Halk Eğitim Merkezi Sitemize Hoş Geldiniz, 20 Temmuz 2024
Anasayfa » Ustalık » Boru Kaynakcılığı Ustalık Sınav Soruları

Boru Kaynakcılığı Ustalık Sınav Soruları

Sıhhi Tesisat Boru Kaynakçılığı Ustalık Sınav Soruları ve Cevapları

Sıhhi Tesisat Boru Kaynakçılığı Ustalık Sınav Çıkmış Soruları. Ustalık Belgesi Boru Kaynakçılığı Dersi Sınavı Çıkmış Ustalık Soru Ve Cevapları.

Sıhhi Tesisat Meslek Dalı Boru Kaynakçılığı Dersi Sınavı Soruları

S-1- Genellikle boru birleştirmelerinde hangi kaynak ağzı tercih edilir?
A) X-Y B) X-V C)V-Y D)U-V

S-2- Boru uçlarının iç kısmı temizlenmez ise ne gibi sorun ortaya çıkar?
A)Akışkanın akması engellenir. C)Boru tıkanır.
B)Borular birbirine eklenmez. D)Borular tesisatta kullanılmaz.

S-3- Borulara kaynak ağzı açılırken nelere dikkat edilir?
A) Önemli değildir. C)Parçanın uzunluğuna dikkat edilir.
B) Parçanın temizliğine dikkat edilir. D)Parçanın kalınlığına ve kullanım alanına dikkat edilir.

S-4- Hangi boru çapından sonra kaynak ağzı açılır?
A) 20mm B) 40mm C)50mm D)30mm

S-5- Yatay konumda elektrot parça yüzeyine kaç derece açı yapacak şekilde tutulur?
A) 65-70 B) 70-75 C) 75-80 D) 80-85

S-6- Büyük çaplı borularda kaynak niçin aşağıdan yukarıya doğru yapılır?
A) Daha rahat olduğu için C) Kaynak eriğini kontrol altına almak için
B) Sağlamlığından dolayı D)Kaynak ağzı açıldığı için

S-7- Boru kaynağında ilk yapılan kaynağın ismi nedir?
A) Sıcak paso B) Kök paso C) Kapak paso D) Dolgu paso

S-8- Boru kaynağında en son yapılan kaynağın ismi nedir?
A) Sıcak paso B) Kapak paso C) Kök paso D) Dolgu paso

S-9- Sıcak paso kök pasodan kaç dakika sonra çekilmelidir?
A)5 dk içerisinde B)7 dk içerisinde C)10 dk içerisinde D)15 dk içerisinde

S-10- Yan kaynak konumunda kaynak açısının fazlalığı nerede olmalıdır?
A) Eşit olmalıdır. C) Açının fazlalığı üst boruda olmalıdır.
B) Fark etmez. D) Açının fazlalığı alt boruda olmalıdır

S-11- Hangi kaynak konumunda amper ayarı normalden az tutulur?
A) Yana kaynak B) Düşey kaynak C) Yatay kaynak D) Tavan kaynağı

S-12- Kapak pasonun kenar bindirmeleri kaç mm olmalıdır?
A) 2-3mm B) 3-4mm C) 4-5mm D) 5-6mm

S-13- Aşağıdakilerden hangisi yüksek amper ayarının bir sonucu değildir?
A) Yanma olukları C) Elektrot örtüsünün yanarak işlevini yapamaması
B) Bozuk kaynak dikişi D) İyi bir nüfuziyet


S-14- Yatay pozisyonda kaynak dikişinin genişliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) İki elektrot çapında olmalıdır. C) İş parçası et kalınlığının yarısı kadar olmalıdır.
B) 5 mm olmalıdır. D) Dikiş yüksekliğinin bir önemi yoktur.

S-15- Alın kaynağı birleştirmelerinin puntalanmasında iş parçalarının arasındaki boşluk aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Parça kalınlığı kadar C) Malzeme kalınlığı kadar
B) Elektrot çekirdek çapı kadar D) 4 mm

S-16- Kaynak öncesinde iş parçasının gönyesinin bozulmaması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
A) Amper ayarı iyi yapılmalıdır. C) Parça, bir elle tutulmalıdır.
B) Elektrot açısı iyi ayarlanmalıdır. D) Puntalama yapılmalıdır.

S-17- Asetilen gazının oksijenle şiddetli yanmasından meydana gelen ısı kaynağına ne ad verilir?
A) Asetilen alevi B) Oksijen alevi C) Lpg alevi D) Oksi-asetilen alevi

S-18- Teorik açıdan baktığımızda oksi-asetilen alevinin oluşması için gerekli ortamda kaç birim oksijene ve asetilene ihtiyaç vardır.?
A) 1 birim oksijen–2,5 birim asetilen C) 1 birim asetilen–2,5 birim oksijen
B) 2,5 birim oksijen–1,5 birim asetilen D) 1 birim asetilen–1,5 birim oksijen

S-19- Sola kaynak yönteminde kaynak telinin ve üflecin yatayla açısı kaç derece (° ) olmalıdır?
A) Tel 30°- Üfleç 65° B) Tel 45°- Üfleç 75° C) Tel 45°- Üfleç 65° D) Tel 30°- Üfleç 80°

S-20- Eriyikte ( Metal sıvı banyosu) akma olması durumunda ne yapmalıyız?
A) Kaynak işlemine son vermeliyiz C) Kaynağa devam edilir
B) Alev uzaklaştırılarak kaynak teli eriyiğe batırılıp çıkartılır D) Tekrar puntalama yaparız.

Not: Her Soru 5 Puandır. halkegitimkurs.com

Sıhhi Tesisat Boru Kaynakçılığı Sınavı Cevapları

S-1- C)V-Y
S-2- A)Akışkanın akması engellenir.
S-3- D)Parçanın kalınlığına ve kullanım alanına dikkat edilir.
S-4- C)50mm
S-5- C) 75-80
S-6- C) Kaynak eriğini kontrol altına almak için
S-7- B) Kök paso
S-8- B) Kapak paso
S-9- A) 5 dk içerisinde
S-10- C) Açının fazlalığı üst boruda olmalıdır.
S-11- D) Tavan kaynağı
S-12- A) 2-3mm
S-13- D) İyi bir nüfuziyet
S-14- A) İki elektrot çapında olmalıdır.
S-15- B) Elektrot çekirdek çapı kadar
S-16- D) Puntalama yapılmalıdır.
S-17- D) Oksi-asetilen alevi
S-18- C) 1 birim asetilen–2,5 birim oksijen
S-19- A) Tel 30°- Üfleç 65°
S-20- B) Alev uzaklaştırılarak kaynak teli eriyiğe batırılıp çıkartılır

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz