<style>.lazy{display:none}</style>
El Ve Makine Nakışı Ustalık Sınav Soruları

El Ve Makine Nakışı Ustalık Sınav Soruları

El Ve Makine Nakışı Ustalık Sınav Soruları

MESEM Mesleki Eğitim Merkezleri El Sanatları Alanı El Ve Makine Nakışı Ustalık Sınav Soruları Ve Cevapları. El Sanatları Teknolojisi Alanı El Ve Makine Nakışı Dalı Ustalık Belgesi Sınav Soru Ve Cevapları, Ders Programları, Beceri Sınavı Değerlendirme Kriterleri.

El Sanatları Teknolojileri El Ve Makine Nakışları Dalı Ustalık Soruları

1. İrade ile iyi ve kötü davranışlardan birini seçme gücüne ne denir?
A) Ahlaki eylem
B) Özgürlük
C) Vicdan
D) Erdem

2. Hangisi Ahilik sisteminin günümüze yansımasıyla oluşmuş bir kurum değildir?
A) Türk Standartları Enstitüsü
B) Tüketiciyi Koruma Kanunu
C) Türk Tarih Kurumu
D) Toplam Kalite Yönetimi

El Ve Makine Nakışı Ustalık Sınav Soruları3. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ailenin toplumsal ve sosyolojik bir yapı olduğu göstermez?
A) Aile, duygusal bir temele dayanır.
B) Aile, kültürel ve toplumsal kodları taşır.
C) Aile, toplumsal yapının temelidir.
D) Aile, çocuğun ilk ve en önemli toplumsallaşma yeridir.

4. İlk olarak Roma’da uygulanmış daha sonra Fransa’da geliştirilerek tüm dünyaya yayılmıştır. Avrupa’ya da yayılan, aynı zamanda Osmanlı sarayında da her biri sanat eseri değerinde olan pek çok işleme örneklerine sahip olan bu tekniğe ne ad verilir?
A) Çin iğnesi
B) Beyaz iş
C) Maraş işi
D) Kırkyama

5. En ve boy iplikleri eşit dokunmuş kumaşlar üzerinde ipliklerin kesilip çekilmesiyle oluşturulan ajurlardan meydana gelen nakış tekniği hangisidir?
A) Maraş işi
B) Hesap işi
C) Antep işi
D) Çin iğnesi

Sponsorlu Bağlantılar

6. Hangisi elde Antep işi tekniğinde kumaşa geçirmede kullanılan araç gereçlerden değildir?
A) Karton
B) Seçilen desen
C) Milimetrik kâğıt
D) Toplu iğne

7. Hangisi Antep işi tekniğinde kullanılan kenar temizleme çeşitlerinden değildir?
A) Köşe
B) Aplike
C) İğne oyası
D) Rişliyö

8. Hangisi Maraş işi tekniğinde kullanılan kumaşlardan değildir?
A) Yerel dokumalar
B) Keten
C) Saten
D) Tül

9. Sarmayı, düz, verev, yarmalı, delikli ve kabartma olarak gruplandırılan nakış tekniği hangisidir?
A) Maraş işi
B) Hesap işi
C) Antep işi
D) Çin iğnesi

10. Hangisi elde Maraş işi tekniğinde kumaşa germede kullanılan araçlardan değildir?
A) Cülde
B) Gergef
C) Karton
D) Makaralık

El Sanatları Alanı El Dokumaları Dalı Ustalık Sınav Soruları İçin Tıklayın.

Cevaplar
1-B
2-C
3-A
4-B
5-C
6-A
7-B
8-D
9-A
10-D

El Sanatları Teknolojisi El Ve Makine Nakışı Dalı Ustalık Dersleri

Alan Ortak Dersleri
Ahilik Kültürü Ve Girişimcilik

Dal Dersleri
Makine Nakışları
Antep İşi
Maraş İşi

Meslek Ahlakı Ve Ahilik

Dersin Amacı
Bireye / Öğrenciye; Ahilik İlkeleri Doğrultusunda Meslek Ahlakı, Saygı, Sevgi, Yardımlaşma Ve İş Birliği, Çalışkanlık, Sabır, Adalet Gibi Millî, Manevi Ve İnsani Değerlere Yönelik Bilgi Ve Becerileri Kazandırmaktır.

Konular
1-Meslek Ahlakı
2-Ahilik
3-Toplum ve Ahilik Değerleri

Makine Nakışları Dersi

Makine Nakışı Dersine Ait Modüller Aşağıda Sıralanmıştır;

1-Kum İşi
2-Astragan İşi Ve Blonya İğnesi
3-Makinede Çin İğnesi
4-Makinede Aplike
5-Makinede Beyaz İş
6-Makinede Türk İşi
7-Makinede Suzeni
8-Mimoza İşi
9-Kadife İşi

Antep İşi

Dersin Amacı
Bu Derste Öğrenciye; İş Sağlığı Ve Güvenliği Tedbirlerini Alarak Elde Ve Makinede Antep İşi Ürünü Oluşturma İle İlgili Bilgi Ve Becerilerin Kazandırılması Amaçlanmaktadır.

Derse Ait Modüller Aşağıda Sıralanmıştır;

1-Elde Antep İşine Hazırlık
2-Elde Antep İşi
3-Makinede Antep İşine Hazırlık
4-Makinede Antep İşi

Maraş İşi
Derse Ait Modüller Aşağıda Sıralanmıştır;

1-Elde Maraş İşine Hazırlık
2-Elde Maraş İşi
3-Makinede Maraş İşine Hazırlık
4-Makinede Maraş İşi

El Sanatları Alanı El Ve Makine Nakışları Dalı Ustalık Beceri Sınavı Değerlendirme Kriterleri

Sınav Süresi: En Fazla 90 Dakika

Uygulama Sorusu: 5×5 Ebadında Desen Çizerek Veya Model Tasarlayarak El Nakışı İğne Tekniklerini Uygulayınız.
Adaylar B Bölümünden Seçtiği Bir Tanesinden Sınava Alınacaktır.

Beceri Sınavı

Değerlendirme

Kriterleri

Değerlendirme

Puanı

A- Ön

Hazırlık

(10 Puan)

İş sağlığı ve güvenliği

kurallarına uyar.

2

Yapılan işe uygun

iş elbiseleri ve kişisel

koruyucu

donanımları kullanır.

2

Sınav için gerekli araç

ve gereci hazırlar.

3

Çalışma alanını

düzenler.

3

B1. Uygulama

(80 Puan)

Tekniğe uygun deseni

tasarlar ve parşömen

kağıdına çizer.

6

Kumaşı işleme tekniğine

uygun olarak işlemeye

hazırlar.

6

Deseni uygun desen

geçirme tekniğini

kullanarak kumaşa geçirir.

6

İşleme kumaşını

tekniğine uygun

olarak gerer.

6

Desen üzerinde

El Nakışı iğne

tekniklerini uygular.
(Basit nakış iğnesi,

Suzeni, Çin iğnesi, Aplike,

Kurdele işi, Hesap işi ,

Antep işi, Türk işi, Tel kırma,

Beyaz iş,

Dantel Anglez iğne

teknikleri vb)

50

Tasarlanan ürüne uygun

Kenar temizleme tekniğini

uygular.

6

B2. Uygulama

(80 Puan)

İşleme kartonunu hazırlar.

15

Kumaşı işleme tekniğine

uygun olarak işlemeye

hazırlar.

6

İşleme kumaşını tekniğine

uygun olarak gerer.

6

Tekniğe uygun desen

üzerinde Maraş işi iğne

tekniklerini uygular.

40

Yardımcı iğne tekniklerini

(kurt-tırtıl) uygular.

13

B3. Uygulama

(80 Puan)

Uygun modeli seçerek

araç ve malzeme

hazırlığı yapar.

15

Oya tekniklerini uygular.

(iğne, firkete, mekik, tığ oyası)

50

Oya tekniğine uygun

olarak hazırladığı modeli

renklendirir. (renk uyumu)

15

C. Uygulama Sonrası

(10 Puan)

Çalışmayı uygun işleme

tekniklerini kullanarak

süresinde bitirir.

2

İşin temizliğini yapar.

2

İş sağlığı ve iş güvenliği

tedbirlerini alarak

işi ütüler.

2

Temiz ve düzenli çalışır.

1

İğne tekniklerini doğru

olarak uygular.

2

Çalışma alanını temiz

ve düzenli bırakır.

1

Toplam

(100 Puan)

İSG Malzemeleri Listesi
(Aday Tarafından Temin Edilecektir.)

İş önlüğü

Sınav Sarf

Malzeme Listesi

Adet

Kumaş

0,50 cm

İşleme Tekniğine uygun çeşitli renkte iplikler

6

Kasnak

1

Dikiş İğnesi

1

Toplu iğne

1

Mezura

1

Cetvel

1

Parşömen kâğıdı

1

Kalem (resim kalemi hb)

1

Kalem açacağı

1

Silgi

1

Nakış makası

1

Kumaş makası

1

Firkete

1

Mekik

1

Tığ

1

Floş, koton, yün vb

3

Cülde

1

Biz

1

Möhlike

1

İşleme kartonu + mukavva

1

Sim iplik

3

Sarf malzemeleri miktarı bir aday için belirlenmiştir.
Sarf malzemeler aday tarafından karşılanacaktır.

Uygulama Sorusu: 5×5 Ebadında Desen Çizerek Makina Nakışı İğne Tekniklerini Uygulayınız.
Adaylar B Bölümünden Seçtiği Bir Tanesinden Sınava Alınacaktır.

Beceri Sınavı

Değerlendirme

Kriterleri

Değerlendirme

Puanı

A. Ön

Hazırlık

(10 Puan)

Atölye önlüğü giyer

2

İş sağlığı ve güvenliği

kurallarına uyar.

2
10

Sınav için gerekli

araç ve gereci hazırlar.

4

Çalışma alanını düzenler.

2

B1. Uygulama

(80 Puan)

Seçilen işleme tekniğine

uygun desen hazırlar.

5

İşleme tekniğine uygun

olarak kumaşı işlemeye

hazırlar.

5

Deseni uygun,

desen geçirme tekniğini

kullanarak kumaşa geçirir.

5

İşleme kumaşını tekniğine

uygun olarak gerer.

5

İş sağlığı ve iş güvenliği

tedbirlerini alarak

makineyi işlemeye hazırlar.

5

Desen üzerinde Makina Nakışı

iğne tekniklerini uygular.

(Kum İşi, Astragan İşi,

Blonya İğnesi, Çin İğnesi,

Aplike, Beyaz İş, Türk İşi,

Suzeni, Mimoza,

Kadife İğnesi,

Yardımcı İğne Teknikleri Vb.)

45

Desen üzerinde

iğne tekniklerini uygularken

renk uyumuna dikkat eder.

5

Tasarlanan ürüne uygun

Kenar temizleme

tekniğini uygular.

5

B2. Uygulama

(80 Puan)

İşleme kartonunu hazırlar.

6

Kumaşı tekniğine uygun

olarak işlemeye hazırlar.

6

İşleme kumaşını tekniğine

uygun olarak gerer.

6

İş sağlığı ve iş güvenliği

tedbirlerini alarak

makineyi işlemeye hazırlar.

6

Tekniğe uygun desen

üzerinde Maraş işi iğne

tekniklerini uygular.

50

Yardımcı iğne tekniklerini

(kurt-tırtıl) uygular.

6

C. Uygulama Sonrası

(10 Puan)

Deseni uygun işleme

tekniklerini kullanarak

süresinde bitirir.

2

işleme sonrası  işin

temizliğini yapar.

1

İş sağlığı ve güvenlik

tedbirlerini alarak

işi ütüler.

2

Temiz ve düzenli çalışır.

1

İğne tekniklerini

doğru olarak uygular.

2

Çalışma alanını temiz

ve düzenli bırakır.

2

Toplam

(100 Puan)

Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

Aday B1 -B2 bölümlerinden bir tanesinden sınava alınacaktır.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yaz