<style>.lazy{display:none}</style>
Halk Eğitim Merkezi Sitesine Hoşgeldiniz, 26 Mayıs 2024
Anasayfa » Sınav Soruları » Kalfalık Kantin İşletmeciliği Ürün Alımı Ve Satışı Dersi Soruları

Kalfalık Kantin İşletmeciliği Ürün Alımı Ve Satışı Dersi Soruları

Kalfalık Kantin İşletmeciliği Ürün Alımı Ve Satışı Dersi Soruları

Mesleki Eğitim Merkezleri Kalfalık Kantin İşletmeciliği Ürün Alımı Ve Satışı Dersi Örnek Sınav Soruları Ve Cevapları.

1. Birbirleriyle etkileşimde bulunan, psikolojik olarak birbirlerinin varlığından haberdar olan ve kendisini bir grup olarak algılayan küçük veya büyük insan topluluklarına ne denir?
A) Grup
B) Topluluk
C) Miting
D) Toplum

2. Belirlenen amaçlara ulaşmak için iki ya da daha fazla kişinin uyumlu biçimde çalıştıkları yapıya ne denir?
A) Hedef
B) Örgüt
C) Topluluk
D) Toplantı

3. Örgütlenmenin amaçları uzmanlık, düzenleştirme, yetki ve sorumluluk dışında ayrıca aşağıdaki seçeneklerden hangisi olmalıdır?
A) Disiplin
B) Soruşturma
C) Topluluk
D) Toplantı

4. Örgütlenme biçimlerinden pazarlama araştırması, mal ve planlama vb. Tüm pazarlama işlevlerinin ayrı işlevler olarak düzenlenmesine ne ad verilir?
A) Mala yönelik örgütlenme
B) Karma örgütlenme
C) Pazar örgütlenmesi
D) İşlevsel örgütlenme


5. Satış elemanı seçilirken aşağıdaki seçeneklerden hangisi olmamalıdır?
A) Torpil
B) Akıllılık
C) Sağlık
D) Güvenilirlik

6. Satış görevlendirmesinde hitap edilen müşterilere göre örgütlenmişse bu tür örgütlenmeye ne ad verilir?
A) Fonksiyonel
B) Coğrafi
C) Müşteri Odaklı
D) Ürünlere Göre

7. Bir gönderici ile bir alıcı arasında düşünce ortaklığı kurma sürecine ne denir?
A) Karar
B) Randevu
C) Görüşme
D) İletişim

8. İletişim sürecinde kaynağın aşağıdaki özelliklerinden hangisi doğru değildir?
A) Bilgili
B) Kodlama özelliği
C) Rol
D) Belirsizlik

9. İşletme içindeki hangi seçenek resmi iletişim kanalları içinde yer almaz?
A) Işık dalgaları
B) Sesli iletişim
C) Radyo dalgaları
D) Telefon kabloları

10. Çalışmayı kolaylaştırmak ve başarıyı sağlamak için bir işletmenin bütün faaliyetlerinin uyum içinde yürütülmesine ne denir?
A) Koordinasyon
B) Haberleşme
C) Rekreasyon
D) Reorganizasyon

11. Aşağıdakilerden hangisi ödüllendirme şekillerinden biri değildir?
A) Teşekkür belgesi
B) Ücret zammı
C) Uyarı belgesi
D) Tatile gönderme

12. İnsan davranışlarını inceleyen bilime ne ad verilir?
A) Psikoloji
B) Sosyoloji
C) Astroloji
D) Biyoloji

13. Aralarında herhangi bir bakımdan ilgi ya da benzerlik bulunan şeylerin, kimselerin tümü bölük, takım, öbek veya zümreye ne denir?
A) Klik
B) Grup
C) Çevre
D) Toplum

14. Ürün teşhirinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi uygulanmaz?
A) Bukalemun
B) Aksesuarlı
C) Garden seperasyon
D) Dökme

15. Stantlar ve üzerindeki ürünlerin kapladığı alanlara ne denir?
A) Net alan
B) Negatif alan
C) Pozitif alan
D) Kreasyon

16. Belirli bir zaman ve yerde satın alınacak nitelikler ile fiyat, tüketici geliri, diğer malların fiyatları gibi çeşitli değişkenler arasındaki fonksiyonel ilişkiye ne ad verilir?
A) Talep
B) Arz
C) Marjinal gelir
D) Optimum ücret

17. İşletmelerde fiyatlandırma politikaları, stratejilerle ilgili başka faaliyetleri içinde aşağıdakilerden hangi seçenek yanlıştır?
A) Üretim
B) Koordinasyon
C) Satın alma
D) Satış

18. Bağımsız olarak hareket eden ve çeşitli yollarla birbirlerinden üstün gelmeye çalışan iki ya da daha çok işletmenin gösterdiklere çabaya ne denir?
A) Monopol
B) Serbest piyasa
C) Diapol
D) Rekabet

19. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi personel performans ölçme yöntemlerinden biri değildir?
A) Karşılaştırma
B) Değerleme
C) Sıralama
D) Puanlama

20. İşletmelerde alınan tüm karar, tedbir, politika ve yöntemlere ne denir?
A) Personel yönetimi
B) Piyasa analizi
C) İnsan kaynakları
D) Pazar araştırmaları

Cevaplar
1) A
2) B
3) C
4) D
5) A
6) C
7) D
8) D
9) B
10) A
11) C
12) A
13) B
14) D
15) C
16) A
17) B
18) D
19) B
20) A

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz