Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoş Geldiniz, 20 Temmuz 2024
Anasayfa » Sınav Soruları » Bekçilik Sınavı Çıkmış Soruları Ve Cevapları

Bekçilik Sınavı Çıkmış Soruları Ve Cevapları

Bekçilik Sınavı Çıkmış Soruları Ve Cevapları

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı Bekçilik Sınavı Çıkmış Soruları Ve Cevapları. Çarşı Ve Mahalle Bekçiliği Sınavında Neler Soruluyor? Bekçilik Sınavında Kaç Soru Var? Sınavda Başarılı Olmak İçin Kaç Puan Almak Gerekli, Fizik Yeterlilik Sınavından Kaç Puan Almak Gerekli, Sözlü Sınavdan Kaç Puan Almak Gerekli, Bekçilik Sınavı Başvuru Koşulları İçin Okumaya Devam Ediniz.

Bekçilik Yazılı Sınavda Başarılı Olabilmek İçin 50 Puan Ve Üzeri Alınmalıdır. Yazılı Sınavdan 50 Puan Ve Üzeri Alamayanlar Fiziki Yeterlilik Sınavına Katılamaz.
Fiziki Yeterlik Sınavında Başarılı Olabilmek İçin 60 Puan Ve Üzeri Almak Gereklidir. Fiziki Yeterlilik Sınavından 60 Puan Ve Üzeri Alamayanlar Sözlü Sınava Katılamaz.
Sözlü Sınavda Başaralı Olabilmek İçin 70 Puan Ve Üzeri Almak Gereklidir.

Bekçilik Sınavı Çıkmış Soruları Ve Cevapları

Bekçilik Sınavı Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır
Yazılı Sınavın Yüzde 25’i, Fiziki Yeterlilik Sınavının Yüzde 25’i Ve Sözlü Sınavın Yüzde 50’sinin Toplamı Başarı Sırasını Belirler.

Bekçilik Sınavı Soru Ve Cevapları
Sınavda Sorulan Soru Sayısı: 100

Soruların Konulara Göre Dağılımı:
Türkçe: 20 Soru
Sosyal Bilgiler: 15 Soru
Matematik: 15 Soru
Fen Bilgisi: 15 Soru
Hayat Bilgisi: 15 Soru
Genel Kültür: 20 Soru

Sınav Süresi 120 Dakikadır. Sınav Saat 10:00’da Başlar. Sınavın Başlamasından Sonraki İlk 30 Dakika Tamamlanmadan Dışarı Çıkılamaz.

17 Temmuz 2022 Tarihli Bekçilik Sınavı A Kitapçığı Soru Ve Cevapları İçin Tıklayın.
17 Temmuz 2022 Tarihli Bekçilik Sınavı B Kitapçığı Soru Ve Cevapları İçin Tıklayın.

20 Ocak 2021 Tarihli Bekçilik Sınavı A Kitapçığı Soru Ve Cevapları İçin Tıklayın.
20 Ocak 2021 Tarihli Bekçilik Sınavı B Kitapçığı Soru Ve Cevapları İçin Tıklayın.

2019/1 13 Temmuz 2019 Tarihli Bekçilik Sınavı A Kitapçığı Soru Ve Cevapları İçin Tıklayın.
2019/1 13 Temmuz 2019 Tarihli Bekçilik Sınavı B Kitapçığı Soru Ve Cevapları İçin Tıklayın.

2019/2 13 Temmuz 2019 Tarihli Bekçilik Sınavı A Kitapçığı Soru Ve Cevapları İçin Tıklayın.
2019/2 13 Temmuz 2019 Tarihli Bekçilik Sınavı B Kitapçığı Soru Ve Cevapları İçin Tıklayın.

20 Ekim 2018 Tarihli Bekçilik Sınavı A Kitapçığı Soru Ve Cevapları İçin Tıklayın.
20 Ekim 2018 Tarihli Bekçilik Sınavı B Kitapçığı Soru Ve Cevapları İçin Tıklayın.

Sınav Sırasında Çanta, Cep Telefonu, Saat, Kablosuz İletişim Sağlayan Cihazlar Ve Kulaklık, Kolye, Küpe, Bilezik, Yüzük, Broş Ve Benzeri Eşyalar İle Her Türlü Elektronik Ve / Veya Mekanik Cihazları Yanınızda Bulundurmayınız. Bu Araçları Yanınızda Bulundurmanız Ve Kopya Çekmeye Teşebbüs Etmeniz Halinde Sınavınız Geçersiz Sayılır.

Başvuru Şartlarını Taşımadığınız Halde Sınava Girmeniz, Kopya Çekmeniz, Başka Adayın Sınav Evrakını Kullanmanız, Geçerli Kimlik Belgenizi Ve Sınav Giriş Belgenizi İbraz Edemediğiniz Durumlarda Sınavınız Geçersiz Sayılır.

Sınavın Değerlendirilmesi Aşamasında, Bilgisayar Ortamında Yapılan Kopya Analizinde Sistemin İkili Ve / Veya Toplu Kopya Tespiti Halinde Sınav Geçersiz Sayılır.

Cevap Kağıdı Ve Soru Kitapçığı İle İlgili Açıklamalar
• Cevap Kağıdınızdaki Bilgilerin Doğruluğunu Kontrol Ediniz Ve Cevap Kağıdınızı Siyah Kurşun Kalem İle İmzalayınız.

• Kitapçık Türünüzü Cevap Kağıdınızdaki İlgili Alana Kodlayınız. Değerlendirme İşlemleri Cevap Kağıdındaki Kodlamalara Göre Yapıldığından Eksik Yada Hatalı Kodlamalarda Sorumluluk Size Ait Olacaktır.

• Cevap Kağıdı Üzerinde Kodlamalarınızı Siyah Kurşun Kalem İle Yapınız.

• Değiştirmek İstediğiniz Bir Cevabı, Yumuşak Bir Silgi İle Cevap Kağıdını Örselemeden Temizce Siliniz Ve Yeni Cevabınızı Kodlayınız.

• Soru Kitapçığının Sayfalarını Kontrol Ediniz, Baskı Hatası Varsa Değiştirilmesini Sağlayınız.

• Soru Kitapçığınızın Ön Yüzündeki İlgili Yerlere Ad, Soyad Ve T.C. Kimlik Numaranızı Yazınız.

• Her Sorunun 5 Seçeneğinden Sadece Biri Doğrudur. Doğru Seçeneği Cevap Kağıdınızın İlgili Sütununa Soru Numarasını Dikkate Alarak Yuvarlağın Dışına Taşmadan Kodlayın. Soru Kitapçığı Üzerinde Yapılan Cevaplandırmalar Dikkate Alınmaz.

• Yanlış Cevap Sayısının Dörtte Birinin Doğru Cevap Sayısından Çıkarılmasıyla Hesaplanan Puanlar Dikkate Alınacaktır.

• Soruları Ve Sorulara Verdiğiniz Cevapları, Yanınızda Götürmek Amacıyla Kaydetmeyiniz; Hiçbir Şekilde Dışarı Çıkarmayınız.

• Sınav Bitiminde, Soru Kitapçığı Ve Cevap Kağıdını Salon Görevlilerine Teslim Ediniz.

Sınav Süresince Uyulacak Kurallar
• Adaylar, Sınav Kurallarına Ve Salon Görevlilerinin Tüm Uyarılarına Uymak Zorundadır. Kurallara Ve Uyarılara Uymayan Adayların Sınavları Geçersiz Sayılacaktır.

• Sınav Başladıktan Sonra Adayların Salon Görevlileri Ve Birbirleri İle Konuşmaları, Kalem, Silgi Vb. Şeyleri İstemeleri Yasaktır.

• Adaylar Sınav Süresince, Sınav Giriş Belgesi İle Birlikte Geçerli Kimlik Belgelerinden Birini (Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi, Geçerlilik Süresi Devam Eden Pasaport) Masalarının Üzerinde Bulundurmak Zorundadırlar.

• Sınav Evraklarını Teslim Etmeyen, Soru Kitapçıklarının Sayfalarından Bir Kısmını Eksik Teslim Edenlerin Sınavları Geçersiz Sayılacaktır.

Bekçilik Başvuru Koşulları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Bekçilik sınavı başvuruları https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.
Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı başvuruları sınav ücreti yatırıldıktan sonra e-Devlet üzerinden yapılacaktır.

Başvuru Ücreti
İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücretini Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün banka hesabına yatırır.
Sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. (İnternet Bankacılığından ücret yatıran adaylar dekont çıktısı almaları gerekmektedir.)
Şehit Veya Vazife Malulü Olanların Eş Veya Çocukları Sınav Ücreti Yatırmayacaktır.

Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,

Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,

Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.

Şahsen Başvuru Yapılması
Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (https://pa.edu.tr) açıklanacak olan başvuru tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra Ön Sağlık Kontrol Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı, Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav şeklinde yapılır.

Adayların Başvuru ve Sınav Merkezleri ile sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez.
Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

Ön Sağlık Kontrolü

1. Müracaat Kabul Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar; aynı gün içerisinde ilgili Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilecektir.

2. Ön Sağlık Kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılacaktır.

3. Ön Sağlık Kontrolü Komisyonu tarafından, adaylar hakkında Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur veya Olamaz” şeklinde karar verilecektir. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olamaz” kararı verilen adaylar sınav aşamalarına devam edemeyecektir.

4. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı “Olur” kararı verilen adaylar, yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Yazılı Sınav
1. Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2. Yazılı Sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür” konularından oluşacaktır.

3. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

4. Yazılı Sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.

5. Yazılı Sınav aşamasını geçen adaylar içerisinden; Yazılı Sınav puanına göre başarılı adaylar içerisinden en yüksek puandan düşük puana doğru olmak üzere sıralanarak her il için ayrı ayrı belirlenen il kontenjanının 10 (on) katı kadar aday Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına çağrılacaktır.

6. Yazılı Sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (https://pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

Fiziki Yeterlik Sınavı

1. Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.

2.Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
a)Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.
b)Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılır.
c)Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.

3.Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

Sözlü Sınav
1.Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden(www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava tabi tutulurlar.

2.Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.

3.Adaylar;

a)Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b)Kendisinden istenileni kavraması,
c)Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d)Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

4.Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Sınav Sonuç Listesinin Belirlenmesi Ve İlanı
1.Adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25’i ve sözlü sınav puanının % 50’sinin toplamı olarak hesaplanacaktır. Adaylar arasındaki başarı sıralama puanında eşitlik olması halinde; sırasıyla yazılı sınav puanı, mülakat puanı ve fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınacaktır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir.

2.Adayların sınavlardaki başarı sıralamasına esas giriş puanlarına göre; asıl ve asıl sayısı kadar yedek olmak üzere listeler ilan edilecektir.

3.Söz konusu sınav sonuç listeleri Polis Akademisi Başkanlığı internet sayfasından ilan edilecektir.

Sınavı Kazananların Atanması
1.Yapılan sınavda başarılı olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanların; ilgili Emniyet Müdürlüğüne bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Sağlık Kurulu Raporları aldırılmak üzere hastaneye sevkleri yapılacaktır.

2.Sağlık şartları bakımından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır.

3.Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, gerekli sağlık şartlarını taşımayan veya ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler (ilan tarihinden itibaren 15 iş günü)içerisinde göreve başlamayan ya da aday memurluktan istifa eden veya herhangi bir sebeple ayrılanların atamaları ise iptal edilerek il kontenjanı için düzenlenen yedek listesinin başından başlanarak sırası ile yedek aday çağrılacaktır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz