<style>.lazy{display:none}</style>
E-Yaygın Usta Öğretici Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-Yaygın Usta Öğretici Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halk Eğitim E-Yaygın Usta Öğretici Başvurusu 2023-2024

E-Yaygın Usta Öğretici Başvurusu Nasıl Yapılır? E-Yaygın Usta Öğretici Başvuruları E-Devlet Şifresi İle Giriş Yapılarak Yapılır. Halk Eğitim Merkezleri Ücretli Usta Öğretici Başvurusu Başvurular E-Yaygın Sistemi Üzerinden Yapılır. Videolu Anlatım Sayfanın Altındadır.

Usta Öğretici Başvuruları E-Yaygın Sisteminden E-Devlet Girişi İle 1 Ağustos İle 31 Ağustos Tarihleri Arasında Yapılır. Takvim Dışı Başvurular Yıl Boyunca Açıktır.

1-Başvurular; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün İlgili Yönetmelik Ve Genelgeleri Doğrultusunda Değerlendirilerek, Sıralama Yapılacaktır.
2-Görevlendirme; İhtiyaç Olması Halinde Bu Sıralama Dikkate Alınarak Yapılacaktır.
3-Başvurular E-Yaygın Sistemi Üzerinden Online Yapılacaktır. Başvuruya Esas Belgeler Bu Aşamada Sisteme Yüklenecek; Kurs Açma Aşamasında Belgelerin Aslı Görülerek Kurs Onayları Verilecektir.

Eksik Belge İle Başvuru Kabul Edilmeyecektir. Eksik Veya Hatalı Belge İle Başvurular Komisyon Aşamasında Elenecektir. Oryantasyon Belgesi İle İş Sağlığı Ve Güvenliği Belgeleri Olmayanlar İçin Eylül Ayı İçerisinde Açılacak Kurslara Katılım Zorunludur.

Ücretli Usta Öğretici 2023-2024 Başvuru Takvimi
1 Ağustos – 31 Ağustos 2023: Usta Öğretici Başvurularının E-Yaygın Sisteminden Alınması
1 Eylül – 8 Eylül 2023: Başvuruların Komisyon Tarafından Değerlendirilmesi
11 Eylül 2023: Taslak Listenin Yayınlanması
12 Eylül – 13 Eylül 2023: İtirazların Kabul Edilmesi (Kuruma Şahsen Dilekçe İle)
14 Eylül – 15 Eylül 2023: İtirazların Sonuçlandırılması
18 Eylül – 19 Eylül 2023: Valilik Olur Yazısı
20 Eylül – 22 Eylül: Kesin Listenin Yayınlanması
25 Eylül – 29 Eylül 2023: Kursların Planlanması Ve Açılması

Kurslarda Kimler Görev Alabilir
Kadrolu Öğretmenler
Üniversite Öğretim Üyeleri
Kamu Personeli Uzman
Usta Öğreticiler

Kadrolu Öğretmenler, Üniversite Öğretim Üyeleri, Kamu Personeli Takvim Dışında Başvuru Yapsa Da Usta Öğreticilerin Önünce Geçecektir.
Kamu Personeli Olanların Sıralamada Öne Geçmesi İçin Lisans Mezunu Olması Gereklidir.
Emekliler Sıralamanın En Sonundadır.
Puanı Aynı Olan Adaylar Arasında Kura Çekilir.

Ücretli Usta Öğretici Görevlendirmesinde Aranacak Şartlar
1. Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.
2. Türk vatandaşı olmak.
3. 18 yaşını doldurmuş olmak.
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6. Askerlikle ilişiği bulunmamak.
7. Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

Denklik Yolu İle Kalfalık Ustalık Belgesi Alma Koşulları İçin Tıklayın.

Başvuru İşlemleri Altı Başlıkta Tamamlanacak.
Mezuniyet Belgeleri
Mesleki Kurs Bitirme Belgeleri
İş Deneyimi Belgeleri
Diğer Belgeler
Kurum Ve Kurs Seçimi
Başvuruyu Tamamla

E-Yaygın Usta Öğretici BaşvurusuMezuniyet Belgeleri Bölümü
Mezuniyet Belgeleri Bölümünde Öncelikle Mezun Olduğunuz Alanı Doğru Seçiniz. Örneğin Eğitim Fakültesi Mezunu İseniz Lisans (Eğitim Fakültesi) Seçeneğini, Dört Yıllık Fakülte Muzunu İseniz Lisans, İki Yıllık Yüksek Okul Mezunları Önlisans Vb. Mezuniyet Bilgileri Kısmını Alt Bölümleriyle Birlikte Eksiksiz Bir Şekilde Doldurduktan Sonra Kaydet Butonuna Basarak Mesleki Kurs Bitirme Belgeleri Kısmına Geçiniz. Birden Fazla Diploma Sahibi İseniz Yeni Kayıt Butonu İle Diğer Diplomanızı Ekleyebilirsiniz. (Maksimum Boyut 512 KB)
Mezuniyet Belgesi Yüklendikten Sonra Kurs Puan Bilgisi Kısmı Butonuna Tıklanırsa Hangi Kurslardan Puan Alınacağı Görülebilir.

Mesleki Kurs Bitirme Belgeleri Bölümü
Bu Bölümde Ustalık Belgesi, 4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi, 4. Seviye Ve Üzeri Mesleki Yeterlik Belgelerinden Her Hangi Birine Sahip Olanlar Bu Bölümü Dolduracaklar Ve Belgelerini Yükleyecekler. Birden Fazla Belgesi Olanlar Tüm Belgeleri İçin Yükleme Yapabilirler. Belgesi Olmayanlar Boş Bırakacak Yine De Kaydet Butonuna Basıp Kaydettikten Sonra Diğer Kısma Geçecekler.

Sponsorlu Bağlantılar

İş Deneyimi Bilgileri Bölümü
Bu Bölümde E- Devlet Üzerinden Alınana Barkodlu Ayrıntılı Hizmet Dökümü Yüklenerek Bu Belgede Yer Alan Bilgilere Göre Doldurulacaktır. Bu Bölümde Dikkat Edilecek En Önemli Husus Usta Öğreticilik, Öğretmenlik Ve Ücretli Öğretmenlikte Geçen Süreler Sayılarak İşlenecektir. Diğer Hizmet Kollarında Çalışılan Süreler Bu Bölüme Kesinlikle Girilmeyecektir. Hizmet Dökümünde Yer Alan Meslek Kodları Kısımlarından Bakarak Doğru Bilgiye Ulaşabilirsiniz. Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Özel Öğretim Kurumlarında Eğitici Olarak Görev Yapılan Süreyi Giriniz.
Yönetmelik Gereği Toplam En Fazla 3.600 Gün Giriniz.
Yönetmelik Gereği Bur Bölümden En Fazla 10 Puan Verilecektir. Hak Edilen Puanı Sistem Otomatik Olarak Tanımlayacaktır. İlk Defa Çalışacaklarda Herhangi Bir İşlem Yapmadan Sadece Kaydet İşlemi Yaparak Bir Sonraki Aşamaya Geçeceklerdir.

Diğer Belgeler Bölümü
Başarı Belgesi Kısmında Yer Alan Belgelerden Almış Olduğunuz Belgeleriniz Varsa Karşısındaki Dosya Seç Kısmından İlgili Belgeyi Yada Belgeleri Yükleyip Kaydetmelisiniz. Bu Bölümde Usta Öğretici Belgesi, Antrenörlük Belgesi, İcazet Belgesi Ve Diğer Belgelerden Oluşur.
Bu Bölümde Sizi İlgilendiren Bir Belgeniz Yoksa Boş Bırakarak Kaydet Tuşuna Basıp Bir Sonraki Aşamaya Geçiniz.
Antrenörlük Belgesi: Açmak İstediğiniz Kursa Ait İlgili Spor Federasyonundan Alınan Belge.
Usta Öğreticilik Belgesi: Mesleki Eğitim Merkezlerinden Alınan Üzerinde Usta Öğreticilik Belgesi İbaresi Olması Zorunludur.
İcazet Belgesi: Talep Ettiği Kursu Vermesini Sağlayacak İlgili Kurum Yada Kişilerden Alınmış İzin Ve Yetki Belgesi. (Hüsnü Hat, Hafızlık V.B)

Kurum Ve Kurs Seçimi Bölümü
Kurum Ve Kurs Bilgileri Kısmında Yeterlilik Belgelerinize Uygun Olarak Kurs Hangi Alanlarda Kurs Verebileceğinizi  https://e-yaygin.meb.gov.tr/pagePrograms.aspx Adresinden Alanlarla Kontrol Ederek Eğitici Yeterliliklerine Sahip Olduğunuz Branşlarda Kurs Tercihlerinizi Yapmanız Gerekmektedir. Birden Fazla Kurs Programında Görev Almak İsteyebilirsiniz. Ayrıca Eğitici Olarak Görev Almak İstediğiniz Halk Eğitimi Merkez Yada Merkezlerini Seçerek Bu Bölümü De Kaydet Diyerek Tamamlayıp Bir Sonraki Aşamaya Geçiniz. Birden Fazla Alanda, Birden Fazla İl Ve İlçede Başvuru Yapılabilir.

Başvuruyu Tamamlayın Bölümü
Başvurunun son aşaması olan Başvuruyu Tamamlayın kısmında Telefon numaranızı, mail adresinizi ve İş Durumu kısmına ise Usta Öğretici seçeneğini seçerek Kaydet diyerek başvuruyu tamamlayınız.

Her Sayfada Ayrı Ayrı Kaydetme İşlemi Yapınız.
Sisteme Girilen Belgelerin Aslı Kurslarda Görev Alınması Durumunda Kurum Müdürlüklerine Teslim Edilecektir. Başvuru Sürecinde Belge Teslim Etmeyiniz.

Bilgilerimi Kaydet dedikten sonra işleminiz e-yaygın sistemi üzerinden tamamlanmış oluyor.
Doğru belgeleri doğru bölüme yüklediğinizden ve doğru kurs eğiticiliğine başvurduğunuzdan emin olun. Komisyon başvurunuzu onayladıktan sonra hatanız düzeltilemez.
Başvurular kendi e-devlet şifrenizle kendiniz yapacağınızdan hata ve sorumluluk kendinizde olacaktır. Kurum personelinden başvurunuzu yapmanız için bir istekte bulunmayınız.

e-yaygin.meb.gov.tr sistemi üzerinden başvurusunu tamamlayanların başvuruları, kurum müdürlüğümüz tarafından onaylanacak ya da eksikler belirtilerek reddedilecektir. Kurum müdürlüğü tarafından başvurusu reddedilen ücretli usta öğretici adaylarının başvuruları işleme alınmayacaktır.

Bu nedenle e-yaygın sitesi üzerinden başvuru onay durumunuzu sık sık kontrol ederek reddedilen başvuru ya da sisteme yüklenen evraklarınız için, reddedilme nedeninde yazan talimatlar doğrultusunda gerekli düzeltmeleri yapmanız gerekmektedir. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması açısından başvuru yapan adayların mutlaka 01 – 31 Ağustos tarihleri arasında başvuru onay durumlarını sistem üzerinden kontrol etmeleri gerekmektedir.

Başvurusu onaylanan adaylar 05 Eylül 2022 tarihinden itibaren e- yaygin.meb.gov.tr sisteminde Başvurular/Usta Öğretici Başvurusu/Başvuruyu Tamamlayın menüsünden sıralamalarını görüntüleyebilecektir.

Birden fazla alanda başvuru yapmak isteyen adaylar belgeleri yeniden yüklemeden her alan için ayrı ayrı başvuru yapacaklardır.
E-yaygın sistemi üzerinden yapılan başvurular ön başvuru niteliğindedir. Görev verildiğinde kurumumuza getirilmesi gereken evraklarda eksiklik veya yanlış bilgi olması halinde başvuru geçersiz sayılacaktır.

Başvurular; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün ilgili yönerge ve genelgeleri doğrultusunda değerlendirilerek, sıralama yapılacaktır.

Kamu Personelleri
Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan kadrolu öğretmenler ve diğer resmi kurumlarda ki kamu görevlileri ve emekli olanların başvuruları, e-yaygin.meb.gov.tr sistemi üzerinden e-devlet şifresi ile yapılması gerekmektedir. Evrak teslimi yapılmayacak olup, görevlendirme yapıldığında belgeler istenilecektir.

Başvuru İçin Tıklayın.

E-Yaygın Usta Öğretici Başvurusu Videolu Anlatım

Usta Öğretici Başvuru Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? Tıklayın.

Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formu EK-2

KURS ALANINDA EĞİTİM

(Bu bölümden sadece biri değerlendirilecektir.)
DOKTORA65
TEZLİ YÜKSEK LİSANS55
Eğitim Fakültesi (Lisans)47
Lisans40
Ön Lisans25
Ustalık Belgesi / Meslek Lisesi Diploması/
4. Seviye Kurs Bitirme Belgesi/
4. Seviye Mesleki Yeterlik Belgesi
10
ALANINDA EĞİTİM TOPLAM PUANI
65

ALANINDA HİZMET/

İŞ DENEYİMİ

Alanında hizmet / iş deneyimi yıl için 1 puan
HİZMET / İŞ DENEYİMİ PUAN TOPLAMI
10
EK PUAN
Tezli Yüksek Lisans7
Pedagojik Formasyon6
Tezsiz Yüksek Lisans5
Lisans4
Ön Lisans2
Usta Öğreticilik Belgesi1
EK PUAN TOPLAMI
25
TOPLAM PUAN
100

Açıklamalar
• Alanında hizmet iş deneyimi “eğitici sigorta günü/360” olarak hesaplanacaktır.
• Alanında hizmet iş deneyimi hesabında, kamu kurum ve kuruluşları ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel kurumlarda eğitici olarak çalışılan süreler dikkate alınacaktır.
• Puanların eşitliği hâlinde sırasıyla; alanında eğitim seviyesi en yüksek olana, eğitim alanında mesleki deneyimi fazla olana öncelik verilir; eşitliğin devamı hâlinde ise kura ile belirlenir.
• Eğitim Fakültesi mezunları Pedagojik Formasyon belgesinden ayrıca puan almayacaktır.
• “Kurs Alanında Eğitim” bölümünden puanı hesaplanan diploma/belge için ayrıca “Ek Puan” bölümünden puan verilmeyecektir.

Usta Öğretici Değerlendirme Formu (EK-2) 3 Kısımdan Oluşmaktadır.
Kurs Alanında Eğitim
Alanında Hizmet / İş Deneyimi
Ek Puan
Alanında Kurs Açanlar Kurs Alanında Eğitim Durumundaki Puanları Alırlar. Bu Bölümdeki Puanlardan Sadece Biri Geçerlidir. En Fazla 65 Puan (Alanında Doktora) Alınabilir. Lisans Mezunu Olanlar 40 Puan Alır. Bilgisayar Alanında Lisans Mezunu Bilişim Teknolojisi Alanında Kurs Açmak İsterse 40 Puan Alacaktır.
Alanında Hizmet / İş Deneyimi Kısmanda Toplam Eğitici Olarak Çalışılan Gün Sayısına Göre Sistem Otomatik Puan Vermektedir. Bu Kısımdan Alınabilecek En Fazla Puan 10’dur.
Ek Puan Kısmı Alan Dışı Kurs Açanlar Kurs Alanında Eğitim Kısmından Puan Alamamaktadır. Alan Dışı Kurs Açanlar Mezuniyet Durumlarına Göre Belirtilen Puanı Almaktadır. Ayrıca Usta Öğretici Belgesi Bir Puan Almaktadır.

Usta Öğretici Görev Süresi:
Ders Görevi İle Görevlendirilen Sigortalı Usta Öğreticilerin Günlük Çalışma Süresi En Fazla 8 Ders Saatidir. Bu Çalışma Süresi Resmi Görevi Bulunmayanlar (Herhangi Bir İş Akdi İle Başka Kurum Veya Kuruluşta Çalışmayanlar) İçin Haftada 40, Emekliler İçin 30, Başka Kurum Ve Kuruluşta İş Akdi İle SGK’lı Çalışanlar İçin 10 Ders Saatini Geçemez. Sigortalı Usta Öğreticiler Bir Mali Yıl İçinde En Fazla 11 Ay Çalışabilirler.

Başvuruların Değerlendirilmesi
a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Başvuru sonuçları Eylül ayında İlan edilir. Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.

b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.

c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır.

d) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

e) Denetimlerde kursu kapatılan usta öğreticiye bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

Görev Verildikten Sonra İstenilen Belgeler
1. Başvuru Formu ( Kurumumdan temin edilecektir.)
2. Diploma ( Branşı ile ilgili ) varsa Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik, Yeterlilik Belgesi veya Antrenörlük (Vizesi alınmış) belgesinin Aslı ve Fotokopisi,
3. Sabıka Kayıt Belgesi, (Son 6 Ay İçerisinde e devletten alınmış.)
4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
5. Sağlık Raporu, (Son 6 Ay İçerisinde aile hekimi veya hastaneden alınmış)
6. 1 adet Fotoğraf,
7. Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti – SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü Belgesi, (e-devletten barkotlu branşınızla ilgili çalıştığınız kurumları gösterir belge olarak alınacaktır.)
8. Usta Öğretici Oryantasyon Belgesi, ( Belgeniz yok ise Halk Eğitimi Merkezine başvuru yapınız.) (Eğitim Fakültesi Mezunu Ve Formasyon Eğitimi Alanlardan istenilmeyecektir)
9. Askerlikle ilişkisinin olmadığına dair belge, (Askerlik çağında olan erkek usta öğretici adayları için)
10. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sertifikası (Varsa)
11. Hijyen Eğitimi Sertifikası (Güzellik ve saç bakımı alanında başvuruda bulunanlardan istenilecektir.)
12. Örgün Eğitim Kurumları ile diğer resmi kurumlarda görev yapan kamu görevlilerinin getireceği evraklar;
a) Başvuru Formu (Kurumumdan )
b) Görev Yeri Belgesi
c) Diploma
d) Oryantasyon Belgesi ( Eğitim Fakültesi Mezunu Ve Formasyon Eğitimi alanlardan İstenilmemektedir.)
e) Var ise ( Antrenörlük, Sertifika vb. gibi )

Ziyaretçi Yorumları - 162 Yorum
 1. Hüseyin dedi ki:

  Selamlar bir sorum olucaktı halk eğitimde lisans ilahiyat formasyonlu hangi dersleri açabilir acil cevap verebilir misiniz lütfen

  1. Din Eğitimi Alanındaki Kurslar Açılabilir.
   Hangi Kurslardan Puan Alınabileceği E-Yaygın Başvuru Ekranında Mezuniyet Belgesi Yükleyip, Kaydet Dedikten Sonra Sayfa Altında Kurs Puan Bilgisi Butonu Görülür. Kurs Puan Bilgisi Butonu İle Hangi Kurslardan Puan Alınabileceği Görülebilir.

 2. Şeyma Aslan dedi ki:

  Merhaba, ben İlahiyat fakültesi mezunuyum ve formasyonum da var. Öğretici olmak için başvuruda bulundum fakat sadece ilahiyat fakültelerinde eğitim alabildiğimiz için başvuruda eğitim fakültesini değil sadece lisansı seçtim. Puanlamamın eksik yapılmasını istemem. Bu durum sorun oluşturur mu? Birde formasyonu lisans eğitimim sırasında aldığım için herhangi bir belge veya sertifikam yok. Sistem üzerinden bunu belirtebileceğim bir alan da göremedim. Yardımcı olur musunuz?

  1. Eğitim Fakültesi Mezunları 47 Puan Lisans Programları İse 40 Puan Alırlar. İlahiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Olarak Geçip Geçmediği Konusunda Halk Eğitim Merkezi İle Görüşünüz.

  2. Nurgül dedi ki:

   Daha önce hafızlık üzerine öğreticilik yaptım bir ay sonra başvurmak istiyorum ancak internet üzerinden Ağustos olarak gösteriliyor sıkıntı olur mu bu tarih

   1. Başvurular yıl boyunca açıktır. ağustos ayı sonrası yapılan başvurular takvim dışı başvuru olarak kabul edilir. takvim dışı başvurular ağustos ayında başvuru yapanların başvuruları değerlendirildikten sonra değerlendirilmeye alınır.

 3. Bilal dedi ki:

  Merhaba Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Ana Sanat Dalı Lisans Mezunuyum Özel Sektörden Emekliyim Hangi Kursları Verebilirim

  1. E-Yaygın Sisteminden Mezuniyet Belgesi Yükleme Alanında Bölümü Seçip Mezuniyet Belgesini Yükleyip Kaydet Dedikten Sonra Alt Bölümde Kurs Puan Bilgisi Butonu Görülür. Puan Alınabilecek Kurslar Butona Tıklanarak Görülebilir.

 4. Rojda dedi ki:

  Merhbaa coğrafyacı yım formasyon artı özel eğitim belgerim var nasıl başvurabilirim.

  1. Başvurular ağustos ayı içinde e-yaygın sisteminden yapılır. Mezuniyet belgesi yüklendikten sonra kurs puan bilgisi butonu ile hangi kurslardan kaç puan alınacağı görülebilir.
   Coğrafya öğretmenliği mezunları aşağıdaki kurslardan 47 puan almaktadır.
   Afet Ve Acil Durum Farkındalık Eğitimi
   Aile Eğitimi Kurs Programı (Aep)
   Çevre Ve İklim Değişikliği Farkındalık
   Çölleşme Ve Alınacak Önlemler Kurs Programı
   Deprem Anında Yapılması Gerekenler
   Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler
   Depreme Hazırlık
   Depremin Oluşumu
   Ekoloji (Çevre) Okuryazarlığı
   E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı-Lisans)
   E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı-Orta Öğretim)
   E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı-Ön Lisans)
   İklim Değişikliği Ve Sürdürülebilirlik Lideri
   Kpss ye Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür Lisans)
   Kpss ye Hazırlık (Genel Yetenek-Genel Kültür Ön Lisans)
   Kuraklıkla Mücadele
   Küresel İklim Değişikliği İle Mücadele Kurs Programı
   Orman Yangınları İle Mücadele Yöntemleri
   Tarımsal Kuraklık Kurs Programı
   Yangınla Mücadele Yöntemleri Kurs Programı

   1. Leyla dedi ki:

    Merhaba ilahiyat fakültesi mezunları hangi yaş grubuyla çalışıyor bir bilginiz var mı bu konuda

   2. Din eğitimi alanındaki kurslar için başvuru yapılabilir. Kurslar 6 yaşından büyükler için açılabilir.
    https://e-yaygin.meb.gov.tr/pagePrograms.aspx
    linkten din eğitimi alanı seçilerek kurslara katılım koşulları görülebilir.

 5. Lavina dedi ki:

  Merhaba ben işletme yönetimi 2 yıllık bölüm mezunuyum halk eğitimde kurs verebilirmiyim hangi kursları açabilirim. İş deneyimim yok .

  1. Muhasebe Ve Finansman Ve Pazarlama Ve Perakende Alanındaki Kurslar İçin Başvuru Yapılabilir. Ön Lisans Mezunları İçin 1 Yıl Meslek Deneyimi Şartı Aranılabilir. E-Yaygın Başvurusunda Mezuniyet Belgesi Yükledikten Sonra Kurs Puan Bilgisi İle Puan Alınabilecek Kurslar Görülebilir.

 6. Doğanay dedi ki:

  Merhaba halk eğitimde kursum bitti saatimi tamamladım ustalık belgesi için ne zaman basvuru yapacağım

  1. yıl boyunca e-sınav için mesleki eğitim merkezlerine başvurulabilir.

 7. Elif dedi ki:

  Farklı bir bölümden üniversiteden mezunum ancak güzellik uzmanlığı kurslarına katılıp gerekli tüm evrakları aldım meb onaylı. halk eğitim merkezlerinde öğretmen olabiliyor muyum

  1. 4. seviye kurs bitirme belgesi yada ustalık belgesi sahipleri başvuru yapabilir.

 8. Kadriye özçakır dedi ki:

  Oryantasyonkursunu bitirdim okul öncesi kursu ,hijyen eğitimi veilkyardım kurslarını bitirdim halk egitimlerinde kurs açmak istiyorum lise mezunuyum nasil bir yol izlemeliyim

  1. Ağustos ayında e-yaygın sistemi üzerinden başvuru yapılır. başvuru yapılan kurumlarda başvuru yapanlar arasında sıralama oluşur. sıralamaya göre kurslar açıldıkça çağırılır.

 9. Alp Arslan dedi ki:

  Özel sektörden emekliyim aöf Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bitirdim ve aöf’den formasyon aldım, öğretmen olabilir miyim? hangi branşlarda öğretici olabilirim. Özel sektörde bilgi işlem uzmanıyım ve laborant ve veterinerlik ön lisans bitirdim bu konularda da öğretici olabilir miyim.

  1. Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı için başvuru yapılabilir.
   Hayvan yetiştiriciliği alanı için başvuru yapılabilir.

 10. Şehnaz dedi ki:

  Merhabalar ben gıda teknikeri mezunuyum usta öğretici olarak başvurmak istiyorum. Fakat oryantasyon ve usta öğretici belgem yok nasil yol izlemem gerekir. Bilgilendirirseniz sevinirim.

  1. Başvuru İçin Usta Öğretici Belgesi İle Oryantasyon Belgesi Zorunlu Değil. Kurs Açmadan Önce Oryantasyon Belgesi Almak Zorunludur.

 11. Arzu Turkay Uçgan dedi ki:

  İyi günler ben aşçılık kursu öğretmeni olmak istiyorum usta öğreticilik ve kalfalık sertifikam var ayrıca hijyen sertifikam da bulunuyor daha önce 7 sene kurs öğretmenliği yaptım şartlar bu sene için olamaz sanıyorum seneye hangi zaman dilimin de müracaat etmeliyim öğrenebilir miyim. Teşekkürler.

  1. başvurluar şu anki yönetmeliğe göre ağustos ayında alınıyor.

 12. Funda MERDAN dedi ki:

  Merhaba ben sosyal hizmetler lisans mezunuyum kendi alanında 4 yıl çalıştım hangi alanda eğitmenlik yapabilirim

  1. Aile Ve Tüketici Bilimleri Alanı için başvurulabilir.

 13. Ayfer Aktürk dedi ki:

  Merhabalar ben 2 yıllık AÖF Çocuk gelişimi mezunuyum.Bu dönem de Okul öncesi çocuk gelişimi sertifikası almayı düşünüyorum.daha sonra Halk eğitimde çalışabilirmiyim acaba ve hangi pozisyon için başvuru yapabilirim.

  1. çocuk gelişimi ve eğitimi alanındaki kurslar için başvurulibilir. başvurular e-yaygın sisteminden alınır.

   1. Kadir dedi ki:

    Merhaba beden eğitimi öğretmenliği mezunuyum hangi kursu verebilirim

   2. e-yayın sisteminde usta öğretici başvurusunda mezuniyet belgesi yükledikten sonra kaydet deyip, sayfa altında görülen kurs puan bilgisi linkine tıklayarak hangi kurslardan puan alınabileceği görülebilir.

 14. Ezgi dedi ki:

  Merhaba,
  Ben usta öğretmenlik için henüz başvurucu yaptım yani alım süresi tarihlerinde değil hatta üzerinden iki ay geçti. Acaba gene de listeye alınır mıyım, ihtiyaç dahilinde çağırılmak üzere?

  1. Başvurunuz Dönem Dışı Başvuru Olarak Kabul Edilir. Dönem Dışı Yapılan Başvurular, Dönem İçinde (Ağustos Ayı) Yapılan Başvurular Değerlendirildikten Sonra Değerlendirilmeye Alınır.

   1. Züleyha dedi ki:

    Merhabalar ben arkeoloji mezunuyum, hangi alanda görev yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler

   2. arkeoloji mezunlarının açabileceği bir kurs programı şuan için bulunmuyor.

 15. hayal dedi ki:

  Merhabalar kurs ismi seçeceğim yerde ders vermek istediğim alan çıkmıyor. Türkçe öğretmeniyim, Türkçe öğreteceğim. Yeni kurs talebiyle mi oluyor bu, ne yapmam gerekir?

  1. e-yaygın sisteminden sadece modüllerdeki kurs programları için başvuru yapılabilir. https://e-yaygin.meb.gov.tr/pagePrograms.aspx
   DYK destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında Türkçe kursu açılıyor. Güz dönemi başvuruları ağustos ayı sonunda, yaz dönemi başvuruları haziran ayında e-kurs.meb.gov.tr adresinden alınıyor.

   1. Büşra dedi ki:

    Merhaba başvurular sırasında formasyon belgem çıkmamıştı, başvurular bittikten sonra çıktı ekleme yaptım fakat değişiklik yapabilir miyim dikkate alınır mı eklediğim belge. Kurumlar tarafından onaylanmış başvurulardaki onay işlemini iptal ederek sisteme girdiğinisz belgeleri değiştirebilirsiniz diye bir seçenek çıkıyor bunu yaparak güncelleme yaparsam başvurum tarihi geçmiş başvuru şeklinde mi gözükür yoksa bu şekilde güncelleyebilir miiyim

   2. Başvuru Onayını İptal Ederseniz Yeni Yaptığınız Başvuru Takvim Dışı Başvuru Olarak Alınır, Sıralamanızı Kaybedersiniz. Belgeyi Sisteme Zamanında Yüklenmediği İçin Belgeden Puan Vermeyeceklerdir. Belgenizi Kuruma Bildiriniz, Kurs Açmak İçin Usta Öğretici Oryantasyon Kursundan Muaf Olacaksınız.

 16. feride dedi ki:

  merhabalar ben kuaförüm ama lise diplomam yok ustaogrtıcı belgem war hıjyen belgem war ustalık we kalfalıkda war halk egıtım usta ögretıcı gorewlendırmesıne baswuru yapabılırmıyım

  1. alanında ustalık belgesi ile başvuru yapılabilir.

  2. Tuğba dedi ki:

   Merhabalar ben çocuk gelişimi ve aşçılık mezunuyum önlisans mezunu ne yapabilirim oryantasyon belgesi aldım süreç nasıl işliyor ve aşçılık veya çocuk gelişimi şeçersem nasıl anlatımı olur lütfen açıklamalı bilgi verin usta öğretici olarak görev almak istiyorum

   1. Kurs modüllerindeki eğitimler veriliyor. Modüller için linki ziyaret ediniz.
    https://e-yaygin.meb.gov.tr/pagePrograms.aspx

 17. Songül dedi ki:

  Ben gıda kalite kontrol ve analizi önlisans mezunuyum iş geçmişim yok oryantasyon belgesi alarak usta ogretici olabilirmiyim

  1. Gıda teknolojisi alanındaki kursların modüllerinde eğitici koşullarında ön lisans mezunları için iş deneyimi şartı aramayanlar için başvurulabilir.
   https://e-yaygin.meb.gov.tr/pagePrograms.aspx

 18. Neval Şengün dedi ki:

  Hocam merhabalar benim naçizane sorum olacaktı Trakya üniversitesi elektrik bölümü önlisans mezunuyum (1992) halk eğitimden bir çok kurslardan sertifikam var usta öğreticilik yapabilmem için ne yapmam gerekiyor kendi bölümüm ile ilgili olur yada aldığım sertifikalar ile ilgili olur nasıl bir yol izlemem gerekiyor teşekkürler 🙏🏽

  1. Ağustos ayında başvurular açılır, e-yaygın sistemi üzerinden usta öğretici başvurusu yapılır.

  2. Zeliha dedi ki:

   Oryantasyon belgesini sistemde tam olarak nereye yükleyecektik, detaylı yazar mısınız?

   1. Diğer belgeler bölümünde, (usta öğretici belgesi, antrönürlök belgesi, icazet belgesi, diğer belgeler bölümü) diğer belgeler seçilerek yüklenir.

 19. Nur dedi ki:

  Merhaba bu seneki usta öğretici başvuru süresi ne zamana kadar,başvuru ağustos ayında oluyordu; kaçına kadar başvuru yapabiliyoruz,bir belge alacağım ve aldığım eğitim sertifikası başvuru dönemine yetişir mi diye merak ediyorum yardımcı olursanız sevinirim, teşekkürler…

  1. Ağustos Ayında E-yaygın sistemi üzerinden alınması bekleniyor.

 20. polat dedi ki:

  hocam merhaba ben ön lisans turizm otel işletmeciliği mezunuyum usta öğretici belgesi alıp uygulama oteli veya halk eğtimde kurs verebilmem için ne yapmalıyım

  1. Ağustos Ayında E-Yaygın Sisteminden Ücreti Usta Öğretici Başvurusu Yapılabilir.
   Kurs Açmak İçin Usta Öğretici Oryantasyon Kursu Belgesi İstenir. (30 Saat) Kurs Halk Eğitim Merkezlerinde Açılır.

   1. Sabriye dedi ki:

    Merhabalar ben felsefe grubu öğretmeniyim.. pedagojik formasyonum var..Aile danışmanlığı ve aile arabuluculugu eğitimi aldım..engelli bireylerin egitimk için özel egitim sertifikam var..halk eğitimde öğretmenlik yapabilir miyim 2022 -2023 yılı öğretim yılı içinde?

   2. Kişesel gelişim ve eğitim alanı için başvurulabilir.

 21. Hüseyin karasu dedi ki:

  Merhabalar bilgisayar isletmenligi 4 tane sertifika var oryantasyon belgesi var lise diploması şart mı liseyi okudum ama alttan dersim olduğu için diplomam yok ne yapmam gerekir halk egitimde görev alabilirmiyim

  1. Ağustos Ayı İçinde E-Yaygın Sisteminden Ücretli Usta Öğretici Olmak İçin Başvuru Yapılabilir.

 22. Elif dedi ki:

  Merhaba siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunuyum. Dekoratif el sanatları alanında helk eğitimlerde öğretmenlik yapmam için ne yapmam gerekiyor

  1. En az Alanında ustalık belgesi, 4. Seviye kurs bitirme belgesi vb. istenir.
   Örnek:
   Dekoratif ev aksesuarları hazırlama kursu eğitici koşulları
   1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre El Sanatları Teknolojisi alanı öğretmeni olarak atananlar,
   – öğretmen bulunamaması durumunda bu alanda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
   2. Diğer alanlarda meslek dersleri öğretmeni olarak atananlardan, Dekoratif Ev Aksesuarları hazırlama ile ilgi eğitim aldığını belgelendirenler,

   3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile El Sanatları Teknolojisi alanı kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,
   4. El Sanatları Teknolojisi alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
   5. El Sanatları Teknolojisi bölümü ile ilgili ön lisans mezunu olup en az 1 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler,
   6. El Sanatları Teknolojisi alanında asgari dördüncü seviyede eğitim almış olup en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler.

 23. selma dedi ki:

  hocam merhaba ben ücretli usta öğretici olarak başvurmak istiyorum yalnız eklemiş olduğunuz video anlatıma baktıktan sonra nitelikler bana uyuyormu uymuyormu diye bakınca net bilgi alamadım hocam ben önlisans çocuk gelişimi mezunuyum kendi alanımla ilgili tüm alanları seçersem olurmu bana bu konuda yardımcı olun lütfen ilk defa görev alıcam ve hiç bir bilgim yok

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Mezuniyet Belgesi Yüklendikten Sonra Kurs Puan Bilgisi Kısmı Butonuna Tıklanırsa Hangi Kurslardan Puan Alınacağı Görülebilir.

 24. osman dedi ki:

  SELAMIN ALEYKÜM meslek yüksek okul muhasebe mezunuyum ardında aöf işletme lisans mezunuyum hangi alanlara başvuru yapabilirim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   muhasebe ve finansman alanı için…

 25. osman saba dedi ki:

  SELAMIN ALEYKÜM meslek yüksek okul muhasebe mezunuyum ardında aöf işletme lisans mezunuyum halk eğitim bilgisayar işletmenliği+oryantasyon sertifika var
  halk eğitimde çalışabilirmiyim
  son olarak ise 13 yıllık silahlı güvenliğim işe yarar mı

  1. Hem Kursları dedi ki:

   e-yaygın üzerinden başvurulabilir. başvuranlar arasına sıralama oluşturulur, sıralamaya gövre kurslar açıldığında usta öğreticiler çağrılır.

 26. Murat dedi ki:

  4 yıllık takı tasarım bölümü okudum. Nasıl başvuru yapıp işe girebilirim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Başvurular ağustos ayında alındı. Ağustos ayında sonra başvuru yapanların başvuruları ağustos ayı içinde başvuru yapanların başvuruları değerlendirildikten sonra değerlendirilmeye alınır. E-yaygın sisteminden başvuru yapılır.

 27. Sema dedi ki:

  Merhabalar ben lisede pastacılık bölümü okudum üniversitede gıda teknikerliği bölümü mezunuyum acaba halk eğitime eğitmen olarak başvurabilirmiyim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Orta öğretim yiyecek içecek hizmetleri alanı / pastacılık dalı mezunları en az 3 yıl meslek deneyimi şartı ile.
   Gıda teknolojisi mezunları gıda teknolojisi alanında başvuru yapabilir.

  2. pınar dedi ki:

   hocam merhabalar guzellik uzmanlik diplomam var lise mezunuyum halk eğitime eğitmen olarak basvurabilirmiyim

   1. ustalık belgesi yada 4. seviye kurs bitirme belgesi ile başvurulabilir.

 28. Şule Çam dedi ki:

  Mrb, ingilizce öğretmenliği mezunuyum, usta öğreticilik başvurum onaylandı ama hâlâ çağrılmadım

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Kurslar açıldıkça başvuru sıralamalarına göre çağrılır.

 29. Sınıfçı dedi ki:

  halk eğitim merkezi ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ? son gün 15 eylül diyordu takvimde.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   15 eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapılan halk eğitim merkezinin resmi sitelerinden açıklanır.

 30. Nermin dedi ki:

  kurum onayı red görünüyor komisyon onay bekliyor kurum. Hangi sebeplerden red kararı veriyor

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Başvuru yaptığınız kursları açma şartlarını taşımıyor olabilirsiniz.
   Başvuru yaptığınız kurum ile görüşün.

   1. derya dedi ki:

    usta öğretici başvurularında geçenyıl pandemi döneminde onayları yapılanların tekrar onay beklemeyeceği duyrulmuştu .fakat benim onayım gözükmedi .nasıl yardımcı olabilirsiniz

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Geçen Sene Görev Verilenlerin Öncelikli Olduğuna Dair Bir Bilgim Yok. Puan Sıralaması Merkezi Sistem Tarafından Yapılıyor.

 31. Bir öğretmen dedi ki:

  Başvuru yapmistim sonuçlar ne zaman açıklanacak yani onaylama islemi ne zaman yapılır?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   15 eylül ve sonrası, halk eğitm merkezinden bilgi alınız.

 32. Türkçe öğretmeni dedi ki:

  Son başvuru tarihi 31 Ağustos’muş. Başvuruyu kaçırdım, şu an başvuru yapabilir miyim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   başvuru ekranı halen açık ancak 31 ağustos 2021 sonrası yapılan başvrular başvuru tarihi içinde yapılan başvuruların değerlendirilmesinden sonra değerlendirmeye alınır.

 33. fatma ELİK dedi ki:

  merhaba ben 2yılık açıköğretim sosyal hizmetler bölümü mezunuyum okul öncesi çoçuk gelişim sertifikam bulunmaktadır . şuanda söigortalı bir şekilde özel sektörde çalışıyorum . halk eğitimde çalışabicegim bir alan bulabilir miyim ? veya bende kurslara katıllabilirmiyim nerden kurs başvurusu yapılıyor yardımcı olabilir misiniz .?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Aile ve tüketici bilimleri alanı için başvurulabilir. başvuru ekranında mezuniyet belgesi yükledikten sonra kurs puan bilgisi butonu ile hangi kurslardan puan alınabileceği görülebilir.
   Başvurular 31 ağustos 2021 tarihinde sona erdi. Daha sonraki tarihlerde yapılacak başvurular önceki başvuruların değerlendirilmesinden sonra değerlendirmeye alınır.

 34. Ece y. dedi ki:

  merhaba geleneksel el sanatları ön lisans ve meslek lisesi el ve makine nakışları bölümü mezunuyum. 2011’den bu yana halk eğitim iş tecrübem var. aynı zamanda usta öğreticilik ve oryantasyon belgelerim de mevcut. Sisteme tüm belgelerimi yüklememe rağmen kurs seçimleri (Maraş işi,antep işi,vs.) sonucu 16,98 puan çıkıyor. Yalnızca Geleneksel el nakışları,hesap işi,kanaviçe yapımı,makrome örgü yapımında 29,98 puan veriyor. Bu hesaplamada bir yanlışlık var mıdır? Kimle görüşsek tatmin edici bir yanıt alamadık. Yardımcı olursanız sevinirim, teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü ile görüşünüz.

 35. Fatma dedi ki:

  Bir tane dikiş bölümü bir tanede igne oyası bölümünden aldıgım belgelerim var.liseyi dışarıdan bitirmeye karar verdim .usta öğretici olarak başvuru yapabilir iyiyim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   4. seviye kurs bitirme belgesi olması gereklidir.

 36. Leyla Tosun dedi ki:

  Merhaba ben halk eğitim merkezinden Türk İşaret Dili kursu aldım kurs bitirme sertifikamı aldım.Daha sonra Türk İşaret Dili Tercümanlığı ve Eğitmenliği sertifikamı da aldım.Usta öğretici belgesi diye bir şey yok bende e-devlette bitirme sertifikalarım var usta öğretici olabiliyor muyum? Bir de oryantasyon eğitimim yok kursa başvuru belgesini almak usta öğreticilik başvurusu için yeterli olur mu

  1. Hem Kursları dedi ki:

   En Az Ön Lisans Mezunu Olup Türk İşaret Dili Öğreticiliği Sertifikası Olanlar Başvuruda Bulunabilir.
   Öğretmenler ve formasyonu olanlar dışında usta öğretici oryantasyon kursuna katılmak zorunludur.

  2. Büşra dedi ki:

   Hocam ben ön lisans ilahiyat fakültesi mezunuym 4 6 yaş çocuk gelişim sertifikam Osmanlıca bilgisayar gibi sertifikalarım var benim usta öğreticilik yada oryantasyon belgesi almam şartmi

   1. Hem Kursları dedi ki:

    öğretmenler ve formasyonu olanlar dışında zorunludur.

 37. Yağmur Sabur Tekin dedi ki:

  merhaba, geleneksel el sanatları mezunuyum ama henüz diploma almadım ve mandala eğitmeniyim. mandala ile ilgili kurs açmak istiyorum hangi bölümü seçmem gerekiyor. ve mandala ile ilgili aldığım sertifika ile geleneksel el sanatları öğrenci belgesini ikisini birden mi yüklemem gerekiyor.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Bildiğim Kadarıyla Halk Eğitim Merkezlerinde Mandala Kursu Bulunmuyor. El Sanatları Kursları İçin Başvurulabilir.

   1. Yağmur Sabur Tekin dedi ki:

    anladım çok teşekkürler. peki benim oryantasyon kursu almamda gerekiyor mu? yoksa şuan usta öğreticilik için başvurabilir miyim?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    başvurulabilir, oryantasyon kursu kurs açmadan önce alınmalıdır.

 38. Aysel dedi ki:

  Merhaba ben iki yıllık ön lisans halıcılık bölümünü bitirdim, ardından açıköğretim fakültesi ÇEKO bölümünü bitirdim.Halıcılık bölümünden başvuru yapamayı düşünüyorum. Başvuru yaparken her iki mezuniyet belgemi yüklesem puanım yükselir mi?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   sadece alanındaki mezuniyet durumundan puan alınır.

   1. Ümran başıbüyük dedi ki:

    Hocam ben bütün alanları doldurdum başvuru tamamla düğmesine basınca MEB tarafından sisteme girişiniz kısıtlanmıştır yazısı çıkıyor bu durumda napabilirim

   2. Hem Kursları dedi ki:

    İlk defa duyuyorum, hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü ile görüşün.

  2. Yasemin dedi ki:

   Meslek lisesi Giyim bölümü mezunuyum. Ancak Mesleki ve teknik Anadolu lisesi bolumunde Giyim branşı yok.
   Giyim bölümünü isaretlemeyince sistem kayıt yapmıyor.
   Ne yapmalıyım
   Teşekkürler

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Bölümü Sisteme Eklememişler. Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü İle Görüşünüz.

 39. Emine dedi ki:

  Mimari dekoratif sanatlar mezunu halk eğitimde usta öğreticilik yapabilirmi

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Sanat tasarım alınında kurs açmak için başvurulabilir.

   1. Emine dedi ki:

    Formasyon gerekli mi yada oryantasyon

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Öğretmenler ve formasyonu olanlar dışında, Usta öğretici oryantasyon kursuna katılmak zorunludur.

  2. Dilek dedi ki:

   Önlisans mezunuyum halk eğitim merkezin de giyim bölümünde usta öğretici olarak görev yaptım istanbulda orda hafta da 40 saat çalıyorduk ama taşındım Kayseri de yaşıyorum burda da başvuru yaptım çalışmaya başladım ama hafta da 30 saatten fazla ders açmıyorlar, kim doğru yapıyor ücretli olduğumuz için hafta da 10 saat bizler için çok fazla kayıp? Doğrusunu ne hafta da 30 saat mi Hayfa da 40 saat mi çalışabiliyoruz?

   1. Haftada 40 Saat Açılabilir. Emekliler İçin Haftada 30 Saat Açılabilir.
    Başka Kurum Ve Kuruluşta İş Akdi İle SGK’lı Çalışanlar İçin 10 Saat Açılabilir.

 40. perihan duman dedi ki:

  merhabalar:) çocuk gelişim mezunuyum halk eğitim kreşlerinde çalışmak istiyorum. sizce mümkün müdür ? alanımda birçok sertifikam var.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Çocuk gelişimi Ön lisans mezunlarından 1 yıl meslek deneyimi, ortaöğretim mezunları ve 4. Seviye kurs bitirme belgesi sahiplerinden ise 3 yıl meslek deneyimi istenir.

 41. OSMAN SAKA dedi ki:

  1994-2005 yılları arasında devlet liselerinde ücretli öğretmenlik yaptım,eski dönemlerde devlet sgk yapmıyordu dolayısıyla bu hizmetlerim e devlette gözükmüyor,bunun için ne yapılması gerekiyor?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   konu hakkında bilgimiz bulunmuyor.

  2. Özge dedi ki:

   Çocuk gelişiminden mezun olmak için 1-2 dersim var bitirdikten sonra halk eğitimine 2023 de başvuru yapabilir miyim ?

 42. mehmet gezgin dedi ki:

  başvuruların sonuçları ne zaman açıklanacak

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Usta Öğretici Başvuru Sonuçları Ve Sıralaması İse 15 Eylül 2021 Tarihinde İlan Edilecek.

  2. Hatice dedi ki:

   Merhaba ben dikiş nakış kursuna gıttim halk eytımden sertıfıka aldım 1o yılda dıkiş üzerinde tekstilde çalıştım usta öğretici olmam için ne yapabilirim

   1. Hem Kursları dedi ki:

    En az 5 yıl mesleğinizde çalıştığınıza dair Sigorta kaydınız varsa mesleki eğitim merkezlerine başvurup sınav ile kalfalık ve ustalık belgesi alınır.

 43. Sultan dedi ki:

  mekatronik mühendisleri hangi alanlarda eğitim verebilir? Bilişim teknolojileri olarak mı değerlendiriliyor?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   raylı sistemler teknolojisi alanı.

 44. GÜLER dedi ki:

  merhabalar, ben 2 yıllık saç bakımı ve güzellik hizmetleri bölümü mezunuyum. Halk eğitimde öğretmenlşk yapabilir miyim veya usta öğretici belgesine denk gelirmi aldığım diploma yardımcı olur musunuz?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   başvurulabilir. Usta Öğretici EK-2 Başvuru Değerlendirme Formunda belirtilen puanlamaya göre sıralma yapılır.
   https://www.halkegitimkurs.com/halk-egitim-usta-ogreticilik-degerlendirilmesi/

 45. TUĞBA ARSLAN dedi ki:

  Merhaba,
  Kuaför ve efekt makyaj uzmanıyım 6 yıldır kendi iş yerimi işletiyorum SGK günüm yok usta öğretici olarak ne yapmalıyım? sgk gün yerine vergi levhamı eklemem yeterli olur mu?
  Başvuru butonu aktif değil ne zaman aktif olur teşekkürler.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   bağkur belgeleri yüklenir diye biliyorum. ustalık belgeniz yoksa düşük puan alırsınız (sadece alanında iş hizmet deneyimi)
   ustalık belgesi artı 10 puan getirir. başvuruların ağustos ayında açılacağı ilan edildi.
   Mesleği ile ilgili bir iste çalıştığını Bag-Kur ile birlikte vergi dairesinden onaylı vergi mükellefiyet belgesi ile belgelendirenler kalfalık / ustalık sınavlarına katılabilir.

 46. Hatice dedi ki:

  Merhaba ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim usta öğreticilik için başvurmak istiyorum, ne yapmam gerekiyor?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   ücretli usta öğretici başvuruları ağustos ayı içinde e-yaygın sisteminden alınacak.

   1. Hatice dedi ki:

    Usta öğretici puanı nedir acaba, ben ilk defa başvuracağım şansım var mı?

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Usta Öğreticilik Belgesi belgesi için 1 puan verilir.Usta Öğretici EK-2 Başvuru Değerlendirme Formundaki puanlamaya göre yapılır.
    link https://www.halkegitimkurs.com/halk-egitim-usta-ogreticilik-degerlendirilmesi/

   3. Merve dedi ki:

    Merhaba ben lise guzellik hizmetleri çıkışlıyım bu iş te calismadm sigortali görünmedim simdi bu işi yapmak istiyorum ustalık belgem mezun olurken verildi usta öğretici belgesi alıp hemen bir yerde egitmenlik yapabilirmiyim yoksa 5 yıl sıgortali çalıştı görünmek zorundamiyim

   4. Hem Kursları dedi ki:

    Güzellik Ve Saç Bakım Hizmetleri Kurslarında Ücretli Usta Öğretici Olabilmek İçin Başvurulabilir. Başvurular Ağustos Ayında E-Yaygın Sistemi Üzerinden Alınır.
    https://www.halkegitimkurs.com/e-yaygin-usta-ogretici-basvurusu/

 47. buse dedi ki:

  merhabalar usta öğretici başvuru ekranı yok nasıl başvuru yapabilirim

  1. Hem Kursları dedi ki:

   henüz sistem aktif değil, bir kaç güne aktif olması bekleniyor.

 48. Esma dedi ki:

  Merhaba
  Kız olgunlaşma enututusu resim bölümü mezunuyum
  Karatas ilçesinde çocuk veya kadınlara yönelik resim kursu vermek istiyorum.
  Bunun için nasıl bir yol izlemeliyim.
  Bununla birlikte halk eğitim kurslarında da bulundum
  Dikiş nakış kursları.
  Bilgilerinize sunarim.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Başvurular Ağustos Ayında Kurumlardan Yada E-Yaygın Sitesi Üzerinden Alınacak.
   Resim Kursu Eğitici Koşulları
   Eğitimcilerin Nitelikleri
   Kurs Programının Uygulanmasında Öncelik Sırasına Göre;
   1. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” Göre, Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) Öğretmeni Olarak Atananlar; Öğretmen Bulunamaması Durumunda Öğretmen Olarak Atanabilecek Nitelikte Olanlar,
   2. Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca Yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama Ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” İle Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Programları / Fakülte Mezunları,
   3. Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) Alanına Kaynak Teşkil Eden Yükseköğretim Kurumlarında Görevli Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlileri,
   4. En Az Lise Mezunu Olup Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Onaylanmış Görsel Sanatlar/Resim Eğitimi Sertifikasına Sahip Olanlar,
   5. En Az Lise Mezunu Olup, En Az 2 Yıl (Eğitim Öğretim Yılı) Resim Eğitimi Aldığına Veya Resim Eğitimi Verdiğine İlişkin Belgeye Sahip Olanlar,
   Eğitimci Olarak Görevlendirilir.

 49. Duygu aydin dedi ki:

  Tekstil konfeksiyon hazir giyim meslek lisesi mezununyum lise diplomam var.halk egitimde dikis kursu acmak istiyorum.usta ogretici belgesine gerek varmi.yardimci olabirmisiz.

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Usta Öğretici Belgesi Zorunlu Değildir. Usta Öğretici Belgesi Sahipleri Artı 5 Puan Alırlar. Usta Öğretici Belgesi Alabilmek İçin Ustalık Belgesi İstenir.
   Kurs Açmak İçin Usta Öğretici Oryantasyon Eğitimi Kursuna Katılmak Zorunludur.

 50. Bediha Kilincoglu dedi ki:

  Merhaba ben Halk eğitim de usta öğretici olabilir miyim 4 tane sertifika var giyim ev mefruşat el yapımı kumaş çiçek Maraş işi sırma bu branşlarda sertifika sahibi biri olarak usta öğretici olma imkanim var 8 yıllık da internet veri güvenliği ve araştırma olarak Google da Kar amacı gütmeyen kuruluş olarak hem görev yapıyorum hemde eğitim üstüne çalışmam bulunmaktadırlar
  Teşekkür ederim saygılarımla

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Sertifika ile kurs açılmıyor, en az alanında ustalık belgesi, 4. Seviye kurs bitirme belgesi istenir.

 51. didetap dedi ki:

  merhabalar, ben adalet mezunuyum. hukuk alanı içerisinde ki adli takip elemanı ve adli kalem işleri kurslarını vermek istediğimden birden fazla halk eğitim merkezine başvuru yaptım. sadece bir halk eğitim merkezi bu kursları veremeyeceğimi kursu verebilmem için hukuk mezunu olmam gerektiğini söylüyor, ben de ısrarla adaletin hukuk alanı dahilinde olduğunu söylüyorum, öyle olmasa diğer halk eğitim merkezleri bunu kabul etmezdi diye düşünüyorum. Birde size sormak istedim Adalet mezunu hukuk alanı kursları verebilir mi?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Adli Kalem İşleri İçin Adalet Ön Lisans Açabiliyor Diye Biliyorum. Adli Takıp Elamanı İçin Hukuk Ve Kamu Yönetimi Açabiliyor Diye Biliyorum.

 52. Gülay dedi ki:

  Ne zaman açıklanıyor ve nerden öğreniyoruz

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Ekim Ayı İçinde Açıklanır. Başvuru Yaptığınız Halk Eğitim Merkezinden Öğrenilebilir.

 53. Minerva dedi ki:

  Başvurumuz sistemden onaylandıktan sonra ne yapmamız gerekiyor?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   başvuru yapılan halk eğitim merkezine evraklar teslim edilecek. halk eğitim merkezi ile görüşün.

   1. Minerva dedi ki:

    Teşekkürler.

 54. Eda Ödemiş dedi ki:

  El sanatları Bölümü mezunuyum Oryantasyonum ve Usta öğretici belgem yok.
  Nasıl bir yol izleyip hangi bölümlere kurs açma başvurusu yapabilirim?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   Usta Öğretici Belgesi Zorunlu Değildir. Usta Öğretici Oryantasyonu Kursu Zorunludur, Kursa Katılacaksınız. Mezuniyet Belgeleri Yükleyip Başvuruda Bulunacaksınız.
   bölümünüze göre el sanatları alanı kursları için başvuruda bulunacaksınız.

 55. fatime dedi ki:

  merhaba,
  ankara ili için başvuru linki paylaşabilir misiniz?

  1. Hem Kursları dedi ki:

   başvurular merkezi olarak https://e-yaygin.meb.gov.tr/Login.aspx linkten e-devlet şifresi ile alınıyor.

  2. Hem Kursları dedi ki:

   https://e-yaygin.meb.gov.tr/Login.aspx
   başvurular merkezi sistem üzerinden alınmaktadır. yukarıdaki linkten e-devlet girişi ile başvurulur.

   1. Gönül Yardibi dedi ki:

    Usta öğretici belgem var ortaogretim kpss sınavından da 60puan aldim, usta öğretici olmak için nasıl başvuru yapabilirim?

   2. Öğretmen Atamaları Sırasında Halk Eğitim Merkezleri Tercih Edilebilir. Ücretli Usta Öğretici Olarak Kurs Açmak İçin E-Yaygın Sisteminden Başvuru Yapılır.

  3. Tuğba dedi ki:

   Merhabalar ben İlahiyat Lisans mezunuyum ve formasyonum da var. Öğretici olmak için ne yapmaliyim

   1. Hem Kursları dedi ki:

    Başvurular 31 ağustos 2021 tarihine kadar alındı. Daha sonraki tarihlerde yapılacak başvurular önceki dönem başvuru yapanların değerlendirilmesinden sonra yapılır.

 56. Yeşim dedi ki:

  Belegeleim var müracat etmek istiyorum öğretmenlik için

  1. Hem Kursları dedi ki:

   aşağıdaki linkten e-devlet şifresi ile giriş yapılarak başvurulur.
   https://e-yaygin.meb.gov.tr/Login.aspx

   1. Dilara dedi ki:

    Merhaba ben Tekstil teknolojisi bölümünden mezunum sisteme sizin dediğiniz gibi yükledim fakat puan olarak 5.88 verdi nedeni nedir herşeyi yükledim herkesçe aynı sorun olmuş yalnız tekstil teknolojisi bölümünden

   2. Hem Kursları dedi ki:

    Sistemde hata olabilir. hayat boyu öğrenme müdürlüğü ile başvuru yaptığınız halk eğitim merkezi ile görüşün.

   3. Serdar Culfa dedi ki:

    Merhabalar beni bugüne aradılar ama pek birşey anlamadım usta öğreticilik için başvurunuz var dediler iş için mi acaba bilemedim yada belgemi verecekler lütfen bilgisini olan cvp ararsa sevinirim

   4. Usta Öğretici Başvurusu Yaptıysanız Başvurunuzu E-Yaygın Sisteminden Kontrol Edin, Başvurunuzda Bir Eksiklik Olabilir. Usta Öğretici Oryantasyon Kursu İçin Başvuru Yaptıysanız Onun İçin Aranmış Olabilirsiniz.

Bir Yorum Yaz