Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoş Geldiniz, 16 Haziran 2024
Anasayfa » Açık Öğretim » Açık Ortaokul Kaç Yılda Biter? Kaç Dönem Sürer

Açık Ortaokul Kaç Yılda Biter? Kaç Dönem Sürer

Açık Ortaokul Kaç Yılda Biter Kaçıncı Sınıftan Başlar

Açık Ortaokul Kaç Yılda Biter? Açık Öğretim Ortaokulu Kaçıncı Sınıftan Başlar, Kaç Dönemde Biter, Kayıtlar Ne Zaman Alınır.

Açık Ortaokul Kayıtları Yılda 3 Dönem Halinde Halk Eğitim Merkezleri Açık Öğretim Büroları Tarafından Alınmaktadır.

Açık Öğretim Ortaokulu Kaç Yılda Biter
5. Sınıftan Başlayanlar İçin En Erken 4 Dönem Sonunda Mezun Olunabilir. (Yaklaşık Olarak 1,5 Yıl Sürer)
6. Sınıftan Başlayan Öğrenciler En Erken 3 Dönem Sonunda Mezun Olabilir. (Yaklaşık Olarak 1 Yıl Sürer)
7. Sınıftan Başlayan Öğrenciler 2 Dönem Sonunda Mezun Olabilir. (Yaklaşım Olarak 8 Ay Sürer)
8. Sınıftan Başlayan Öğrenciler En Erken 1 Dönem Sonunda Mezun Olabilir. (Yaklaşım Olarak 4 Ay Sürer)

Açık Ortaokul Kaç Yılda BiterAçık Ortaokulda Ders Ve Sınıf Geçme Sistemi Uygulanır.

Açık Ortaokul Başvuru Koşulları Nelerdir
Örgün Eğitim Kurumları İçin Belirlenecek Olan Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıç Tarihi İtibarı İle 14 Yaşını Bitirip 15 Yaşından Gün Alanlardan;

A) İlkokul 4 Üncü Sınıfı Tamamladığını Belgelendirenler,

B) Yetişkinler II. nci Kademe Eğitimi Başarı Belgesi Olanlar, (Halk Eğitim Merkezlerinden Kurs Yada Sınav Yolu İle Alınabilir)

C) Yetiştirici Ve Tamamlayıcı Temel Eğitim-B Kurs Belgesi Olanlar,

D) Ortaokul Veya İmam-Hatip Ortaokulunun 5, 6, 7 Ve 8 İnci Sınıflarından Ayrılanlar,

E) Yurt Dışında Öğrenim Görüp (A) Ve (D) Bentlerindeki Durumlardan Birine Denkliğini Yaptırmış Olanlar Başvurabilirler

Ders Kitapları Nereden Alınmaktadır
Ders Kitaplarını Halk Eğitim Merkezinden Alınabilir. Kitapları Pdf Olarak Görüntülemek İçin Tıklayın.

Kayıt Yenileme İşlemini Kimler Yapmalıdır
Sınavlara Katılmak İsteyen Öğrenciler Mezun Oluncaya Kadar Kayıt Yenileme İşlemini Yapmak Zorundadır. Öğrencilik Durumları Donuk Olanlar Kayıt Yenileme İşlemi Yapmalıdır.


Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik Belgesi Olan Öğrenciler Altıncı Sınıfının Tüm Derslerinden Muaf Sayılırlar. Varsa 5. Sınıf Derslerini De Alarak 7. Sınıftan İtibaren Açık Öğretim Ortaokulu’na Devam Ederler.

Açık Öğretim Ortaokulu Kaçıncı Sınıftan Başlar
Beş Yıllık İlkokul Mezunu Olan Öğrenciler Altıncı Sınıftan Başlar

İlkokulların 4. Sınıfında Başarılı Olup 5. Sınıfa Geçen Öğrenciler Beşinci Sınıftan Başlar

Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belge Tarihi 17 Eylül 2012 Tarihinden Önce Olanlar Altıncı Sınıftan, 17 Eylül 2012 Tarihinden Sonra Olanlar Beşinci Sınıftan Başlar

İlkokul Mezunları İle İlköğretim Okulları Ve Ortaokulların 5. Sınıfını Başarı İle Tamamlayanlardan Ustalık, Kalfalık, Usta Öğreticilik Belgesi Olan Öğrenciler 7. Sınıftan Başlar

Dışarıdan Bitirme Belgesi Olanlar Başarısız Oldukları Dersin Bulunduğu İlk Sınıftan Başlar.

Tasdikname Belgesi (Öğrenim Belgesi) Olan Öğrenciler İntibak İşlemi Sonucuna Göre, Belirlenen Sınıftan Eğitimlerine Devam Ederler.

Açık Ortaokul Sınıf Geçme
Sınıf Geçme Doğrudan Yada Ortalama İle Geçme Şeklinde Olabilir. Dönem Sınavlarında Sınıfına Ait Tüm Derslerden 45 Puan Ve Üzeri Alanlar Bir Üst Sınıfa Geçmeye Hak Kazanır.
Ortalama İle Geçmede İse Tüm Derslerin Sınavına Girenlerden Ve Arasında Türkçe Dersinin Bulunmaması Koşulu İle Derslerin Başarı Puanının Aritmetik Ortalaması En Az 45 Olan Öğrenciler En Fazla 2 Dersten Başarısız Olanlar Doğrudan Sınıf Geçebilirler.

İntibak İşlemleri

1. Denklik Belgesi ile başvuran öğrenci adaylarının ilk kayıtları yapılırken sistemde belge türü “Denklik Belgesi” seçilerek belgesinde belirtilen sınıfa kaydı yapılır. Bu tür belgeyle yapılan kayıtlarda sisteme not girişi yapılmaz.
Sınıfı belirlenirken bu tür belgelerde yer alan ifadelerden yararlanılır.

“….. 7. sınıfa atananlar düzeyinde…..” (7. Sınıfa atanır ve kaydet butonuna tıklanır.)
“….. 7. sınıfı bitirenler düzeyinde……” (8. Sınıfa atanır ve kaydet butonuna tıklanır.)
Denklik belgelerinde aşağıdaki ifadeler yer aldığında 4+4+4 sistemine göre düzenlenip düzenlenmediğine dikkat edilmelidir.
“….. orta okullarımızın 2. Sınıfına geçenler düzeyinde…..” ( Belge 4+4+4 sistemine göre düzenlendiyse 6. Sınıfa,4+4+4 sistemi öncesi ise 7. Sınıfa atanır ve kaydet butonuna tıklanır.)

2. Beş yıllık İlkokul Diploma / Diploma Kayıt Örneği ile başvuran öğrenci adaylarının kayıtları yapılırken sistemde belge türü “İlkokul Diploması (5 yıllık) / Diploma kayıt Örneği (5 yıllık)” seçildiğinde sistem 6. Sınıfa atamasını yapar kaydet butonuna tıklanarak ders seçme işlemine geçilir.
Uyarı: 4+4+4 sisteminde 4. Sınıfı tamamlayanlar ile 5 yıllık ilkokulların 4.sınıfı bitirenlerin ilk kayıt işlemlerinde belge türü “Ara Sınıf” seçilecektir. “İlkokul Diploması (5 yıllık) / Diploma kayıt Örneği (5 yıllık)” seçildiğinde sınıf ataması yanlış olur.

3. Yetişkinler II. Kademe Okur Yazarlık Belgesi ile başvuran öğrenci adaylarının kayıtları yapılırken sistemde belge türü “2. Kademe Okur Yazar Belgesi” seçilir. Kaydet butonuna tıklandığında sisteme girilen belge tarihi 17 Eylül 2012 tarihinden önce ise 6.sınıfa, bu tarih ve sonrası ise 5. Sınıfa otomatik olarak ataması yapılır.

Yetişkinler II. Kademe Okur Yazarlık Belgesini kaybedenlere sonradan verilen belge ile başvuran öğrenci adaylarının kayıtları yapılırken sistemde belge türü “2. Kademe Okur Yazar Belgesi” seçilir.(Bu tür belgelerde dikkat edilecek en önemli husus belgenin düzenlendiği tarih değil kaybedilen asıl belgenin tarihi sisteme girilmelidir. Çünkü sistem bu tarihe göre sınıf ataması yapar.) Kaydet butonuna tıklandığında girilen tarihe göre sınıf ataması yapılır.
Uyarı: II. Kademe Okur Yazar Belgesi / II.Kademe Yerine Düzenlenen Kayıp Belgesi ile başvurularda belge türü sistemde kesinlikle “2. Kademe Okur Yazar Belgesi” seçilmelidir.Diğer belge türleri seçildiğinde sınıf atamasının yanlış olmasına neden olur.

4. Okul Dışı Bitirme Belgesi ile başvuran öğrenci adaylarının ilk kayıtları yapılırken sistemde belge türü “Okul Dışı Belgesi” seçilir. Okul dışı belgelerinde atandığı sınıf olarak başarısız dersinin olduğu ilk sınıf seçilerek tüm sınıflardaki başarılı derslerin puanlarının sisteme girişi yapılır ve kaydet butonuna tıklanır.

Örnek 1: 6.sınıftan en az bir başarısız dersi bulunan öğrencinin üst sınıflardaki tüm dersleri başarılı olsa bile atanacağı sınıf 6 olarak seçilir.

Örnek 2: 6. Sınıfın tüm derslerinden başarılı 7. sınıftan en az bir başarısız dersi bulunan öğrencinin üst sınıflardaki tüm dersleri başarılı olsa bile atanacağı sınıf 7 olarak seçilir.6. ve 7. Sınıfın tüm derslerinden başarılı olan öğrencilerin sınıf ataması 8 olarak seçilir.

Uyarı: Okul Dışı Bitirme Belgesi ile başvuran öğrenci adaylarının ilk kayıtları yapılırken belge türü “Okul Dışı Belgesi” seçilmeyip diğer belge türleri seçildiğinde tüm sınıflara ait notların sisteme girişi yapılamaz.

5. Tasdikname (Öğrenim Belgesi) / Tasdikname Kayıp Belgesi ile başvuran öğrenci adaylarının kayıtları yapılırken sistemde belge türü “Tasdikname (Öğrenim Belgesi/ Tasdikname Kayıp Belgesi” seçilir. Belgesinde belirtilen ara sınıfa ataması yapılır. Belgede belirtilen sınıfa ait muaf, sorumlu ve başarılı olunan ders notları sisteme işlenerek intibakının tamamlanması gerekmektedir. Okuduğu sınıftan sorumlu olarak üst sınıfa geçen öğrencinin ataması üst sınıfa yapılarak sorumlu geçilen sınıfa ait derslerin puanları girilerek sorumlu geçilen ders için sorumlu seçilir. Belgede;

5. Sınıftan ayrıldığı ve 5. Sınıftan başardığı dersi olmayan öğrencilerin atandığı sınıf 5 seçilir.

5. Sınıftan ayrıldığı ve 5. Sınıftan başardığı ders / dersler varsa atandığı sınıf 5 seçilerek başarılı derslerin puanları girilir.

6. Sınıftan ayrıldığı ve 6. Sınıftan başardığı dersi olmayan öğrencilerin atandığı sınıf 6 seçilir.

6. Sınıftan ayrıldığı ve 6. Sınıftan başardığı ders / dersler varsa atandığı sınıf 6 seçilerek başarılı derslerin puanları girilir. Açık Öğretim Ortaokulunun 6. Sınıfında okutulan tüm derslerden başarılı, diğer derslerden (Resim, Müzik, Arapça v.b.) başarısız olsa bile atandığı sınıf 7 seçilerek 6.sınıfa ait başarılı derslerin puanları girilir.

Sınıftan sorumlu olarak 7. Sınıfa geçtiği belirtilmiş ise 7. Sınıfa ataması yapılır. Ancak 6. Sınıfın yıl sonu notu girilmeden sorumlu olarak geçilen dersin başarı durumu “Sorumlu” olarak seçilir ve 6. Sınıfın başarılı derslerinin puanları girilir.

7. Sınıftan ayrıldığı ve 7. Sınıftan başardığı ders yoksa atandığı sınıf 7 seçilir.

7. Sınıftan ayrıldığı ve 7. Sınıftan başardığı ders/dersler varsa atandığı sınıf 7 seçilerek başarılı derslerin puanları girilir. Açık Öğretim Ortaokulunun 7. Sınıfında okutulan tüm derslerden başarılı, diğer derslerden(Resim, Müzik, Arapça v.b.) başarısız olsa bile atandığı sınıf 8 seçilerek 7. sınıfa ait başarılı derslerin puanları girilir.

7. Sınıftan sorumlu olarak 8. Sınıfa geçtiği belirtilmiş ise 8. Sınıfa ataması yapılır. Ancak 7. Sınıfın yıl sonu notu girilmeden sorumlu olarak geçilen dersin başarı durumu “Sorumlu” olarak seçilir ve 7. Sınıfın başarılı derslerinin puanları girilir.

8. Sınıftan ayrıldığı ve 7. Sınıftan başardığı ders yoksa atandığı sınıf 8 seçilir.

8. Sınıftan ayrıldığı ve 8. Sınıftan başardığı ders / dersler varsa atandığı sınıf 8 seçilerek başarılı derslerin puanları girilir. Açık Öğretim Ortaokulunun 8. Sınıfında okutulan tüm derslerden başarılı, diğer derslerden (Resim, Müzik, Arapça v.b.) başarısız olsa bile atandığı sınıf 8 seçilerek kaydı yapılır. Bu durumdaki öğrenci sınava girmeden dönem sonunda mezun olur.

8. Sınıftan tek dersle liseye geçtiği belirtilen öğrencilerin Açık Öğretim Ortaokuluna kaydı yapılmaz. Bu durumdaki öğrencilerin kaydı AOL, MAOL, AOİHL kurumlarına yapılır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz