Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoş Geldiniz, 20 Temmuz 2024
Anasayfa » Kalfalık » Bilgisayarlı Devre Tasarımı Kalfalık Soruları

Bilgisayarlı Devre Tasarımı Kalfalık Soruları

Bilgisayarlı Devre Tasarımı Kalfalık Soruları

Bilişim Teknolojileri Alanı Bilgisayarlı Devre Tasarımı Kalfalık Belgesi Soruları Ve Cevapları. Kalfalık Belgesi Bilgisayarlı Devre Tasarımı Dersinde Sorulmuş Soru Ve Cevapları.
Sınavda 20 Soru Sorulmuştur. Her Soru 5 Puan Değerindedir. Sınav Süresi 40 Dakikadır.

Bilgisayarlı Devre Tasarımı Kalfalık Soruları

1. Elektronik Devre Çizimi ve Baskı Devre Çizim Programı’nda PCB tasarımı yapmaya yarayan programın adı………………………..dir.
A) Tasarım ekranı B) Elektronik Baskı Devre Programı C)Ana Menü D)C

2. Başlat-Programlar-Proteus 6 Demo-ARES 6 Demo işlemleri sonunda ekrana …………gelir.
A) Tasarım ekranı B) Elektronik Baskı Devre Programı C)Ana Menü D)C

3. File, Output, View, Edit, Library, Tools, System, Help, ana ………………bulunur.
A) Tasarım ekranı B) Elektronik Baskı Devre Programı C)Ana Menü D)C

4. PCB elemanı oluşturmak için kullanıcı kütüphanesi üzerinde ……………harfini tıklarız.
A) Tasarım ekranı B) Elektronik Baskı Devre Programı C)Ana Menü D)C

5. Elektronik Baskı Devre Programı’nda tasarım alanına parça çağırmak için …………..harfini tıklarız.
A)P B) yeni (new) C) reflection D)Load as

6. Bir parçanın ayna görüntüsünü (Mirror) almaya yarayan düğmelere,……………..denir.
A)P B) yeni (new) C) reflection D)Load as

7. Tasarım alanına yeni bir PCB şema çizimine başlamak için ………………..komutu kullanılır.
A)P B) yeni (new) C) reflection D)Load as

8. Daha önce çizilmiş PCB dosyayı çağırmak için ………………….komutu kullanılır.
A)P B) yeni (new) C)reflection D)Load as

9. Tasarım alanındaki PCB şemanın ters görüntüsünü elde etmek için…………………komutu kullanılır.
A)Flip B) Print C) reflection D)Load as

10. Tasarım alanındaki çalışmayı kâğıda aktarmak için……………….komutu kullanılır.
A)Flip B) Print C) reflection D)Load as

11. Yeni bir tasarım alanı açmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) File New Design B) File Load Design C) File  Save Design D) File  Save Design As

12. Aşağıdaki eylemlerden hangisi çalışma alanı görüntüsü büyüklüğünün değiştirilmesinde kullanılmaz?
A) View  Zoom in B) View  Zoom out C) View  Zoom All D) View  Pan

13. Tasarım alanına ismini bildiğimiz bir elemanı çağırmak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Library . Make Symbol B) Library  Pick Device/Symbol
C) Library  Make Device D) Library  Compile to Library

14. Tasarım alanına yerleştirilen elemanlara sembol numaralarını sırasıyla vermek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Tools  Real Time Snap B) Tools  Wire Auto Router
C) Tools  Real Time Annotation D) Tools  Model Compiler

15. Üzerinde çalışılan tasarım alanına başlık ve isim vermek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) Design  Edit Design Properties B) Design  Edit Sheet Properties
C) Design  New Sheet D) Design  Goto Sheet

16. Devredeki akım yollarını görmek için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?
A) System  Set Animation Options Show Voltage& Current on Probes?
B) System Set Animation Options  Show Logic State of Pins?
C) System Set Animation Options  Show Wire Voltage by Colour?
D) System Set Animation Options Show Wire Current with Arrows?

17. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tasarım alanında bulunan bir elemanı silmek için kullanılmaz?
A) Eleman seçili hale getirilir. Klavyeden Delete tuşuna basılır.
B) Eleman seçili hale getirilir. Klavyeden Enter tuşuna basılır.
C) Eleman seçili hale getirilir. Edit Toolbar araç çubuğu üzerinde bulunan Delete All Tagged Objects Butonuna basılır.
D) Elamanın üzerine farenin sağ tuşuyla çift tıklanır.

18. Aşağıda verilen cihazlardan hangisi analog test cihazı değildir?
A) Pattern Jeneratörü B) Sinyal Jeneratörü C) Osilaskop D) DC Voltmetre

19. GENERATORS malzeme kutusunda bulunan SINE jeneratörü hangi amaçla kullanılır?
A) Devrenin girişine pals vermek için kullanılır.
B) Devrenin girişine istediğimiz frekansta tetikleme sinyali vermek için kullanılır.
C) Devrenin girişine sabit genlikte DC sinyal vermek için kullanılır.
D) Devrenin girişine istenen genlik ve frekansta AC sinyal vermek için kullanılır.

20. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi ELEKTRONİK DEVRE ÇİZİMİ VE
SİMÜLASYON programında kullanılan sinyal jeneratörünün özelliklerinden değildir?
A) Sinüsoidal, testere dişi, üçgen dalga ve kare dalga sinyal üretir. B) Genlik ve frekans modülasyonu girişleri vardır.
C) Çıkış sinyali frekansı 0-20MHz aralığındadır. D) Çıkış sinyal genliği 0-12V aralığındadır.

Cevapları
1.B
2.A
3.C
4.D
5.A
6.C
7.B
8.D
9.A
10.B
11.A
12.D
13.B
14.C
15.B
16.D
17.B
18.A
19.D
20.A

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz