Halk Eğitim Merkezleri Sitesine Hoş Geldiniz, 03 Şubat 2023

Ehliyet E-Sınav Uygulama Kılavuzu

Ehliyet E-Sınav Uygulama Kılavuzu

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Ehliyet E-Sınav Uygulama Kılavuzu. Ehliyet E-Sınav Nasıl Yapılır? Başvuru İşlemleri, Sınav Tarihleri, Başarılı Olmak İçin Kaç Puan Almak Gereklidir, Sınav Süresi Kaç Dakikadır.

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri E-Sınav Başvuru İşlemleri
Kayıtlı Olunan Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu.

E-Sınav Nedir
Basılı Evrak Kullanılmaksızın, Sınav Uygulama Ve Değerlendirilmesine İlişkin Her Türlü İşlemin Elektronik Ortamda Yapıldığı Sınavlara Denir. Sınavlar E-Sınav Merkezlerinde Yapılır. Sınav Merkezi Kursiyerin Kayıtlı Olduğu Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Müdürlüğünün İldeki E-Sınav Merkezinde Yapılır.

Ehliyet E-Sınav Uygulama KılavuzuSınav Randevusu Alabilmek İçin Kursiyerin Kayıt Olduğu Sürücü Kursundaki Derslerini Ve Eğitimlerini Tamamlaması Gereklidir.
E-Sınav Randevusu Onaylanan Kursiyerler Mazeretlerini Belgeleyerek E-Sınav Tarihinden En Az 4 Gün Önce Randevu Tarihini Değiştirebilir. Randevusu Olduğu Halde Sınava Katılmayan Kursiyerler Bir Sınav Hakkını Kullanmış Sayılmaktadır.

E-Sınavda Başarısız Olan Kursiyerler En Erken 15 Gün Ve En Geç 45 Gün İçinde Randevu Oluşturarak Sınava Katılmalıdır. Teorik Sınava 4 Kez Giriş Hakkı Bulunmaktadır. Sınavda 4 Kez Başarısız Olanlar Yeniden Kursa Kayıt Olmak Zorundadır. Teorik Sınavda Başarısız Olanlar Her Sınava Girişleri İçin Sınav Ücreti Ödemek Zorundadır.

Ehliyet E-Sınav Soru Sayısı: 50 Adet
Sınav Süresi: 45 Dakika (İşitme Engelli Kursiyerler İçin 15 Dakika Ek Süre Tanınır)


Ehliyet Sınavı Sorularının Konulara Göre Dağılımı
Tüm Sertifika Programlarında
İlk Yardım Dersi: 12 Soru
Trafik Ve Çevre Dersi: 23 Soru
Araç Tekniği Dersi: 9 Soru
Trafik Adabı Dersi: 6 Soru

Ehliyet E-Sınavda Başarılı Olan Kursiyerler Direksiyon Sınavına Katılmaya Hak Kazanır.

Bekçilik Sınavı Çıkmış Soruları Ve Cevapları İçin Tıklayın.

Ehliyet E-Sınav Başarılı Olmak İçin Kaç Puan Almak Gereklidir?
Sınavda Başarılı Olmak İçin 100 Üzerinden 70 Puan Ve Üzerinde Puan Almak Gereklidir. Yanlış Cevaplar Değerlendirilmeye Alınmaz.

Sürücü Belgesi E-Sınav Başvuru Koşulları
• Sürücü Adayının Sertifika Türündeki Teorik Eğitimini Tamamlamış Olması Gereklidir.
• Kursiyerin E-Sınav Ücretini Yatırmış Olması.
• Kursiyerin E-Sınav Randevu Sistemi Üzerinden Sınav Randevusu Almış Olması.
• Kursiyerin Son Katıldığı E-Sınav Uygulamasının Üzerinden En Az 15 (On Beş) Gün Geçmiş Olması.


E-Sınav Ücreti Nasıl Ödenir
Her Oturum İçin Ayrı Ayrı Olarak Ödenir. Başvuru Ücreti T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası Veya Türkiye Halk Bankasının İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık Ve Atm Kanallarından Sınav Adı Seçilerek Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Döner Sermaye İşletmesine Ait Hesaplara Yada https://odeme.meb.gov.tr İnternet Adresinden Tüm Banka Kartları İle Yapılabilir.
Kursiyer, Banka Dekontu / ATM İşlem Fişini Başvuru Süresi İçinde Özel MTSK Müdürlüğüne Teslim Edecektir.
Hatalı Olan Ya Da Kursiyerin Kendisine Ait Olmayan T.C. Kimlik Numaraları İle Yapılan Ödemelerde, Kursiyerin Başvurusu Geçersiz Sayılacak Ve Her Türlü Sorumluluk Kursiyere Ait Olacaktır.
E-Sınav Randevusu Oluşturulan Kursiyer, Sınava Girmemesi Durumunda Ücret İadesi Talep Edemez. Başvurusu/Sınavı Geçersiz Sayılan, Sınava Alınmayan Ya Da Sınavdan Çıkarılan Kursiyerlerin Bu Konuyla İlgili Başvuruları Dikkate Alınmayacaktır.

Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır
Kursiyer, E-Sınav Başvurusunu, Sınav Ücretini Yatırdıktan Sonra Bağlı Olduğu Özel MTSK Müdürlüğü Aracılığıyla Yapacaktır.

E-Sınav Başvurusu Yapılan Kursiyerlerin Bilgileri İle Sisteme Yüklenen Fotoğrafları Bağlı Oldukları İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Tarafından İncelenecektir. Başvurusu Onaylanan Kursiyerler İçin E-Sınav Randevu Sistemi Tarafından Sınav Tarihi Ve Saati Belirlenecektir. E-Sınav Başvurusunda Bulunup Randevusu Onaylanan Kursiyer, Mazeretini Belgelendirmek Kaydıyla Randevu Sistemi Tarafından Belirlenen E-Sınav Tarihinden En Az 4 (Dört) Gün Önce Randevusunu Değiştirebilir. Kursiyerin Belirlenen Tarih Ve Saatte Sınava Girmesi Zorunludur. Aksi Takdirde Kursiyer 1 (Bir) Sınav Hakkını Kullanmış Sayılır.

E-Sınav Uygulamasında; Yabancı Uyruklu Kursiyer İle Öğrenimini Yurt Dışında Tamamladığını Belgeleyen Türkçe Bilmeyen Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Kursiyer, Teorik Eğitimini Sınava Gireceği Yabancı Dilde Tamamladıktan Sonra Sınavda, Genel Müdürlükçe Belirlenen Yabancı Dillerde Çevirisi Yapılan Soruları, Ekranda Yer Alan Yabancı Dil Seçeneğini Seçerek İsterse Görüntüleyebilecektir. Bu Özelliğin Kullanılabilmesi İçin Kursiyerin, Yabancı Dil Seçeneğinin Sınav Randevusundan En Az 48 (Kırk Sekiz) Saat Önce Özel MTSK Modülüne İşlettirmesi Gerekmektedir. Bu Süre İçerisinde Yabancı Dil Tercihi Yapılmayan Kursiyerlerin Sınav Soruları Çeviri Özelliği Olmadan Ekrana Gelecektir.

İşitme Engelli Kursiyerler, Soruların İşaret Diline Çevrilmiş Videolu Anlatımını Kendi Ekranlarında Seçerek Görüntüleyebileceklerdir. Bu Özelliğin Kullanılabilmesi İçin Kursiyerin Engel Durumunun Sınav Randevusundan En Az 48 (Kırk Sekiz) Saat Önce Özel MTSK Modülüne “İşitme Ve Konuşma Engelli” Olarak İşlenmesi Gerekmektedir. Bu Süre İçerisinde Engel Durumu “İşitme Ve Konuşma Engelli” Olarak İşlenmeyen Kursiyerlerin Sınav Soruları İşaret Diline Çevirme Özelliği Olmadan Ekrana Gelecektir.


E-Sınav Giriş Belgesi
E-Sınav Giriş Belgesi Renkli Fotoğraflı Olup Belgede Kursiyerin Salon Ve Kimlik Bilgileri Yer Alır. Salon Bilgilerinde Kursiyerin Sınava Gireceği E-Sınav Merkezi (İl/İlçe), Bina, Salon Ve Adres Bilgileri Yer Alacaktır.

Her Sınav İçin Yeniden Düzenlenen Renkli Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesinde Özel MTSK’nın Adı, Kurs Müdürlüğünün Bağlı Olduğu İl/İlçe, Kursiyerlerin İmzalayacağı Alan, Barkod-Karekod, Adayın Sınava Gireceği Dil Seçeneği Ve ‘Dikkat’ Bölümü Yer Alır. Kimlik Bilgilerinde Kursiyerin T.C. Kimlik Numarası, Adı-Soyadı, Baba Adı, Doğum Yeri Ve Tarihi Bulunur.

E-Sınav Nasıl Uygulanır
a) e-Sınav uygulaması sistem tarafından belirlenen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

b) Sınav görevlileri sınav başlamadan en geç 30 (otuz) dakika önce e-sınav salonunda hazır bulunacaklardır. Sınav salonuna gelen görevliler görevli olduğu sınavın başlama saatinden 15 (on beş) dakika öncesine kadar sisteme giriş yapmak zorundadır. Sisteme hiç giriş yapmayan görevliler ile son 15 dakika içerisinde sisteme giriş yapan görevliler hakkında, Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri gereğince sınav görevi verilmeme tedbiri uygulanacaktır.

c) Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için kursiyerler, sınav saatinden en geç 20 (yirmi) dakika önce sınav giriş belgesinde belirtilen e-sınav salonunda hazır bulunacaklardır.

ç) Salon görevlileri, kursiyerlerin kullanacakları bilgisayarları önceden hazır hâle getireceklerdir. Sınav başlamadan önce kursiyerlerin kullanımına sunulan bilgisayarları kontrol edecekler, herhangi bir sorun olması hâlinde yedek bilgisayarı kullanıma açacaklardır.

d) Kursiyerler, sınava gelirken; renkli, fotoğraflı, çift mühür/kaşeli ve ıslak imzalı sınav giriş belgesi ile;
– Türk vatandaşları için T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı; nüfus cüzdanı/kimlik kartını, pasaportunu (geçerlilik süresi dolmamış),
– Yabancı uyruklu kursiyerler için geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaportunu, ilgili Bakanlık tarafından verilen resimli, çipli/mühürlü kimlik yerine geçen, ikamet ettiğini ya da çalıştığını gösterir belgesini, yanında bulunduracak ve bu belgeleri ibraz ederek sınava katılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına (çipli kimlik kartı) sahip kursiyerlerin sınav giriş belgesinde çift imza ve çift mühür (kurs müdürlüğü ve İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün) bulunma zorunluluğu yoktur.

Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için nüfus müdürlüklerine başvuru yapan ve nüfus cüzdanları alınan kursiyerler, nüfus müdürlüklerince kendilerine verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi/ kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

Geçici koruma statüsünde bulunan yabancı uyruklu kursiyerler yalnızca kimlik belgesinde belirtilen ikamet ilinde sınava girebilir; ancak ikamet ili dışında farklı ilde sınava girecek kursiyerler İçişleri Bakanlığı birimlerince verilen geçici izin belgesi ile birlikte sınava alınır.

Bu maddede belirtilen geçerli kimlik belgesi ve/veya geçerli sınav giriş belgesi yanında olmayan kursiyerler ile geçersiz kimlik belgesi ve/veya geçersiz sınav giriş belgesi ile sınava gelen kursiyerler sınava alınmayacaktır.

Kursiyerler sınav giriş belgelerini kimlik kontrolü esnasında salon görevlilerine teslim etmek zorundadır. Sınav giriş belgesini teslim etmeyen kursiyerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

e) Kursiyerler, sınav salonlarına alınırken kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, doküman ile ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerle sınav salonuna alınmayacaktır.

Ayrıca, bu araçlarla salona alınmayacağı gibi sınav anında yanında bulundurduğunun tespit edilmesi durumunda, sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kursiyer hakkında tutanak düzenlenecek ve sınavı geçersiz sayılacaktır.
Salon görevlilerince kimlik kontrolü yapılarak sınav salonuna alınan kursiyer sınav başlayana kadar hiçbir gerekçe ile sınav salonundan dışarıya çıkarılmayacaktır. Kendi isteği ile sınav salonundan dışarı çıkan kursiyer tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

Salon görevlileri kursiyerleri sınav salonuna almadan önce kimlik kontrolünü yaparak kursiyerlere ait sınav giriş belgelerini toplamak, adayları salon aday yoklama listesinde belirtilen sıra numarasına göre yerleştirmek ve adaylara sınavda uyulması gereken kurallar hakkında bilgi vermekle sorumludur.

f) Sınav başladıktan sonra gelen kursiyer/kursiyerler, sınav salonundan çıkan kursiyer olmadığı sürece sınava alınır ancak bu kursiyer/kursiyerlere ek süre verilmez. Sınav salonundan çıkan kursiyer olduktan sonra gelen kursiyer/kursiyerler sınava alınmaz.

g) Kursiyer, e-sınav uygulama ekranında yer alan T.C. kimlik numarası adı, soyadı bilgilerinin ve fotoğrafın kendisine ait olduğunu kontrol eder. Bilgilerinde hata olması durumunda salon başkanını uyarır ve sınava başlamaz. Kursiyer, sınava gireceği salonda kendisi dışında başka aday bilgilerinin yer aldığı bilgisayarda sınav başlattığı takdirde daha sonra kendi bilgilerinin yer aldığı bilgisayarda sınava girse dahi sınavı geçersiz sayılır.

ğ) “e-Sınav Uygulama Kuralları” sınav başlamadan önce kursiyer tarafından okunup kabul edildikten sonra sınava başlanacaktır.

h) Kursiyer tüm işaretlemeleri ekrana dokunarak yapacaktır.

ı) Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece biri doğru cevaptır.

i) Soru sayısı ve sınav süresi kursiyerin kullandığı bilgisayar ekranında yer alacaktır.

j) Sınavı tamamlayan ya da sınav süresi biten kursiyer salon yoklama listesi ve cevap kâğıtlarını gösterir belgeye imza atarak salondan ayrılır.

k) Kursiyer isterse sınav süresi tamamlanmadan sınavı bitirebilir. Bu durumda e-sınav yazılımı kursiyerden 2 (iki) aşamalı onay alacak ve sınavı sonlandıracaktır. Bu işlemi gerçekleştiren kursiyerlerin sınava devam etmesi mümkün olmayacaktır.

l) Kursiyer sınava girmediyse salon görevlileri tarafından, salon aday yoklama listesindeki ilgili alana “Girmedi” yazılacaktır ve kursiyerin durumu sistem üzerinde “Girmedi” olarak işaretlenecektir. Adayın ibraz ettiği belgelerin geçersiz olması veya diğer nedenlerle görevliler tarafından sınava alınmaması durumunda ise salon yoklama listesindeki ilgili alana “Sınava Alınmadı” yazılacak, ayrıca ibraz edilen geçersiz belgesinin aslı veya bir örneği alınarak konuyla ilgili tutanak tutulacaktır.

m) Sınav bitiminden sonra;

-Salon görevlileri kursiyere öncelikli olarak salon aday yoklama listesini ve sorulara verdikleri cevapları gösteren cevap kâğıdını imzalatacaktır.
-Kursiyerler, sınav sonuçlarını e-sınav merkezinde bulunan sonuç bilgisayarından ya da http://esinav.meb.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparak öğrenebileceklerdir.

n) Sınav görevlileri sınav binasına silah, kesici alet, çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük (alyans hariç), broş ve benzeri eşyalar ve her türlü elektronik ve/veya mekanik cihaz, kitap, defter ve benzerleri nesnelerle girmeyeceklerdir. Ancak sınav merkezlerinde yaşanabilecek teknik sorunlar ile idari sorunların anlık çözümünün sağlanması amacıyla Bakanlık Merkez Teşkilatında her sınav günü görevlendirilen merkez sınav görevlilerinin sınav merkezleri ile iletişiminin sağlanabilmesi için Bina Komisyon Başkanı/Bina Sorumlusu olarak görevlendirilen personel yalnızca belirtilen amaçlarla ve sınav salonu dışında kullanılması kaydıyla cep telefonu ile sınav binasına girebilecektir.

Yukarıda belirtilen yasak nesnelerle salona girdiği tespit edilen görevliler ile Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinde yer alan hükümlere, MEBBİS kişisel bilgiler modülü “Sınav İşlemleri” ekranında yer alan “Tebellüğ Gerektiren Belgeler” başlığı altındaki ‘Tüm Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar’a, “e-Sınav Görevlendirme Belgesi”nde belirtilen hususlara aykırı davranan görevliler hakkında, sınavın işleyişine etki edip etmediğine bakılmaksızın sınav kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesinin 43 üncü maddesi doğrultusunda işlem yapılacaktır. Sınavın kurallarının uygulanmasına ilişkin tüm görev ihlallerinden uygulama ve izleme sorumlusu, salon başkanı ve gözetmen eşit oranda sorumludur.

Sınavın Değerlendirilmesi
e-Sınav yazılımı; kursiyerlere sorulan soruları, sorulara verdiği cevapları, doğru ve yanlış cevap sayılarını sistem veri tabanında muhafaza edecektir. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacaktır.

Değerlendirme, doğru cevaplar dikkate alınarak 100 puan üzerinden yapılacak, 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;

[Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

Sınavda yer alacak her sorunun puan olarak değeri eşittir. Yanlış cevaplar değerlendirme sırasında dikkate alınmayacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek, doğru seçenekler dikkate alınmak suretiyle bu soru/sorular değerlendirmeye dâhil edilecektir.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınava İtirazlar
a) Adaylar, sınav sonucuna ve/veya sınav sorularına ilişkin itiraz başvurularını, sonuçların e-sınav salonunda/binasında yer alan bilgisayardan ve/veya sınav bitiminde http://esinav.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren 5 (beş) takvim günü içinde T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla kendi T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak, e-itiraz modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr/) üzerinden yapacaklardır. Kursiyerler, belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır.

b) 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B Maddesi uyarınca sorulara, cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sonuçların e-sınav binasında yer alan bilgisayardan ya da sınav bitiminde http://esinav.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmaz.

c) Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusu onaylanmayan kursiyerlere ait ücretler ya da yanlış yatırılan ücretler, kursiyerlere iade edilecektir.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan kursiyerlerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacak olup ücret iadesi yapılmayacaktır. Ayrıca, e-sınav randevusu oluşturulan kursiyerler de sınava girmemeleri durumunda ücret iadesi talep edemeyeceklerdir.

ç) Sınavlarda yanlış yatırılan ücretlerin iadesi; kursiyerlerin sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine, https://odeme.meb.gov.tr internet adresi üzerinden ilgili bölümler doldurularak başvurmalarını müteakip yapılan incelemeler sonucunda ödenecektir.
Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. kimlik numarası ile sorgulama yaptırılarak iade edilir.
Kursiyerlere bilgilendirmeler kısa mesaj ile yapılır. Bu nedenle başvuru sırasında geçerli bir GSM (cep telefonu) numarası girilmesi zorunludur.

d) Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e) İtirazların cevaplanmasında, dekont tarihi ve başvuru girişinin yapıldığı sistem kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

f) Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile kursiyerin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekont/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

Sınav Sonuçları
Kursiyerler, sınav sonuçlarını e-sınav merkezinde bulunan sonuç bilgisayarından ya da http://esinav.meb.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparak öğrenebileceklerdir.
Ayrıca kursiyerin bağlı bulunduğu Özel MTSK müdürlükleri, Özel MTSK Modülünden sınava katılan kursiyerin sonuç listesini alarak kursiyere tebliğ edecektir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz