Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoş Geldiniz, 17 Haziran 2024
Anasayfa » Kalfalık » Elektrik Elektronik Teknolojisi Kalfalık Sınav Soruları

Elektrik Elektronik Teknolojisi Kalfalık Sınav Soruları

Elektrik Elektronik Teknolojisi Kalfalık Sınav Soruları

MESEM Mesleki Eğitim Merkezleri Elektrik Elektronik Teknolojisi Kalfalık Sınav Soruları Ve Cevapları. Kalfalık Belgesi Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı, Bobinaj, Büro Makineleri Teknik Servisi, Elektrik Tesisatları Ve Pano Montörlüğü, Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi, Asansör Sistemleri, Endüstriyel Bakım Onarım, Görüntü Ve Ses Sistemleri, Güvenlik Sistemleri, Haberleşme Sistemleri Ve Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı Sınav Soru Ve Cevapları.

Elektrik Elektronik Teknolojisi Kalfalık Sınav Soruları

Kalfalık Bobinaj Dalı Sınav Soruları

1. Çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?
A) İş sağlığı ve güvenliği
B) İş
C) Satış ve pazarlama
D) Çalışan

2. Olayların planlandığı akışta yürümemesi, kişilerin yaralanmaları, sakat kalmaları ve ölümlerine sebebiyet veren olaya ne denir?
A) Hastalık
B) Kaza
C) Sakatlık
D) Yaralanma

Elektrik Elektronik Teknolojisi Kalfalık Sınav Soruları3. Zamana bağlı olarak periyodik bir şekilde yön ve şiddet değiştiren akıma ne denir?
A) Doğru akım
B) Eğri akım
C) Alternatif akım
D) Düzgün akım

4. Hangisi iletken bir madde değildir?
A) Metal kaşık
B) İçme suyu
C) Metal çivi
D) Kuru tahta


5. Teknik resimde görünen çevreler ve ayrıtlar (kenarlar) hangi çizgi ile çizilir?
A) Sürekli ince çizgi
B) Sürekli kalın çizgi
C) Kesik orta çizgi
D) Noktalı ince çizgi

6. Akım, gerilim ve direnç değerini ölçen aletlere ………………..denir. Noktalı yere hangisi yazılmalıdır?
A) Ampermetre
B) Frekansmetre
C) Multimetre
D) Wattmetre

7. Akım şiddetini ölçen alet hangisidir?
A) Ampermetre
B) Ohmmetre
C) Voltmetre
D) Wattmetre

8. Alternatif gerilim hangisinde üretilir?
A) Alternatör
B) Dinamo
C) Motor
D) Akümülatör

9. Alternatör sarım şeması çizilirken verilenlerden hangisi dikkate alınmaz?
A) Faz sayısı
B) Gerilim
C) Kutup sayısı
D) Oluk sayısı

10. Enversör paket şalterde hangi konumlar bulunur?
A) 1-0-2
B) 0-1
C) λ-Δ
D) 0-1-2

11. Asenkron motorlarda devir ayarı verilen yöntemlerden hangisi ile yapılır?
A) Kutup sayısını değiştirerek
B) Şebeke frekansın değiştirerek
C) Redüktör kullanarak
D) Hepsi

12. Hangisi günümüzde kullanılan motor frenleme çeşitlerinden değildir?
A) Balatalı frenleme
B) Dinamik frenleme
C) Statik frenleme
D) Ani durdurma

13. Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorların ana ve yardımcı sargı; sipir ve tel kesiti oranı nedir?
A) Yardımcı sargı sipir sayısı ana sargıya göre %25, iletken kesiti 1/3 veya 1/4 oranında daha küçüktür.
B) Yardımcı sargı sipir sayısı ana sargıya göre %40, iletken kesiti 1/3 veya 1/4 oranında daha küçüktür.
C) Yardımcı sargı sipir sayısı ana sargıya göre %25, iletken kesiti 1/2 veya 3/4 oranında daha küçüktür.
D) Yardımcı sargı sipir sayısı ana sargıya göre %40, iletken kesiti 1/2 veya 3/4 oranında daha küçüktür.

14. Bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorlar için verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Santrifüj anahtarı motorun dışından açılıp kapatılabilen bir anahtardır.
B) Yardımcı sargının görevi, motor çalışırken ana sargıyı sürekli olarak manyetik alanıyla desteklemektir.
C) Yardımcı sargılı motorlarda kullanılan rotorlar kısa devrelidir.
D) Ana ve yardımcı sargı birbirine seri bağlanıp aralarında 90° elektriksel açı farkı ile oyuklara yerleştirilir.

15. Sarım hesabında X sembolünün anlamı nedir?
A) Oluk sayısı
B) Faz sayısı
C) Tek kutup sayısı
D) Oyuk adımı

16. Sarım hesabında Yx sembolünün anlamı nedir?
A) Oluk sayısı
B) Faz sayısı
C) Tek kutup sayısı
D) Oyuk adımı

17. Bir kutup altında bir faza düşen oyuk sayısı veya renk sayısı hangi formülle hesaplanır?
A) C=X/m
B) C=X/2P.m
C) C= X/2P
D) C= X/P

18. Hangisi tam kalıp sarım için doğrudur?
A) Tam kalıp sarımda statorun bir oyuğunda üç bobin kenarı vardır.
B) Tam kalıp sarımda oyuk sayısı bobin sayısına eşittir.
C) Tam kalıp sarım sökülürken sipir sayısının sayılmasına gerek yoktur.
D) Statordan sökülen sargıların uzunluğu ölçülüp etiketine yazılmalıdır.

19. Hangisi yarım kalıp sarımın özelliklerinden biridir?
A) Kör oyuklar meydana gelir.
B) Bobin grupları arasında katlar meydana gelir.
C) Bir oyukta iki bobin kenarı mevcuttur.
D) Stator oyuk sayısının yarısı kadar bobin grubu bulunur.

20. Motor sarımında adım kısaltmanın etkilerinden hangisi yanlıştır?
A) Motorun verimine olumsuz yönde
B) Motorun döndürme momentine olumsuz yönde
C) İşçilikten tasarrufa
D) Telin fazla tüketimine

Cevap Anahtarı
1. A
2. B
3. C
4. D
5. B
6. C
7. A
8. A
9. B
10. A
11. B
12. C
13. A
14. C
15. A
16. D
17. B
18. B
19. D
20. D

Kalfalık Elektrik Tesisatları Ve Pano Montörlüğü Dalı Sınav Soruları

1. Hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerin birinci sırasında yer almaktadır?
A) Tehlikeli davranış
B) Tecrübesizlik
C) Fiziksel güç yetersizliği
D) Hastalık

2. Elektrik elektronik teknik resminde hangi yazı tipi kullanılır?
A) Dik yazı
B) Eğik yazı
C) Kalın yazı
D) Yamuk yazı

3. Hangisi doğru akım (DC) kaynaklarından biri değildir?
A) Dinamolar
B) Akü
C) Alternatör
D) Pil

4. Sıcaklık arttıkça direnci düşen eleman hangisidir?
A) PTC
B) NTC
C) LDR
D) LED

5. Hangisi standart iletken kesitlerinden değildir?
A) 1,5 mm²
B) 2 mm²
C) 2,5 mm²
D) 4 mm²

6. Basit bir zil tesisatı devresinden hangisi yoktur?
A) Buton
B) Anahtar
C) Sigorta
D) Trafo

7. Telefon abone hatlarının toplandığı, konuşma bağlantılarının yapıldığı ve çözüldüğü merkezi yerlere ne isim verilir?
A) Ankastre
B) Postane
C) Krone
D) Santral

8. Hem başlatma hem durdurma butonu olarak kullanılabilen buton hangisidir?
A) Start butonu
B) Stop butonu
C) Jog buton
D) Ayarlı buton

9. Bir kumanda devresini ayarlanan süre sonunda çalıştıran veya durduran kumanda elemanlarına ne denir?
A) Kontaktör
B) Paket şalter
C) Sigorta
D) Zaman rölesi

10. Ölçü aletlerinden hangisi direnç ölçme işleminde kullanılmaz?
A) Ohmmetre
B) Meger
C) Reaktif güç kontrol rölesi
D) Avometre

11. Elektrik devrelerinde alıcıların harcadığı elektrik enerjisini yani harcanan güç ile zaman çarpımını ölçen ölçü aletlere ne denir?
A) Multimetre
B) Turmetre
C) Wattmetre
D) Elektrik sayacı

12. Çağırma ve bildirim tesisatlarında devreye enerji verip kesmeye yarayan elemanlara ne denir?
A) Buton
B) Röle
C) Anahtar
D) Şalter

13. Kimyasal yolla elektrik enerjisi üreten araçlara ne denir?
A) Dinamo
B) Güneş pili
C) Akümülatör
D) Jeneratör

14. Alternatif akım devrelerinde elektrik enerjisinin frekansını ölçen aletlere ne denir?
A) Ampermetre
B) Voltmetre
C) Frekansmetre
D) LCRmetre

15. Hangisi anahtarlama elemanıdır?
A) Tristör
B) Diyot
C) Direnç
D) Foto pil

16. Hangisinin ışık ile direnci değişir?
A) DİYAK
B) NTC
C) LED
D) LDR

7. BC 237 transistörün bacak bağlantı şekli hangisidir?
A) EBC
B) BCE
C) CBE
D) ECB

18.Triyaklar hangi uçtan tetiklenir?
A) A1
B) A2
C) Katot
D) Geyt

19. Çok yüksek sıcaklıkları ölçmek için hangisi kullanılmalıdır?
A) PTC
B) Termokupl
C) Optokuplor
D) PTC

20. Hangisi LDR için doğrudur?
A) Isındıkça direnci düşer.
B) Isındıkça direnci artar.
C) Işıkla direnci düşer.
D) Işıkla direnci artar.

Cevap Anahtarı
1. A
2. B
3. C
4. B
5. B
6. B
7. D
8. C
9. D
10. C
11.D
12.A
13. C
14. C
15. A
16. D
17. C
18. D
19. B
20. B

Kalfalık Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi Dalı Sınav Soruları

1. Hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerin birinci sırasında yer almaktadır?
A) Tehlikeli davranış
B) Tecrübesizlik
C) Fiziksel güç yetersizliği
D) Hastalık

2. Elektrik elektronik teknik resminde hangi yazı tipi kullanılır?
A) Dik yazı
B) Eğik yazı
C) Kalın yazı
D) Yamuk yazı

3. Hangisi doğru akım (DC) kaynaklarından biri değildir?
A) Dinamolar
B) Akü
C) Alternatör
D) Pil

4. Sıcaklık arttıkça direnci düşen eleman verilenlerden hangisidir?
A) PTC
B) NTC
C) LDR
D) LED

5. Ana sargı ve yardımcı sargılar, stator oluklarına kaç derecelik faz farkı ile yerleştirilir?
A) 30 Derece
B) 60 Derece
C) 90 Derece
D) 180 Derece

6. Hangisi elektrik enerjisini dönme (adım) hareketine çeviren elektromekanik bir cihazdır?
A) Asenkron motor
B) Servo motor
C) Doğru akım motoru
D) Step motor

7. Hangisi iyi bir aspiratörün taşıması gereken özelliklerden birisi değildir?
A) Gürültüsüz çalışmalıdır.
B) Dış etkenlere karşı sağlam olmalıdır.
C) Temizlemesi zor olmalıdır.
D) Montajı ve takılıp sökülmesi kolay olmalıdır.

8. Kirli su haznesi suyla dolduğunda süpürgenin çalışmasını durduran eleman hangisidir?
A) Filtre
B) Şalter
C) Fan
D) Şamandıra

9. Saç kurutma makinesi ısıtmıyorsa verilen arızalardan hangisi olabilir?
A) Rezistans kopuk olabilir.
B) Termik kontakları yapışmış olabilir.
C) Hız anahtarı yapışmış olabilir.
D) Motor yanmış olabilir.

10. Sulardaki kireç, çamaşır makinesinin çalışmasını nasıl etkiler?
A) Çamaşır makinesinin ömrünü kısaltır.
B) Çamaşır makinesinin yıkama performansını düşürür.
C) Deterjan tüketimini azaltır.
D) Pahalı tamir masraflarıyla karşılaşma riskini artırır.

11. Hangisi Ahilik’te eğitim sisteminin özelliklerinden biridir?
A) Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi esastır.
B) İş başı eğitimiyle iş dışı eğitim bağımsızdır.
C) Eğitimin süresi sınırlıdır.
D) Eğitim ücretlidir.

12. Perspektiflerden görünüş çıkarırken görünmeyen çevre ve kenarların çiziminde hangi çizgi kullanılır?
A) Kalın sürekli çizgi
B) İnce sürekli çizgi
C) Kalın kesik çizgi
D) İnce kesik çizgi

13. Sembolleri verilen kablolardan hangisi normal ve hafif işletme koşullarına dayanıklı, sabit döşenen iç döşeme kablosudur?
A) N Tipi
B) Y Tipi
C) H Tipi
D) Fiber optik kablo

14. Sembolü verilen elektronik devre elemanı hangisidir?
A) Diak
B) Transistör
C) Triak
D) Tristör

15. Hangisi, hareket enerjisini doğru akım elektrik enerjisine dönüştüren makinelere verilen isimdir?
A) Alternatör
B) Motor
C)Dinamo
D) Transformatör

16. 50 Hz’lik frekansta çalıştırılan bir asenkron motorun toplam kutup sayısı 6 olduğuna göre bu motorun senkron hızı nedir?
A) 3000 d/d
B) 1500 d/d
C) 1000 d/d
D) 750 d/d

17. Hangisi çamaşır makinelerinde su almaya yarayan elemandır?
A) Selenoid valf
B) Prosestat
C) Pompa
D) Röle

18. Hangisi “Çamaşır makinesi suyu boşaltmıyor.”arızası ile ilgili değildir?
A) Boşaltma hortumu tıkanmıştır.
B) Makinenin kapağı tam olarak kapalı olmayabilir.
C) Pompa motoru bozulmuş olabilir.
D) Pompa filtresi tıkalı olabilir.

19. Hangisi “Bulaşıklar kurulanmıyor.”arızası ile ilgili değildir?
A) Rezistans arızalı olabilir.
B) Makinenin kapağı tam olarak kapalı olmayabilir.
C) Program aygıtı arızalı olabilir.
D) Termostat arızalı olabilir.

20. Hangisi bulaşık makinesinin parçalarından biri değildir?
A) Su seviye anahtarı
B) Isıtıcı
C) Kasnak
D) Termostat

Cevap Anahtarı
1. A
2. B
3. C
4. B
5.C
6.D
7.C
8.D
9.A
10.C
11. A
12.B
13. A
14.C
15.C
16.D
17.A
18.B
19.D
20.A

Kalfalık Asansör Sistemleri Sınav Soruları

1. Hangisi makine daireli asansör sistemlerinde kuyu içerisinde bulunması gerekenlerden biridir?
A) Asansör panosu
B) Karşı ağırlık veya dengeleme ağırlığı
C) Hız regülatörü
D) Asansör makine motor grubu

2.
Kalfalık Belgesi Asansör Sistemleri

Şekilde verilen a parçası hangisidir?
A) Volan
B) Sonsuz dişli
C) Redüktör
D) Rulman

 

3. Asansör makine dairesinin aydınlığı kaç lüks olmalıdır?
A) 50
B) 100
C) 200
D) 300

4. Kabin içi acil aydınlatma amacı ile kullanılan akü nerede bulunur?
A) Kumanda panosu
B) Kabin üstü revizyon kutusu
C) Kuyu dibi
D) Kabin kapısı mekanizmasının içi

5. Asansör kabinine enerji taşımak amacı ile kullanılan kablo hangisidir?
A) Fleksible kablo
B) Antigron kablo
C) Koaksiyel Kablo
D) Fiber optik kablo

6. Hangisi sadece yarı otomatik (çarpma kapı) malzemelerindendir?
A) Fiş kontak
B) Kapı camı
C) Kapı yayı
D) Diktatör (kapı amortisörü)

7. Kuyu dibinde yeterli yaşam alanı bulunmadığı durumlarda hangi işlem yapılmalıdır?
A) Tampon konulmamalıdır.
B) Karşı ağırlık kafes içine alınmalıdır.
C) Katlanabilir tampon kullanılmalıdır.
D) Halatlar kısa yapılmalıdır.

8. Denge zinciri için hangi ifade doğrudur?
A) Kabin ile kuyu tavanı arasına bağlanmalıdır.
B) Kabin ile karşı ağırlık arasına bağlanmalıdır.
C) Karşı ağırlık ile kuyu tabanı arasına bağlanmalıdır.
D) Karşı ağırlık ile kuyu tavanı arasına bağlanmalıdır.

9. Halat şişelerinde kullanılan kontra somunlarının çıkmaması için hangisi kullanılmalıdır?
A) Kupilya kullanılmalıdır.
B) Rondela kullanılmalıdır.
C) Segman kullanılmalıdır.
D) Pul kullanılmalıdır.

10. Rayların birbirine eklenmesinde hangi eleman kullanılır?
A) Flanş
B) Konsol
C) Tırnak
D) Kontra

Cevaplar
1. B
2. B
3. C
4. B
5. A
6. D
7. C
8. B
9. A
10. A

Kalfalık Görüntü Ve Ses Sistemleri Dalı Soruları

1. Hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerin birinci sırasında yer almaktadır?
A) Tehlikeli davranış
B) Tecrübesizlik
C) Fiziksel güç yetersizliği
D) Hastalık

2. Elektrik elektronik teknik resminde hangi yazı tipi kullanılır?
A) Dik yazı
B) Eğik yazı
C) Kalın yazı
D) Yamuk yazı

3. Hangisi doğru akım (DC) kaynaklarından biri değildir?
A) Dinamolar
B) Akü
C) Alternatör
D) Pil

4. Sıcaklık arttıkça direnci düşen eleman hangisidir?
A) PTC
B) NTC
C) LDR
D) LED

5. TV alıcılarında genelde hangi besleme düzeni kullanılmıştır?
A) Seri regüle
B) Paralel regüle
C) Ayarlı regüle
D) Anahtarlamalı mod

6. Televizyon yayın uyduları yerden kaç metre yüksekte döner?
A) 16.000
B) 26.000
C) 36.000
D) 46.000

7. Hangisi televizyon yayın kanallarından biridir?
A) VHF
B) MW
C) SW
D) VLF

8. Varikap diyot geriliminin olmadığı nasıl anlaşılır?
A) Yayınlar karıncalı izlenir.
B) Ekranın altında ve üstünde daralmalar görülür.
C) Hiç istasyon alınamaz.
D) Resimlerde gölgelenme olur.

9. Üç renk kamera sisteminde filtrelerden hangisi kullanılmaz?
A) Yeşil filtre
B) Sarı filtre
C) Kırmızı filtre
D) Mavi filtre

10. Kablolu televizyon sisteminde resim sinyali iletimi ne ile yapılır?
A) Uydu
B) Anten
C) Kablo
D) Atmosfer

11. TV besleme devresinin görevi nedir?
A) AC şehir şebekesi enerjisini DC enerjiye çevirir.
B) TV’nin ihtiyacı olan gerilimleri kontrol eder.
C) TV’nin ihtiyacı olan gerilimlerin dağıtım işini yapar.
D) Şehir şebekesindeki dalgalanmaları önler.

12. CRT TV’lerde EHT’nin görevi nedir?
A) Antene enerji göndermeye yarar.
B) Telefonları şarj etmeye yarar.
C) EHT ekranın aydınlanması için gerekli yüksek gerilimi sağlar.
D) Uydu antenine 13 veya 18 volt gerilim sağlar.

13. Köprü diyotun görevi nedir?
A) Gelen enerjiyi köprüler ve diğer katlara aktarma görevi yapar.
B) Şehir şebekesindeki dalgalanmaları filtreler.
C) Devrede harcanan enerjiyi takip eder.
D) Şehir şebekesinden gelen AC enerjiyi DC enerjiye dönüştürür.

14. Tüner devresinin görevi nedir?
A) Ses sinyalini yükseltir.
B) Antenden gelen küçük genlikli sinyalleri yükseltir.
C) TV’de üretilen sinyalleri antene aktarmaya yarar.
D) 15625’lik bir sinüzoidal sinyal üretir.

15. Televizyon sisteminde bulunan katlardan değildir?
A) Yatay osilatör katı
B) Dikey osilatör katı
C) TV anteni
D) Diskiriminatör katı

16. Super heterodin ne anlama gelir?
A) Antenden gelen sinyal ile osilatör frekansını karıştırıp iki sinyalin farkını alır.
B) Süper ses yükselteci anlamına gelir.
C) Temiz görüntü elde etmek anlamına gelir.
D) Siyah beyaz TV‘de yüksek gerilim katıdır.

17. Televizyon yayınları hangi frekans kanalından yapılır?
A) MW (MediumFrequency)
B) SW (ShortFrequency)
C) VLF (VeryLongFrequency)
D) VHF (Very High Frequency)

18. Multiswitch nedir?
A) Uydu ara frekansı (IF) paylaşımı yapmaktır.
B) Çok sayıda anahtarın duvara yan yana monte edilmesidir.
C) Televizyonda çoklu kanal anahtarlarının adıdır.
D) LNB’nin diğer adıdır.

19. HEAD-END ünitesi nedir?
A) Tek kablo üzerinden istenilen sayıda TV kanalının iletilmesi için oluşturulan sisteme denir.
B) Televizyon yayın sistemindeki en sondaki televizyonun adıdır.
C) Çanak antenlerdeki sıranın sonundaki antendir.
D) Uydu aracılığı ile yapılan TV ve ses yayınlarının adıdır.

20. BNC nedir?
A) Uydu antenlerinin kablolarını LNB’ye bağlamaya yarayan bağlantı elemanıdır.
B) Empedansı 50 ohm veya 75 ohm arasında olan RF konnektörüdür.
C) İki ayrı TV anten kablosunu birbirine bağlama elemanıdır.
D) LNB’nin içindeki yatay antenin diğer adıdır.

Cevap Anahtarı
1. A
2. B
3. C
4. B
5. D
6. C
7. A
8. C
9. B
10.C
11.A
12.C
13.D
14.B
15.C
16.A
17.D
18.A
19.A
20.B

Kalfalık Güvenlik Sistemleri Dalı Soruları

1. Görsel ve işitsel alarm devreleri hangi devre elemanına bağlanmalıdır?
A) Röle
B) Alıcıya
C) Bobine
D) Sensöre

2. Dozimetre nedir?
A) Kart okuyucu
B) Radyasyon ölçüm cihazı
C) Sayaç
D) Cisim ölçüm cihazı

3. Metal kapı dedektörlerinde en hassas ayarlar hangi bölgede yapılmalıdır?
A) Alt bölge
B) Orta bölge
C) Üst bölge
D) Yatay bölge

4. Hareketi algılayıp kapıları otomatik olarak açan aksam hangisidir?
A) Selenoid
B) Fotosel
C) Redüktör
D) Burma kasnağı

5. Bir bitlik iki sayının toplamını bulan devrenin adı nedir?
A) Yarım toplayıcı
B) Tam toplayıcı
C)Tam çıkarıcı
D) Karno haritası

6. ADC tasarım tekniklerinden hangisi ile en yüksek çözünürlük elde edilebilir?
A) Paralel karşılaştırıcı
B) Delta-Sigma
C) Tek eğimli
D) Sayısal eğimli

7. Girişinde bulunan bilgiyi seçme uçlarına bağlı olarak istenilen çıkışa aktaran devrelere ne denir?
A) Decoder
B) Encoder
C) Multiplexer
D) Demultiplexer

8. Hangisi ikili bilgileri saklamaya yarayan devrelere denir?
A )Sayıcılar
B) Kod çözücüler
C) Kaydediciler
D) Kodlayıcılar

9. Hubların birbirine bağlanması için kullanılan ve hubların çoğunluğunda bulunan porta verilen isim nedir?
A) Update
B) Combo
C) Uplink
D) BNC

10. Bir ağ tasarımı yapılırken hangisine dikkat edilmez?
A) Hız
B) Konnektör
C) Maliyet
D) Kablolama

11. Farklı protokol kullanan ağlarda iki yönlü protokol dönüşümü yaparak bağlantı yapılmasını sağlar. Bu görevi gerçekleştiren ağ cihazı hangisidir?
A) Geçit yolu
B) Yönlendirici
C) Tekrarlayıcı
D) Destekleyici

12. Ağ sisteminde kendisine gelen bilgiyi, gitmesi gerektiği yere değil de portlarına bağlı bütün bilgisayarlara yollayan eleman hangisidir?
A) Switch
B) Modem
C) Yönlendirici
D) Hub

13. Alıcısına ulaşmama ihtimali bulunan veri paketlerini güçlendirmek amacıyla kullanılan cihaza verilen ad nedir?
A) Kuvvetlendirici
B) Tekrarlayıcı
C) Güçlendirici
D) Destekleyici

14. Dijital sinyali, analog sinyale çevirerek kablo üzerinden iletilmesini sağlayan cihaza ne denir?
A) Modem
B) Firewall
C) Hub
D) ADSL

15. Hangisinin ışık ile direnci değişir?
A) NTC
B) LDR
C) LED
D) Diyak

16. Ortamdaki fiziksel bir değişiklik hangisi ile algılanabilir?
A) Transistör
B) Tristör
C) Sensör
D) Triyak

17. Toprak altındaki metallerin tespitinde hangisi kullanılır?
A) Basınç sensörleri
B) Ağırlık sensörleri
C) Optk sensörler
D) Manyetik sensörler

18. İki devre arasındaki elektriksel bağlantıyı kesmek için hangisi kullanılmalıdır?
A) Optokuplör
B) Straingage
C) Yük hücresi
D) Transistör

19. Çok yüksek sıcaklıkları ölçmek için hangisi kullanılmalıdır?
A) PTC
B) NTC
C) Optokuplör
D) Termokupl

20. Diyak hangi elemanı tetikler?
A) Röle
B) UJT
C) Transistör
D) Triyak

Cevapları
1- A
2- B
3- B
4- B
5- A
6- B
7- D
8- C
9- C
10- B
11- A
12- D
13- B
14- A
15- B
16- C
17- D
18- A
19- D
20- D

Kalfalık Haberleşme Sistemleri Dalı Soruları

1. Hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerin birinci sırasında yer almaktadır?
A) Tehlikeli davranış
B) Tecrübesizlik
C) Fiziksel güç yetersizliği
D) Hastalık

2. Elektrik-elektronik teknik resminde hangi yazı tipi kullanılır?
A) Dik yazı
B) Eğik yazı
C) Kalın yazı
D) Yamuk yazı

3. Hangisi doğru akım (DC) kaynaklarından biri değildir?
A) Dinamolar
B) Akü
C) Alternatör
D) Pil

4. Sıcaklık arttıkça direnci düşen eleman hangisidir?
A) PTC
B) NTC
C) LDR
D) LED

5. Şehir telefon şebekesiyle aboneler arasında, abonelerin kendi aralarında konuşma bağlantıları kurmaya yarayan cihaza ne ad verilir?
A) Telefon
B) Santral
C) Radyo
D) Diyafon

6. Hangisi fiber optik kablonun geleneksel (bakır) kablolara olan üstünlüklerinden değildir?
A) F/O kablolarda sinyal zayıflaması daha azdır.
B) Yüksek bant genişliği kapasitesine sahiptir.
C) Ekonomiktir.
D) F/ O kablonun malzemesi cam ve plastiktir.

7. Asenkron seri iletişim ile ilgili hangisi doğru bir ifadedir?
A) Başlangıç ve bitiş bitleri vardır.
B) Kontrol biti kullanımı zorunludur.
C) Haberleşme senkronizasyon pulsu ile başlar.
D) Tüm data katarı aynı anda gönderilir.

8. Repertitörden saha dolabına yer altından gelen çok perli, repertitör ile saha dolapları arasındaki irtibatı sağlayan kablolara verilen ad nedir?
A) Tek damarlı kablo
B) Prensibal kablo
C) NYA kablo
D) TTR kablo

9. Hangisi sayısal haberleşmede de etkili olan sistem dışı gürültü kaynaklardan değildir?
A) Isıl gürültü
B) Güneş patlamaları
C) Floresan lambaları
D) Elektrik motorlarının çalışması

10. Haberleşme sistemlerinde kullanılan fiber optik kablonun temel ögesi nedir?
A) Cam
B) Bakır
C) Su
D) Hiçbiri

11. Belli frekanslarda kare, sinüs, üçgen veya testere dişi biçiminde sinyal üretmeye yarayan, geri beslemeli amplifikatör (yükseltici) devrelere ne ad verilir?
A) Filtre devreleri
B) Osilatör devreleri
C) Besleme devreleri
D) Transistörlü devreler

12. Belli bir frekans bandının geçmesine izin verirken bu bant dışında kalan frekansların ise zayıflatılmasını sağlayan ve bu amaç için tasarlanan devrelere ne ad verilir?
A) Osilatör devreleri
B) Yükseltme devreleri
C) Filtre devreleri
D) Tetikleme devreleri

13.
Kalfalık Haberleşme Sistemleri Dalı Sınav Soruları

 

Şekildeki devrenin fonksiyonu nedir?
A) Direnç yükseltme devresi
B) Kondansatör yükseltme devresi
C) Direnç osilatör devresi
D) Kondansatör filtre devresi

14. Şehir telefon şebekesiyle aboneler arasında, abonelerin kendi aralarında ve konuşmalarında bağlantıları kurmaya yarayan cihaza ne ad verilir?
A) Uydu
B) Diyafon
C) Telefon santrali
D) Adaptör

15. Şekildeki cihazın ismi nedir?

Kalfalık Belgesi Haberleşme Sistemleri
A) Adaptör
B) Switch
C) Receiver
D) Modem

 

16.
Kalfalık Belgesi Haberleşme Sistemleri Dalı Soru

Şekildeki el aletinin ismi nedir?
A) Kargaburnu
B) Soket pense
C) Yankeski
D) Yüksük sıkma pensi

 

 

17. A-B noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç kiloohm’dur?
Kalfalık Belgesi Haberleşme Sistemleri Dalı

A) 20K
B) 40K
C) 30K
D )10K

 

18.
Kalfalık Belgesi Haberleşme Sistemleri Dalı Sınav Soruları
Şekildeki devreden geçen akım kaç amperdir?
A) 5A
B) 120A
C) 80A
D) 2000A

 

19. Gerilim ölçmeye yarayan ölçü aletine ne ad verilir?
A) Ampermetre
B) Voltmetre
C) Ohmmetre
D) Wattmetre

20. Uranyum, plütonyum gibi elementlerin tepkimeye sokularak ısı üretilmesi prensibine göre çalışan ve elektrik üretmeye yarayan santrallere ne ad verilir?
A) Termik santral
B) Jeotermal santral
C) Güneş santral
D) Nükleer santral

Cevap Anahtarı
1. A
2. B
3. C
4. B
5. B
6. C
7.A
8.B
9.A
10.A
11.B
12.C
13.D
14.C
15.D
16.B
17.D
18.A
19.B
20.D

Kalfalık Belgesi Yüksek Gerilim Sistemleri Soruları

1. Hangisi iş kazalarını meydana getiren nedenlerin birinci sırasında yer almaktadır?
A) Tehlikeli davranış
B) Tecrübesizlik
C) Fiziksel güç yetersizliği
D) Hastalık

2. Elektrik-elektronik teknik resminde hangi yazı tipi kullanılır?
A) Dik yazı
B) Eğik yazı
C) Kalın yazı
D) Yamuk yazı

3. Hangisi doğru akım (DC) kaynaklarından biri değildir?
A) Akü
B) Alternatör
C) Dinamolar
D) Pil

4. Sıcaklık arttıkça direnci düşen eleman hangisidir?
A) LDR
B) LED
C) NTC
D) PTC

5. Enerji nakil hava hatlarında, çok yüksek gerilimde aynı faza ait olan iletkenleri birbirlerine tutturan esnek parça hangisidir?
A) Camper
B) Parafudr
C) Klemens
D) Spacer

6. Enerji nakil hava hatlarında, buz yükü iletken üzerinde hangi yönde bir ek kuvvet meydana getirir?
A) Yatay
B) Düşey
C) Hem yatay hem düşey
D) Kuvvet meydana gelmez.

7. Topraklanacak bir cihazı ya da tesis bölümünü bir topraklayıcıya bağlayan, toprağın dışında veya yalıtılmış olarak toprağın içine döşenmiş topraklama elemanına ne ad verilir?
A) Topraklama tespit gereçleri
B) Topraklama elektrodu
C) Topraklama iletkeni
D) Topraklayıcı

8. Tek bara sisteminde devreden enerji çekilirken beraber kullanıldığı kesici kapalı iken açılıp kapatılabilen ve kesiciye paralel olarak bağlanan ayırıcı çeşidi hangisidir?
A) Hat ayırıcısı
B) Toprak ayırıcısı
C) Bara ayırıcısı
D) By-pass ayırıcısı

9. Enerjinin kesilmesinde izlenecek doğru yöntem hangisidir?
A) Kesici-ayırıcı
B) Sadece kesici
C) Sadece ayırıcı
D) Ayırıcı-kesici

10. Alternatörler hangi enerjiyi üretir?
A) DC elektrik enerjisi
B) AC elektrik enerjisi
C) Mekanik enerji
D) Kimyasal enerji

11. Yer altı enerji hatlarında iletkeni elektriksel, mekanik ve kimyasal bakımdan korumak ve yalıtmak için kullanılan iletken damar ve damar gruplarını içine alan kaplamaya ne ad verilir?
A) Kılıf
B) Kör damar
C) Tutucu sargı
D) Konsantrik iletken

12. Elektrik enerjisini ileten, iki elektrik cihazını birbirine elektriksel olarak bağlayan elektriksel olarak yalıtılmış bir veya daha fazla damardan meydana gelen elektrik malzemesine ne ad verilir?
A) İzolatör
B) Alıcı
C) Direk
D) Enerji kablosu

13. Enerji nakil hava hatlarında iletken titreşimlerini önlemek için ne kullanılır?
A) Camper
B) Damper
C) Direk
D) Klemens

14. Hangisi havai hatta kullanılan ek malzemeler arasında yer almaz?
A) İzole bant
B) Cıvatalı klemens
C) Zırh çubukları
D) Bükme boru ekler

15. Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin bir elektrot yardımı ile toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesine ne ad verilir?
A) Topraklama
B) Sıfırlama
C) Topraklama elektrodu
D) Korozyon

16. I. Şerit topraklayıcılar
II. Çubuk topraklayıcılar
III. Levha topraklayıcılar
Topraklama elektrodu (topraklayıcı) hangi şekillerde imal edilmektedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I-II
D) I-II-III

17. Direk tipi trafolarda en büyük güç kaç kVA’dır?
A) 200 kVA
B) 2500 kVA
C) 400 kVA
D) 1000 kVA

18. Genel olarak bir ayırıcının yapısında hangisi bulunmaz?
A) Mesnet izolatörleri
B) Geçit izolatörü
C) Hareketli kontaklar
D) Kilit tertibatı ve yaylar

19. Transformatörlerde gerilim alınan ve alıcının bağlandığı sargıya ne ad verilir?
A) Primer sargı
B) Birinci sargı
C) Sekonder sargı
D) Birinci devre

20. I. Hava ile soğutma
II. Yağ ile soğutma
III. Su ile soğutma
Transformatörlerde oluşan ısıyı dışarıya iletebilmek ve soğumalarını sağlayabilmek için hangi soğutma yöntemleri kullanılmaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız I-II
C) Yalnız II-III
D) I-II-III

Cevap Anahtarı
1. A
2. B
3. B
4. C
5. D
6. B
7. C
8. D
9. A
10. B
11. A
12. D
13. B
14. A
15. A
16. D
17.C
18. B
19.C
20. D

Büro Makineleri Dalı Kalfalık Ders Çizelgesi

Alan Ortak Dersleri
Mesleki Gelişim
Ahilik Kültürü Ve Girişimcilik
Elektrik-Elektroniğe Giriş
Elektrik-Elektronik Ve Ölçme (Eski)
Elektrik-Elektronik Ve Ölçme (Yeni)
Elektrik-Elektronik Esasları
Elektrik-Elektronik Teknik Resmi

Dal Dersleri
Baskı Makinaları
Fakslar
Dijital Elektronik
Endüstriyel Kontrol Ve Arıza Analizi

Endüstriyel Bakım Onarım Dalı Kalfalık Dersleri

Alan Ortak Dersleri
Mesleki Gelişim
Ahilik Kültürü Ve Girişimcilik
Elektrik-Elektronik Ve Ölçme (Eski)
Elektrik-Elektronik Ve Ölçme (Yeni)
Elektrik-Elektronik Esasları
Elektrik-Elektronik Teknik Resmi
Elektrik Makineleri Ve Kontrol Sistemleri

Dal Dersleri
Dijital Elektronik
Endüstriyel Kontrol Ve Arıza Analizi

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz