuda beni bilgilendirseniz çok sevinirim, ona göre kayıt yaptıracağım.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi İle Ustalık Sınavına Katılmak Mümkün. 4. Seviye Kurslar 2.000 Artı Saat Üzeridir Ve Ayrıca Mesleki Uygulama Gereklidir, Kurs Bulmak Zordur.
   Ön Lisans Mezuniyeti İle 1 Yıl Meslek Deneyimi İle Aşağıdaki Bölümlerden Mezun Olanlar Ebru Kursu Açabilir.
   Geleneksel El Sanatları Ve Dekoratif Sanatlar Ön Lisans Bölümleri Mezunlarından 1 Yıl Meslek Deneyimi Olanlar Ebru Kursu Açabilir.

 79. adem şentrük dedi ki:

  merhabalar. Teknik Eğitim Fakültesi Tesisat Öğretmenliği bölümü mezunuyum. “Doğalgaz ve sihhi tesisatçılık” ustalık belgesi almak istiyorum. ne yapmalıyım ? 9 yıldır doğalgaz tesisatçısı meslek kodu ile çalışıyorum.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mesleki eğitim merkezine başvuruda bulunacaksınız.

 80. Songül dedi ki:

  Merhaba tekstil teknolojisi mezunu olarak denklik belgesi alınıp halk merkezlerinde falan öğretmenlik ve eğitmenlik yapılabiliyormuş diye duydum. Bu denklik sınavı nasıl yapılıyor nereye ne zaman başvuru yapılmalı bilgi verir misiniz?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   tekstil teknolojisi ön lisans mezunu iseniz tekstil teknolojisi alanında kurs açmak için halk eğitim merkezlerine başvurulabilir. usta öğreticilik yapabilmek için usta öğretici oryantasyon eğitimi zorumludur. kurs halk eğitim merkezleri tarafından yıl içerisinde açılabilir.

 81. şengül saltık dedi ki:

  Yöre oyunları öğretici belgesi almak istiyorum ne yapmam lazım şimdiden teşekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Yöre Oyunları Belgesi İle 30 Eylül 2018 Tarihi İtibariyle Halk Oyunları Kursu Açmak İçin Yeterli Değildir. Türk Halk Oyunları Kursu Açabilmek İçin En Az Türk Halk Oyunları Federasyonu Tarafından Verilen 2. Seviye Antrenörlük Belgesine Sahip Olmak Ve İlgili Federasyondan O Seneye Ait Vizesini Yaptırmak Gereklidir.

 82. Selman dedi ki:

  Ben Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünden lisans diplomasına sahibim. Sorum ben bu bölümde hijyenden dünya mutfaklarına bütün dersleri aldim. Diplomam aşçılık alanında ustalık belgesini kapsıyor mu ?

  1. Hilal dedi ki:

   Ben İmam hatip lisesi mezunuyum ve önli̇sans mezunuyum. Mesleki yeterlilik belgesi için nereye başvurmalıyum

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Bireylerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için belge almak istedikleri mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve MYK tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunun bulunması gereklidir.
    Belge Zorunluluğu Kapsamındaki Meslekler
    https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1
    Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları
    https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_kurulus_ara&view=kurulus_ara#&Itemid=322a

 83. Can şentürk dedi ki:

  Ustalık belgesi aldım ama resim yok unutuldum yoksa artık koyulmuyormu?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   evet resim yeni belgelerde yok.

 84. Bulutcan uğurlu dedi ki:

  Merabalar
  Elektrikli ev aletleri bölümüne ait ustalık belgem var aynı zamanda açık öğretim meslek lisesi elektrik elektronik pano monitörlüğü okudum yüz yüze eğitimimi tamamlamadım ve ustalık belgem var diye staja gerek yok seni stajdan muaf edicez diye bilgi verdiler bende staj yapmadım ve okula en son ustalık belgemi götürdüğümde ise bölüm dalları farklı olduğu için stajdan muaf olamassın dediler beni yanlış tönlendirdiler ve lise diplomamı bu sebepten alamıyorum hocaların yanlış yönlendirmesi yüzünden mağdurum stajdan muaf olabilmem için ne yapmam gerekir nasıl bir yol izlemeyelim birde 3308 sayılı kanun 2. Maddesinide açıklarmısınız ne demek istediklerini anlayamadım ben polislipe başvuru yapmam gerekiyor kamuya yani ustalık belgesini bu kurum kabul edebilirmi lütfen yardımcı olurmusunuz gerçekten lise diplomamı alamayıp ciddi anlamda iş hayatımdada mağdurluklar yaşıyorum
  Saygılar

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Ustalık Belgesi Aynı Alanda İse Fark Ve Beceri Sınavı İle Ustalık Belgesi Alınabilir, Aynı Alanda Değil İse Alınamaz.

   Beceri Eğitimini İşletmelerde Gören Öğrenciler İle Ustalık Veya Kalfalık Belgesine Sahip
   Olanlar Staj Çalışmasından Muaftırlar. Uygulamalı Meslek Derslerinin Eğitimini Okulda Gören Öğrenciler,
   Meslek Liselerinde En Az Yapılması Gereken Süre Kadar Staj Çalışması Yapmak Zorundadırlar. Staj Çalışmaları
   Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Endüstri Ve İşyerlerinde Staj” Başlığı Altındaki
   Hükümlere Göre Yapılır.
   https://ogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_09/20161748_MYLLY_EYYTYM_BAKANLIYI_ORTAYYRETYM_KURUMLARI_YYNETMELYYY.pdf
   Linkteki Staj Ve Esasları Bölümünü İnceleyin

 85. ayşe dedi ki:

  ben 4 yıllık sosyoji 3.sınıf ögrencisiyim güzellik uzmanlıgı 250 saatlik belgm var 6 ay kurs gördüm oryantasyon belgemde var ustalık belgesi nsl alabilirim aceba

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kurs belgelerinin 160 saati 1 aylık çalışmışlık ile eşdeğerdir. mesleğinde ustalık belgesi alabilmek için 5 yıl çalışmışlık gereklidir. 3. seviye kurs bitirme belgeleri ile kalfalık sınavına, 4. seviye kurs bitirme belgeleri ile ustalık sınavına katılınabiilr.

 86. Hüseyin dedi ki:

  Merhabalar Gıda mühendiliği mezunuyum ustalık yada iş yeri açma belgesi alabiliyormuyum Haziran’da sınava girerek

  1. Hem Kursları dedi ki:

   gıda mühendisliği mezunları gıda işletmeleri açmaları için diplomaları yeterlidir.

 87. Emel BAŞ dedi ki:

  Merhaba,3 yıllık Meslek lisesi resim bölümünden mezunum. Halkla ilişkiler ön lisans mezunuyum.
  Bir firmada yönetici olarak çalışıyorum. Hobi olarak dekorasyon, ahşap, cam ve seramik boyama gibi işler yapıyorum. Hobimi işe çevirmek ve danışmanlık vermek istiyorum. Hatta olur ise İSMEK ‘te bu branşlara öğretmenlik yapmak istiyorum. Direk ustalık belgesi alabilir miyim? Yada ne yapmam lazım?
  Bilgi vermenizi rica ederim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Ustalık Belgesi Alabilmek İçin Mesleğinde 5 Yıl Çalışmışlık, 4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi Sahibi Olanlardan Kalfalık Belgesi Olmayanlar Öncelikle Kalfalık Sınavına Alınır, Başarılı Olanlar Bir Sonraki Dönemdeki Ustalık Sınavına Katılarak Ustalık Belgesi Alabilir.

 88. ipek dedi ki:

  Merhaba,
  Ben Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum ve 6 yıllık muhasebe deneyimim bulunmaktadır. Ustalık Belgesi almak için ne yapmam gerekiyor?
  Şimdiden teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   muhasebe ve finansman alanında ustalık belgesi verilmiyor. iktisat lisans mezunları muhasebe ve finansman alanında kurs açmak için başvuruda bulunabilir.

 89. Figen Sariarslan dedi ki:

  Merhaba benim toplam 2500 saat el sanatları kursu belgen var 37 yaşındayım ve açık lise öğrencisi yım ben bu belgelerle denklik alabilmiyim ustalık belgesi almam için gereken saat süresi nedir

  1. Hem Kursları dedi ki:

   3. seviye kurs belgesi ile kalfalık belgesi, 4. seviye kurs bitirme belgesi ile ustalık belgesi sınavına katılınabilir. kurs bitirme belgeleri 160 saat 1 aylık çalışmışlık ile denktir, ustalık belgesi için mesleğinde 5 yıl çalışmışlık gereklidir.

 90. Emin dedi ki:

  Mesleki yeterlilik belgesi ile nasıl denklik yapılıyor mybsi olanlar içinde prim dökümü veya çalışmışlik suresi sarti varmi

  1. Hem Kursları dedi ki:

   MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişilerin, kalfalık/ustalık belgesinin içerdiği öğrenme kazanımlarının MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin içerdiği öğrenme kazanımlarından fazla olması durumunda kisiler yalnızca eksik öğrenme kazanımlarından kalfalık/ustalık sınavlarına alınırlar.

 91. Gastronomik dedi ki:

  Merhaba, ben gastronomi mezunuyum. Aşçı yardımcısı olarak 1.5 sene çalıştım. (Şu an da çalışıyorum.) Halk Eğitim Merkezi’nde kurs açabilmek için ne yapmalıyım?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   halk eğitim merkezlerinde usta öğretici başvuruları eylül ayında alınır, yıl içerisinde usta öğretici alımı yapan halk eğitim merkezleri olabilir. ön lisans mezunları için 1 yıl meslek deneyimi istenir. başvurular halk eğitim merkezlerine yapılır. (şahsen yada online olarak alanlar bulunur)

 92. Hakan kara dedi ki:

  Merhaba

  4 sene endüstri meslek lisesi bilgisayar programcılığı okudum mezun olunca bu meslekten dükkan açma belgesi ve ustalık belgesi aldım sonra
  2 sene önlisans bilgisayar programcılığı okudum dağa sonra
  Açıköğretim den 2 yıl işletme okudum ve lisans diplomamı aldım

  Şimdi ise kendi aile şirketimizde çalışıyorum fakat burada makina Cnc üzerine çalışıyorum benim makina imalatı veya cnc torna gibi bir ustalık belgesi almam için ne yapmam gerekiyor

  Şimdiden teşekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mesleki eğitim merkezlerine kayıt olarak yada mesleğinde çalışmışlık ile önce kalfalık belgesi 5 yıl çalışmışlık ile ustalık belgesi sınavına katılarak belge alınabilir.

 93. Sevim dedi ki:

  Merhabalar..Ben hem Mimarlık bölümü hem de Ilahiyat önlisans bolümu mezunuyum. Benim Halk egitimde acabilecegim kurslar var mı ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Mimarlık Lisans Mezunları Programları Bilmek Koşulu İle Makine Teknolojisi Alanında http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/?q=42&alan=Makine%20Teknolojisi Bazı Kurslarda Görev Alabilir.
   İlahiyat Ön Lisans Mezunları Kuran-I Kerim Okuma Kursunu İmam Hatip Lisesi Mezunu İse Açabilir.

 94. mehmet çağlar dedi ki:

  MERHABA;
  İki yıllık Gıda Teknolojisi mezunuyum. Bu önlisans diplomama istinaden mesleki eğitim merkezinden 2005’de “işyeri açma belgesi” aldım. Belgedeki meslek alanı ve meslek dalı ifadelerinin karşısında her ikisinde de “Gıda teknolojisi” yazıyor. Ayrıca belgenin altındaki açıklamada “3308 sayılı kanunca düzenlenen ustalık belgesine tanınan tüm hakları kapsar” deniyor.
  Ben bu “işyeri açma belgesi” ile 2012 den 2017 ye kadar yaklaşık beş yıl lokanta işlettim. Esnaf ve sanatkarlar odasından verilen meslek faaliyet belgemde meslek dalının karşısında “Lokantacılık (kebap, köfte, döner ve her türlü yemek)” açıklaması yazılı. Vergi levhamda ana faaliyet kolu olarak “lokanta ve restorantların faaliyetleri” var. Yani bu kurumlar işyeri açma belgemi, lokantacılık alanında ustalık belgesi olarak tanımışlar.
  Tüm bu resmi kurumlar, benden faaliyetim boyunca işyeri açma belgemdeki “ustalık belgesine tanınan tüm hakları kapsar” açıklamasına istinaden ekstra bir ustalık veya aşçılık belgesi talep etmemiş iken, kredi yurtlar kurumu il müdürlüğü benden ekstra aşçılık usta belgesi talep ediyor. Ve İşyeri açma belgesini bana veren Mesleki eğitim merkezi de, belgemde meslek alanı ve dalı kısmında aşçı değil, gıda teknolojisi ifadesi yer aldığı için kredi yurtlar kurumu il müdürlüğünün talebini haklı buluyor ve sonuçta işbaşı yapmam mümkün görünmüyor.
  Sorum şu; Belgeyi düzenleyen mesleki eğitim merkezi haklıysa, benim beş yıllık lokantacılık faaliyetim boyunca işyeri açma belgemi ustalık belgesi olarak kabul eden resmi kurumların (Tarım bakanlığı gıda denetleme şb. – Esnaf ve sanatkarlar odası – Gelir idaresi başkanlığı – Merkez belediye ruhsat ve denetim müdürlüğü ) durumu ne ? Yok hayır ! Tam tersi, resmi kurumlar haklı ise Mesleki eğitim merkezi ve kredi yurtlar kurumu talebinin konumu ne ? Tüm bunların sonucunda ben, kurumlar arasındaki kavram kargaşası nedeniyle kaybettiğim işimin tazmininin hesabını hangi merciye sormam gerekir ?

  TEŞEKKÜRLER…

  1. Hem Kursları dedi ki:

   lokanta açmak için yiyecek içecek hizmetleri alanında aşçılık belgesi sahibi olmak, yada yanında aşçılık belgesi sahibi olan birinin çalışması gereklidir.

 95. gökhan artar dedi ki:

  benim ayakkabı ve saraciye teknolojisi üretim branşında kalfalık,ustalıkve ustaöğreticilik belgem var bu belgeler ile halk eğitim yada çıraklık okullarında eğitmenlik yapabilirmiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi alanında kurs açılabiliyor. ancak alandaki modüller güncellenecek eğitici koşulları güncellenen kurslar için değişebiliyor.

 96. Muammer dedi ki:

  İyi günler,2003 yilinda Trakya üniversitesi Tekirdağ meslek yüksekokulu elektrik bölümün den mezun oldum ustalık belgesi ve usta öğretici belgesini nasıl alabilirim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mesleki eğitim merkezlerine başvuruda bulunulur.

 97. emine dedi ki:

  merhaba benim ismeklerden aldigim pastacilik sertifikalarim var.kalfalik belgesi aldim.suan onlisans ascilik okuyorum.denklik yoluyla pastacilik ustalik belgesi nasil alabilirim.kurs sertifikalarinin saatlerinin ne kadari aylik calisma saatine denk tutuluyor.ascilik diplomam bana ustalik belgesi almamda fayda saglarmi.tesekkurler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Mesleğinde 4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi, 5 Yıllık (18 Yaş Sonrası) Çalışmışlık İle Alınabilir.
   160 Saat Kurs Süresi 1 Aylık Çalışmışlığı Denktir. Aşçılık Pastacılık Farklı Dallar.

 98. ayşe hanım dedi ki:

  fırıncılık adına ustalık belgem var aşçılık ustalık belgesi olanlara yeni çıkan yönetmelikte meslek okulunda direk sınava tabi tutularak kantincilik ustalık belgesi veriliyor da neden fırıncılara verilmiyor benim fırıncılık adı altında ustalık belgemin meslek alanında yiyecek içecek hizmetleri yazdığı halde acill cevapp

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Mesleki Eğitim Kurulu Kararı İle Fırıncılık Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında Çıkarılıp, Alanla İlişkili Olmayan Dallara Alınmıştır.
   http://meslekiegitimkurulu.gov.tr/upload/20_06_2017%20Resmi%20gazete%2029_%20MEK.pdf

 99. Alpaslan dedi ki:

  Merhabalar, işkur aracılığı ile aşçı çırağı belgesi aldım ( 272 saat kalfalık ile denk ) bunu pastacılık yapmak için 1 ay sigortalı çalışmam lazımdı onuda yerine getirdim ve şubat ayında kalfalık sınavına gireceğim. Kalfalık belgesini aldıktan ustalık sınavına girebilmem için ne kadar süre pastacı olarak sigortalı çalışmam gerekiyor?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mesleğinde 5 yıl çalışmışlığı belgelemek gerekli. sgk, bağkur belgeleri ile.

 100. Emine dedi ki:

  Merhaba.pastacılık üzerine ismekten meb onaylı yaklaşık 800 saatlik kurs sertifikalarım var. Halk eğitimden kalfalık belgesi aldım. 1 ay kadar pastacı kalfası olarak çalıştım.şuan aşçılık önlisans okuyorum.bu durumda ustalık belgesi için başvuru yapabiliyomuyum. Ya da aşçılıktan mezun olduktan sonra hem ustalık belgesi için hem de halk eğitimlerde öğretmenlik yapmak için başvuru yapabiliyomuyum. Teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   aşçılık ön lisas mezunları 1 yıl meslek deneyimi ile aşçı yardımcısı, aşçı çırağı kursu açmak için başvuruda bulunabilir.

 101. MELTEM dedi ki:

  MERHABA İŞLETMECİLİK ÖN LİSANS MEZUNUYUM USTA ÖĞRETİCİLİK BELGESİ ALABİLİYORMUYUM

  1. Hem Kursları dedi ki:

   muhasebe ve finansman alanında ustalık belgesi verilmiyor. Ustalık Belgesi 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Kapsamındaki Meslek Dallarında Verilir.

 102. Hakan ırmak dedi ki:

  Merhabalar yaklaşık 12 yıl elektrk tesisat ve pana monutörlüğü işinde çalıştım şu an açık ögretim lisesi okuyorum ustalık belgesi için başvuruda bulundum fakat ustalık belgesi bana teknik lise denkliği getirirmi veye şöyle sorayım açık öğretim düz liseden açık öğretim meslek lisesine geçiş yapılabiliyormu ustalık belgesini almam açık öğretim teknik liseye geçişimi kolaylaştırırmı.veye sizin öneriniz nedir.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Açık Öğretim Lisesinden Mesleki Açık Öğretim Lisesine Geçiş İşlemleri Dilekçe İle Yüz Yüze Eğitimin Yapılacağı Meslek Liseleri Tarafından Yapılır.

 103. Ali Eroğlu dedi ki:

  USTALIK BELGESİ OLMADAN bu şekilde GÜZELLİK MERKEZİ İŞYERİ açmak mümkün mü?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ustalık belgesi olmadan açılmıyor. bulunduğunuz belediyenin adı ile iş yeri açma ruhsatı için gerekli belgeler araması yaparak istenilen belgeleri görebilirsiniz. örnek kadıköy belediyesi http://www.kadikoy.bel.tr/Kurumsal/Mudurlukler/ruhsat-ve-denetim-mudurlugu

 104. Ali Eroğlu dedi ki:

  09.05.2018 tarihinde kabul edilen 7141 sayılı Kanun
  MADDE 12- 5580 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

  “Bu Kanun kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda, Bakanlıkça belirlenen programları başarıyla tamamlayanlar aldıkları kurs bitirme belgeleriyle tamamladıkları programlara ilişkin işyerlerinde çalışabilir ve işyeri açabilirler. Bu durumda olan kişiler için başkaca bir meslek belgesi aranmaz”

  YUKARIDAKİ BU YASA DEĞİŞİKLİĞİNE GÖRE, KURS BİTİRME BELGELERİYLE “GÜZELLİK MERKEZİ” İŞYERİ AÇMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

  Elimizdeki MEB onaylı Kurs Bitirme belgeleri, Belediyeye RUHSAT başvurmamız için yeterli olur mu?
  İlginize şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla,

  1. Hem Kursları dedi ki:

   güzellik merkezi için ustalık belgesi isteniyor. bakanlık ustalık belgesi olmadan açılabilecek meslekleri belirliyor, güzellik merkezi bu meslekler arasında bulunmuyor.

 105. Dilaver dedi ki:

  Merhaba ben 2017 yili subat ayinda kantincilik kalfalik belgemi aldim ustalik icin 2 yil beklememiz gerektigi o 2 sene zarfinda istedigimiz donem ustalik derslerine katilmamiz soylendi bende ayni yil icerisinde ustalik derslrimi aldim sinavlari gectim ustalik uygulama sinavi icin hak kazandim fakat 2 yil dolmasini bekliyordum sinava katilmak icin simdi yonetmelik degisti diyorlar tam olarak ne ypmamiz gerekiyor acaba sinava eski sisteme gore mi katilcaz yoksa baska sartlar mi var bilginiz varsa sartlari soyker misiniz

  1. Hem Kursları dedi ki:

   MADDE 14- (1) Bu Yönerge kapsamında kalfalık belgesi alanlar ile daha önce bu
   belgeye sahip olanlardan, Kanunun 10 uncu maddesindeki kayıt şartlarını taşıyanlar 12 nci
   sınıfta mesleki eğitimlerine devam edebilirler. Bunların kayıtları ile başarı durumları Millî
   Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir.
   Başarılı olanlara Kanunun 28 inci maddesinin (b) bendi kapsamında ustalık belgesi
   düzenlenir.

  2. erva dedi ki:

   merhaba diaver bey bende kantincilik belgesi almak istıyorum acaba nerden aldınız belgeyı . ben buludgum civardaki halkeğim mekezlerıne sorum hıcbırınde yokmus yardımcı olabılırsenız seveıırım

   1. Hem Kursları dedi ki:

    mesleki eğitim merkezlerine başvurulur.

 106. Murat dedi ki:

  İyi akşamlar. Son dönemlerde (eylül ayından itibaren) Kantin işletmeciliği alanında alınan İŞYERİ AÇMA BELGESİ kantin ihalelerinde Ustalık belgesi tarafından eleniyor. Ustalık belgesine denk değildir deniliyor. Fakat benim işyeri açma belgemin altında açıklama olarak “Ustalık belgesine tanınan tüm hakları kapsar.” Diye bir ibare var. İhalelerde önceliğin Ustalık belgesine tanınması doğru mudur?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   bu konu hakkında bir bilgim yok, ilk defa duyuyorum bunu…

   1. Murat dedi ki:

    https://istanbul.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_10/26153844_BayrampaYa-Kaptan_Ahmet_ErdoYan_Anadolu_Ymam_Hatip_Lisesi_Kantin_Yhale_YlanY.pdf
    Linkte ihaleye katılacak kişilerde aranacak şartlar bölümünde 8.madde böyle yazmaya başladılar

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.
    2012 Yılında okul aile birliği yönetmeliği değişmiş…
    http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/02/20120209-6.htm

   3. kadir dedi ki:

    göstermiş olduğunuz madde 1986 yılındaki maddeyi kapsar, önlisans aşçılık vb. mezunlarına verilen işyeri açma belgesi ustalık belgesiyle denktir, halen şu anda çıkılan okul ihalelerinde işletme belgesi ustalık belgesiyle denk olduğu ve yeterli olduğu yazmaktadır, bunu uygulamayan okullar suç işler, 3308 sayılı kanunun 30. fıkrasında kanun gayet açık ve sarihtir, Teknik lise mezunları veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının dört yıllık eğitim programlarından mezun olanlara, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız İşyeri Açma Belgesi verilir. yani bu belge ustalık belgesi yerine geçmektedir…

 107. Çilem dedi ki:

  Merhaba HEM KURSLARI ,danışmak istediğim birkaç konu var.
  Ben lise – muhasebe finansman ve önlisans- muhasebe ve vergi uygulamaları okudum bu alanda ustalık ve usta öğreticilik belgesi almam mümkün mü ? Ayrıca mtsk trafik ve çevre eğitimi eğiticiliği kursuna katıldım bu kurs sonucunda alacağım brlgeyle yalnızca sürücü kurslarında usta öğreticilik yapılabiliyormuş bu alanda ustalık belgesi alıp halk eğitimlerde de kurs açmam mümkün mü ? Bir diğer sorum da halk eğitim merkezinden almış olduğum 180 saatlik halk oyunları kurs bitirme belgemin halk oyunları alanında usta öğreticilikle ilgili katkısı olur mu ? Şimdiden teşekkürler 😊

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Muhasebe Ve Finansman Alanında Usta Öğreticilik Belgesi Bulunmuyor. Orta Öğretim Muhasebe Ve Finansman Alanından Mezun Olanlar 3 Yıl Mesleki Deneyim İle Kurs Açabilir.
   Bilgisayar Destekli Muhasebe, Ön Muhasebe, Genel Muhasebe Eğitici Öncelik Sıralaması
   1. “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre; Muhasebe Ve Finansman Alan Öğretmeni Olarak Atananlar,
   • Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar,
   2. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” İle Belirlenmiş Olan Muhasebe Ve Finansman Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları.
   3. Muhasebe Ve Finansman Alanında/Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri,
   4. Muhasebe Ve Finansman Bölümü İle İlgili Ön Lisans Mezunu Olup En Az 1 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olduğunu Belgelendirenler,
   5. Mesleki Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarının Muhasebe Ve Finansman Alanı Mezunu Veya Bu Alanda Asgari Dördüncü Seviyede Eğitim Almış Olanlardan En Az 3 Yıllık Mesleki Deneyime Sahip Olduğunu Belgelendirenler
   Motorlu Taşıt Sürücüleri Trafik Ve Çevre Öğreticiliği Belgesi İle Halk Eğitim Merkezlerinde Kurs Açılmıyor.
   Yöre Oyunları Öğreticisi Kursu Mezunları 30 Eylül 2018 Tarihine Kadar Halk Oyunları Kursları Açabiliyordu. Halk Oyunları Kursu Yöre Oyunları Usta Öğretici Kursunu Bitirenler 2. Kademe Antrenörlük Belgesi Almak Zorundadır.

 108. Ayşe dedi ki:

  Merhaba ben giyim öğretmenliği mezunuyum. Bir iş yerinde daha önce çalışmadım ama terzi dükkanını devralmak istiyorum. Devralabilir miyim? Ustalık belgesi almam gerekli mi? Nasıl bir yol izlemeliyim? Teşekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   bildiğim terzi dükkanı açmak için ustalık belgesi isteniyor. kesin bilgi için dükkanın olduğunu belediyeden bilgi alınız. işyeri açma belgesi (ustalık belgesi) için mesleki eğitim merkezlerine başvurun.
   terzi dükkanı açma belgeleri
   • 2 Adet Fotoğraf (Şirket İşletmesi İse Gerekli Değildir)
   • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Ve İkametgâh Belgesi
   • Adli Sicil Kaydı Belgesi
   • Sosyal Güvenlik Kurumu’na Kayıtlı Olunduğuna Dair Herhangi Bir Belge
   • İşletici Kimlik Bildirme Belgesi (Form-1) (Fotokopi)
   • Ustalık Belgesi (Erkek Terziliği – Bayan Terziliği) (Fotokopi)
   • İmza Sirküleri Ve Ticaret Sicil Gazetesi (Fotokopi) (Şahıs İşletmesi İse Gerekli Değildir)
   • Vergi Levhası (Fotokopi)
   • Oda Faaliyet Belgesi Ve Oda Sicil Tasdiknamesi (Fotokopi)
   • Tapu Ve Yapı Kullanma İzin Belgesi (Fotokopi)
   • Kira Sözleşmesi (Tapuda Adı Geçen Mülk Sahibi/Sahipleri İle Yapılmalıdır) (Aslı Ya Da Noter Tasdikli Sureti) (İşyeri Kiralık İse)
   • İşyeri Krokisi (Yetkili Bir Kişiye Çizdirilmelidir, Üzerinde Uzunluk Ölçüleri, M² Toplamı, Çizen Kişinin Kaşesi Ve İmzası Bulunmalıdır)
   • İtfaiye Uygunluk Raporu
   • Asat İşyeri Açma Ruhsatı Görüş Belgesi (İşyerinde Tuvalet Var İse)
   • Güvenlik Kameraları Ve Kayıt Sistemi Bulunmalıdır (700 Tvl Ir Led Dış Mekan Kamerası Ya Da 1080 Hp Hd Dış Mekan Kamerası)
   • (İşyeri 60 M² Ve Üzerinde İse)

 109. Reşit şimşek dedi ki:

  Bir sorum olacak. Kalfalık belgesiyle Halk Eğitim Merkezlerinde kurs açılabilir mi?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   açılamıyor, ustalık / usta öğretici belgesi gerekli.

 110. Yılmaz yavuz dedi ki:

  Merhaba ben düz lise mezunuyum ustalik belgem var teknik lise diplomasi almak istiyorum ‘ne yapmam lazım
  Elektrik ve pono monutorluğu.

 111. Ayse dedi ki:

  Merhaba
  Ben bu yıl kadın giyim ustalığı ve usta öğreticiliği belgemi aldım. Kiz meslek lisesi giyim bolumu mezunu olarak basvuru yapmıştım. 5 yıldır HEM mesleki eğitim kurslarında el sanatları derslerine devam ediyorum. Gecen yıl haftada 2 gün, bu yıl ise 4 gün kursta öğreticilik yapacağım. Merak ettiğim, el sanatları alanında ustalık alabilmek için neler gerektiği. Kurs sertifikaları saat toplamı 1700 civarında. Direk sınav başvurusu yapabilmem için sanırım yeterli değil. Ek olarak çalıştığım sigortalı olan günler de eklenebiliyor mu? Ya da ne yapmam gerekiyor? Bu konu hakkinda bilgilendirirseniz sevinirim.Simdiden teşekkürler…..

  1. Hem Kursları dedi ki:

   katıldığınız kursun seviyesine göre 3. seviye kurs bitirme belgesi sahipleri kalfalık sınavına, 4. seviye kurs bitirme belgesi sahipleri ustalık sınavına katılabilir. kurs süreleri 160 saat 1 aylık çalışmışlık ile eşdeğerdir. ustalık belgesi alabilmek için 18 yaş sonrası mesleğinde 5 yıl çalışmış olmak gereklidir.

 112. Kenan dedi ki:

  Merhaba,
  Kızım bir güzellik merkezinde sigortalı olarak çalışıyor. Yaşı 22, Kalfalık ve ustalık belgesi denkliğinden faydalanabilmesi için, kaç yıl çalışmış olması gerekiyor ? Bu konuda son bir yıl içinde bir yönetmelik değişikliği oldu mu ? ( Bir resmi mesleki eğitim merkezinde 1 yıla düşürüldüğüne dair bilgi verilmiş ! , doğru mudur ?) selamlar, teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ustalık belgesi için 18 yaş sonrası 5 yıl çalışmışlık ile sınavla, kalfalık için süre belirtilmemiş, 1 ayda olsa sınava katılarak başarılı olması durumunda alabilir.

 113. BURCU YİĞİT dedi ki:

  Merhaba ben 25.05.08 tarihinde karşıyaka halk eğitim kursundan cilt bakımı ve makyaj sertifikası aldım. Şimdi ustalık belgesi almam için ne yapmam gerekiyor?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   önce kalfalık belgesi alınır. kalfalık ve ustalık belgeleri mesleki eğitim merkezleri tarafından verilir. kalfalık belgesi almak için mesleğinde 3. seviye kurs bitime belgesi sahibi olanlar, mesleğinde çalışanlar sınav ile alabilir. ustalık belgesi için mesleğinde 5 yıl çalışmışlık ile, 4. seviye kurs bitirme belgesi ile sınavlara katılarak alınabilir.

   1. kenan dedi ki:

    Merhaba,
    kendi mesleğinde, alanında ( güzellik ve cilt bakım ) sigortalı çalışma süresi ile ilgili, son bir yıl içinde bir yönetmelik değişikliği oldu mu ? Selamlar, teşekkürler

   2. Hem Kursları dedi ki:

    2017 mart ayında değişti.
    Önceki öğrenmelerin tanınması kapsamında kalfalık/ustalık sınavlarına başvuru, Kalfalık/Ustalık Sınavı Başvuru Formu (Ek-1) ile yapılır. Sınavlara başvuru yapabilmek için en az 22 yaşını bitirmiş, ilköğretim okulu mezunu veya ortaokul/imam hatip ortaokulu öğrenimini tamamlamış olmak gerekir.

    (2) Önceki öğrenmelerin tanınması ve denklik başvurusunun mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okul/kurum müdürlüklerine sınav döneminin başlangıcından en az bir ay öncesine kadar yapılması gerekir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular, bir sonraki sınav dönemi için kabul edilir.

    (3) Başvuru yaptığı halde sınavlara katılmayanlar ile sınavlarda başarılı olamayanlar, tekrar sınava girebilmek için yeni sınav döneminden en az bir ay önce dilekçe ile okul/kurum müdürlüğüne başvurmak zorundadır.

 114. ceylan dedi ki:

  merhaba güzellik merkzi acmak istiyorum sadece sir üzerine ne yapmam gerekli ve hangi egitimi almam gerekiyor 23 yasındayım orta okul mezunuyum

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Güzellik Ve Saç Bakım Hizmetleri Alanında Verilen Ustalık Belgeleri
   Erkek Kuaförlüğü (Erkek Berberliği)
   Cilt Bakımı Ve Makyaj (Cilt Bakımı Ve Güzellik)
   Kadın Kuaförlüğü (Kuaförlük)
   Mesleki Eğitim Merkezleri Tarafından Verilir.

 115. Gulay dedi ki:

  Merhaba ben ipek kirpik sertifikasi almistim. Ama yer acmak icin once kalfalik sonra ustalik belgesi mi almam gerekiyor? Yardimci olursaniz cok sevinirim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mesleki eğitim merkezlerine başvuruda bulunup önce kalfalık, daha sonra ustalık belgesi alınır.

 116. Serdar dedi ki:

  Kolay gelsin halkla iliskiler reklamcilik lisanstan bu sene mezun olucagim.ismek asci çırağı kursuna gidiyorum kurs bitince kalfalik kalfaliktan sonra ustslik belgesini 5 yil asci olarak calismadan akabilirmiyim.5 yildan beri isci olarak calisiyorum

  1. Hem Kursları dedi ki:

   meslekte 5 yıl çalışanlar sınav ile alabilir.

 117. Ayşegül dedi ki:

  Merhaba mesleki açık öğretim lisesi yiyecek içecek pastacılık bölümünü yüzyüze eğitimini bitirdim iş yeri açmak istiyorum yemek üzerine işyeri açma ve ustalık belgesi okuldan alabilirmiyim aşçılık için belgem nerelerde ve hangi alanda geçerlidir pastacılık ismek’tende 2 yıllık belgem ve 1 yıllık halk eğitimden pastacılık belgem var bunları nasıl değerlendirebilirim teşekkür ederim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ustalık sınavına katılarak belge alınabilir. Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yüz Yüze Eğitimi Belgesi İle Ustalık Belgesi Sınavına Katılarak Belge Alınabilir.

 118. osman dedi ki:

  merhaba sayın ilgili ziraat fakültesi zootekni bölümü ve et ürünleri önlisans mezunuyum direk olarak usta öğretici olabilir miyim? Ayrıca mezuniyetimle alakalı hangi kurslarda görev alabilirim acaba teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   arıcılık kursu açabilirsiniz.

 119. Nurgül dedi ki:

  Merhabalar ben 15 yıl önce 3 yıllık çıraklık eğitim merkezinden kalfalık belgesi aldım ustalık belgesi almak istiyorum fakat şuan da çalışmıyorum nasıl alırım bilgilendirme yapabilirmisiniz

  1. Hem Kursları dedi ki:

   5 yıllık mesleğinde çalışmışlık ile sınava katılarak ustalık belgesi alınabilir.

 120. Ramazan dedi ki:

  Kolay gelsin aşçılık bölümü mezunuyum 2 yıllık yüksek okul , direkt ustalık belgesi alabilirmiyim , aldığım aşçılık diploması ile iş yeri acabilirmiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   alanında meslek lisesi mezunu olan ön lisans mezunları alabilir. alanında meslek lisesi mezunu olmayan ön lisans mezunları mesleklerinde 1 yıl çalışmışlık ile belge alabilir.

 121. Yıldız arslan dedi ki:

  Merhabalar yüksekokul mezunuyum. Kadın giyim kurslarından1311 saatlik kurs belgemlerim var .Ustalık belgesi almamda ön lisans moda tasarımı okumamın bir katkısı olurmu?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ön lisans okuduğunuz bölümde meslek lisesi mezunu olanlar doğrudan, bölümde meslek lisesi mezunu olmayanlar mesleklerinde 1 yıl çalışmışlık ile, 4. seviye kurs bitirme belgesi sahipleri sınav ile belge alabilir. meb onaylı kurs sürelerinin her 160 saati 1 ay çalışmışlık olarak kabul edilir.

 122. Aysegul Gulmez dedi ki:

  Merhaba yardimci olursaniz sevinirim.
  Simdiye kadar kimseden dogru bilgi alamadim.
  Hollandadan Turkiyeye temelli geri donus yaptim.
  7 sene orda surucu egitmenligi (araba) yaptim.
  Kendi isyerimdi. Bunun denkligini nasil alabilirim. Turkiyede nasil isyeri acip trafikte ders verebilirim.
  Universiteye gitmedim, liseyi bitirdikten sonra surucu okulu-kolejinde isyeri acma, ders verme belgemi aldim. Yardimci olursaniz sevinirim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Ülkemizde motorlu taşıt sürücüleri eğitimi verebilmek açılan kurslara katılabilmek için en az ön lisans mezunu olma şartı bulunuyor. yabancı ülkelerden alınan belgelerin denkliği oluyor mu bilemiyorum. ilçe milli eğitim ile görüşünüz.

 123. omer dedi ki:

  iyi günler. benim kalorifer tesisatı kalfalık belgem var ancak hiç sigortam yok, benim ustalık belgemi alabilmem için ne yapmam lazım

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Bir Meslek Dalında Yeterli Sayıda Kalfa Sayısı Oluştuğunda Ustalık Eğitimi Mesleki Eğitim Merkezlerinde Açılabilir.
   İsteyen Kalfalar İçin Mesleki Eğitim Merkezlerinde Ustalık Eğitimleri Düzenlenir. Ustalık Eğitiminde Teorik Eğitimin Yanı Sıra Pratik Eğitime Devam Esastır. Eğitim Süresince Kayıtlı Kalfaların Meslekleri İle İlgili Bir İş Yerinde Çalışmaları Gereklidir.
   Yada Denklik Dolu Şartlarını Karşılayanlar Ustalık Belgesi Sınavına Katılabilir.

 124. Tolgan dedi ki:

  Slm ben 10 yila yakin elektrik çiyim ilkögretim okulunu bitirdim (8 yillik) kalfalik belgem var onuda çıraklik egitim merkezinden aldim simdi ise ustalık belgemi almak istiyorum ama 2 yil ssk istediler o yok ne yapmaliyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   önceki öğrenimler denklik yolu ile ustalık belgesi almak için aşağıdaki şartları taşımak gereklidir.
   Alanınızda 4. Seviyede Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Kurs Bitirme Belgesi Olanlar
   Alanında SGK Veya BAĞKUR 5 Yıl Çalıştığını Belgeleyenlerden Kalfalık Belgesi Olmayanlar Öncelikle Kalfalık Sınavına Alınır, Bir Sonraki Dönemde Ustalık Sınavına Katılırlar.
   Kurs Bitirme Belgelerinin Her 160 Saat Süresi 1 Aylık Olarak Değerlendirilir. Kurs Sürelerinin Saat Olarak Belgelendirilmesi İstenir. Bu Şekilde Hesaplanacak Olan Süre Ustalık Sınavına Başvuru Süresinden Düşülür.
   Ustalık Belgesi Sahibi Olanlar Aynı Alanda Farklı Bir Daldan Ustalık Belgesi Almak İçin Belge Almak İstediği Dalın Ustalık Sınavına Alınır.
   Meslek Liselerinden 1986 Yılından Önce Mezun Olanlara Doğrudan Ustalık Belgesi Verilir.
   1986-1987 Eğitim Öğretim Dönemi Sonrası 3 Yıllık Meslek Lisesi Mezunları Ustalık Alanlarında Sınavına Katılabilir.
   Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yüz Yüze Eğitimi Belgesi İle Ustalık Belgesi Sınavına Katılarak Belge Alınabilir.

 125. Ferdi dedi ki:

  Merhaba acikogretim isletme lisans mezunuyum kantin acma icin ustalik belgem yok ama ona denk kantin isyeri acma belgesi alabiliyormuyum

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mesleki eğitim merkezlerine başvuracaksınız, işletme bölümüne denklik uygulanmıyor.

  2. Hasan dedi ki:

   Ferdi bey bende aynı durumdayım sizden Bilgi alabilir miyim

 126. Hayri dedi ki:

  Meslek lisesi mezunu olmayan LİSE VE DENGİ OKULLAR İÇİN MEB ONAYLI 3308 sayılı ustalık ve usta öğreticilik belgesi gecerlimi?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   usta öğreticilik belgesi lise diploması yerine geçmez.

 127. Gülçin dedi ki:

  ben kurs bitirme belgelerimle kalfalık belgesini aldim. 5 yıl calismisligim yok onun için 1 yıl haftada 1 gün okula derse geliceksiniz dendi çıraklık okulunda. Bu ustalık belgesini almam bukadar zor mu meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum bu sayilmiyomus 1 yıl gelince meslek lisesi çıkışlı olcakmisim ve ustalık sınavı ve 40 saatlik ders sonucu usta öğreticilik aliniyomus. Yani ben 1 yıl okula gidicem başka çaresi yok heralde yeni kanun degisikligide yok heralde bilgilendirirseniz sevinirim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kalfalık – ustalık belgesi alma koşulları 2017 yılında değiştirildi, yeni bir değişiklik yakın zamanda beklenmiyor.

 128. Nigar polatcanlı dedi ki:

  MERHABA, işaret dili sertifikam var ve bu alanda kurs vermek istiyorum, nasıl bir yol izlemem lazım, nasıl yapmalıyım?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   İşaret Dili Öğretici Ve Tercüman Eğitimi Kursu (200 Saat) Başarıla Tamamlayanlar Türk İşaret Dili Kursu Açmak İçin Başvurabilir.

   İşaret Dili Öğretici Ve Tercüman Eğitimi Kursuna Katılmak İçin En Az Ön Lisans Mezunu Olmak, İşitme Engellilerle İletişim Kurabilecek Bedensel Ve Fiziksel Yeterliğe Sahip Olmak, 18 Ocak 2011 Tarihli Ve 27919 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan “Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması Ve Uygulamasına Yönelik Usul Ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik” Değişikliğinde Belirtilen Esaslar Çerçevesinde Programı Bakanlıkça Hazırlanan İşaret Dili Kursuna Katılarak Belge Almış Olmak Şartları Aranır.

   Türk İşaret Dili Kursu Eğitici Koşulları
   Program Eğitimcileri Aşağıdaki Öncelik Sırasına Göre Belirlenir:

   1. Talim Ve Terbiye Kurulunca Yayınlanan Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına Göre Atanan, Lisans Programında Türk İşaret Dili Eğitimi Aldığını Belgeleyen Özel Eğitim Alanı Öğretmenleri.

   2. Talim Ve Terbiye Kurulunca Yayınlanan Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına Göre Atanan, Eğitim Fakültelerinin Lisans Programlarından Mezun Olup, Türk İşaret Dili Eğitimi Aldığını Belgeleyen Öğretmenler.

   3. Programın Uygulanmasında Gerektiğinde Talim Ve Terbiye Kurulunca Yayınlanan Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına Göre Özel Eğitim Alanı Ve Eğitim Fakültelerinin Lisans Bölümlerinden Mezun Olup, Lisans Programında Türk İşaret Dili Eğitimi Aldığını Belgeleyenler.

   4. Tercihen İşaret Dili Öğreticisi/Tercümanlık Sertifikasına Sahip Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir.

   5. Tercihen Bakanlığın Açmış Olduğu İşitme Engellilerde İletişim Yöntemleri Hizmet İçi Seminer/Kurslarına Katılmış Meslek Elemanlarından Yararlanılabilir,

 129. SAY dedi ki:

  Merhaba.
  Elektronik Haberleşme Teknolojisi Diploması ile (M.Y.O) Hangi işleri yapabilirim. Diplomamın kapsadığı meslek alanları nelerdir ? Dükkanımda hep Cep telefonu hem bilgisayar üzerine aynı işleri yapabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   bildiğim kadarıyla bilgisayar tamiri üzerine iş yeri açmak için bilişim teknolojisi alanında mezuniyet belgesi yada ustalık belgesi isteyeceklerdir. kesin bilgi almak için dükkanı açmak istediğiniz yerdeki belediyeye danışınız.
   telefon ve internet
   haberleşme sistemleri
   bilgi üretimi ve dağıtımı
   uydu haberleşme

 130. Songül dedi ki:

  Mrblar meb bağlı güzellik uzmanlığı kursuna başlayacağım 4aylık bir kurs buradan aldığım meb onaylı sertifika ile iş yeri açabiliyor muyum ya da direk ustalık sınavlarına girme imkanım var mı bilgi verirseniz çok memnun olurum

  1. Hem Kursları dedi ki:

   iş yeri açmak için iş yeri açma belgesi (ustalık belgesi aynı yetki ve sorumluluktadır) gereklidir. iş yeri açabilmek için ustalık belgesi gereklidir, 3. seviye kurs bitirme belgesi ile kalfalık sınavı için, 4. seviye kurs bitirme belgesi ile ustalık belgesi sınavı için başvurulabilir. ustalık belgesi almak için 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgelemek gereklidir. kurs bitirme belgeleri her 160 saati 1 aylık çalışmışlık ile eşdeğerdir. ustalık belgesi başvuruları mesleki eğitim merkezlerine yapılır.

   1. seda dedi ki:

    4. seviye dediğiniz kaç saatlik bi kurs oluyor acaba?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    buradan http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/ alanlara tıklayarak kursların seviyelerini görebilirsiniz.

 131. ismal can dedi ki:

  Ben 2007 endustri meslek lisesi sogutma ve iklimlendirme mezunuyum ustalik belgem var ama Elektrikcilik yapiyorum elektirigin kalfalik ustalik belgesi yok sadece 2007 yili sonunda almis oldugum MEB Ciraklik ve Yaygin Egitim Genel Mudurlugu Kurs sertifikam var bu sertifikayi Halk Egitim Merkezi mudurlugunce 40 saatlik elektirk tesisatciligi Kursunu bitirmem ile Verildi. Bu belge denklik veya kalfalik ustalik belgesi almam da faydasi olurmu. 3.5 yil elektrikci olarak sigortamda gorunuyor 1.5 yilda elektrik ustalik belgesi olmadigi icin is yerim sogutma iklimlendirme teknisyeni olarak gosteriyor sogutmanin ustalik belgesi oldugu icin suan belediye calisaniyim hala sogutma teknisyeni gorunuyor sigorta dokumumde elektirigin kalfalik ustalik belgesini nasil alabilirim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ustalık sınavına katılmak için 5 yıl mesleğinde çalışmışlık gerekir. kalfalık sınava katılabilirsiniz. mesleki eğitim merkezlerine başvuracaksınız. denklik sınavları şubat ve haziran aylarında yapılır. en az 1 ay önce başvurmak gereklidir.

 132. Fatma Doğan dedi ki:

  Merhabalar,Açık öğretim ticaret meslek lisesi mezunuyum,elektrik sektöründe usta ve kalfalık belgesi almak istiyorum.Elektrik sektöründe 4 yıllık siğortam var siğorta kolum son 6 aydır elektrikçi olarak görünmekte,fark dersleri vererek bu belgeleri alabilir miyim yada başka neler yapabilirim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   denklik yoluyla kalfalık belgesi için başvurulabilir, sınavla kalfalık belgesi alınabilir. alanında 5 yıl çalışmışlık ile ustalık belgesi sınavına katılınabilir.

 133. Elif dedi ki:

  Merhabalar ben çocuk gelişimi mezunuyum lise olarak.usta ögretici belgelerim var.6 yïl milli egitimde görev yaptım.ön lisans olarak ev idaresi mezunuyum.ikinci universite olarak ta engelli bakımi ve rehabilatasyon okuyorum.ayni zamanda erzurum uni.çocuk gelişimi okuyorum.Halk egitim merkezlerin de usta ögreticilik yapabilirmiyim? Eger yapabiliyorsam nasil bir yol izlemeliyim.bilgilendirirseniz sevinirim. Teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   öncelikle lisans ve ön lisans mezunları tercih ediliyor. başvuran olmaması durumunda mesleki lisesi ve usta öğretici belgesi sahipleri tercih edilebiliyor. usta öğretici başvuruları halk eğitim merkezlerine çoğunlukla şahsen yapılıyor. başvurular çoğunlukla ağustos ve eylül aylarında alınıyor…

 134. Ayhan dedi ki:

  Merhaba 15 yildir bayan kuaforuyum 32 yasindayim zamaninda 3 yil okula gittim ama sinava girmedim kalfalik belgesi icin suan belgelerimi alabilirmiyim dogrudan ustalik belgesini okula gitmeden.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   meslek lisesi mezunu iseniz ustalık sınavına katılabilirsiniz. üçüncü seviye kurs bitirme belgeleriniz var ise kalfalık belgesi sınavına, dördüncü seviye kurs bitirme belgeniz varsa ustalık sınavına katılabilirsiniz. belgelerinizle mesleki eğitim merkezine başvuruda bulunacaksınız.

   1. ESRA dedi ki:

    4. SEVİYE BELGE İLE NE KAST EDİLİYOR

   2. Hem Kursları dedi ki:

    4. seviye kurs bitirme belgeleri. örnek olarak ismek 4. seviye kurslarına linkten bakınız. http://www.ismek.ist/tr/haber_detay.aspx?RegID=2374

 135. Erkan dedi ki:

  Merhaba.Ben 19 yasında üniversite ögrencisiyim.Kantin işletmeciliği yapmak istiyorum.Yapmak gerekenler hakkında bilgi verebilir misiniz?
  Not:Bu iş için gayet ciddiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Mesleki Eğitim Merkezlerinden Kantin İşletmeciliği Belgesi Almak İçin Başvuracaksınız.

 136. Murat Akkeçeci dedi ki:

  Merhablar ben ustalık belgesi almak için başvurdum ve bu sene son ve bana çevreden şöyle denildi ustalık belgesinin sınavına gireken ve bu sınavı kazanırsam lisesen mezun olabiliyorum bana çevremden böyle denildi ben astsubay olmak istiyorum ve bunun için lise diploması lazım yani bana verilen bu bilği doğrumu ben internet ten de araştırdım var yazıyor birde sizlere danışmak istedim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mesleki eğitim merkezlerinden milli eğitim bakanlığının belirlediği fark derslerini tamamlayarak lise diploması alınabiliyor.
   Mesleki eğitime devam eden öğrencilerin lise diploması alabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği zorunlu derslerden başarı sağlaması gerekecek. Bu kapsamda merkezlerde verilen teorik eğitimlere Bakanlığın zorunlu eğitimleri de eklenecek.

   1. Semih dedi ki:

    Merhaba ben ustalık ve kalfalık belgelerim ama ilk okul mezunuyum lise diploması almak istyorum nasıl bi yol izlemm gerekli acba

   2. Hem Kursları dedi ki:

    açık öğretim lisesine kayıt olacaksınız.
    Kalfalık ve ustalık belgelerinin açık öğretimde değerlendirilmesi

    Madde 238 – Kalfalık ve ustalık belgesi olanlardan;

    a) 1996 -1997 Öğretim Yılı öncesi ilkokul mezunu olup Açık İlköğretim Okuluna kayıt yaptırmak isteyenlere “Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliği”, 1996 -1997 Öğretim Yılı sonrası ilköğretim okulu mezunu olup Açıköğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenlere “Açıköğretim Lisesi Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

    b) İlköğretim okulu mezunu olup Açıköğretim Lisesi mesleki ve teknik eğitim programlarına devam etmek isteyen kalfa ve ustalar, 9 uncu sınıfın genel kültür derslerinden sorumlu tutulmazlar. Ancak, bu gibilerin branşları itibarıyla hangi mesleki ve teknik eğitim programına kayıt yaptıracakları ve bu programın hangi derslerinden sorumlu tutulmayacakları Başkanlıkça belirlenir.

 137. ayhan koyuncu dedi ki:

  ben su ürünleri mühendisiyim .ev yemekleri lokantası açmak istiyorum.işyeri açma belgesi nasıl alabilirim.sınavsız alabilirmiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mesleki eğitim merkezlerinden alınır. sınavsız alamazsınız. dükkan açmak için belge kiralayabilirsiniz.

 138. Gülçin dedi ki:

  Merhaba ankaradan belmek kurs belgelerimle kalfalık belgemi sınavla aldim simdi ustalığı almak istiyorum bu meslekte yani takı dalında calismisligim yok (meslek lisesi çocuk gelişimi mezunuyum) ustalık belgesini nasıl almam gerek ağustos ‘ta başvurun deniliyor kimse net bir şekilde açıklama yapmıyor bilgilendirilirse sevinirim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mesleki eğitim merkezlerine kayıt olacaksınız, yada 5 yıl çalışmışlık belgesi ile sınav yolu ile alabilirsiniz.

   1. Eren dedi ki:

    Merhabalar Myo iklimlendirme soğutma bölümü 2004 yılında mezun oldum. Diplomam mevcut ayrıca ustalık belgesi almak istiyorum, ne yapmam gerekiyor?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    mesleki eğitim merkezlerine başvuracaksınız.

   3. Eren dedi ki:

    Yurt dışında yaşıyorum ,mesleğim üzerine bir firmada çalışıyorum. Gerekli evrakları tamamladığımda posta ile böyle bir işlem Mümkün mü?

   4. Hem Kursları dedi ki:

    posta ile kabul edilmez.

 139. dilek dedi ki:

  merhaba ben örgü öğretmenliği için nereye nasıl basvurabilirim belgelerim yok ama birebir örgü gösteriyorum nereden kaç saat ders almam lazım acaba

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Dekoratif El Sanatları Ustalık Belgesi Sahibi Olmazın Gerekli. Ustalık Belgesi Almak İçin Mesleki Eğitim Merkezlerine Başvurulur.

 140. Hicran dedi ki:

  Marhaba ben Gida Mühendisliği mezunuyum. Kantin işletmeciliği belgesi alabiliyor muyum

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kantin işletmeciliği belgesi almak için mesleki eğitim merkezine başvuracaksınız. gıda mühendislerinin doğrudan alma hakkı var bildiğim kadarıyla…

  2. Uğur dedi ki:

   Bu hakkınız 10 ay önce kaldırıldı malesef. Denklik sadece liseden gıda teknolojisi mezunlarına veriliyor.

 141. Savaş başboğa dedi ki:

  Merhba ben ortaokul mezunuyum elktrik işi yapıyorum 6 yıllık belgelenmiş ssk var çalıştıgım meslek üzerine ve meslek egitim merkezine verdim tüm evrakları kabul ettiler haziranda kalfalık sonavına girecam sonavda bütün ortak dersler çıkacakmı ve ben bu sorulara nerden bakcam nasıl derse çalışcam

  1. Hem Kursları dedi ki:

   linkten meslek alanı, meslek ve dersleri seçerek örnek soruları görebilirsiniz. http://maol.meb.gov.tr/web/ciraklikEgitimi/kalfalik.htm

 142. Adem yılmaz dedi ki:

  2017 haziran ayında makina teknolojileri bölümü kalfalık belgemi aldım 6 yıllık bu işi yaptığıma dair belge sunarak meslek lisesinden ustalık belgesi için yeni yasaya göre ne kadar beklemeliyim

  1. Adem yılmaz dedi ki:

   İlk okul mezunuyum

  2. Hem Kursları dedi ki:

   18 yaş sonrası mesleğinde 5 yıl çalıştığını belgeleyenler ustalık sınavına katılabiliyor.

 143. Tuba Kol dedi ki:

  Açık öğretim meslek lisesi nde el işi teknolojisi bölümünde aktif öğrenciyim ustalık belgesi almak istiyorum ama henüz yüz yüze eğitimlere başlamadim nasıl alabilirim çalışmıyorum 400 saate yakın kadın giyim kalıp hazırlama ve dikim belgem var umarım yardimci olursunuz

  1. Hem Kursları dedi ki:

   açık öğretim meslek lisesi yüz yüze eğitim belgesi aldıktan sonra sınav ile ustalık belgesi alınabilir. denklik yolu ile ustalık sınavına katılmak için 22 yaşını tamamlamış olmak, 5 yıl çalışmışlık (18 yaş sonrası) olduğunu belgelendirme SGK, BAĞKUR, 4. seviye kurs bitirme belgesi olanlar sınav ile belge alabilir. kurs sürelerinin her 160 saati 1 aylık çalışmışlık yerine geçer.

   1. Asuman dedi ki:

    Merhaba ben kadın terziliği ustalık e. Sınavına gireceğim sınavda sorulacak sorular ile ilgili bilgim yok cıkmış soruları da bulamıyorum yardımcı olurmusunuz

   2. Hem Kursları dedi ki:

    http://www.megep.meb.gov.tr/?page=moduller
    giyim üretim teknolojisi alanındaki derslerden örnek sorular görülebilir.

 144. NUSRET dedi ki:

  ÖNLİSANS ELEKTRİK BÖLÜMÜNÜ BİTİRDİM.MESLEKİ EĞİTİM KURUMUNDAN İŞYERİ AÇMA BELGEMİ ALDIM.18 YILDIR GIDA SATIŞ PAZARLAMA İŞİNDE ÇALIŞIYORUM.BİR OKUL KANTİNİ ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUM.BU DURUMDA KANTİN İŞLETMECİLİĞİ YADA AÇMAK İÇİN BELGELERİ NASIL ALABİLİRİM.ELİMDEKİ BELGE YETERLİMİ.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   elinizdeki belgeler ile mesleki eğitim merkezine başvurun, belgeleriniz aynı alanda ise sınavla belge alabilirsiniz, yada aldığınız ustalık belgesi aynı alan içinde ise aynı alan içinde farklı mesleklerde fark ve beceri sınavı ile ustalık belgesi alınabilir.

 145. Gülten dedi ki:

  Merhaba 2004 lisans mezunu öğretmenim.7 yıl özel sektör,5 yıl milli eğitimde çalıştım.su an görevde değilim.kuaforluk kursuna başladım.ustalık belgesi için önümdeki sürec noktasında yrd.olurmusunuz

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Kuaförlük Ustalık Belgesi Çıraklık Süresi İlköğretim Mezunları İçin 3 Yıl, Ortaöğretim Mezunları İçin 1,5 Yıldır. Çıraklık Süresinin 2 Katı Kadar Mesleğinde Çalışmışlıkla Kalfalık Sınavına Doğrudan Girilebilir. Ustalık İçin Artı 5 Yıl Çalışmışlık Yada Ustalık Eğitimi Mesleki Eğitim Merkezinde Alanda Açılırsa 2 Yıl Eğitim İle Ustalık Belgesi Alınabilir.

   1. MEM dedi ki:

    Vermiş olduğunuz cevap doğrudur ama eski yönetmeliğe göre. Yeni denklik yönetmeliğinde süreler değişti. Bilgilerinize.

   2. esra dedi ki:

    mtsk usta öğretici kursları hangi tarihte açılacak

   3. Hem Kursları dedi ki:

    usta öğretici kurslarını belli bir açılış tarihi olmuyor, mesleki eğitim merkezine başvuruluyor, 20 kişilik grup oluştuğunda kurs açılıyor.

 146. cenk tireli dedi ki:

  1.5 yıldır aşcı olarak sgk lı calışmaktayım 272 saat aşcı cırağı kurs bitirme belgesine sahibim acaba kalfalık belgesi için direk sınava girebilirmiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Aşçılık Belgesi İlköğretim Mezunları İçin Çıraklık Süresi 3 Yıl, Ortaöğretim Mezunları İçin Çıraklık Süresi 1,5 Yıl. Kalfalık Sınavına Doğrudan Katılmak İçin Çıraklık Süresinin 2 Katı Çalışmışlığın Belgelenmesi Gereklidir.

 147. tuba dedi ki:

  Merhaba kuaförlük alanında kalfalık belgem var ama şuan çalışmaya ara verdim 2010 2011 yılları arasında vergi levham vardı şuan ustalık ve usta öğreticilik belgesini nasıl alabilirim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   5 yıl çalışmışlık yada mesleki eğitim merkezinde alanınızda ustalık eğitimi açılırsa 2 yılda alınabilir.

 148. Mustafa Bostancı dedi ki:

  Merhaba Marmara üniversitesi iktisat fakültesi 4 yıllık yüksek okul mezunuyum çıraklık kalfalık veya ustalık belgem YOk yaklaşık 8yıldır oto mekanik servisi işletiyorum, denklik yolu ile İstanbul’da hangi eğitim merkezlerine başvurmalıyım? Sınavsız denklik hakkım var mıdır? Nasıl hesaplanıyor bilgi rica edebilir miyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Mesleğinizin Çıraklık Eğitim Süresinin 2 Katı Kadar Çalışmışlık Belgesi İle Kalfalık Sınavına, Artı 5 Yıl Ustalık Sınavı İçin İstenir. 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Kapsamındaki Meslek Dallarından Mesleğinizin Çıraklık Süreni Görebilirsiniz.
   İstanbul İli Denklik İşlemi Yapan Mesleki Eğitim Merkezleri
   Küçükçekmece Mesleki Eğitim Merkezi, Kadıköy Neriman İrfan Akça Mesleki Eğitim Merkezi, Fatih Mesleki Eğitim Merkezi, Zeytinburnu Mesleki Eğitim Merkezi, Ümraniye İmes Mesleki Eğitim Merkezi.

 149. Ramazan dedi ki:

  Belgeler sinava girilen ile gonderiliyormu yoksa ankara merkez belge noyumu belirliyor

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Ustalık belgesi için başvuruda bulunduğunuz mesleki eğitim merkezinden alınır.

 150. Ramazan dedi ki:

  28 subatta sinavlar bitiyor 5 martta yani erken alabilirmiyim Ben baska ilde sinava girdim ankara merkezden ustalik belgemi ala bilirmiyim yoksa sinava girdigim mesleki egitim merkezindenmi almam gerekiyor

  1. Hem Kursları dedi ki:

   normal şartlarda belgeler mart sonuna doğru çıkar, belgeyi başka merkeze yada başkasına normal şartlarda vermiyorlar, yine de mesleki eğitim merkeziyle görüşüp şansınızı deneyin.

 151. S.kaya dedi ki:

  28.06.2013 Giyim Üretim Teknoljisi kalfalık belgemi aldım 2027 sigorta primim var ve mart ayında denklikden faydaydalanıp sınava girebilirmiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kalfalık sonrası artı 5 yıl mesleğinde çalıştığını belgeleyenler doğrudan ustalık sınavına katılabilir.

 152. Ramazan dedi ki:

  Ustalik sinavini kazandim 28 subatta. Sinavlar bitecek 4 5 mart gibi ankara mesleki egitim merkezinden belge numarasi ve tarihini verirlermi

  1. Hem Kursları dedi ki:

   belgeler genelde mart sonuna doğru teslim ediliyor, kimlik ile şahsen başvurulur.

 153. Ramazan dedi ki:

  Bana belgenin numarasi lazim 28 subattan 4 5
  Mart gibi gitsem ankara bana belge no ile belge tarihini verirlermi acik mesleki liseye vereceyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mesleki eğitim merkezine telefon ile sorunuz.

 154. Ramazan dedi ki:

  Ustalik sinavinda basarili oldum 28 subatta sinavlar bitiyor. Martin kacinda ustalik belgemi alabilirim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   yoğunluğa göre 15 gün ile 2 ay arası teslim ediliyor.

 155. Kerem dedi ki:

  Meraba.önlisans endustriyel elektronik mezunuyum.elektronik dalinda ustalik belgem var.duyduğuma göre yeni düzenlemeler gelmiş elektrik ustası belgesi almam için izlemem gereken yol nedir.teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   diploma, ustalık belgeniz, varsa çalışmışlığını gösteren belgelerle birlikte mesleki eğitim merkezlerine başvurulur.

 156. Ahmet dedi ki:

  Merhaba ben 14 yıldır makina imalat üzerine kaynakçılık yapıyorum yalnız 2012 yılına kadar meslek kolum bilinmiyor diyor 2012 yılından 2016 yılına kadar gaz altı kaynakcısı olarak yazıyor 2016 yılından sonra da makina montaj tamir bakım elamanı olarak haken devam ediyor nasıl bir yol izlemem gerekir ustalık belgesi için teşekkürler

  1. Hem Kursları dedi ki:

   meslek kodu uygulaması 2012 yılında getirildi, geriye dönüm meslek kodu güncellemesi olması lazım, işverenle görüşün.

 157. Yalçın dedi ki:

  Merhaba ben gıda teknolojisi mezunuyum ciraklik eğitim merkezine kantin işletmeciliği belgesi için başvuru yapmak istedim ve bana yeni sisteme göre on lisans diplomama bakılarak usta ogreticilik belgesi verebiliriz kurs ve sınavdan sonra dediler ve işyeri açma belgesi alamadım usta ogreticilik belgesi kantin işletmek için yeterli mi ?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Elinizde Servis Elemanlığı, Fırıncılık, Et Ve Et Ürünleri İşletmeciliği, Süt Ve Süt İşlemeciliği, Aşçılık Ve Pastacılık Tatlıcılık Ve Şekerlemecilik Ustalık Belgesi Var İse Kantin İşletmeciliği Belgesi Almak İçin Ek Ders (Denklik Yolu İle) Almanız Gerekir.
   Gıda Teknolojisi Ön Lisans Mezunu İseniz Sınavlara Katılarak Belge Alabilirsiniz. Kantin İşletmeciliği İçin Ayrıca Halk Eğitim Merkezlerinden Hijyen Eğitimi Almalısınız.

   1. hatice dedi ki:

    merhaba önlisan mezunuyum ilgili bölümden kantin açma belgesi için bugün egitim meslek merkezine gittim bu durumun kalktıgını sadece 4 yıl sikortalı çalışanlar alabilecegini söylediler yardımcı olurmusunuz arıştırma sonuçlarında böyle bir uygulama yok

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Kantin İşyeri Açma Belgesi Almak İçin Resimdeki Bölümlerden Mezun Olanlar Sınav İle Mesleki Eğitim Merkezlerinden Alabilir. Sınavlar Şubat Ve Eylül Aylarında Yapılıyor. Kantin İşletmeciliği İş Yeri Açma Belgesi

   3. Abdurrahman dedi ki:

    Bende bu gün aynı cevabı aldım. Gıda teknolojisi mezunuyum. Sizin ekte sunmuş olduğunuz tabloyu gösterdiğimde bana ilgili yönetmelik veya mevzuatı yani kaynak göstermemi istediler.. Böyle bir kaynağa ulaşamıyorum bana yardımcı olabilir misiniz ?

   4. Hem Kursları dedi ki:

    denklik liseden gıda teknolojisi mezunlarına verilecek şekilde değiştirildi diye biliyorum. https://mtegm.meb.gov.tr/www/personeliletisim/icerik/1013 linkteki telefon numaralarından bilgi alınabilir.

 158. Sadık ayaydin dedi ki:

  Bisiklet tamir işi yapmaktayım işimi belgeli olarak ustalık belgesi almak istiyorum buna resmi olarak almak istiyorum nasıl ala bilirim 2003…..2008 yıllarında vergi levhası vardı vergi oda kaydım mevcuttu şuan iptal ettim bu belgeyi alıp iş geliştirme işlerini yapmak istiyorum

  1. Hem Kursları dedi ki:

   3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanun Kapsamındaki Meslek Dallarında Bisiklet Tamirciliği Mesleği Bulunmuyor. Motosiklet Tamirciliği Ustalık Belgesi Veriliyor.

 159. Türkan dedi ki:

  Merhabalar. Ben 29 yıllık sınıf öğretmeniyim. Haziran ayında emekli olacağım. Estetisyenlik ve kalıcı makyaj üzerine MEB onaylı sertifikalarım var. Emekli olduktan sonra bununla ilgili bir işyeri açabilmem için neler gereklidir? Ustalık kalfalık için başvurma hakkım var mıdır? Bilgi verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kurs bitirme sertifikaları sadece kalfalık belgesi (512 saat ve üzeri) alma süresini kısaltır, ustalık belgesine bir etkisi yoktur. mesleki eğitim merkezlerinde kurs bitirme belgesi ile başvurup önce kalfalık daha sonra ustalık eğitimi açılırsa 2 yıl eğitim görerek yada 5 yıl meslekte çalışıp sınava girerek ustalık belgesi alınır.

 160. burak kalın dedi ki:

  merhabalar ben turizm otelcilik lisesi yiyecek içecek mezunuyum bana okulum tarafından işyeri açma belgesi verildi ( 3008 sayılı kanuna göre ustalık belgesine tanınan bütün hakları kapsar ) kantin ihalelerine girmek istedim fakan beni ihalelere almadılar kantin ustalık belgesi olması gerekiyormuş fakat benım belgemle oluyor bunu kabul etmiyorlar muhattap oldugum insanlar bana tatmin edici cevaplar vermiyorlar bana yardımcı olurmusnuz ne yapmam lazım

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kantin işletmeciliği belgesi pazarlama ve perakende alanında.

 161. Pınar dedi ki:

  Merhaba, ben ön lisans büro yönetimi ve sekreterlik mezunu olup sonrasında açıköğretim fakültesinden İktisat bölümünü tamamlayarak lisans diplomamı aldım. El işleri konusuna yoğun ilgim var. Bu konuda iyi beceriye sahibim ve ustalık seviyesinde olmak istiyorum. Halk eğitim merkezlerinde öğretmen olmak ya da iş yeri açabilecek yetkinliğe sahip olmak istiyorum. Hangi eğitimi almalıyım, hangi sınava girmeliyim yönlendirebilir misiniz?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mesleki eğitim merkezlerine başvuracaksınız.

 162. Ayse dedi ki:

  1997 ile 1998 yili bursa halk egitimde kuaforluk kursuna hemde acik lise okuyordum kuaforluk kursundan devamsizliktan kaldi denildi yasim 17idi o yilda ssk siz kuaforde calistim kalfalik belgesini nasil alabilirim meslek affindan yararlanabilirmiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   kurs belgesi ile kalfalık belgesi farklıdır, kurs bitirme belgesi kalfalık belgesi alma süresini kısaltır, ustalık belgesi için geçerli değildir. çalışmışlık SGK ile belgelenmelidir, belgelendirilmeyen çalışmışlığın belge almaya bir etkisi yoktur. kalfalık belgesi almak için mesleki eğitim merkezlerine başvurun…

 163. Osman dedi ki:

  Merhaba ben 2003 yilinda 4 aksamsanat okulu ciraklik okulundan mezun oldum 2000 giris 2003 bitiris derslerde hem mutfak hem servis gorduk kalfalik belgemi aldim kalfa garson otelcilik yaziyor ustalik sinavlarina gircem fakat gida hazirlama mutfak ustaligi almak istiyorum bunun icin ne yapmaliyim saygilar

  1. Hem Kursları dedi ki:

   servis elemanlığı ile aşçılık farklı alan, mutfak gördüğünüz için mesleki eğitim merkezlerinden bilgi alınız.

 164. Faruk dedi ki:

  Anadolu denizcilik meslek lisesi gemi makinalari bolumu mezunuyum.10 yildir uluslararasi denizlerde makinistlik 2 yil kadarda karada enspektorluk yapiyorum. Karaya gecip dizel motor bakim onarim ve yedek parca imalati makina imalati torna-dokum metalog isleri yapmak uzere bi atolye acmak istiyorum. Bu durumda ustalik belgesi acisinda nasil bir yol izlemem gerekiyor

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mesleki eğitim merkezlerine diploma, sgk dökümü ile başvurun.

 165. Rabia dedi ki:

  Merhabalar,ben giyim öğretmenligi mezunu olarak el sanatları kursu verebilme şansım varmı,yani transkript ispatı ile denklik almammi gerekiyor,bu konuda aydinlatirsaniz çok sevinirim..Şimdiden teşekkürler…

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Giyim Öğretmenliği Mezunları El Sanatları Dekoratif Ev Tekstili Kurslarında Görev Alabiliyor.

 166. Mustafa dedi ki:

  Merhabalar ben 4 yıllık kamu yönetimi mezunuyum
  Babamın elektrik dükkanı var ve burda 2,5 yıldır (SSK)çalışmaktayım ustalık nasıl alabilirim izleyeceğim yol nedir yardımcı olur musunuz

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mesleğin çıraklık süresinin 2 katı kadar hizmet belgesi ile kalfalık sınavı, artı 5 yıl hizmet belgesi ile ustalık sınavına girilebilir. başvuralar mesleki eğitim merkezlerinde yapılır. elektrik elektronik teknolojisi ortaöğretim ve üzeri mezunlar için çıraklık süresi 2 yıldır.

 167. Gülşen dedi ki:

  Merhaba, Gıda mühendisliği mezunuyum. Kantin işletmeciliği için başvurmak istiyorum. Denklik ve yapmam gerekenler için bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler..

  1. Hem Kursları dedi ki:

   diploma aslı ve fotokopisi ile mesleki eğitim merkezlerine başvuracaksınız.

 168. Mustafa dedi ki:

  Yaşim 36 2500 sgk pirimim var duzenli olarak en kisa calisma gunum 6 ay cikiş giriş oluyor elektrik ustalik belgesi nasil alabilirim ciraklik egitimden

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Kalfalık Süresi İlkokul Mezunları İçin 3 Yıl, Ortaöğretim Mezunları İçin 1,5 Yıldır. Kalfalık Süresinin 2 Katı Çalışmışlıkla Kalfalık (Sgk,Bağkur) Sınavına Girilir. Kalfalık Belgesi Alındıktan Sonra Artı 5 Yıl Çalışmışlıkla Ustalık Sınavına Girilir.

 169. Mehmet balaban dedi ki:

  Ön lisans dış tic ve lisans işletme fakültesi mezunu yum 33 yasındayım yaklaşık 10 yıl berberlik yaptım ama üniversite araya girdi belgeleri ni alamadım.
  Bu gün berber dükkanı açmak istiyorum direk işyeri açma belgesi alabilir miyim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   resmi olarak çalıştığınızı sgk, bağkur ile kanıtlayabilirseniz denklik yoluyla önce kalfalık sınavına, sonra ustalık sınavına katılabilirsiniz.
   Kalfalık Sınavı İçin Mesleğin Çıraklık Eğitim Süresinin 2 Katı, Ustalık Sınavı İçin Artı 5 Yıl Daha
   Erkek Berberliği Kalfalık Süresi İlkokul Mezunları İçin 3 Yıl, Orta Öğretim Mezunları İçin 1,5 Yıl.

 170. Yalçın dedi ki:

  Merhaba. M.Y.O Elektronik ve Otomasyon Bölümü/Elektronik Haberleşme Programı mezunuyum. Var olan diplomam ile Cep telefonu dükkanı açabiliyorum. Fakat Bilgisayar teknik servis veya satış üzerine bir dükkan açabilir miyim ? Diplomam ile hangi işleri yapabilirim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   bilgisayar teknik servis ustalık belgesi sahibi olan birini yanınızda çalıştırarak açılabilir.

 171. sibel dedi ki:

  Merhaba,
  Ben 4 yıllık radyo tv sinema bölümünden mezunum. Yaklaşık 3 yıl fotoğrafçılık dersi aldım okulda.Fotoğrafçılıkla alakalı bir yerde hiç çalışmadım. Sorum şu, fotoğraf stüdyosu açmak istiyorum ancak ustalık belgesi gerekiyormuş. Sahip olduğum diploma bunu karşılıyor mu yoksa 5 yıllık ustalık eğitimi mi almam gerekiyor yardımcı olabilir misiniz?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   diploma ve transkript ile mesleki eğitim merkezine başvurun. ustalık belgesi doğrudan alamazsanız 5 yıl alanında çalışmak yada 2 yıl açılan fotoğrafçılık ustalık eğitimine katılarak alınabilir.

 172. Kudret saygın dedi ki:

  Ailece işlettiğimiz bir tatlıcı dükkanımız var imalat üzerine,ticaret odasına kayıtlı olduğumuz için ustalık belgesine ihtiyac olmadı ama ben ustalık belgesi almak istiyorum ne yapmam lazım. 2009 dan beri faaliyetteyiz üretim yapıyoruz.yol göstermeniz rica ederim..

  1. Hem Kursları dedi ki:

   çalıştığınızı gösteren belgelerle birlikte mesleki eğitim merkezine başvuruda bulunacaksınız, öncelikle kalfalık belgesi alacaksınız, daha sonra 5 yıl çalıştıktan sonra ustalık sınava girerek ustalık belgesi alınabilir.

   1. dilek dedi ki:

    peki beş yıl aynı hem merkezinde çalışmak mı gerek yoksa farklı illerdeki hem de çalışmış olmamız yeterlimi

   2. Hem Kursları dedi ki:

    hem merkezinde çalışmak diye bir kısıtlama yok, her hangi bir yerde alanınızda çalışmak şartı bulunuyor.

 173. mehmet BIÇAKLAR dedi ki:

  merhaba adım mehmet bıçaklar size bir sorum olacaktı umarım yardımcı olabilirsiniz
  ben model malinacı olarak (tekstil) bölümünden kalfalık,ustalık,belgemi aldım eğitici ustalık belgesinide (sınava girdim) bir iki gün alıcam.
  esas konu ise farklı bir bölümden şu an çalışmakta oldugum kalıpçılık sektöründe endüstiriel kalıpçılık bölümünden 2. bir belge almam gerekiyor şu an bu işi yapıyorum.
  yaklaşık 3 yıldan beri aynı yerde kalıpçılık sektöründe çalışıyorum.
  ilgilendiğiniz için teşekkür ederim…

  1. Hem Kursları dedi ki:

   mesleki eğitim merkezine çalıştığınızı gösteren sgk hizmet bilgileriyle başvuruda bulanabilirsiniz.

   1. Vildan dedi ki:

    Iyi günler.isletme lisans mezunuyum ,Kız meslek lisesi nakış bölumu mezunuyym ve nakış usta ögreticilik belgem var,11 yıllık halkeğitim de usta öğreticilik yaptim.Dükkan açmak için ustalık belgesi almak istiyorum..Ne yapmam gerekiyor..Bilgilendirirseniz çok sevinirim..

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Ustalık Belgesi Olmadan Usta Öğretici Belgesi Alınamaz. Ustalık Belgesi İş Yeri Açma Belgesine Denktir. Usta Öğretici Belgesi Aldığız İçin Ustalık Belgenizin Olması Gereklidir. Ustalık Belgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Tarafından Verilir.

   3. Erdem dedi ki:

    Merhabalar Ben 5 senedir mutfak sektörün de çalışıyorum 26 yaşın dayım orta okul mevzunuyum liseyi açıktan okumaktayım kalfalık ve ustalık belgesi almak istiyorum kalfalık belgesi için mesleki eğitimi merkezi başvurduğum da direk sınavlara mı tâbi tutulurum yoksa eğitim görüp mü sınavlara tâbi tutulurum. Ustalık belgesini alabilmem için kalfalık belgesini aldıktan sonra tekrar 5 sene daha mı çalışmam gerekiyor yoksa hali hazırda çalışmış olup sigortama işlemiş olan 5 senelik çalışmış olmam yeterli mi

   4. Hem Kursları dedi ki:

    öncelikle kalfalık sınavına katılarak kalfalık belgesi alınır, bir sonraki sınav döneminde ustalık sınavına katılarak ustalık belgesi alınır.

Yorum Yaz