Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoş Geldiniz, 20 Temmuz 2024
Anasayfa » Sınav Soruları » BKÜ Bitki Koruma Ürünleri Bayi Ve Toptancılık Sınavı

BKÜ Bitki Koruma Ürünleri Bayi Ve Toptancılık Sınavı

BKÜ Bitki Koruma Ürünleri Bayi Ve Toptancılık Sınavı

BKÜ Bitki Koruma Ürünleri Bayi Ve Toptancılık Sınavı Başvurusu Nasıl Yapılır? BKÜ Sınavında Başarılı Olmak İçin Kaç Puan Almak Gereklidir, Kimler Sınava Katılabilir, Sınavda Kaç Soru Sorulur, BKÜ Sınavı Konuları İçin Okumaya Devam Ediniz.

Bayi Veya Toptancı İzin Belgesi Almak İçin Başvuru Yapabilecekler
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşulu ile;
a) Ziraat mühendisi,
b) Eczacı,
c) Kimya mühendisi/kimyager,
ç) Bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyeni, unvanlarından birine sahip kişiler veya bu unvanlardan birine sahip bir kişiyi sorumlu yönetici olarak istihdam eden tüzel kişiler ile kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar ve birlikler, bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satışını yapmak amacıyla bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi almak için Bakanlığa müracaatta bulunabilir.
2) Birinci fıkrada belirtilen unvanları yurt dışında almış olanların, eşdeğerliliklerinin belgelendirilmesi ve yetkili idarelerce onaylanması zorunludur.

BKÜ Bitki Koruma Ürünleri Bayi Ve Toptancılık SınavıSınav
Yukarıda Belirtilen Unvanlara Sahip Olan Kişiler İçin Bakanlıkça Veya Bakanlığın Uygun Gördüğü Kurumlarca Merkezi Sınav Yapılır.

Sınav takvimi ve sınavın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından, sınav tarihinden en az üç ay önce ilan edilir.

Yapılan sınav sonucunda 70 ve üzeri puan alan kişiler başarılı sayılır.

Yapılan sınavda başarılı olan kişilerin listesi Genel Müdürlük web sayfasında yayımlanır ve liste Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine gönderilir.

Bakanlıkça yapılan sınavda başarılı olan kişiler için yeniden sınava girme şartı aranmaz.

Sınav: Bitki Koruma Ürünleri Bayi Ve Toptancılık Sınavı


Sınav Başvurusu
Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Anküsem)
http://semsinav.ankara.edu.tr internet adresinden Yapılır.

Sınav Merkezleri
Ankara, Antalya, İzmir, İstanbul (Anadolu Ve Avrupa Yakası), Adana, Samsun, Diyarbakır

Sınav Soru Sayısı Ve Kitapçık Türleri
Soru Sayısı: 80
Kitapçık Türü: A, B, C, D
Cevap Seçenek Sayısı: 4

Sınav Konuları

Mevzuat
1. Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılası Ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik
2. Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan Ve Perakende Satılması İle Depolanması Hakkında Yönetmelik
3. Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği
4. Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
5. Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması Ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik

6. Zirai Mücadele Alet Ve Makineleri Hakkında Yönetmelik

Soru Sayısı: 16 Soru


Bitki Hastalıkları
1. Bakteriyoloji
2. Mikoloji
3. Viroloji
4. Herboloji

Soru Sayısı: 16

Bitki Zararlıları
1. Entomolji
2. Nematoloji

Soru Sayısı: 16

Mücadele Metotları

Soru Sayısı: 16

Diğer Konular
1. Bitki Koruma Ürünlerinin Çevreye Ve İnsan Sağlığına Etkileri Ve Korunma Yolları
2. Bitki Koruma Ürünlerinin Uygulamaya Hazırlanması, Formülasyon Şekilleri Ve Karışabilirlikleri
3. Tarım Ürünlerinde Bitki Koruma Ürünlerinin Kalıntı Sebepleri Ve Kalıntının Önlenmesi
4. Bitki Koruma Ürünlerinde Direnç Ve Yönetimi
5. Toksikoloji Ve Ekotoksikoloji
6. Entegre Zararlı Yönetimi, Entegre Ürün Yönetimi Ve Organik Tarım
7. Zirai Mücadele Ve Entegre Mücadele Teknik Talimatları

Soru Sayısı: 16

Toplam Soru Sayısı: 80


Sınav Kaynakları
https://bku.tarimorman.gov.tr/YararlanilacakKaynak/Liste

Sınav Ücreti
Adaylar sınav ücretini http://semsinav.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden başvuru esnasında kredi kartı veya banka kartı ile sistem üzerinden T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM hesabına yatıracaklardır.

Sınavın Uygulayıcısı
Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Anküsem)’dir.

Adayın Sorumlulukları
a) Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından, ANKÜSEM Sınav Başvuru Sistemi’ne girilen bilgilerdeki eksikler ve/veya yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Eksik veya yanlış bilgiler adayın sorumluluğundadır. Hiçbir şekilde sonradan düzeltme yapılması söz konusu değildir.

b) Başvurusunu yapamayan, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen, kurallara uymadığı için sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu tamamen adaya aittir.
c) Sınavda başarılı olan adaylar başvuru koşullarını taşıdıklarına dair belgelerini bayi veya toptancı izin belgesi alınması amacıyla yapacakları başvuru sırasında yetkili İl Tarım ve Orman Müdürlüklerine ibraz edecektir.

Başvuruların Yapılması
Adaylar başvuru sürecini 3 adımda tamamlayacaktır.
1. Adım- Sınav başvuru şartlarını taşıyan adaylar, Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Sınav Başvuru Sistemi’ne, http://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresinden, giriş için öncelikle kişisel hesap oluşturacaklardır.

2. Adım – Adaylar, kişisel hesaplarını oluşturduktan sonra başvuru ekranında istenen bilgileri eksiksiz doldurarak, “Başvuruyu Tamamla” butonuna basacaklar ve ödeme aşamasına geçeceklerdir.

3. Adım- Ödeme sayfasına yönlendirilen adaylar, kart bilgilerini girerek sınav ücretinin ödemesini gerçekleştireceklerdir.
Ödeme işlemlerinde tüm bankaların kredi ve banka kartları kullanılabilecektir.

Ödeme İşlemi Başarı İle Gerçekleşen Adaylar “Başvurunuz Alınmış, Ödeme İşleminiz Tamamlanmıştır.” Mesajını Sayfalarında Görecektir.

Engelli Ve Sürekli Cihaz Kullanan Adaylar
Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav esnasında ANKÜSEM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adayın kayıt esnasında sınav başvuru sisteminde ilgili kutucuğu işaretlemesi ve sağlık kurulu raporunun, engelli kimlik kartının veya adayın engel durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin alınması sağlanacaktır. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumludur.


Sınavın Uygulanması
Adayların Sınav Günü Yanlarında Bulundurması Gereken Belgeler
Adayların sınava girebilmeleri için aşağıda yer alan her iki belgeyi de yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Belgelerden herhangi biri eksik olan aday sınava alınmayacaktır.

Belge 1:
Sınav Giriş Belgesi
Adaylar, sınav giriş belgelerini https://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresinden alabilecektir. Her aday sınava, giriş belgesinde belirtilen salon ve sırada girmek zorundadır.

Belge 2:
Geçerli Kimlik Belgelerinden Herhangi Biri
Adaylar sınava; sınav giriş belgesi ve aşağıda belirtilen kimlik belgelerinden herhangi biri ile girebileceklerdir.
• T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı
• Süresi Geçerli Pasaport
• Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (Yeni Kimlik)
• Geçici Kimlik Belgesi (Yeni kimlik çıkartmak için)
• Mavi Kart
• KKTC Kimlik Kartı
• Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve Erlerine Mahsus Kimlik Kartı

Dikkat
Subay-Astsubay kimliği, Kurum kimliği, İkamet İzni ve Sürücü Belgesi, geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmemektedir.

Dikkat
Sınav Giriş Belgesi ve Geçerli Kimlik Belgelerinden herhangi biri olmayan veya adayın tanınmasını zorlaştıracak kadar deforme olmuş ya da kimlik belgesi resmi özellikler taşımayan (soğuk damga olmaması, mühür olmaması vb.) adaylar ile sınav başlama saatini izleyen ilk 15 dakikadan sonra sınav binasına gelen hiçbir aday sınava alınmayacaktır.

Adayların, Sınav Binasına Gelirken Getirebilecekleri Araç, Gereç ve Eşyalar
• Yumuşak uçlu siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş
• Şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj içinde veya ambalajsız)
• Para
• Anahtarlıksız basit anahtar ve araç anahtarı
• Ulaşım kartı
• Maske, dezenfektan, dezenfektanlı mendil, yüz koruyucu siperlik
• Başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne
• Basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu)
• Geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi

Adayların, Sınav Binasına Gelirken Getiremeyecekleri Araç, Gereç ve Eşyalar
• Çanta, cüzdan, cep telefonu
• Saat (kol saati ve her türlü saat)
• Kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlar, kulaklık
• Kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılar
• Anahtarlık
• Plastik ve metal içerikli eşyalar
• Elektronik/mekanik cihazlar ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlar
• Plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyalar (şeffaf/numaralı gözlük hariç)
• Banka/kredi kartı vb. kartlar
• Cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar
• Delici ve kesici alet ateşli silah vb. teçhizat
• Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, vb. araçlar
• Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleri
• İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçları (engel durumunu daha önce bildiren adaylar hariç)

Dikkat
Sınav binasına getirilmesi yasak olan eşya ile gelen adaylar sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavda görevli emniyet mensupları bu doğrultuda aramalarını yapacak ve hiçbir suretle emanet alınmayacaktır.
Sınavda verilen toplam cevaplama süresi 100 (Yüz) dakika dakikadır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakikadan sonra binaya gelen hiçbir aday sınava alınmayacak, sınavın ilk 30 ve son 15 dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecektir. Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

Sınav Başarı Puanı Ve Değerlendirme
Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzerinde puan alan adaylar “başarılı” sayılacaktır. Başarı puanı hesaplamasında [Puan= (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi yoktur.
Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda bu soru/sorular tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.

Sınav Soru Ve Cevaplarının İlanı
ANKÜSEM sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarlarını https://semsinav.ankara.edu.tr/ internet adresinde yayımlayacaktır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz