Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoş Geldiniz, 17 Haziran 2024
Anasayfa » Kalfalık » Kalfalık Ortak Beceri Sınavı Soruları

Kalfalık Ortak Beceri Sınavı Soruları

Kalfalık Ortak Beceri Sınavı Soruları

Kalfalık Belgesi Sınav Soruları. Kalfalık Ortak Beceri Sınavı Eski Çıkmış Soruları, Kalfalık Sınavları Tüm Meslekler Ortak Beceri Dersi Sınavı Soruları.

Kalfalık Ortak Beceri Sınavı (Tüm Meslekler) Soruları

1-) Aşağıda verilenlerden hangisi karar verme unsurlarından biri değildir ?
a) Karar vermeye çalışırken gerekli bilgi toplamaya çalışma
b) Karar verilecek ortamın seçimi
c) Kararın en kısa zaman aralığında ve acilen verilmesi
d) Bir kararı verirken diğer bazı kararlardan bağımsız bir şekilde verildiğini düşünme

2-) Kendinize bu problemi nasıl çözeceğinizi sorup ve aklınıza gelen çözüm yollarını araştırmak , Problem çözmenin hangi safhasını kapsar ?
a) Problemi Tam Olarak Tanımlama safhası
b) Problemi Çözmek İçin Yardıma İhtiyacınız Olup Olmadığına Karar Verme safhası
c) Problemin Tüm Çözüm Yollarını Belirleme safhası
d) Her Çözüm Yolunun Muhtemel Sonuçlarını Düşünme safhası

3-) Takım çalışmalarında aşağıdakilerden hangisi elverişsiz birey ( takım çalışmasına uygun olmayan birey ) özelliklerinden biridir ?
a) Sadece kendi gücüne inanır
b) Takımın misyon ve vizyonunu benimser
c) Takım başarısını ön planda tutar
d) Kendisi ile barışıktır

4-) Anayasamızda ifadesini bulan Temel İnsan haklar arasında aşağıda verilenlerden hangisi yoktur ?
a) Düşünce ve ifade hakkı
b) Seçme ve seçilme hakkı
c) Dilekçe hakkı,
d) Kişi dokunulmazlığı hakkı

5-) Aşağıdakilerden hangisi eleştirel düşünme yeteneğine sahip bireyin özelliklerinden biri değildir ?
a) Organize davranmayı tercih eder
b) Her zaman en doğru ve en iyi bilgiyi almaya ve vermeye isteklidir
c) Kendi ön yargılarının farkında olmayıp , farklı fikirlere tolerans göstermez.
d) Merak ettiği konularda bilgilenmek ister

6-) Takım çalışmalarında aşağıdakilerden hangisi elverişli birey ( takım çalışmasına uygun birey ) özelliklerinden biridir ?
a) Bireyseldir
b) Takımın ortak enerjisine katkıda bulunur
c) Bilgiyi saklar
d) Bireysel başarıyı ön planda tutar

7-) Karar verme sürecinde verilen kararın ne derece iyi ya da kötü olduğunun ölçütüne ne denir ?
a) Kararın kabul düzeyi
b) Kararın kalitesi
c) Kararın değeri
d) Kararın ölçütü

8 -) Aşağıda verilenlerden hangisi takım çalışamalarında elverişli birey özelliklerinden biri değildir ?
a) Empati kurar
b) Takımını yüceltir
c) İletişime kapalıdır
d) Olumlu düşünür

9-) Anayasamızda ifadesini bulan Temel İnsan Özgürlükleri arasında aşağıda verilenlerden hangisi yoktur ?
a) Din ve vicdan özgürlüğü
b) Basın özgürlüğü
c) Konut dokunulmazlığı özgürlüğü
d) Toplantı yapma dernek ve sendika kurma özgürlüğü

10-) Yaratıcı düşünme ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ?
a) İki ya da daha fazla mevcut fikirden üçüncü veya yeni bir fikir üretilir
b) Bazen en iyi fikir tamamen farklı olandır, öncekini değiştirendir
c) Birçok yaratıcı buluşlar, dikkatin farklı açılara yönelmesi sonucu ortaya çıkmakta.
d) Her fikir diğer fikirlerden bağımsız yeni fikirlerdir, önceki çözümlerden yeni çözümler arasında her hangi bir bağ olmaz, eskilerden yeniler üretmez.

11-) Aşağıdakilerden hangisi Meslek Hastalıklarına karşı alınacak tedbirlerden biridir ?
a) Zararlı madde yerine zararsız olanı tercih etme
b) Havalandırma
c) Atelyeyi temizlerken sulamak
d) Hepsi

12-) Aşağıdakilerden hangisi vücutta meydana gelen yanık çeşitlerinden bir değildir ?
a) İkinci derece yanıklar
b) Sönmemiş kireç yanıkları
c) Yüksek voltaj yanıkları
d) Dördüncü derece yanıklar

13-) Aşağıda verilen belirtilerden hangisi İç Kanama belirtilerinden değildir ?
a) Huzursuzluk
b) Nabız atışı normaldir
c) Baygınlık baş dönmesi
d) Sanki soluk almıyormuş gibi olunur


14-) Vucütta meydana gelen yanıklara müdahale konusunda aşağıdakilerden hangisini yapmak yanlış olur ?
a) Yanık kol yada bacak kalp seviyesinden yukarı kaldırılır
b) Yanık yerine acıyı dindirmek için salça, diş macunu vs sürmeli
c) İçi su dolu yanık kabarcıkları kesinlikle patlatılmaz
d) Büyük yanıklarda yanık yeri temiz bezle pansuman edilip hastaneye götürülür

15-) Vucüdun her hangi bir yerinde meydana gelen kırıklarda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz ?
a) Eğer deride yara varsa üzeri temiz bezle örtülür
b) Kırık olup olmadığı önce elbise çıkarmadan elle tespit edilir
c) Kırık varsa kırık yeri oynatılmaz
d) Kırık yerindeki yarada görülen kemik parçaları varsa çıkarılır

Aşağıda verilen yanıtları Doğru Yanlış şeklinde değerlendirin.

(D) (Y) 16-) Meslek: “Bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı kuralları toplumca belirlenmiş ve belli bir eğitimle kazanılan bilgi ve becerilere dayalı etkinlikler bütünüdür.” Bu yüzden meslek seçimini çok önemli kılan özellik, insanın mesleğini seçerken bir bakıma gelecekteki yaşam biçimini de belirlemesidir.

(D) (Y) 17-) İnsan haklarının korunduğu toplumlarda;
Yasa dışı davranışlar azalarak yasalar işler hâle gelir
Devlete güven artar, yönetim kolay işler
Vatandaşlar daha bilinçli ve sorumlu olacaklan için hizmetlere gönüllü katılırlar
İnsanlarda paylaşım artarak banşçı bir ortam doğar

(D) (Y) 18-) Özgürlük;İnsanın bilinçsizce gerçekleştirdiği, düşünmeden kararlaştırdığı davranışlar özgürlük alanına girerler. Özgürlük, engellenmenin ve zorlamanın olmasıdır

(D) (Y) 19-) Empati bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygulannı ve düşüncelerini doğru olarak anlaması diye tanımlanabilir

(D) (Y) 20-) İletişimin dört temel bileşeni vardır: Kaynak, kanal, hedef ve mesaj.Bunlardan biri olan “Mesajın gönderildiği ve alındığı ortama Hedef’ denir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar
  1. Ümit dedi ki:

    Cevapları nerden bulabiliriz

    1. Hem Kursları dedi ki:

      maalesef cevap anahtarına ulaşamadık, her soru için kendiniz araştırma yaparak bulabilirsiniz.

Yorum Yaz