Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoş Geldiniz, 17 Haziran 2024
Anasayfa » Ustalık » Ustalık İş Ve İnsan İlişkileri Sınavı Soruları

Ustalık İş Ve İnsan İlişkileri Sınavı Soruları

Ustalık İş Ve İnsan İlişkileri Sınavı Soruları

Ustalık Belgesi Sınavları, Ortak Dersler İş Ve İnsan İlişkileri Dersi Çıkmış Eski Soruları Ve Cevapları. Ustalık Sınavı Ortam Meslek Dersleri İş Ve İnsan İlişkileri Dersi Sınavı Soru Ve Cevapları. Ustalık Belgesi Ortak Meslek Derslerinden İş Ve İnsan İlişkileri Dersi Eğitim Süresi 24 Saattir.

Ustalık Sınavı Ortak Dersler İş Ve İnsan İlişkileri Sınavı Soruları

1- Bir fayda sağlamak için girişilen faaliyetler dizisine ne ad verilir?
a) Ticaret b) İş c) Yönetim d) Amir
2-Başkalarından sorumlu olan ve başkalarının işlerini idare eden kişiye ne denir?
a) Tacir b) İşçi c) İşveren d) Amir
3-Birbirine akrabalık bağı ile bağlı olan ve içinde en az bir karı – koca ilişkisinin bulunduğu veya
bulunmuş olduğu en küçük sosyal birime ne ad verilir?
a) Topluluk b) Grup c) Aile d) Arkadaş
4-Bir ailenin toplumdaki statüsünü aşağıdakilerden hangisi belirler?
a) Aile çevresi b) Toplum içindeki yeri c) Soyu,ünü d) Hepsi
5-Aşağıda verilenlerden hangisi yazılı haberleşmeye girmez?
a) Gazete b) Broşür c) Telsiz d) Telgraf
6-Bir başkasını yönetiminde bir problemin grup tarafından tartışılmasına ne denir?
a) Panel b) Sempozyum c) Forum d) Konferans
7-Bir kişinin bir bilgiyi anlaşılır biçimde başka kişilere aktarmasına ne denir?
a) Haberleşme b) Kaynak c) Alıcı d) TV
8-Haberleşme kanalları aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kaynak b) Mesaj c) Kanal d) Hepsi
9-Aşağıdakilerden hangisi haberleşme türlerine girmektedir?
a) Yazılı haberleşme b) Sözlü haberleşme c) Sözsüz haberleşme d) Hepsi
10-Bir işyerinde düzeni sağlayarak ve kişilerin kendi başlarına buyruk hareketlerde bulunmalarını
önlemeye ne ad verilir?
a)Yetki b)Sorumluluk c) Liderlik d) Emir
11-Aşağıdakilerden hangisi amirin görevlerinden değildir?
a) Çalışanların eğitimi ve motivasyonunu sağlamak
b) Hataları açıklamamak
c) Mükafat ve ceza sistemini uygulamak
d) Yapılan ve yapılmayan işlerin takip ve kontrolünü yapmak
12-Aşağıdakilerden hangisi işyerinde işbirliğini olumsuz yönde etkileyen faktörlerden değildir?
a) Çok fazla etkici ve baskıcı olmak
b) Tartışmacı – eleştirici olmak
c) Şakacı olmak
d) Saldırgan,alaycı,dedikoducu olmak
13-Bir kuruluşta çalışanları, işlerin yürümesi için gerekli davranışları göstermedikleri zaman
başvurulan kurallara ne denir?
a) Ceza b) Disiplin c) Ödül d) İyi huylar
14-Aşağıdakilerden hangisi işbirliği ilkelerinden değildir?
a) Totaliter olmak
b) İşbirliği ruhunu geliştirmek
c) Güven artırmak
d) Çalışanlara liderlik yapmak
15- İnsanı fikri ve zihni yönden rahatsız eden durumlara ne denir?
a) Problem b) Olay c) İnsan İlişkileri d) Hiçbiri
16-Sosyal ilişkilerde haberleşmeyi etkin ve sürekli kılacak faktörler nelerdir?
a) Zaman b) Dağıtım c) İlgi ve kabul etme d) Hepsi


17-Aşağıdakilerden hangisi haberleşme yöntemlerinden değildir?
a) Göze hitap eden b) Kulağa hitap eden c) Gözlemleme d) Göze ve kulağa hitap eden
18-Aşağıdakilerden hangisi kulağa hitap eden araçlardan değildir?
a) Yüz yüze yapılan görüşme b) Dokunma c) Bağırmak d) Temas ortamını sağlayan araçlar
19-Hangisi göze hitap eden haberleşme araçlarındandır?
a) İşaretler b) Radyo c) Diyafon d) Telsiz
20-Aşağıdakilerden hangisi genel haberleşme tekniklerinden değildir?
a) Gazete ve broşür b) Telsiz c) TV d) Radyo

Ustalık Belgesi Nasıl Alınır Yazımızı Okumak İçin Tıklayın.

Not: Sınav Süresi 40 Dakikadır, Her Soru 5 Puan Değerindedir.

Ustalık Ortak Dersler İş Ve İnsan İlişkileri Sınavı Cevapları

1- b) İş
2- d) Amir
3- c) Aile
4- d) Hepsi
5- c) Telsiz
6- d) Konferans
7- a) Haberleşme
8- d) Hepsi
9- d) Hepsi
10- a)Yetki
11- b) Hataları açıklamamak
12- c) Şakacı olmak
13- b) Disiplin
14- a) Totaliter olmak
15- a) Problem
16- d) Hepsi
17- c) Gözlemleme
18- b) Dokunma
19- a) İşaretler
20- b) Telsiz

Ustalık Ortak Dersler İş Ve İnsan İlişkileri Sınavı Soruları

1- Bir birine akrabalık bağı ile bağlı olan ve içinde en az bir karı koca ilişkisinin bulunduğu en küçük sosyal birime ne ad verilir?
A) Topluluk B) Grup C) Aile D) Arkadaş E) Hiçbiri
2- İnsanın faklı yönleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Davranışlar,ilgi B) Kabiliyet,yetenek C) Deney,duygu D) Öğrenim yaş ve inanış E) Hepsi
3- Başkalarından sorumlu olan ve başkalarının işini idare eden kişiye ne ad verilir?
A) Tacir B) İşçi C) İş veren D) Amir E) Hiçbir
4- Aşağıdakilerden hangisi iyi bir yöneticide bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
A) Mesleğinde bilgili ve becerili olmalı. B) Hoş görü sahibi olmamalıdır. C) Kültürlü olmalıdır.
D) Olgun olmalıdır. E) Objektif olmalıdır.
5- Aşağıdakilerden hangisi iş ve insan ilişkisini kurma yöntemlerinden değildir?
A) Mesleği iyi öğrenmek, B) Mesleğe değer vermek, C) Ustaya ve iş verene saygı göstermek
D) Doğru ve dürüst davranmak E) Kazancın manevi temizliğine dikkat etmek.
6- Aşağıda verilenlerden hangisi yazılı haberleşmeye girmez?
A) Gazete B) Broşür C) Telsiz D) Telgraf E) Hepsi
7- Aşağıda verilenlerden hangisi haberleşmenin temel özelliklerinden değildir?
A) Haberleşme statik bir olgudur. A) Haberleşme dinamik bir olgudur C)Haberleşme belli kalıplara bağlıdır D) Haberleşme insan davranışlarının ürünüdür. E) Hepsi
8- Bir kişinin bir bilgiyi anlaşılır biçimde başka kişilere aktarmasına ne denir?
A) Haberleşme B) Kaynak C) Alıcı D) Tv E) Hiç biri
9- Aşağıdakilerden hangisi haberleşmeyi sürekli ve etkin kılan faktörlerden birisi değildir?
A) Açıklık B) uygunluk C) yeterlilik D) Zaman E) Kapalılık
10- Aşağıdakilerden hangisi haberleş menin temel unsurlarından biri değildir?
A) Kaynak B) Masaj C) Kanal D) Alıcı E) Zaman
11- Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatı düzenleyen kurallardan birisi değildir?
A) Dil kuralları B) Din kuralları C) Görgü kuralları D) Hukuk kuraklıları E) Ahlak kuralları
12- Bir ailenin toplumdaki statüsünü aşağıdakilerden hangisi belirler?
A) Aile çevresi B) Mal varlığı C) Toplum içindeki yeri D) Soyu,ünü ve geçim birimi E) Hepsi
13- Aşağıdakilerden hangisinde ceza ve ödül ile ilgili,i verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ceza suç ile eşit oranda olmalıdır. B) Kötü yöntemler uygulamak ceza değildir.
C) Ceza küstürücü değil caydırıcın olmalıdır. C) Ceza ve ödülün sebebi açıklanmalıdır.
E) Ödül gizli, ceza hereksin gözü önünde olmalıdır.
14- Aşağıdakilerden hangisi iş ve insan ilişkilerini kurallarından değildir?
A) Sorumluluklarını başkalarına yüklemek, B) Tarafsız davranmak olgun davranmak,
C) Sabırlı ve hoş görülü olmak, D) İş birliği içerisinde çalışmak, güler yüzlü olmak
E) Objektif ve zeki olmak.
15- İnsanı fikir ve zihni yönden rahatsız eden durumlara ne denir?
A) Problem B) Olay C) insan ilişkileri D) İşsizlik E) Hiç biri
16- Aşağıdakilerden hangisi problem belirtisi değildir?
A) Unutkanlık, B) Dalgınlık C) Aşırı sigara ve içki D) İşe vaktinde gelmek E) Sert hareketlerde bulunmak ve kırıcı konuşmak
17- Personelin inanarak ve arzu ederek iş yeri kurallarına uygun davranış göstermelerini sağlayan ve aykırı
davranışlarından dolayı karşılaştıkları yaptırıma………………………………..denir.
18- Bir iş yerinde düzeni sağlayan ve kişilerin başlarına buyruk hareketle4de bulunmalarını önleyen amirin dayandığı güce…………………………………….denir.
19- Sosyal ilişkilerin önemli bir kısmı yüz yüze ve direk haberleşme denilen faaliyetlerden oluşur.
Doğru ( ) Yanlış ( )
20- Küçük iş yerlerinde çalışanlar arasında daha çok fikir ayrılıkları,gruplaşmalara ve ikilikler çok görülür.
Doğru ( ) Yanlış ( )

Ustalık Sınavı İnsan Sağlığı Ve İş Güvenliği Soruları Yazımızı Okumak İçin Tıklayın.
Not: Her Soru 5 Puan Değerindedir, Sınav Süresi 40 Dakikadır.

Ustalık Sınavı Ortak Dersler İş Ve İnsan İlişkileri Sınavı Cevapları

1)C
2)E
3)D
4)B
5)E
6)C
7)A
8)A
9)E
10)E
11)A
12)E
13)E
14)A
15)A
16)D
17)Ceza
18)Yetki
19)Doğru
20) Yanlış

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz