Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoş Geldiniz, 17 Haziran 2024
Anasayfa » Kalfalık » El Sanatları Kalfalık Belgesi Sınav Soruları

El Sanatları Kalfalık Belgesi Sınav Soruları

El Sanatları Kalfalık Belgesi Sınav Soruları

MESEM Mesleki Eğitim Merkezleri El Sanatları Kalfalık Belgesi Sınav Soruları Ve Cevapları. El Sanatları Teknolojisi Alanı Dekoratif Ev Tekstili, Dekoratif El Sanatları, El Dokuma, El Ve Makine Nakışı, Halı Desinatörlüğü Ve Sanayi Nakışı Dalları Sınav Soru Ve Cevapları.

El Sanatları Teknlojisi Alanı Dekoratif Ev Tekstili Dalı Kalfalık Soruları

1. Taş, metal, ahşap, kil ya da alçı vb. üzerinde bazı kısımları çukur bazı kısımları kabartılı bırakılarak yapılmış sanat eserlerine …………… denir.
Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
A) Yapay doku
B) Rölyef
C) Geometrik dokular
D) Doğal dokular

2. İpliğin sürtünmesini engellemek ve bundan doğacak kopmaları azaltmak için yapılan işleme ne ad verilir?
A) Buharlama
B) İplik gaze (yakma)
C) Parafinleme
D) Bağlama

El Sanatları Kalfalık Belgesi Sınav Soruları3. Hangisi ilik otomatı donanımlarından biri değildir?
A) Masuralık sistemi
B) Alt lüper
C) İğne mili vidası
D) Makine kayışı

4. Hangisi düğme otomatı bölümlerinden değildir?
A) Profil ayak
B) Makine tablası motoru ve iplik sehpası
C) Makine ana gövdesi
D) Tansiyon


5. Kumaşın boyuna olan ve gerilime dayanıklı ipliklere ………… denir.
Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
A) Çözgü ipi
B) Atkı ipi
C) Kaşmir
D) Emprime

6. Avrupa’da XV. yy.dan beri üretilen bu tür kumaşlar, kumaş özelliğine göre ağır olmasıyla tanınır. Genellikle iki taraflı olarak dokunan kumaşta desenler genelde mat saten iplikler üzerine parlak saten dokuma kombinasyonu ile oluşturulur.
Yukarıda özelliği verilen kumaş türü hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Jakar
B)Damasko
C) Keten
D) Moher

7. Hangisi hazır giyimde günlük giyim, spor giyim, iç giyim, astar, kot ve çoraplarda; ev tekstilinde iç ve dış halılar, duvar kaplamaları, halı sırtı, mobilya ve yatak kumaşında kullanılan kumaş türü olan polyproplenin özelliklerinden değildir?
A) En hafif liftir, suda yüzebilir, güçlü ve esnektir.
B) Parlak renklere çok hızlı boyanabilir.
C) Yüksek yalıtımlıdır ve hızlı kuruyabilir.
D) Statik ve tüylenme problemi olmaz.

8. İki kat ipliğin bükülmesinden meydana gelir. İnce, çok bükümlü, parlak, çeşitli renkleri olan sağlam bir ipliktir.
Yukarıda özelliği verilen iplik türü hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Floş
B) İbrişim
C) Merserize
D) Tiftik

9. Zürafaya çok benzeyen bu teknik, zürafaların yan yana gelmesi ve aralarındaki ipliklerin en az 2–3 katı fazla bırakılması ile oluşur.
Yukarıda özelliği verilen iğne oyası türü hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Bülbül tükürüğü
B) Kayalar
C) Sinek kanadı (piko)
D) Dutlu oya

10. Hangisi sumak dokumanın özelliklerinden değildir?
A) Sumak, cicim ve ziliye benzer ancak desenleri atkıların çözgülere sarılması ile oluşturulmuştur.
B) Dokuma tersinde düzgün ve kabarık, düzgün yüzünde ise desen yapılan renkli ipler dağınık ve kesiktir.
C) Çözgülerin atkılar tarafından tamamen gizlendiği atkı yüzlü dokumalardır.
D) Düz sumak, atkısız düz sumak, balıksırtı, ters sumak gibi çeşitleri vardır.

Cevap Anahtarı
1-B
2-C
3-B
4-D
5-A
6-B
7-B
8-B
9-C
10-C

El Sanatları Teknolojileri El Dokumaları Dalı Kalfalık Soruları

1. Yüzey düzenlemesinde görsel elemanlardan olan nokta, çizgi, doku, şekil ve ton değerleri, belli bir disipline göre yerleştirilir. …….…da olması gereken bütün bu elemanlar dışında sanatın temel konularından biri olan estetik görüntüye de dikkate almak gerekir.
Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
A) Detay
B) Espas
C) Kompozisyon
D) Orantı

2. Aşağıdaki tekniklerden hangisi kirkitli dokumalar içerisinde yer almaz?
A) Cicim
B) Çarpana
C) Kilim
D) Zili

3. Çözgü ve atkı iplikleri arasına renkli desen iplikleri atılarak sıkıştırma suretiyle meydana getirilen dokuma türüdür. Dokumanın yüzeyinde sonradan iğne ile yapılmış gibi kabarık desenler oluşur. Zemini oluşturan atkı ve çözgü ipliklerinin genellikle aynı renk ve kalınlıkta olduğu dokuma türüne ne ad verilir?
A) Cicim
B) Kilim
C) Sumak
D) Zili

4. İnsanların giysilerine ve hayvanların tüylerine yapışan pamuksu bir bitkidir. Onun, kem bakışları savuşturmaya gücünün yettiğine inanılır. Diğer taraftan çiçeklerle dolu anlamına gelen “……” gibi deyimi, bu motifin bolluğun bir sembolü olarak un torbaları üzerinde kullanılmasını açıklar.
Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir?
A) Ejder
B) Eli belinde
C) Pıtrak
D) Çengel

5. Atkı iplerinin çözülmemesi ve başlangıç dokumasının net, düzgün durması için gereklidir. Dokumaya bitirilirken yapılması gereken örgü hangisidir?
A) Kilim örgüsü
B) Sumak örgüsü
C) Çiti (Zincir)
D) Kapama örgüsü

6. Dokuma boyunca önlü arkalı çift sıra hâlinde olan, çözgü ipliklerinin arasından bir ön bir arkadan geçen, enine atkı ipliklerinden oluşan ve çözgülerin atkılar tarafından tamamen örtüldüğü dokuma türüne ne ad verilir?
A) Kilim dokuma
B) Zili dokuma
C) Sumak dokuma
D) Çarpana dokuma

7. Kirkitli dokuma tezgâhları genellikle üç grupta toplanır. Hangisi kirkitli dokuma tezgâhları içerisinde yer almaz?
A) Masa tezgâhları
B) Yatay tezgâhlar
C) Dikey tezgâhlar
D)Örgü tezgâhlar

8. Kirkitli dokuma tezgâhlarında yan tahtaya monte edilen çözgü ipinin geçirilmesinde kullanılan parçadır. Çözgünün gerilmesini ve sarılmasını sağlar. Alt ve üst olarak iki adettir. Bu parçalara ne ad verilir?
A) Çözgü parçası
B) Levent (Merdane)
C) Yan tahta
D) Dikey tahta

9. Filiz ve yaprak biçiminde üsluplaştırılmış aşırı stilize hayvan figürleridir. Önceleri ejder, Zümrüt-ü Anka gibi mitolojik varlıklardan Rumi esinlenilirken sonraları aslan, kartal gibi doğa hayvanlarından esinlenilmiştir.
Bu tür motiflere ne ad verilir?
A)Çiçek
B) Hatayi
C) Penç
D) Rumi

10. Kirkitli halı dokuma tekniklerinde aşağıdaki tekniklerden hangisi ilmesiz bölümler içerisinde yer almaz?
A) Saçak
B) Çiti
C) Halı kilimi (Toprakçılık)
D) İran düğümü

Cevap Anahtarı
1)C
2)B
3)A
4)C
5)C
6)A
7)D
8)B
9)D
10)D

El Sanatları Teknolojileri El Ve Makine Nakışı Dalı Kalfalık Soruları

1. İki boyutlu yüzeyde derinlik ve hacim hissini verebilmek amacıyla objelerin(manzaraların, binaların ya da figürlerin önünde) kâğıt üzerinde gösterilmesi yöntemine ne ad verilir?
A) Perspektif
B) Gölge
C) Biçim
D) Çizgi yönü

2. Biçim, çizgi, renk ve açık-koyudan oluşmuş yüzeylerdir. Bunların hepsi bir biçim üzerinde bulunabilir veya bazıları bulunmayabilir. Çeşitleri sınırsızdır: Simetrik, asimetrik, organik, inorganik, kübik, doğal, yapay, durgun veya dinamik görünümler gösteren yüzeylere ne ad verilir?
A) Birim
B) Espas
C) Eskiz
D) Form

3. Modele bağlı kalınarak uzun sürede yapılan, ayrıntılı (ışık-gölge) desen çalışmalarına ne ad verilir?
A) Biçim
B) Etüt
C) Form
D) Kompozisyon

4. Çeşitli renk ve kalınlıktaki ipliklerin uzun, kısa, yuvarlak ve düz şekilde atılması ile işlenir. Çeşitli kalınlıktaki kumaşlar üzerine, kumaş iplikleri sayılarak veya kumaş üzerine çizilerek uygulanır. Geniş yüzeyli olmayan her desen üzerine uygulanabilir. Desenlerde çok ince detay bulunmayan bu özellik hangi iğne tekniğinin desen özelliğidir?
A) Maraş işi
B) Türk işi
C) Hesap işi
D) Basit nakış iğneleri

5. İğne çeşitlerinden hangisi düz iğne tekniği değildir?
A) Y iğnesi
B) Eğrelti otu iğnesi
C) Makine dikişi
D) Çöp işi

6. Hangisi renk uygulamasını etkilemez?
A) Renk uyumu
B) Desen çizimi
C) Desenin özellikleri
D) Renklerinin kumaşa uyumu

7. Kumaş üzerine renkli iplikler, sim sırma kullanılarak el ve makineyle yapılan işlemdir. Çeşitli cins ve renkte iplik, pul, boncuk gibi yardımcı malzemelerle değişik zemin üzerine el ve makinede yapılan süslemelere ne ad verilir?
A) Dikiş
B) Mine
C) Nakış
D) Yorganlama

8. Hangisi oya tekniği değildir?
A) Tığ oyası
B) Firkete oyası
C) Mekik oyası
D) Trabzan

9. Kurdele işi aşağıdaki nakış tekniklerinden hangisinde yardımcı iğne olarak kullanılır?
A) Çin iğnesi
B) Sap işi
C) Kum iğnesi
D) Aplike

10. “+”ya da “×” şeklinin tekrarıyla oluşan değişik ve güzel bir işleme çeşididir. Bu şeklin desene göre kumaş üzerinde yan yana sıralanması veya belli aralıklarla serpiştirilmesi ile yapılan tekniğe ne ad verilir?
A) Maraş işi
B) Türk işi
C) Tel kırma
D) Hesap işi

Cevaplar
1-A
2-D
3-B
4-D
5-A
6-B
7-C
8-D
9-B
10-C

El Sanatları Teknolojileri Halı Desinatörlüğü Dalı Kalfalık Sınav Soruları

1. Doğadaki tüm nesnelerin ve varlıkların görme, dokunma duyularıyla kavranabilen, iç yapılarının işlevsel özelliklerini dışa vuran yüzeysel etkilerine ne ad verilir?
A) Biçim
B) Desen
C) Doku (Tekstür)
D) Renk

2. Objenin iç yapısal dokusu, birimlerin bir araya gelmesiyle oluşan sistemler bütünüdür. Eş ya da birbirleriyle bağlantılı benzer formların, iki ya da üç boyutlu yüzey üzerinde bir araya gelerek tekrarlanmasından oluşan iç yapıya ne ad verilir?
A) Desen
B) Doku
C) Sistem
D) Strüktür

3. Obje üzerine yansıyan ışığın, aydınlıktan karanlığa geçiş değerine ne ad verilir?
A) Baz
B) Gölge
C) Işık
D) Ton

4. Birçoğu yan yana gelerek bir bezeme işini meydana getiren unsurlardan her birine ne ad verilir?
A) Elips
B) Daire
C) Motif
D) Oval

5. Motif tüm halı ya da kilim gibi dokumalarda bir süsleme unsurudur. Günümüze kadar Türk halılarında kullanılan motifler, bu işle uğraşan sanatkârlara göre 5 halde bulunur. Hangisi bu motifler arasında yer almaz?
A) Geometrik motifler
B) Bitkisel motifler
C) Hayvansal motifler
D) Sezgisel motifler

6. Dokumaların üzerinde dokunduğu araçlara tezgâh denir. Düz el dokumaları, halılar ve kilimler aynı tezgâhta dokunabilir. Aynı çözgü düzeni üzerine bir veya daha çok dokuma tekniği uygulanabilir. Hangisi kirkitli dokuma tezgâhlarından değildir?
A) Silindir tezgâh
B) Masa tezgâhları
C) Yatay tezgâhlar
D) Dikey tezgâhlar

7. Aşağıdaki parçalardan hangisi sarma tezgâhta bulunmaz?
A) Üst levent
B) Alt levent
C) Yan dayanaklar
D) Oymalık

8. Hangisi kirkitli dokuma yapılırken kullanılan aletlerden değildir?
A) Mengene sıkıştırma aleti
B)Ayarlı kırkım makası
C) Senit
D) Gülcan

9. Hangisi Türkmen halılarını diğer halılardan ayıran belirgin özellikler arasında yer almaz?
A) Halıda kullanılan ipliğin çözgüsü, atkısı ve ilmeği ile tamamıyla yün olması
B) Ustalık ve ilmek sayısının fazla olması
C) Dokuma iplerinde yer yer ipek kullanılması
D) Türkmen halılarının üzerinde motif, desen ve renklerin de birbiriyle uyumlu olması

10. Yün ve ipek iplikten üretilen santimetre karede bazılarında ortalama 100 düğüm bulunan, bazılarında ise 400’ü geçen çok ince ve çok değerli el dokuma halı çeşididir. Dünyanın en iyi el dokuma halıları olarak bilinir. Yıllarca süren ve ilmek ilmek dokunan % 100 el yapımı eşsiz kalitede dokunan bu halılar hangi ad ile anılır?
A) Hereke halısı
B)Milas halısı
C)İran halısı
D)Uşak halısı

Cevap Anahtarı
1-C
2-D
3-D
4-C
5-D
6-A
7-D
8-C
9-C
10-A

El Sanatları Teknolojileri Sanayi Nakışı Dalı Kalfalık Sınav Soruları

1. Taş, metal, ahşap, kil ya da alçı vb. üzerinde bazı kısımları çukur bazı kısımları kabartılı bırakılarak yapılmış sanat eserlerine ne ad verilir?
A) Baskı
B) Modül
C) Rölyef
D) Tekstür

2. Hangisi gölgenin formunu değiştiren faktörlerden değildir?
A) Işığın yönü ve miktarı
B) Işık türleri
C) Bakış noktası
D) Çizim yönü

3. İğne, tığ, firkete ve mekik kullanılarak ince iplik veya ipek iplikle yapılan ilmeklerden oluşmuş ince örgü dantele ne ad verilir?
A) Bezeme
B) Dokuma
C) Nakış
D) Oya

4. Hangisi iğne oyası tekniğinde kullanılan desen özelliklerinden değildir?
A) Bitkisel motifler
B) Hayvansal motifler
C) Öznesel motifler
D) Esprili motifler

5. Hangisi iğne oyası yapımında kullanılan yardımcı malzemelerden değildir?
A) Pul
B) Tırtıl
C) Boncuk
D) Misina–anten teli

6. Hangisi arma işlenirken atölyede bulunması gereken araç ve gereçlerdendir?
A) Bilgisayar ve donanımları
B) Sanayi nakış makinesi tamir ve bakım malzemeleri
C) Tamir ve bakım malzemeleri
D) Hepsi

7. Hangisi çalışma ortamında meydana gelebilecek iş kazalarından değildir?
A) İğne batması
B) Bilgisayarın bozulması
C) Elektrik çarpması
D) Makineye el, saç ve giysilerin sıkışması

8. Hangisi arma deseni hazırlarken dikkat edilecek hususlardan değildir?
A) Bilgisayarın markası
B) Desen özelliği
C) Kumaş cinsi
D) Kullanılacak yere uygun olması

9. Hangisi arma deseni punchlanırken kullanılan işleme tekniklerinden değildir?
A) Sarma
B) Dekoratif dikiş
C) Türk işi
D) Çin iğnesi

10. Hangisi ev tekstilinde kullanılan aksesuarlardan değildir?
A) Kordon
B) Lase
C) Boncuk
D) Pul aparatı

Cevaplar
1-C
2-D
3-D
4-C
5-B
6-D
7-B
8-A
9-C
10-D

Dekoratif El Sanatları Dalı Kalfalık Ders Çizelgesi

Alan Ortak Dersleri
El Sanatlarının Temelleri
Temel Teknikler
Temel Tasarım
Geleneksel Türk El Sanatları

Dal Dersleri
Ev Aksesuarları
Yapma Bebek Teknikleri

El Sanatlarının Temelleri
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği kuralları, el sanatlarında kullanılan temel kavramlar, el sanatlarının tarihçesi, ülkemizdeki gelişimi, sınıflandırılması, el sanatlarında kullanılan araç gereçler, el sanatlarının kullanım alanları, iş olanakları, dekorasyon ve süsleme unsurları ile basit prototip ürünleri tasarlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
1. İş Sağlığı Ve Güvenliği
2. El Sanatlarının Geçmişten Bugüne Gelişimi Ve İş Olanakları
3. Süsleme Ve Dekorasyon Unsurları

Temel Teknikler
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çeşitli yöntem ve teknikler ile el sanatları ve nakış temel uygulamalarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

1. Model Tasarlama Ve Desen Çizimi
2 .Düz Dikiş
3. Overlok
4. Kirkitli Dokumalarda Basit Desen Çizimleri
5. Makromede Temel Düğüm Teknikleri
6. Makromede Fantezi Düğüm Teknikleri
7. Oyuncak Bebek
8. Nakışta İşlemeye Hazırlık
9. Basit Nakış Temel İğne Teknikleri
10. Tığ Oyası
11. Pul Ve Boncuk Dikişleri
12. Makineyi Hazırlama Ve Basit Arızalar
13. Kasnaksız Makine Nakışları
14. Desen Programında Basit Desen Çizim Teknikleri
15. Sanayi Makinesinde Basit İşleme
16. Ev Tekstili Ve Ev Dekorasyonu Ürünleri

Temel Tasarım
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak çizim araç gereçleriyle tasarımda kullanacağı temel elemanlar ve tasarımda uygulayacağı ilkeler, açık-koyu, ışık-gölge, renk, doku, strüktür ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
1. Tasarı İlkeleri
2. Nokta Ve Çizgi
3. Açık-Koyu
4. Renk
5. Doku
6. Strüktür

Geleneksel Türk El Sanatları
Bu derste öğrenciye; geleneksel Türk el sanatları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
1. Geleneksel Türk Giysi Aksesuarları
2. Geleneksel Türk İşleme Sanatları
3. Geleneksel Türk Süsleme Sanatları
4. Geleneksel Türk Dokuma Sanatları

Ev Aksesuarları
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kumaş abajur, makrome ürün, davul derisi ürün, canlı çiçek tanzimi, mis sabun ve taş boyama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
1. Kumaş Abajur
2. Makrome Ürün
3. Davul Derisi Ürün
4. Canlı Çiçek Tanzimi
5. Mis Sabun
6. Taş Boyama

Yapma Bebek Teknikleri
Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak dekoratif bebek yapımında kullanılan araç gereçlerle dekoratif bebek yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
1. Tel Bebek
2. Hamur Bebek
3. Taş Bebek
4. Kitre Bebek
5. Kitre Bebek Giysisi
6. Kalıpla Dolgu Oyuncak-Bebek
7. Yöresel Bebek Yapımı

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz