<style>.lazy{display:none}</style>
Halk Eğitim Merkezi Sitesine Hoşgeldiniz, 16 Nisan 2024
Anasayfa » Sınav Soruları » Bilişim Teknolojileri Yazılım Geliştirme Ustalık Sınav Soruları

Bilişim Teknolojileri Yazılım Geliştirme Ustalık Sınav Soruları

Bilişim Teknolojileri Yazılım Geliştirme Ustalık Sınav Soruları

MESEM Mesleki Eğitim Merkezleri Bilişim Teknolojileri Yazılım Geliştirme Ustalık Sınav Soruları Ve Cevapları. Bilişim Teknolojileri Alanı, Yazılım Geliştirme Dalı Ustalık Belgesi Sınav Soru Ve Cevapları, Ders Programları, Beceri Sınavı Değerlendirme Kriterleri.

Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılım Geliştirme Dalı Ustalık Sınav Soruları

1. Nesne tabanlı programlamada bir sınıftan nesne türetilmeden sınıf ismi üzerinden erişilen bir metot oluşturma yöntemi hangisidir?
A) Private tanımlanarak
B) Public tanımlanarak
C) Static tanımlanarak
D) Void tanımlanarak

2. Nesne tabanlı programlamada büyük projelerde oluşturulan sınıfların birden fazla dosyaya yayılmasına parçalı sınıf adı verilir. Hangisi parçalı sınıfların avantajlarından değildir?
A) Projenin okunmasını kolaylaştırmak.
B) Projeyi mantıksal olarak katmanlara ayırmak.
C) Proje çalışırken bilgisayarı yormamasını sağlamak.
D) Projede birden fazla programcının birlikte çalışmasını sağlamak.

Bilişim Teknolojileri Yazılım Geliştirme Ustalık Sınav Soruları3. Nesne Tabanlı programlamada diziler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Birden çok elemanı içerisinde tutabilir.
B) Oluşturulurken ayarlanan veri türünde değerleri tutar.
C) Farklı türdeki verileri aynı anda tutabilir.
D) Tanımlanırken boyutun belirlenmesi gerekir.

4. Bilgisayar işlemcileri, üretici firma tarafından belirlenmiş olan standart çalışma hızının üzerinde bir hıza yükseltilebilir. Bu işlem hangi seçenekte verilmiştir?
A) Hız aşımı (Overclock)
B) Dönüştürme (Render)
C) Derleme (Compile)
D) İşlemci yenileme

5. Dosya uzantılarından hangisi bir görüntü dosyası belirtir?
A) .doc
B) .pptx
C) .psd
D) .rar


6. Görüntü işleme yazılımında resim veya videonun herhangi bir yerindeki bölgenin kopyalanarak başka bir bölgeye aktarılmasını sağlayan araç hangisidir?
A) PanBehindTool
B) CloneStampTool
C) PuppetPinTool
D) RectangularTool

7. Görüntü işleme yazılımında hangi araç nesnenin şeffaflığını ayarlamak için kullanılır?
A) Opacity
B) Rotation
C) Scale
D) Position

8. Hangi HTML5 etiketi ses dosyalarını çalmak için kullanılır?
A) < audio >
B) < sound >
C) < music >
D) < play >

9. Hangisi derin öğrenme ile ilgili doğru bir ifadedir?
A) Sadece tek katmanlı algılayıcıları içerir.
B) Birden fazla gizli katmanı olan bir yapay sinir ağı türüdür.
C) Sadece geri beslemeli ağlarla kullanılır.
D) Yapay sinir ağlarını hiç kullanmaz.

10. Bir MySQL veri tabanının yedeğini almak için hangi SQL komutunu kullanırsınız?
A) Backupdatabase
B) Exportdatabase
C) Savedatabase
D) backuptable

Bilişim Teknolojileri Alanı Bilgisayar Teknik Servisi Ustalık Sınav Soruları İçin Tıklayın.

Cevaplar
1 – Cevap C) Static tanımlanarak
2 – Cevap C) Proje çalışırken bilgisayarı yormamasını sağlamak.
3 – Cevap C) Farklı türdeki verileri aynı anda tutabilir.
4 – Cevap A) Hız aşımı (Overclock)
5 – Cevap C) .psd
6 – Cevap B) CloneStampTool
7 – Cevap A) Opacity
8 – Cevap A) < audio >
9 – Cevap: B) Birden fazla gizli katmanı olan bir yapay sinir ağı türüdür.
10 – Cevap: A) Backupdatabase

 

Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılım Geliştirme Dalı Ustalık Dersleri

Alan Dersleri
Bilişim Sistemleri
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri
Programlama Temelleri
Bilgisayarlı Tasarım Uygulamaları
Ahilik Kültürü Ve Girişimcilik

Dal Dersleri
Robotik Ve Kodlama
Nesne Tabanlı Programlama
Grafik Ve Canlandırma

Bilişim Sistemleri Dersi
Bilişim sistemleri dersine ait modüller aşağıda sıralanmıştır.
1- İş Sağlığı Ve Güvenliği
2- Dijital Dönüşüm Ve Endüstri 4.0 Teknolojileri

Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Dersi
Bilişim teknolojilerinin temelleri dersine ait modüller aşağıda sıralanmıştır.
1. İç Donanım Birimleri
2. Dış Donanım Birimleri
3. İşletim Sistemi Kullanımı
4. Ağ Temelleri

Programlama Temelleri Dersi
Programlama temelleri dersine ait modüller aşağıda sıralanmıştır.
1. Veri Yapıları
2. Karar Ve Döngü Yapıları
3. Fonksiyonlar
4. Tarih Ve String İşlemleri
5. Hata Yakalama İşlemleri
6. Dosya İşlemleri

Bilgisayarlı Tasarım Uygulamaları Dersi
Bilgisayarlı tasarım uygulamaları dersine ait modüller aşağıda sıralanmıştır.
1- Dijital Üretim

Ahilik Kültürü Ve Girişimcilik
Ahilik kültürü ve girişimcilik dersine ait modüller aşağıda sıralanmıştır.
1. Ahilik Kültürü Ve Meslek Etiği

Robotik Kodlama Dersi
Robotik kodlama dersine ait modüller aşağıda sıralanmıştır.
1. Mikrodenetleyici Kartı Ve Robotik Bileşenleri
2. Mikrodenetleyici Kart Programlama
3. Robotik Tabanlı Proje Geliştirme

Nesne Tabanlı Programlama Dersi
Nesne tabanlı programlama dersine ait modüller aşağıda sıralanmıştır.
1. Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş
2. Karar İfadeleri Ve Döngü Yapıları
3. Sınıflar (Class)
4. Diziler (Arrays) Ve Koleksiyonlar (Collections)
5. Form Uygulamaları
6. Veritabanı İşlemleri

Grafik Ve Canlandırma Dersi
Grafik ve canlandırma dersine ait modüller aşağıda sıralanmıştır.
1. Görüntü İşleme
2. Görsel Efekt Yazılımında Temel Düzenlemeler
3. Hareketli Görüntüler
4. Maskeleme Teknikleri
5. Görüntü Efekti Oluşturma

Web Tabanlı Uygulama Geliştirme
Grafik ve canlandırma dersine ait modüller aşağıda sıralanmıştır.
1. Temel Kavramlar
2. Web Tasarım İlkeleri
3. Html5
4. Stil Şablonu (CSS)
5. Etkileşim (Javascript)
6. Arka Uç Yazılım Geliştirme

Mobil Uygulamalar Dersi

Mobil uygulamalar dersine ait modüller aşağıda sıralanmıştır.

1. Mobil Uygulama Geliştirmeye Hazırlık
2. Ekran Tasarımı
3. Temel Komutlar
4. Karar İfadeleri Ve Döngü Yapıları
5. Gelişmiş Komutlar
6. Uygulama Tasarımı
7. Veritabanı İşlemleri
8. Gelişmiş Uygulama Tasarlama
9. Uygulama Yayınlama

Yapay Zekâ Ve Makine Öğrenmesi Dersi
Yapay zekâ ve makine öğrenmesi dersine ait modüller aşağıda sıralanmıştır.
1. Yapay Zekâ Ve Veri
2. Makine Öğrenmesi
3. Yapay Sinir Ağları

Bilişim Teknolojileri Alanı Yazılım Geliştirme Dalı Ustalık Beceri Sınavı Değerlendirme Kriterleri

Sınav Süresi: En Fazla 80 Dakika

Uygulama Sorusu: Sınavda verilecek olan iş ve işlemleri; standartlar, teknik şartnameler, İSG Kuralları, değerlendirme kriterleri ve sınav değerlendiricilerinin talimatlarına uygun şekilde yapınız.
(Sınav sorusu, sınavı yapan komisyon tarafından belirlenecektir.)
Adaylar B bölümündeki kriterlerden seçtiği bir tanesinden sınav olacaktır.

Beceri Sınavı

Değerlendirme

Kriterleri

Değerlendirme

Puanı

A. Ön

Hazırlık

(10 Puan)

İş sağlığı

ve güvenliği

kurallarına uyar.

2

Çalışma ortamını

düzenler.

2

Tasarımında

kullanacağı

bilgisayar

programını seçer.

2

Tasarımı amacına

uygun eskiz hazırlar.

4

B1. Uygulama

(Bir Nesne Tabanlı

Programlama

Yazılımı İle

Program Oluşturma)

(80 Puan)

Programda yeni bir proje

açar ve Form Application

oluşturur.

5

Programda bir Form

Application oluşturur.

2

İstenilen özelliklere

uygun olarak formdaki

elemanların yerleşimini

ayarlar.

2

İstenilen özelliklere uygun

olarak formdaki

elemanların yazı biçimini

ayarlar.

2

İstenilen özelliklere uygun

olarak formdaki

elemanların rengini ayarlar.

2

İstenilen özelliklere uygun

olarak formdaki elemanların

ve sayfanın boyutunu ayarlar.

2

Programda en az 1 adet

class kullanır.

5

İstenilen özelliklere uygun

bir veritabanı oluşturur

ve veritabanını programa

bağlar.

15

Formda label, button,

textbox, checkbox, listbox,

radiobutton vb. form

elemanlarından en az

üç tanesini kullanır.

10

Programda şifreli basit

bir kullanıcı giriş

paneli oluşturur.

10

Programda en az 1 adet

DatagridView

kullanarak

veritabanındaki

kayıtların listesinin

görüntülenmesini

sağlar.

5

Form’da kaydet butonu

oluşturur ve girilen

parametrelere uygun

olarak kaydet butonuna

basılınca veritabanına

veri eklenmesini sağlar.

10

Veritabanındaki veriyi

kodlar aracılığı ile silme

ve/veya güncelleme

işlemini yapar.

5

Çalışmayı T.C. kimlik no,

ad ve soyad ile kaydeder.

5

B2. Uygulama

(Bir Web Sitesi

Oluşturma)

(80 Puan)

Programda yeni bir

proje açar.

3

Programda yeni bir

Web Application / Web

Sitesi oluşturur.

3

İstenilen tasarım

özelliklerine göre

tasarlayacağı web

sitesinde header

alanını oluşturur.

3

İstenilen tasarım

özelliklerine göre

tasarlayacağı web

sitesinde menü

alanını oluşturur.

3

İstenilen tasarım

özelliklerine göre

tasarlayacağı web

sitesinde footer alanını

oluşturur.

3

İstenilen tasarım

özelliklerine göre

tasarlayacağı web

sitesinin içeriğini

oluşturur.

3

İstenilen tasarım

özelliklerine göre

tasarlayacağı web

sitesinde CSS

kodlarını kullanır.

6

Tasarladığı web

sitesinde en az 3

menü oluşturur.

6

Tasarladığı web

sitesinde en az 1 adet

Slider kullanır.

(Fotoğraf, haber vb.

manuel / otomatik geçiş)

5

Tasarladığı web sitesini

Responsive (mobil uyumlu)

hale getirir.

5

Web sitesine en az

1 adet resim ekler.

3

Web sitesine en az

1 adet ikon ekler.

3

Web sitesine en az

1 adet video ekler.

3

Web sitesine bir kullanıcı

adı ve mail giriş ekranı

içeren bir form ekler.

5

Formdaki kullanıcı adı

ve mail verisinin boş

geçilmemesi için bir

doğrulama kodu ekler.

(RequiredValidation)

4

Formdaki mail verisinin,

mail formatından başka

bir formatta veri girişi

yapılmaması için bir

doğrulama kodu ekler.

(EmailAdressValidation)

4

Web sitesine açıklama

satırları ekler.

3

Web sitesini çalışır hale

getirir ve çalıştırır.

10

Çalışmayı T.C. kimlik no,

ad ve soyad ile kaydeder.

5

B3. Uygulama

(Mikrodenetleyici Kart

Programlama Uygulaması)

(80 Puan)

İş emrine uygun

mikrodenetleyici

kartını seçer.

3

İş emrine uygun

mikrodenetleyici kartına

uygun breadboard seçer.

3

İş emrine uygun

mikrodenetleyici kartına

uygun devre elamanlarını

seçer.

3

İş emri için uygun

olan sensörü seçer.

3

Devre elemanlarının

breadboarda yerleşimini

yapar.

3

Hazırlanan devrenin

görsel görünümüne

dikkat eder, bağlantı

kablolarını düzenler.

5

İş emrine uygun en az

bir adet çevre birimi

(röle, 7 segmentdisplay,

LCD Display ya da motor)

ekler.

10

İş emrine uygun eklenen

çevre biriminin kodlamasını

yapar.

5

Mikrodenetleyici kart

programlama uygulamasını

açar ve hazırlanan devre

kartını programlanmak

üzere bilgisayara bağlar.

10

Geliştirilen programa

uygun operatörleri

kullanır.
Geliştirilen programa

uygun operatörleri

kullanır.

5

Geliştirilen programa

uygun değişkenleri

kullanır.

5

Geliştirilen programa

uygun fonksiyonları

kullanır.

5

Geliştirilen programa

uygun ortam

kütüphanelerini kullanır.

5

Program kodlarının

içine kodların

açıklamasını ekler.

5

Gerekli ölçme ve

kontrol işlemlerini

yaparak programı

test eder.

5

Çalışmayı T.C. kimlik no,

ad ve soyad ile kaydeder.

5

B4. Uygulama

(Mobil Programlama

Uygulaması)

(80 Puan)

Programda yeni

bir proje açar.

2

Yeni bir mobil

uygulama oluşturur.

2

İstenilen özelliklere

uygun header oluşturur.

3

İstenilen özelliklere

uygun olarak header

kısmına bir logo resmi

ekler.

3

İstenilen özelliklere

uygun olarak bir

footer oluşturur.

3

İstenilen özelliklere

uygun olarak bir footer

kısmına copyright ekler.

3

İstenilen özelliklere

uygun olarak ekran

tasarımını oluşturur.

3

Oluşturulan tasarım

ekranının iç boşluk ve

dış boşluklarını ayarlar.

3

Oluşturulan tasarım

ekranının renk

düzenlemelerini yapar.

3

İstenilen özelliklere

uygun butonları ekler.

3

Oluşturulan butonların,

renklendirmesini yapar.

3

Oluşturulan butonların,

iç ve dış boşluklarını yapar.

3

İstenilen özelliklere uygun

olarak butonların hangi

işlevi gerçekleştireceğine

dair komutları kod bloğu

kısmına yazar.

10

En az bir adet class

(sınıf) kullanır.

4

En az bir adet

metot kullanır.

4

Tasarım ekranındaki

nesnelerle bağlantı sağlar.

4

İstenilen özelliklere

uygun yerel bir

veritabanı ekler.

6

İstenilen özelliklere

uygun olarak mobil ortamda

veritabanını güncelleme

işlemi yapar.

6

İkinci ekran oluşturarak

istenilen bilgi ya da

bilgileri orada gösterir.

4

İstenilen özelliklere

uygun olarak oluşturulan

uygulamanın renk uyumu,

genel görünümü ve genel

uyumluluğunu sağlar.

4

Uygulamayı çalıştırır

ve uygulamaya ait

çalıştırma dosyasını

(.apk, .ipa vb.) oluşturur.

2

Çalışmayı T.C. kimlik no,

ad ve soyad ile kaydeder.

2

C. Uygulama

Sonrası İşlemler

(10 Puan)

Çalışma ortamını

temizler ve toparlar.

5

Bir klasör içinde

topladığı çalışmasını

ve çıktısını eksiksiz

teslim eder.

5

Toplam

(100 Puan)

• Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.

İSG Malzemeleri Listesi (Aday Tarafından Temin Edilecektir)
1. İş Önlüğü

Sınav Sarf Malzeme Listesi
1. Kuşe kâğıt (mat 120 gr A4): 2 Adet
2. DVD Harici disk-Hafıza kartı (Aday Tarafından Getirilecektir.): 1 Adet
3. Toner Gideri*: 1 Adet
4. A4 kâğıt (eskiz için): 2 Adet
5. Resim kalemi ve silgi: 1 Adet

Sarf malzemeler ve miktarı bir aday için beceri sınav komisyonunca belirlenecektir.
Sarf malzemeleri aday tarafından temin edilecektir.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz