<style>.lazy{display:none}</style>
Ustalık Belgesi İşletme Bilgisi Dersi Soruları

Ustalık Belgesi İşletme Bilgisi Dersi Soruları

Ustalık Belgesi İşletme Bilgisi Dersi Sınavı Soruları

Ustalık Belgesi Sınavları Tüm Meslek Dalları İşletme Bilgisi Dersi Soruları Ve Cevapları. Ustalık Sınavı Soruları Tüm Meslek Dalları Ustalık Belgesi İşletme Bilgisi Dersi Sınavında Çıkmış Eski Soru Ve Cevapları.

Ustalık Belgesi İşletme Bilgisi Dersi Soruları

S1) İnsan İhtiyaçlarını doğrudan doğruya veya dolayısıyla karşılamak amacı ile işleyen ve işletilen teknik ve ekonomik birime …………………………………denir.
S2) Talep edilen mal ve hizmetin üretilmesi ve pazarlaması için diğer üretim faktörlerini bir araya getiren kişiye ?
a) Yönetici b) Patron c) Müteşebbüs d) İşletmeci e) Hiçbiri
S3) Aşağıda verilen amaçlardan hangisi işletmenin genel amaçlar arasında yer almaktadır?
a) Yüksek kalitede mal ve hizmet üretmek
b) İstihdam imkanı sağlamak
c) Ucuza mal edip ,ucuza satmak
d) Çalışanları eğitmek , yetiştirmek
e) Topluma hizmet etmek
S4) Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörleri grubuna girmektedir?
a) Emek b) Tabiat c) Sermaye d) Müteşebbüs e) Hepsi
S5) İşletme sermayelerinin tamamı veya büyük bir kısmı devlete bağlı olan işletmelere …………………işletmeleri denir.
S6) Üretim araçlarının mülkiyetine göre işletme çeşitleri grubuna hangisi girer ?
a) Özel işletmeler b) Kamu işletmeleri c) karma işletmeler d) Hepsi
S7) Sanayi ve maden işletmeleri hangi işletme çeşidine girmektedir?
a) Hizmet üreten işletmeler c) Dayanıklı mallar üreten işletmeler e) Endüstriyel mal üreten işletmeler
b) Tarımsal mal üreten işletmeler d) Dayanıksız mallar üreten işletmeler
S8) Bir insanın işletme kurup, çalışmaya başlaması nedenleri arasında ilk sırada gelmektedir?
a) Kar elde etmek b) Zarar c) Saygınlık d) Hiçbiri
S9)İşletmenin kuruluş yeri seçilirken göz önüne alınması gereken faktörler aşağıdakilerden hangisidir?
a) Verimlilik b) Talep c) Uygunluk d) Rekabet durumu e) Hiçbiri
S10) Kuruluş yeri faktörleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ekonomik faktörler b) Doğal faktörler c) Psikolojik, fizyolojik d) politik faktörler e) Hepsi
S11) İşletmelerin ülke ekonomisine sağlayacağı faydalar aşağıdakilerden hangisidir?
a) İstihdam imkanı sağlar b) Vergi gelirlerini arttırır c) Ülkeye döviz kazandırır d) Bağımsızlık sağlar e) Hepsi
S12) Yöneticinin ayrıntılı ve kesin emirler verdiği ve hareket serbestisi tanımladığı yönetime ne denir.?
a) Demokratik b) Otokratik c)Hümanist d) Egemenlik e) Hiçbiri
S13) Eğer astların eğitim düzeyleri düşük ise, verilmesi gereken emir nasıl olmalıdır?
a) Karışık b) Basit c) Uzun d) Teknik e) Hiçbiri
S14) Belirtilen amaçlara ulaşmak için üretim faktörlerini verimli ve etkin kullanabilme kararlarını alabilmeye ne denir?
a) Yönetim b) İşletme c) Yöneltme d) Pazarlama e) Hiçbiri
S15) İşletmedeki insanlar arasında işletme bölümleri arasında bölümler içerisinde oluşan bilgi alış verişine ne denir?
a) Televizyon b) Teşvik c) Disiplin d) Haberleşme e) Hiçbiri

Sponsorlu Bağlantılar

S16) Üretilen mal ve hizmetlerin var olan veya potansiyel müşterilerin eline geçmesi için yapılan işlemlerine ne denir?
a) Yönetim b) İşletme c) Pazarlama d) Kontrol e) Hepsi
S17) Pazarlama fonksiyonlarına aşağıdakilerden hangisi girmektedir?
a) Satın alma b) Depolama c) Sınıflandırma d) Finansman e) Hepsi
S18) Tüketicilerin ürünü tanıması için reklama gerek yoktur?
Doğru ( ) Yanlış ( )
S19) Üretim yapılabilmesi için emeğe ihtiyaç duyulmaz?
Doğru ( ) Yanlış ( )
S20) Müteşebbüs risk faktörünü üstlenerek işletmecilik yapan kişidir?
Doğru ( ) Yanlış ( )

Not: Sınav Süresi 40 Dakikadır, Her Bir Soru 5 Puan Değerindedir. halkegitimkurs.com

Ustalık Belgesi İşletme Bilgisi Dersi Cevapları

C 1) İŞLETME
C 2) C MÜTEŞEBBÜS
C 3) E TOPLUMA HİZMET ETMEK
C 4) E HEPSİ
C 5) KAMU
C 6) D HEPSİ
C 7) E ENDÜSTRİYEL MAL ÜRETEN İŞLETMELER
C 8) A KAR
C 9) A VERİMLİLİK
C 10) E HEPSİ
C 11) E HEPSİ
C 12) B OTOKRATİK
C 13) B BASİT
C 14) A YÖNETİM
C 15) D HABERLEŞME
C 16) D PAZARLAMA
C 17) E HEPSİ
C 18) YANLIŞ
C 19) YANLIŞ
C 20) DOĞRU

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yaz