<style>.lazy{display:none}</style>
Usta Öğreticilik Kursu Sınavına Hazırlık Soruları

Usta Öğreticilik Kursu Sınavına Hazırlık Soruları

Usta Öğreticilik Kursu Sınavına Hazırlık Soruları

Usta Öğreticilik Kursu Sınavına Hazırlık Soruları. Ustalık Belgesi Sahiplerinin Katılabildiği Usta Öğreticilik Kursu Sınavına (İş Pedagojisi) Hazırlık Kursu Soruları.

Usta Öğreticilik Kursu Sınavına Hazırlık Soruları

Soru 1- İşyerindeki insanların içinde bulunduğu durumu kavrayıp kavramadıklarını, birbirleriyle olan ilişkilerinde ölçüler olup olmadıklarını, öğrencinin beklentilerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, öğrencinin işini yaparken moral gücünün bulunup bulunmadığını, öğrencinin işyerini severek gidip gitmediğini inceleyen bilim dalına ne denir?

a) Eğitim Psikolojisi
b) İşyeri psikolojisi
c) Eğitim Sosyolojisi
d) İşyeri Sosyolojisi

Soru 2- İşyerinde çalışmayı engelleyen verime ve kaliteye etkisi olan başlıca sebepler hangisidir?

a) Organizasyonun iyi olmayışı
b) Haksız işlem ve kötü muamele
c) Çalışanların yetenek ve becerilerine uygun olmayan işlerde çalışmaya zorlanması
d) Hepsi

Soru 3- En iyi öğrenme metodu hangisidir?

a) Okuyarak
b) İşiterek
c) Yaparak
d) Görerek

Soru 4- Bilinen bir değerin kendi cinsinden bilinmeyen bir değerle karşılaştırılmasına ne denir?

a) Sınav
b) Ölçme
c) İmtihan
d) İletişim

Soru 5- Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi etkileyen faktörlerdendir?

a) Öğrenci öğrenmeyi istemelidir
b) Uygun öğretim metodu kullanmak
c) Öğrencinin eğitim seviyesini göz önünde bulundurmak
d) Hepsi

Soru 6- “Ahmet usta iş yerinde çalışan Mehmet ile diğer çalışanlar arasında sorunlar çıktığını görünce Mehmet ve diğer çalışanlarla yakından ilgilenerek iş yerindeki olumsuz havayı giderdi.”
Cümlesinde yaşanan durum aşağıdaki şıklardan hangisi ile ilgilidir?

a) Eğitim Psikolojisi
b) Psikloloji
c) İş yeri Psikloljisi
d) Davranış Sorgulaması

Soru 7- “Ali Torna tezgahını kullanmayı bilmiyordu. Ali’nin ustası kısa sürede Torna tezgahını kullanmayı Ali’ye kavrattı. Ali şu anda Torna tezgahında çeşitli işler yapmaktadır.”
Pragrafta yaşanan durum aşağıdaki şıklardan hangisi ile ilgilidir?

a) Öğrenme Olayı
b) Yeteneklerin Gelişmesi
c) Başarmak
d) İstediği sonuca ulaşmak

Soru 8- “Hakan’ın ateşi çok yükselmişti. Annesi derece ile baktığında ateşinin 38 dereceye çıktığını gördü.”
Pragrafta yaşanan durum aşağıdaki şıklardan hangisi ile ilgilidir?

a) Değerlendirme
b) Ölçme
c) Muayene
d) Ölçme ve Değerlendirme

Soru 9- “İsmail öğretmen Teknik Resim dersinden öğrencilerini sınav yaptı.Sınav sonucunda tüm öğrencilerin başarısız olduğunu gördü. Bu başarısızlığın nedenleri üzerine yorumlar yaptı.”
Yukarıdaki paragrafta altı çizili cümle ile aşağıdaki şıklardan hangisi ile ilgilidir?

a) Düşünme
b) Ölçme
c) Ölçme ve Değerlendirme
d) Değerlendirme

Sponsorlu Bağlantılar

Soru 10- Aşağıdakilerden hangisi usta öğreticinin görevlerinden değildir?

a) Eğitim
b) Yönetim ve organizasyon
c) Ölçme ve değerlendirme
d) Muhasebe işlemleri

Soru 11- Öğretim basamakları hangi maddede doğru sıralanmıştır?

a) Takdim-Hazırlık-Kontrol-Uygulama
b) Hazırlık-Kontrol-Uygulama-Takdim
c) Hazırlık-Takdim-Uygulama-Kontrol
d) Kontrol-Uygulama-Hazırlık-Takdim

Soru 12- İnsan ilişkilerinde göz önünde tutulması gereken husus aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çalışanlara farklı muamele yapmak
b) Tenkitlerde bulunmak
c) Yapılan işi takdir etmek
d) Kendi fikrini kabul ettirmek

Soru 13-Bir iş için becerilerin kazanılmasında son öğretim aşamasına ne denir?

a) Gözlem
b) Kavrama
c) Taklit
d) Tekrar

Soru 14- Çırak öğrencilerin sigortasını kim öder?

a) Devlet
b) İşveren
c) Veli
d) Çırak

Soru 15- Öğrencinin işyerindeki eğitiminden sorumlu olan ustaya ne ad verilir?

a) Usta öğretici
b) Usta
c) Öğretmen
d) Öğretici

Soru 16- İş kazalarını, meslek hastalıklarını, yangınları ve insan bunalımlarını ortadan kaldırmak yada azaltmak amacıyla yapılan planlı çalışmaların tümüne ne ad verilir?

a) Kaza
b) Can güvenliği
c) İş güvenliği
d) İlk yardım

Soru 17- Mesleki Eğitimde en çok kullanılan öğretim metodu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Anlatım Metodu
b) Tartışma Metodu
c) Gösterme Metodu
d) Uygulama Metodu

Soru 18- Emniyetsiz şartlardan doğan bir fonksiyon yada faaliyeti kesintiye uğratan önceden planlanmamış olaya ne denir?

a) Kaza
b) Dikkatsizlik
c) İş güvensizliği
d) Güvensiz ortam

Soru 19- Ani olarak hastalanan ve kazaya uğrayan kazazedeye doktor gelinceye kadar yapılan ilk müdahaleye ne denir?

a) İlk yardım
b) Müdahale
c) Teşhis
d) Yardım

Soru 20- Mesleki Eğitim Merkezine çırak öğrenci olarak kayıt olmak için öğrenim düzeyi en az ne olmalıdır?

a) İlkokul
b) İlköğretim
c) İlköğretim Terk
d) Lise

Soru 21- Çırak kaydı yapabilmek için hangi yaş aralığında olmak gerekir?

a) 14-19
b) 20-35
c) 10-16
d) 18-25

Soru 22- 3308 sayılı mesleki eğitim kanununun 30 maddesine aykırı olarak açılmış olan işlerleri;

a) Mahalle muhtarı tarafından ikaz edilir
b) Meslek odası tarafından 3 gün içinde kapatılır
c) Mahallin mülki amirince 7 gün içinde kapatılır
d) 1sağlık müdürlüğü tarafından cezalandırılır.

Soru 23- 3308 sayılı kanunun 11. maddesine göre Aday çırak ve Çıraklar; (doğru olan şıkkı işaretleyiniz)

a) İşyerinin Personelidirler
b)İşyerinin işcisi statusündedirler
c) Öğrenci statüsündedirler ve öğrencilik haklarından yararlanırlar
d) Kurs gören kursiyerlerdir

Soru 24- 3308 Sayılı Kanunun 13. maddesine göre 19 yaşından gün almamış kişiler ;

a) Sigortasız çalıştırılamaz
b) Çıraklık sözleşmesi yapmadan çalıştırılamaz
c) Öğretmeninin rızası olmadan çalıştırılamaz
d) Lise diploması olmadan çalıştırılamaz

Soru 25- Bir çırak ile usta öğretici arası nasıl olmalıdır?

a) Samimi
b) Seviyeli ve saygılı
c) Otoriter bir disiplin
d) Otorite olmamalı

Soru 26- İyi bir iletişim için hangi elemanlara ihtiyaç vardır?

a) Kaynak-Alıcı-Kanal
b) Kaynak-Haber-Kanal-Alıcı
c) Haber-Alıcı
d) Verici

Soru 27- Yaşantı sonucu kalıcı izli davranış değişmesine ne denir?

a) Öğretim
b) Eğitim
c) Öğrenme
d) Eğitim-Öğretim

Soru 28- Aşağıdakilerden hangisi eğitsel ölçme metoduna girer?

a) 100 Km.lik yol
b) 200 Kg.lık demir
c) İş aletlerinde kullanılan aletlerin temiz kullanılması
d) 30 derecelik sıcaklık

Soru 29- Beceri konularının ölçülmesi aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?

a) Yapılan işlerin incelenerek kontrol edilmesi ile
b) Konuşmasına dikkat ederek
c) İşi severek yapmasıyla
d) Uygun araç gereç seçmesiyle

Soru 30- Öğrenme nasıl bir etkinliktir?

a) Ferdi
b) Toplumsal
c) Çevresel
d) Bölgesel

Soru 31- “Ahmet usta iş yerinde kazalar olmaması için gerekli uyarı yazılarını ilgili yerlere astı. Çalışanlara dikkat etmeleri gerekli hususlar hakkında açıklamalar yaptı”
Yukarıdaki paragrafta belirtilen hususlar aşağıdaki şıklardan hangisi ile ilgilidir?

a) Önlem
b) İş güvenliği
c) Kaza
d) Can güvenliği

Soru 32- “İş yerinde Bekir’in ayağına ağırca bir malzeme düşmesi nedeniyle ayak parmakları parçalandı. Acil servis’e götürünceye kadar Ustası kanın durması için kanayan parmaklarına tampon yaptı”
Yukarıdaki paragrafta belirtilen hususlar aşağıdaki şıklardan hangisi ile ilgilidir?

a) Tedavi
b) Önlem
c) İlk Yardım
d) Kanamayı durdurmak

Soru 33- “Halil iş yerinde dalgın bir şekilde çalışırken parmağını planya tezgahında kestirdi”
Yukarıdaki cümlede belirtilen hususlar aşağıdaki şıklardan hangisi ile ilgilidir?

a) Tecrübesizlik
b) İş Güvenliği
c) Güvensiz Ortam
d) Kaza

Soru 34- “Mustafa usta sanayide Oto Motor Tamirciliği yapmaktadır. Yanına yeni bir çırak aldı. Çırağı iyi bir şekilde yetiştirebilmek için mesleğin özelliklerini genelden, detaylara (bütünden, parçalara) ayırdı.”
Yukarıdaki paragrafta belirtilen hususlar aşağıdaki şıklardan hangisi ile ilgilidir?

a) Öğretim Tekniği
b) Meslek Analizi
c) Analiz
d) Yöntem belirleme

Soru 35- El becerisi eğitimi nasıl yapılmalıdır?

a) Uzun Süre
b) Kısa Aralıklarla
c) Ara Sıra
d) Süre önemli değil

Soru 36- “Ahmet’in babası Erkek Terziliği yapmaktadır. İşyerinde Erkek Takım Elbisesi, Pantolon dikmekte olup aynı zamanda elbiselerin tamir ve onarım gibi (Fermuar değiştirme, pantolon paçası çevirme gibi) işlemleri yapmaktadırlar.”
Yukarıdaki paragrafta belirtilen hususlar aşağıdaki şıklardan hangisi ile ilgilidir?

a) Üretim Mesleği
b) Hizmet Mesleği
c) Üretim ve Hizmet Mesleği
d) Hiçbiri

Soru 37- Öğretimde işiterek, görerek, tartışarak, deneyerek, ve kullanarak ne düzeyde kalıcı bilgi elde edilir?

a) %20
b) %50
c) %70
d) %90

Soru 38- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir usta öğreticide bulunması gereken vasıflardan değildir?

a) Öğretme arzusu
b) İşyeri sahibi olmak
c) Öğretimi yapılacak konuda yeterlilik
d) İyi ilişkiler kurmak

Soru 39- “Ahmet işyerinde matkapla delik deldi”
Yukarıdaki cümlede belirtilen hususlar aşağıdaki şıklardan hangisi ile ilgilidir?

a) İşlem
b) Analiz
c) Sentez
d) Öğrenme

Soru 40- “Okulda Ali ile öğretmeni sıra ve masa yapmak için metal profil, ahşap malzeme ve gerekli birleştirme elemanlarını temin ederek Metal İşleri ve Ağaç İşleri atölyesi ile ortaklaşa sıra ve masasını yaptılar”
Yukarıdaki cümlede belirtilen hususlar aşağıdaki şıklardan hangisi ile ilgilidir?

a) İşlem
b) Analiz
c) Sentez
d) Öğrenme

Ziyaretçi Yorumları - 9 Yorum
 1. müge bolat dedi ki:

  tesekkür ederiz…

 2. Bahtiyar dedi ki:

  39-a 40-d öncekiler yanlış doğru olan bu şıklar son iki soruda arkadaşlar

  1. kübra dedi ki:

   39 a 40 d 7 b mi doğrumu

 3. Bahtiyar dedi ki:

  Arkadaşlar 7-39-40 sorularının cevaplarını düzeltiyorum. 7-b 39-d 40-a

 4. Bahtiyar dedi ki:

  Arkadaşlar soruları araştırarak cevapladım. Doğru cevap anahtarını veriyorum.
  1-b
  2-d
  3-c
  4-b
  5-d
  6-a
  7-b
  8-b
  9-c
  10-d
  11-c
  12-c
  13-a
  14-a
  15-a
  16-c
  17-c
  18-a
  19-a
  20-b
  21-a
  22-b
  23-c
  24-b
  25-b
  26-b
  27-c
  28-c
  29-a
  30-a
  31-b
  32-c
  33-d
  34-b
  35-b
  36-c
  37-d
  38-b
  39-d
  40-a

 5. Gökhan dedi ki:

  Aynen cevapların olsa daha iyi olurdu ela

 6. suzzz dedi ki:

  bu ne yaaaa

 7. Nur dedi ki:

  Bencede😮ela hanım😯

 8. ela dedi ki:

  cevaplarıda olsaymış 🙁

Bir Yorum Yaz