Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoş Geldiniz, 17 Haziran 2024
Anasayfa » Kalfalık » Pazarlama Ve Perakende Alanı Kalfalık Sınav Soruları

Pazarlama Ve Perakende Alanı Kalfalık Sınav Soruları

Pazarlama Ve Perakende Alanı Kalfalık Sınav Soruları

MESEM Mesleki Eğitim Merkezleri Pazarlama Ve Perakende Alanı Kalfalık Sınav Soruları Ve Cevapları. Kalfalık Belgesi Pazarlama Ve Perakende Alanı Emlak Komisyonculuğu, Satış Elemanlığı Ve Sigortacılık Dalı Kalfalık Sınav Soru Ve Cevapları.

Emlak Komisyonculuğu Dalı Kalfalık Soruları

1. Müşteri, kendisine ait bir emlakin web sayfasından hangi komutu kullanarak yayınlanmasını sağlar?
A) İlan gönder
B) e-mail yönetimi
C) Talep gönder
D) Hiçbiri

2. Emlak sahibi ile aynı görüşte olduğunuzu belirtmek için hangisi kullanılmaz?
A) Şüphesiz, bu doğru. Ama…..
B) Sizin açınızdan bakınca bu yanlış, …
C) Yorumlarınız mantıklı, bu su götürmez. Ancak …
D) Kesinlikle haklısınız. Ancak …..

Pazarlama Ve Perakende Alanı Kalfalık Sınav Soruları3. Hangisi emlak sahibiyle görüşme aşamalarından biri değildir?
A) Arama- randevu alma
B) Sunum
C) Anlaşma
D) Hiçbiri

4. Müşterilerin belli bir konuda fikirlerini almak için aşağıdaki menülerden hangisi kullanılır?
A) Forum konusu
B) Anket
C) Forumlar
D) Hiçbiri


5. Hangisi kanunun aradığı hukuki ehliyet şartlarından birisi değildir?
A) Mümeyyiz olmak
B) Reşit olmak
C) Okur-yazar olmak
D) Kısıtlı olmamak

6. Bağımsız bölümler üzerine kurulan mülkiyet hakkına ne denir?
A) Sükna hakkı
B) Kat mülkiyeti
C) Şufa hakkı
D) İpotek

7. Ev sahibi, emlak komisyoncusuna müracaatında hangisinden sorumlu değildir?
A) Sözleşme yapmak
B) Emlaki göstermek
C) Tapusunu göstermek
D) Reklam giderlerini karşılamak

8. Hangisi tapu siciline hakim olan ilkelerden biri değildir?
A) Tescilin gerekliliği (Lüzumu) ilkesi
B) Açıklık (Aleniyet) ilkesi
C) Şahsın sorumluluğu ilkesi
D) Tapu siciline güven (İtimat) ilkesi

9. Bir emlakin satış akdini nerede yapabiliriz?
A) Noter
B) Muhtar
C) Tapu dairesi
D) Adliye

10. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hangi bakanlığa bağlı olarak çalışır?
A) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
B) Orman Bakanlığı
C) Kültür ve Turizm Bakanlığı
D) Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

Cevap Anahtarı
1) A
2) B
3) D
4) A
5) C
6) B
7) D
8) C
9) C
10) D

Satış Elemanlığı Dalı Kalfalık Soruları

1. Alfatoksin bulaşmış gıda tüketen insan ve hayvanlarda en çok hangi hastalığa rastlanır?
A) Karaciğer kanseri
B) Ülser
C) Kansızlık
D) Yüksek tansiyon

2. Yaşlanmaya bağlı hafıza kayıplarının önlenmesinde olumlu etkisi olan vitamin hangisidir?
A) B vitamini
B) D vitamini
C) K vitamini
D) E vitamini

3. Hangisi gıda işletmelerinde uygulanan dezenfeksiyon çeşitlerinden biridir?
A) Isıyla dezenfeksiyon
B) Jelli dezenfeksiyon
C) Basınçlı su ile dezenfeksiyon
D) Fiziksel dezenfeksiyon

4. Hangisi tuvaletlerde bulunması tercih edilmeyen malzemelerdendir?
A) Sıvı sabunluk
B) El kurutma cihazı
C) Fotoselli çöp kovası
D) Dezenfektanlı paspas

5. Depoların ve taşıma araçlarının denetim ve kontrolü aşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yapılır?
A) Belediyeler
B) Devlet Denetleme Kurulu
C) İllerde valilik, ilçelerde kaymakamlıklar
D) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

6. Hangisi gıdaların muhafazasında kullanılan depo çeşitlerinden değildir?
A) Basit depolar
B) Sıcak hava depoları
C) Kontrollü atmosferli depolar
D) Soğuk hava depoları

7. Hangisi perakendeci değildir?
A) Kabzımal
B) Mahalle kasabı
C) Sokak tezgâhında simit satıcısı
D) Alışveriş merkezindeki dondurmacı

8. Bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip tarafın belli bir süre, koşulları ve sınırları belirlenmiş bir anlaşma ile işin yönetimine ilişkin sürekli bilgi ve destek sağlayarak bir bedel karşılığında, bağımsız yatırımcılara markasını kullanma hakkını vermesi hangisidir?
A) Zincir mağaza
B) Sözleşme
C) Franchising
D) Know-How

9. Hangisi perakendecilik yönetimi stratejilerinden değildir?
A) Müşteri memnuniyeti
B) Uygun zaman
C) Uygun mal
D) Yüksek fiyat

10. Hangisi perakendeci firmaların satış stratejisi belirlerken dikkate aldıkları faktörlerden biri değildir?
A) Müşteri profili
B) Gelir düzeyi
C) Satış elemanının ailesi
D) Mağazanın bulunduğu bölge

Cevap Anahtarı
1- A
2- D
3- A
4- B
5- D
6- B
7- A
8- C
9- D
10- C

Sigortacılık Dalı Kalfalık Soruları

1. Hangisi risk yönetimi tekniklerinden biri değildir?
A) Riskten kaçınma
B) Riski azaltma
C) Riski yok etme
D) Riski üzerinde tutma

2. Hangisi müşteri portföyü yönetiminin temel amacıdır?
A) Müşteri risklerini azaltmak
B) İş performansını optimize etmek
C) Hasar oranını azaltmak
D) Riski tabana yaymak

3. Hangisi hasarın özeliklerinden birisi değildir?
A) Olayda bir kasıt olması
B) Hasarın bir kusur sonucu veya tesadüfen meydana gelmesi
C) Bir kayıp ve zararın oluşması
D) Poliçe ile teminat altına alınmış olması

4. Hangisi hasar ihbarı yapan sigortalının bildirmesi gereken detaylardan değildir?
A) Poliçe numarası
B) Kazayı yapanın adı
C) Kaza tarihi
D) Tahmini hasar meblağı

5. Hangi sigorta dalında hasardan sonra sigorta bedelinin yenilenmesi zorunluluğu yoktur?
A) Nakliyat
B) Yangın
C) Kaza
D) Ferdi kaza

6. Hangisi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinde bilgileri tutulan sigortalardan biri değildir?
A) Hayat sigortaları
B) Mesleki sorumluluk sigortaları
C) Zorunlu trafik sigortaları
D) Tarım sigortaları

7. Hangisi ek teminatlar içerisinde yer alır?
A) Fırtına
B) Dâhili su
C) Kızışma-Kendi kendine yanma
D) Çarpma

8. Hayat sigortalarında azamı süre en az kaç yıldır?
A) 3 yıl
B) 5 yıl
C) 10 yıl
D) 15 yıl

9. Sigortacı ile sigorta sözleşmesi yaparak yükümlülük altına giren kimseye ne ad verilir?
A) Lehdar
B) Sigorta ettiren
C) Sigortacı
D) Menfaattar

10. Hangisi bireysel emeklilik sisteminin özelliklerinden değildir?
A) Sisteme katılım tamamıyla gönüllük esasına tabidir.
B) Yabancılar dâhil, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip herkes katılımcı olabilir.
C) Yabancı menkul kıymetlere de yatırım yapılabilir.
D) Minimum getiri garantisi bulunur.

Cevap Anahtarı
1) C
2) B
3) A
4) B
5) A
6) D
7) D
8) C
9) B
10) D

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz