<style>.lazy{display:none}</style>2018 Kalfalık Matematik Dersi Soruları Kalfalık Sınav Soruları
Halk Eğitim Merkezleri Sitesine Hoş Geldiniz, 04 Ekim 2023

2018 Kalfalık Matematik Dersi Soruları

2018 Kalfalık Matematik Dersi Soruları

Tüm Meslek Dalları Ortak Dersler 2018 Kalfalık Matematik Dersi Soruları. Kış Dönemi 29 Ocak 2018 Tarihinde Yapılan Kalfalık Sınavı Tüm Meslekler Ortak Matematik Dersi Soruları.

2018 Kalfalık Matematik Dersi Soruları

1.) Doğru Ya Da Yanlış Kesin Bir Hüküm (Yargı) Bildiren İfadelere Ne Denir?
A. Doğru B. Yanlış C. Önerme D. Cümle

2.) Her Önermenin 2 Farklı Doğruluk Değeri Olduğundan Verilen Üç Önerme İçin Kaç Farklı Durum Vardır?
A. İki B. Üç C. Sekiz D. Hiçbiri

3.) P Önermesi : “Bir Hafta 6 Gün Değildir.’’ Veriliyor. Bu Önermenin Değili Aşağıdakilerden Hangisidir?
A. “Bir Haftanın 6 Gün Olduğu Yanlıştır.’’
B. “Bir Hafta 7 Gündür’’
C. “Bir Hafta 6 Gün Olabilir.’’
D. “Bir Hafta 6 Gündür.’’

4.) Yedi (7) Farklı Önermenin Birbirine Göre Kaç Tane Doğruluk Durumu Vardır?
A. 7 B. 28 C. 64 D. 128

5.) P: “ 1 Λ ( 1 Λ 0) ≡ ? ” Önermesinin Sonucu Aşağıdakilerden Hangisidir?
A. Sıfır B. Bir C. P’ D. Q’

6.)Aşağıda Verilen Bileşik Önermenin En Sade Hâllerini Bulunuz.
1 Λ ( P Λ P) ≡ ?
A. 0 B. 1 C. P D. P’

7.) Aşağıda Verilen Bileşik Önermenin En Sade Hâllerini Bulunuz. (P Λ Q) Λ (P’ Λ Q’) ≡ ?
A. 0 B) 1 C. P D. Q

8.) Aşağıdakilerden Hangisi Küme Belirtir?
A) Mağazadaki Güzel Çiçekler
B) Ankara İlinin İlçeleri
C) Ankara İlinde Yaşayan Bazı Yaşlılar
D) 5 İle 20 Arasındaki Bazı Sayılar

9.) “Adanalılar” Kelimesinin Harflerini Liste Yöntemi İle Gösterildiği Seçenek Hangisidir?
A. A= {A, D, N, L, I, R}
B. A= {A, D, A, N, A ,L, I, R}
C. A = {A, N, K, L, I, R}
D. B = {Z, A, D, N, L, I, R}

10.) Boş Kümenin Alt Küme Sayısı Kaçtır?
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3


11.) Beş Elemanlı Bir A Kümesinin Alt Küme Sayısı Kaçtır?
A. 5 B. 10 C. 20 D. 32

12.) Aşağıdaki Kümelerden Hangisi Boş Kümedir?
A) K = {X | X, 1’den Küçük Doğal Sayılar}
B) L = {X | X, Karesi 16 Olan Negatif Tam Sayılar}
C) M = {X | X, 0 İle 1 Arasındaki Rasyonel Sayılar}
D) N = {X | X, 24 İle 28 Arasındaki Asal Sayılar}

13.) A = {A | A Yı Tam Bölen Farklı Pozitif Tam Sayılar} Kümesi Veriliyor. S(A) = 4 Şartını Sağlayan A Değeri Aşağıdakilerden Hangisi Olabilir?
A) 9 B) 16 C) 27 D) 36

14.) A = {A, B, C} Ve B = {A, B, C, 1, 2, 3} Kümeleri Veriliyor. B Kümesinin Alt Kümelerinden Kaç Tanesi A Kümesini Kapsar?
A) 4 B) 8 C) 16 D) 32

15.) 3x + 1 = 7 Denklemindeki Bilinmeyen X Kaçtır?
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

16.) 2t – 1 = 4 + 3 Denklemini Sağlayan “ T “ Değeri Kaçtır?
A) 3 B) 4 C) 6 D) 8

17.) A, B, C Birer Pozitif Tam Sayı Olmak Üzere A . B = 12
B . C = 20 İse A + B + C Toplamının Alabileceği En Büyük Değer Kaçtır?
A. 10 B. 22 C. 32 D.33

18.) -2 ∙ (2x + 7) = 3 ∙ (X -2) + 27 Denkleminin Gerçek Sayılardaki Çözüm Kümesi Kaçtır?
A. 25 B. 5 C. -5 D. – 10

19.) 2x +3 Y= 11 Ve 3x+4y=15
Denklem Sisteminin Çözüm Kümesi Aşağıdaki Seçeneklerden Hangisinde Doğru Olarak Belirtilmiştir?
A. (3;1) B. (1;1) C. (1;3) D. (3;3)

20.) 2x – 1 < –X + 5 Eşitsizliğini Sağlayan Kaç Doğal Sayı Vardır?
A) 3 B) 2 C) 1 D) 0

Her Soru 5 Puan Değerindedir.

Yorumlar

  1. Ömür tekir dedi ki:

    Kalfalık sınav sonuçları

  2. TAMER dedi ki:

    Cevaplar nerede???

  3. nurcan dedi ki:

    cevaplar nerde ?

Yorum Yaz