<style>.lazy{display:none}</style>
Halk Eğitim Merkezi Sitesine Hoşgeldiniz, 20 Nisan 2024
Anasayfa » Ustalık » Ustalık Sınavı Çalışma Hukuku Soruları ve Cevapları

Ustalık Sınavı Çalışma Hukuku Soruları ve Cevapları

Ustalık Sınavı Çalışma Hukuku Soruları ve Cevapları

Ustalık Belgesi Çalışma Hukuku Dersi Çıkmış Eski Sınav Soru Ve Cevapları. Ustalık Sınavı Ortak Derslerden Çalışma Hukuku Dersi Sınavı Soruları. Çalışma Hukuku Dersinin Süresi 32 Saattir.

Ustalık Belgesi Ortak Derslerden Çalışma Hukuku Sınavı Soruları

S1-Çalışma hayatında işçi ile işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının bütününü kapsayan hukuk dalına ne denir.
a) Medeni Hukuk b) İş Hukuku C) Ceza Hukuku d) Hiçbiri

S2-İşçilerin,topluca çalışmamak suretiyle iş yerinde işi durdurmak veya işin niteliğine göre önemli ölçüde aksatmak amacıyla anlaşarak veyahut bir teşekkülün aynı amaçla topluca çalışmamaları için verdiği karara Uyarak işi bırakmalarına ne denir.
a)Sendika b)Grev c)Lokavt d)Toplu iş sözleşmesi

S3-Ücret Şekilleri aşağıdakilerden hangisidir?
a)Zamana göre ücret b)Götürü ücret c)Yüzde usulü ücret d)Hepsi

S4- Bir işçinin yıllık izne hak kazanabilmesi için deneme süresi dahil en az ne kadar çalışmış olması gerekir.
a) 6 Ay b)1 yıl c)10 Ay d) 5 Yıl

S5- İşyerinde işveren adına hareket adına hareket eden ve sorumluluk adına kimselere………………denir.
a) Patron b) Tacir c)İşveren d)İşveren vekili

S6- Çalışma hukukuna kaynaklık eden konular aşağıdakilerden hangisidir.
a)Deniz iş kanunun b)İş mahkemeleri kanunu c) Sosyal Sigortalar kanunu d)Hepsi

S7- İş yazıları,birkaç defa okumaya gerek kalmadan anlaşılır ve açık olması zaman açısından önemlidir.
Doğru ( ) Yanlış ( )

S8-Aşağıdakilerden hangisi iş ve ticari yazıların temel özelliklerindendir.
a)Doğruluk b) Kısa olmalı c)Açık olmalı d)Samimi olmalı e)Hepsi

S9- İş yazıları haberleşme araçlarından biridir.
Doğru ( ) Yanlış ( )

S10-Aşağıdakilerden hangisi iş mektuplarından sayılır.
a) Satış Mektupları b)Kabul Mektupları c)Teyit Mektupları d)Hepsi

S11-Teyit mektupları doğrulama mektupları denir.
Doğru ( ) Yanlış ( )

S12- Sipariş edilen bir malın veya belgelerin alındığını bildirmek veya bir hizmete karşılık vermek üzere yazılan Yazılan yazılara………………………………………………………………..denir.

 

S13-İş ve ticari yazıların temel amacı “bir konu hakkında etraflıca bilgi vermek ve karşı tarafı etkilemektir.
Doğru ( ) Yanlış ( )

S14-Kamu kuruluşlarınca haberleşme amacıyla yazılan yazılara…………………………….denir.
a)Özel Yazılar b)Resmi Yazılar c)İş yazıları d)Hiçbiri

S15- Ustalık belgesine sahip olanlar bu haklarını 18 yaşını tamamlayana kadar kullanamazlar.
Doğru ( ) Yanlış ( )

S16-Yevmiye defterine geçirilen işlemleri buradan alarak sistemli bir surette hesaplara dağıtıldığı ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan deftere ne ad verilir.
a)Envarter defteri b)Defteri Kebir c) Karar defteri d) Hesap defteri

S17-İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında kurulup ortakların sorumluluklarının taahüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve esas sermayesi belirli olan şirkete ne ad verilir.
a)Anonim Şirket B)Kollektif Şirket c)Limited Şirket d)Komandit Şirket

S18-İşyerinde faaliyetin tam olarak durmasına sebep olacak şekilde ,işveren veya işveren vekili tarafından işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasına ………………………….denir.

S19-Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye……………………………denir.

S20-Mesleğinin gerektirdiği bilgi,beceri ve iş alışkanlıkları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilir standartlara göre bağımsız olarak uygulayabilen kişiye……………………………………denir.

Sınav Süresi: 40 dakika Not Baremi: Her Soru 5 Puan. halkegitimkurs.com

Ustalık Sınavı Ortak Derslerden Çalışma Hukuku Sorularının Cevapları

C1- B) İş Hukuku
C2- B) Grev
C3- D) Hepsi
C4- B) 1 Yıl
C5- D) İşveren Vekili
C6- D) Hepsi
C7- Doğru
C8- E) Hepsi
C9- Doğru
C10- D) Hepsi
C11- Doğru
C12- Teşekkür Mektupları
C13- Doğru
C14- B) Resmi Yazılar
C15- Doğru
C16- B) Defteri Kebir
C17- C) Limited Şirket
C18- Lokavt
C19- Tacir
C20- Usta

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz